MEB, yurt ücretlerinin iadesine dair açıklama yaptı!

Milli Eğitim Bakanlığı, özel öğrenci yurtlarında kalan öğrencilere, yurt ücretinin ne kadarının iade edileceğine yönelik soruyu cevapladı.

Bakanlıktan verilen cevapta, Özel Öğrenci Barınma Hizmetleri Yönetmeliğinin "Barınma hizmeti ücreti ve yükümlülükler" başlıklı 20 nci maddesi hükümlerinin uygulanması istendi.

Aşağıda yer verilen yönetmelik hükmünde de yer aldığı üzere, kalınmayan aylar için barınma ücretinin %30'u yurt yönetimi tarafından alınacak ancak kalan %70 oranındaki tutar ise iade edilecektir..

İşte MEB'in açıklamasında atıfta bulunulan madde;

"Barınma hizmeti ücreti ve yükümlülükler

MADDE 20- (1) Bir sonraki öğretim yılında uygulanacak barınma hizmeti ücreti, kurumlar tarafından belirlenerek mayıs ayının sonuna kadar ilan edilir. Mayıs ayından sonra açılan kurumlar, bir ay içinde barınma hizmeti ücretini belirleyerek ilan ederler. Bütün öğrencileri ücretsiz barındıracak kurumlar, barınma hizmeti ücretini sıfır olarak ilan eder. Barınma hizmeti ücretinin süresi içinde belirlenmemesi halinde bir önceki yılın ücreti uygulanır. Kurumlar barınma hizmeti ücretiyle birlikte hizmet sunum taahhütnamesini il veya ilçe milli eğitim müdürlüğüne bildirmek, e-Barınma modülüne kaydetmek ve kurumun panosunda ve varsa internet sitesinde ilan etmek zorundadır. Kurumların hazırlayacakları hizmet sunum taahhütnamesinde yer alması gereken asgari hususlar Bakanlıkça belirlenir. Öğrenci yurtlarının barınma hizmeti ücreti yıllık, diğer kurumların ücreti ise en az bir aylık olarak belirlenir.

(2) Kurumlarda barınma hizmetinin öğretim yılı içinde kaç ay verileceği duyurularda ve öğrenci veya öğrencinin velisi ile yapılacak hizmet sunum taahhütnamesinde belirtilir. Kurumlar ilan ettikleri ücretlerin altında bir ücretle de kayıt yapabilir ancak ilan edilen ücretin üzerinde ücret talep edemez. Kurumlar başka ad altında herhangi bir barınma hizmeti ücreti talep edemez.

(3) Kurumlarda bir önceki yıl barınma hizmeti alan öğrencilerin yeni dönemdeki barınma hizmeti ücreti, bir önceki öğretim yılında kurum ve öğrenci arasında belirlenen barınma hizmeti ücretine kayıt yenileme tarihinden bir önceki ayda açıklanan yıllık (Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi + Tüketici Fiyat Endeksi)/2 oranına en fazla yüzde beş daha eklendiğinde oluşan oranda artış yapılarak belirlenir.

(4) Kuruma kayıt yaptıran öğrencilerden 15 Eylül tarihine kadar kurumdan ayrılanlardan hizmet sunum taahhütnamesinde belirlenen yıllık barınma hizmeti ücretinin %10'u, 15 Eylül ve sonrasında ayrılanlardan ise barınma hizmeti aldığı aylar ve içinde bulunulan ayın ücretinin tamamı ve kalan aylara ait barınma hizmeti ücretinin %30'u alınır. Bu öğrencilere depozitoları ile peşin ödeme yapılan hallerde bu fıkraya göre hesaplanacak ücret mahsup edilerek geriye kalan tutar bir ay içinde iade edilir ve hizmet sunum taahhütnamesi feshedilir. Aylık barınma hizmeti ücreti, hizmet sunum taahhütnamesinde belirlenen yıllık barınma hizmeti ücretinin hizmet sunulmak üzere belirlenen ay sayısına bölünmesi ile tespit edilir.

(5) Kurumlar barınma hizmeti ücretinin bir aylık kısmına tekabül eden miktarda depozito alabilirler. Öğrencinin yurda verdiği zararı karşılamaması veya barınma hizmeti ücretini ödemeden kurumdan ayrılması durumunda bu zarar ve barınma hizmeti ücreti depozitodan mahsup edilir. Depozito, iade edildiği tarihteki bir aylık barınma hizmeti ücreti tutarında geri ödenir.

(6) Kurumun öğrencinin güvenliğini sağlamaması veya barınma hizmetine ilişkin hizmet sunum taahhütnamesinde yer alan yükümlülüklerini yerine getirmemesi nedeniyle kurumdan ayrılan öğrenciye, depozitoları ile peşin ödeme yapılan hallerde kurumda barındığı aylara ait ücret mahsup edilerek geriye kalan tutar bir ay içinde iade edilir ve hizmet sunum taahhütnamesi feshedilir."

- Urfanatik Gazetesi, Gündem bölümünde yayınlandı
https://www.urfanatik.com/haber/4310779/meb-yurt-ucretlerinin-iadesine-dair-aciklama-yapti