Sultan Abdülhamîd Han - II-

Otuz iki sene, yedi ay ve yirmi yedi gün süren hükümdarlık zamanı içinde yaptığı hizmetler.

Her vilayetde mektebler, hastaneler, yollar, çeşmeler,  Viyana'dan başka bir yerde eşi bulunmayan, modern bir tıp fakültesi yaptırdı.

[1293] de Meteb-i Mülkiyyeyi yaptırdı. [1296] da bir müze yaptırdı. [1297] de hukûk mektebi ve dîvan-ı muhâsebâtı  [Sayıştay] kurdu ve Beyoğlu kadın hastanesini yaptırdı. [1299] da güzel sa'atlar akademisi, [1300] de yüksek ticaret mektebi, [1301] de yüksek mühendis mektebi ve yatılı kız lisesi açdı. [1303] de Terkos suyunu İstanbula getirdi ve mülkiye lisesini açtı.

 [1305] de Alman imparatoru İstanbula gelip, sultan Ahmet meydânında Alman çeşmesi yapıldı.

 [1307] de Bursa'da İpekçilik mektebini yaptırdı. [1308] de Halkalı Zira'at ve baytar mektebi ve Kağıthanede bir poligon kurdurdu.

[1309] da Bursa demiryolunu ve Aşiret mektebini yaptırdı.[1310] da Üsküdar lisesi ve Rüşdiye mektebleri ve yeni postahane binası ve Osmanlı Bankası ile Reji binasını ve (Yafa-Kudüs) demiryolu ile Ankara demiryolu yapıldı.

Yine [1310] da Hamîdiyye kağıt fabrikası, Kadıköy havagazı fabrikası ve Berut limanı rıhtımını yaptırdı.

[1311] de Osmanlı sigorta şirketi ve Küçüksu barajı ve (Manastır-Selânik) demiryolu yapıldı.

 [1312] de (Şam-Horan) demiryolu ve (Eskişehir-Kütahya) demiryolu yapıldı.

Yine [231] de Hamîdiyye yüksek ticaret mektebi ve (Galata-Tophâne) rıhtımı, Dolmabahçe sa'at kulesi yapıldı. [1313] de [Beyrut-Şâm) demiryolu, Dâr-ül-eceze binâsı, mum fabrikası, [ İstanbul-Selanik) demiryolu yapıldı.

Ereğli kömür ocakları çalıştırıldı.

 [ 1314] de Tuna nehrinde Demirkapı kanalını, Kapalıçarşı ta'mirini yaptırdı. [1313]  Yunan zaferini kazandı. Akıl hastanesi yaptırdı. [1316] da Şişli Hamîdiyye Etfâl hastanesini yaptırdı. [1318] de Medîne-i münevvereye kadar telgraf hattı yaptırdı.

[1320] de Hamîdiyye Hicaz demiryolu Zerkaya kadar işledi. Kağıthanedeki Hamîdiyye suyu yapıldı.

Yine balıkhane, Haydarpaşa Rıhtımı, ma'den arama mektebi, Şam'da tıbbiyye-i mülkiye yapıldı. Haydarpaşa da askeri tıbbiye mekteb-i şahanesi 24 Teşrîn-i evvel 1321 de açıldı. [1322] de dilsiz ve sağırlar mektebi açıldı. [1322] de Bingâzîye telgraf hattı yapıldı. [1323] de (İstanbul-Köstence) kablosu döşendi. Haydarpaşa istasyonu binası yapıldı. Beşiktaş tepesindeki Yıldız serâyını ve önündeki Câmi'i yaptırdı. Velhasıl Avrupa'da yapılan yeniliklerin hepsini en modern şekilde yurdumuzda yaptırdı.

Ruhun şad olsun cennet mekan sultanım

# YAZARIN DİĞER YAZILARI

Yazar Hüseyin Korkmaz - Mesaj Gönder
Anket Bugün Cumhurbaşkanlığı seçimi olsa kime oy verirdiniz?