Kaynağını Kadından Almayan Her Şey Eksiktir

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’ne (TMMOB) bağlı olan İnşaat Mühendisleri Odası Şanlıurfa İl Temsilciliği 8 Mart DünyaKadınlargünü dolayısı açıklamada bulundu. Açıklamayı şube başkanı Neslihan Acar yaptı. Kadınların kimliklerinden dolayı sürekli ezildiğini ve mağdur olduğunu söyleyen Neslihan Acar özellikle kendiişleri olan İnşaat Mühendislerinde cinsiyet ayrımının yapıldığını söyledi.

‘8 Mart kadının direnişi için önemli bir gündür’

İnşaat Mühendisleri Odası İl Temsilcisi Neslihan Acar, “Ne Yazıktır ki; tarihe adını gene bir kadın ölümüyle yazdırmıştır bir 8 Mart ve aynı zamanda kadının ölümünü dirilişe, direnişe ve dayanışmaya dönüşmesi açısından da çok önemli bir gündür. Bu tarihe adını büyük harflerle yadırgan ve bunu kadın mücadelesinin e dayanışmasının adı haline Clara Zetkin isminde sıkça bahsettirecektir.” dedi.

‘Kadınlar hayatın her alanında şiddete maruz kalıyorlar’

“Dünyada ve günümüz Türkiye’sinde de kadınlar ölüm haberleriyle, erkek şiddeti ve tecavüzüyle aşina olmaya ve ısrarla alıştırmaya çalışıldığımız haberlerle gündemin büyük bir kısmını oluşturmaktadır.” Diyen Neslihan Acar, “Kimi giydiği elbisesinden, kimi kahkahasından, kimi sokakta yürümesinden ve hatta kimi neredeyse gözünün üstünde kaş olmasından kaynaklı kocası, sevgilisi ya da herhangi bir erkek tarafından ya öldürülmekte ya da tecavüze edileme ya da erkek şiddetine maruz kalmaktadır. Kimi kadınlar ise ganimet olarak görülüp bir eşya gibi pazarlarda köle olarak satılmakta ve bunlara her gün onlarca eklenmektedir. Ne yazık ki hükümetin bu konudaki sözde caydırıcı politikaları da tartışma konusu olmaktadır. Tamamen kadını suçlu bulan, kadının bedenini, kahkahasını ve giyimini tahrik edici bulan, tecavüzcüye her alanda iyi hal indirimleri uygulayan ve hatta bunların serbest bırakılması gibi politikalar istismarcı ve tecavüzcülere adeta davetiye çıkarmakta ve bunları azmettirmekte.” Diye konuştu.

‘Her alanda kadınlar değer görmemekte’

“Biz kadın inşaat mühendisleri için de durum bundan farksız olmamaktadır. Kadınlar için hayatın her alanında olduğu gibi inşaat sektöründe cinsiyet yaklaşımlar giderek yaygınlaşmaktadır.” Sözünü söyleyen Acar, “Ve kadın inşaat mühendisleri bu sektörde hak ettiği değeri görmemektedir. Neredeyse her alanın kadınları kapıların kapanması söz konusudur. Kadın inşaat mühendislerine de şantiyeler ve sahalar kapanmaya çalışılmakta ya da mevcut çalışma alanları kötü koşullar barındırmaktadır. Kadınlar, kadın kimliğinden kaynaklı eşitsiz, güvencesiz yaşam, iş sağlığı ve güvenliği önlemlerin alınmadığı, ucuz iş göçünün, esnek çalışma günlerinin ve saatlerin fazlalığı emeklerinin ve diplomalarının hak ettiği değeri görmemesi gibi sebeplerle bu mesleği ya yapmamakta ya da kötü koşullara maruz bırakılmaktadırlar. Bu mesleğin bir erkek mesleği olduğu algısı ve işverenlerin erkek mühendis aranıyor gibi cinsiyet yaklaşımlarından kaynaklı çoğu kadın inşaat mühendisi eve kapanmakta kimisi işsizlik boğuşmakta ve inşaat sektöründe kadınlara yer bırakılmamaktadır. Kadının zekâsı küçümsenmektedir. Hâlbuki kadının analitik zekâsı, estetik anlayışı ve disiplin anlayışı bu mesleği icra etmeklerdi konusunda ne kadar avantajlı olduklarını göstermektedir. Unutulmamalıdır ki kadındankaynağınıalmayan her kavram eksik kalmış demektir.” İfadelerini kullandı.

‘Kadın inşaat mühendisleri her zaman var olacaktır’

Neslihan Acar son olarak ise şu cümlelere yer verdi, “Bu nedenlerle kadınlar mücadeleye sadece 8 Marta değil bütün günlere yayacaklar. Kadınlar ve kadın inşaat mühendisleri istedikleri zaman istedikleri yerlerde olacaklarına; bedenleriyle, güğümleriyle meslekleriyle ve kimlikleriyle ilgili kararları kendileri verecektir. Hayatın her alanında olmaya ısrarla devam edecekler var olduklarını ve var olmaya devam edeceklerini haykıracaklar. Kadın dayanışması ve meslek dayanışmasıyla hep bir ağızdan tacizlere, tecavüzlere erkek şiddetine, çocuk istismarına, çocuk gelinlere doğa katliamlarına, hayvan düşmanlığına eşitsizliğe, ölümlere ve karanlığa dur diyeceğiz.” İfadelerini kullandı.

- Urfanatik Gazetesi, Gündem bölümünde yayınlandı
https://www.urfanatik.com/haber/3570912/kaynagini-kadindan-almayan-her-sey-eksiktir