Siber İstihbarat ve Karşı Önlemler:

Kenan Karataş
Kenan Karataş

Kapalı olarak adlandırdığımız yöntem insan unsuruna dayalı ve genellikle sahada yapılması zorunlu olan bir yöntemdi. Bugün ise gelişen teknoloji sayesinde aynı görevi daha düşük maliyetle yapabilme imkanı doğmuş gözükmektedir. Devletlerin milli sayılabilecek bilgi altyapılarını hedef alan siber savaş, başta gelişmiş ve modern ülkeler olmak üzere siber bağımlılıkları yüksek olan devletlerin ulusal güvenlikleri için gerçek bir tehdit oluşturmaktadır. Bu kapsamda üstünlük sağlamak isteyen devletler istihbarat savaşlarından galip çıkmak, saldırı ve savunma adına önleyici yeni teknolojiler ve yeni uzman kadrolar yetiştirmektedir. Klasik bilgi toplama ve önleme anlayışı yerine siber savaş, siber terörizm, siber casusluk, siber saldırı ve siber güvenlik gibi modern faaliyetler de saldırı ve güvenlik yönleri ön plana çıkmaya başlamıştır.

Bilgisayar ve dolaysıyla internet ağında yaşanan hızlı gelişmeler bize önümüzdeki zaman dilimlerinde siber istihbarat ve siber casusluk faaliyetlerinin ulusların güvenliğinin temel taşı haline geleceğini gösterir niteliktedir. Bugün bilişim sistemleri dediğimiz ağ toplumun tüm kesimlerinde, kamu kurumlarında ve istihbarat alanında son derece yaygın olarak kullanılmaya başlamıştır. Öyle ki ülkeler sahip oldukları bilgi depolarını ve yeni uygulamalarını siber uzaya da kayıt altına alma durumunda kalmışlardır.

Özel, kamu, askeri, iş hayatı ve bilgi toplama tekniklerinin internete endeksli hale gelmesiyle birlikte gerek şahsi ve gerekse diğer alanlarda bilgilerin ele geçirilmesi ve kötü amaçlar doğrultusunda kullanılması sorununu gündeme taşımaya başlamıştır. Söz konusu tehlikelere karşı rakip ve düşman istihbaratların bu tür eylemlerine engellemek ve etkisiz hale getirmek için devletler siber uzayda engellemeye yönelik çalışmalar yapmaktadırlar. Siber uzay da yapılan bu çalışmalar siber istihbaratın alanına giren süreçler olarak görülmektedir.

Yukarıda ki bilgiler ışığında, bilişim teknolojisinin kullanımını kapsayan bünyesinde uzay, uydu ve hava araçlarını barındırmak suretiyle gerçekleştirilen istihbarat faaliyetlerini, şahsi, sosyal, siyasal ve askeri alanda üstünlük elde etmek amacıyla kanun dışı girişimlerle bilgisayar hesaplarına sızarak rakip olarak gördüğü tün gruplardan onların haberi olmaksızın bilgilerini, sırlarını, projelerini elde etme eylemi siber istihbarat olarak tanımlayabiliriz.

- Urfanatik Gazetesi, Kenan Karataş tarafından kaleme alındı
https://www.urfanatik.com/makale/3540284/kenan-karatas/siber-istihbarat-ve-karsi-onlemler