Milletvekilliği İçin İstifa Edenler Hemen Dönebilir mi?

Görevlerinden istifa edenler arasında Müsteşar yardımcıları ve Genel Müdürler de bulunuyor.

Peki, bürokratlar, aday olamaz veya seçilemez ise görevlerine geri dönebilir mi?

Bu sorunun cevabı, 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunun ek 7 nci maddesinde yazmaktadır. İlgili madde şu şekildedir:

"Yüksek mahkeme üyeleri, hakimler, savcılar ve bu meslekten sayılanlar ile Subay ve Astsubaylar hariç olmak üzere; milletvekili ve mahalli idareler genel ve ara seçimlerinde aday ve aday adayı olan Devlet memurları ve diğer kamu görevlileri, adaylığı veya seçimi kaybetmeleri halinde, Yüksek Seçim Kurulunca seçim sonuçlarının ilanını takip eden bir ay içinde müracaat etmeleri kaydıyla eski görevlerine veya kazanılmış hak aylık derecelerindeki başka bir göreve dönebilirler."

ESKİ GÖREVİNE ATAMA YAPILMAMIŞSA, DÖNEBİLECEK

Bu madde, aday adayı olmayan veya seçilemeyenlerin eski görevlerine veya kazanılmış hak aylık derecelerindeki başka bir göreve dönebilmesine imkan tanımaktadır.

Buna göre, eğer seçim için istifa edenler, listelere giremezlerse, müşterek kararname gereken unvanlarda bakan onayı ile eski görevlerine geri dönebilecektir. Ancak, eğer geri dönüş süresine kadar, istifa edilen kadroya atama yapılırsa, bu halde eski görevine atama zorunluluğu bulunmamaktadır.

Örneğin, aday adaylığı listelerinin kesinleşmesi 30 Mayıs'ta olacaktır. Eğer bu tarihe kadar, istifa eden bürokratın yerine asaleten atama yapılırsa ve bu süreçte istifa eden bürokrat aday adaylığı listesine giremezse, istifa eden bürokrat eski kadrosuna geri dönemeyecektir. Eğer idarece başka bir kadroya atama yapılmaz ise kazanılmış hak aylığına uygun kariyer görevi kadrosuna atanacaktır.

ADAY ADAYLIĞI LİSTESİNİN VEYA SEÇİMLERİN KESİNLEŞMESİNDEN SONRA 1 AY İÇİNDE BAŞVURU OLACAK

Yukarıda metni yer verilen kanun, her ne kadar, "Yüksek Seçim Kurulunca seçim sonuçlarının ilanını takip eden bir ay içinde" demekteyse de, uygulamada, YSK sonuçları beklenmeden de göreve geri döndürülmektedir. Bu bağlamda, aday adaylığı listelerinin kesinleşeceği 30 Mayıs'tan itibaren göreve geri dönmek mümkündür.

BU İSTİFA, 657/92'DE YER ALAN İKİ DEFA İSTİFA KAPSAMINA GİRMEZ

Milletvekili olmak için yapılan istifa, 657 sayılı Kanunun 92. maddesinde yer alan "iki defadan fazla istifa etmemiş olmak" kapsamına girmez

ADAY OLAN HAKİM VE SAVCI HİÇ Mİ GERİ DÖNEMEZ

Yukarıda metni yer verilen kanun maddesi, sadece 298 sayılı Kanuna dayalı dönüşler için hakim ve savcılara izin vermemektedir. 298 kapsamındaki dönüşlerde, listelerin kesinleşmesinden sonra 1 ay içinde dönmek mümkündür. Ancak 298'e göre geri dönüş olmamakla birlikte, istifa eden hakim ve savcıların 1 yıl sonra, HSYK'nın uygun görmesiyle göreve geri dönüşü mümkündür.

DÖNEN ÜST DÜZEY BÜROKRAT, 657 MAAŞINI DEĞİL 666 MAAŞINI ALACAK

Bilindiği üzere, 2011 yılından sonra üst düzey kadrolara atananların maaşları 666 sayılı KHK'ya göre atanmaktadır. Ancak görevde olanların maaşları eski sisteme göre ödenmektedir. Diğer yandan, bürokratların istifa etmekle görevle ilişikleri kesilmiştir. Bu nedenle göreve geri dönmek isteyen üst düzey bürokratlar eğer 666'da unvanları sayılmış ise 666'ya göre maaş alacaktır.

MEMURLARNET

- Urfanatik Gazetesi, Siyaset bölümünde yayınlandı
https://www.urfanatik.com/haber/3565248/milletvekilligi-icin-istifa-edenler-hemen-donebilir-mi