Urfa'nın o sorunu meclis gündeminde!

Büyükşehir Belediyesi 2020 yılı Eylül ayı ücüncü birleşim meclis toplantısı Başkan Vekili Ahmet Kaytan ve meclis üyelerinin katılımıyla gerçekleşti. Toplantı yoklama ve açılış konuşmalarının ardından gündem maddeleri ve komisyondan gelen raporlarına okunmasına geçildi.

Şanlıurfa'da son zamanlarda ulaşımda yaşanan aksaklıklar nerelerdir önergesi komisyon tarafından araştırılarak meclis üyelerinin oylarına sunuldu. Sunulan komisyon raporu meclis üyelerinin oy çoğunluğu ile kabul edildi.

“Son yıllarda artan nüfus ile üretilen taşıt sayılarında da artışlar olmuş ve araç kullanımı lük olarak değil, bir gereksinim haline gelmiştir. Dolaysıyla kent içindeki trafik sorunlarında da artışlar olmuştur. Bu sorunların başında şehrin ana arterlerini oluşturan cadde ve yollardaki trafik sıkışlıklarının giderilmeye çalışılması, gerekirse yeni planlanmalarının çözüm olarak uygulaması gelmektedir. Buna göre çözüm yollarına gidebilmesi için:

Komisyonumuz tarafından

-ana arterleri oluşturan caddelerin hacimlerinin gözlenerek incelemesi.

-trafiğin yoğun olduğu saatlerde trafik akışının devamı için gerekli çalışmaların yapılması.

-alternatif güzergahların belirlenerek gerekli olan çalışmaların yapılması uygun görülmüştür.”

- Urfanatik Gazetesi, Gündem bölümünde yayınlandı
https://www.urfanatik.com/haber/5450439/urfanin-o-sorunu-meclis-gundeminde