Ahir Zaman Olayları

Peygamberimizi Çok Üzüp Ağlamasına Sebeb Olan Ahir Zaman Olayları: Hz. Huzeyfe (ra) anlatıyor: “Peygamberimizi (sav) gördüm. (Veda haccındaydı) ve Kâbe’nin örtüsüne yapışmıştı. Gözlerinden yaş boşalıyordu.

Yanına yanaştım ve şöyle sordum. Ey Allah’ın Resulü! Neden ağlıyorsunuz? Allah sizin gözlerinizi yaşartmayacaktır. Ağlamanıza müsaade etmeyecektir.

 O (sav) şöyle cevap buyurdu: ‘Huzeyfe! Dünya tükenip gidiyor. Gün olacak sanki sen dünyada hiç olmamışsın gibi olacak. Sanki kıyamet yakınlaşmış gibidir.

’ Dedim ki; Ey Allah’ın Resulü! Kıyametin yaklaştığının işaretleri nelerdir?

O (sav) şöyle buyurdu: ‘Ümmetim namazı terk ettiklerinde, şehvetlerinin peşinde koşuşturduklarında, ihanetler çoğaldığında, emanete riayet kaybolduğunda, su kaynakları azaldığında, ufuk tozlandığında, insanlar küfürleştiğinde, kanaat ortadan kalktığında, insanlardan iyi niyet kaybolduğunda, ağaçlar çok olsa da meyve vermediğinde, alım gücü azaldığında, sarsıcı rüzgârlar, ters ilişkiler, gereksiz yere yapılan yeminler çoğaldığında, geçim zorlaştığında, insanlar baba ve annelerine küfrederek karşılıklı olarak şakalaştıklarında, haram yoldan para kazanma hırsı ve zina çoğaldığında,

Allah’ın verdiğine rıza azaldığında, sefihler idareci olduklarında, ihanet çoğalıp emanet kaybolduğunda, herkes kendi aklını ve yaptığı işini beğenip övmeye başladığında, her cahil ve boş adam cehaletiyle ön plana çıktığında, evlerin duvarları yükselip aşırı süslü hale getirildiğinde, lüks ve yüksek binalar çoğaldığında, batıl olan şeyler gerçek, yalan ise doğru kabul edildiğinde, sağlıklı akıl sahibi olmak acizlik, şeytanca adım atmalar akıllılık, sapıklık doğruluk, gerçeği açıklamak körlük, suskunluk aptallık, ilim sahibi olmak ise cahillik olarak kabul edildiğinde,

kalpler köreldiğinde, kötülük iyiliği mağlup ettiğinde, insanlardaki dünya tutkusu azgınlaştığında, ticari yollar çoğaldığında, tembellik yaygınlaştığında, vahşi hayvanların derileri lüksün göstergesi olarak giyilmeye başlandığında, dünya ahrete tercih edildiğinde, kalplerden merhamet duyguları çıktığında, fesat yaygınlaştığında, Allah’ın kitabı oyuncak -ve oyun aracı- haline getirilmeye çalışıldığında...

İşte ey Huzeyfe bütün bunlar olduğunda İslam’ın sadece ismi kalacak.

Kuran kalplerden silinecek. Ancak görüntüsü kalacak. Okuyucular ve insanlar Kuran okuyacaklar ama bu okudukları Kuran boğazlarından öteye geçemeyecek.

Okudukları Kuran’ın emirlerini uygulamayacak, yasaklarından da sakınmayacaklardır.

İşte ey Huzeyfe! Bütün bunlar olduğunda Müslümanların mescitleri süslü ama cemaatinin kalpleri imandan yoksun olacak.

Âlimler yeryüzünün en şer insanları olacaklardır. Fitneyi bu âlimler başlatacaklar. Fitne neticede onlara dönecektir.

Hayırlı insanlar ve hayır yok olup gidecek. Şerli insanlar ve şerr olduğu gibi kalacak.

İşte bütün bunlar olunca Allah insanların amellerini önemsiz sayacak. Amellerine itibar etmeyecek. Çünkü insanlar böyle bir dönemde sadece paraya dalacaklar. Öyle bir hale geleceklerdir ki en zengin olan bile kendini fakir sayacak’”.

(Nebhani, Alamatü Yevmi’l Kıyame, 55)

Yukarıdaki konuşmayı teferruatıyla verdim. Doğrusu bu hadiste ifade edilen uyarılara baktığımızda birçoğunun bugün birebir yaşandığını görebiliriz.

Hz. Peygamber’in (sav) vefatından önce yaptığı bu hayati uyarılara bugün, o gün kadar muhtacız.

Sanırım her birimiz kendimizi bu uyarının bir yerinde görebiliriz.

Allah korusun ama gerçek olan da bu değil mi?

Not:Nihat Hatipoğlu yazısından alıntıdır

# YAZARIN DİĞER YAZILARI

Yazar Aziz Atlı - Mesaj Gönder

# olanAnket Bugün Cumhurbaşkanlığı seçimi olsa kime oy verirdiniz?