Urfa için çarpıcı bir rapor daha: Binlerce çocuk...

Şanlıurfa Evren Sanayi Sitesinde çocuk işçilere yönelik ilk kez bir araştırma yapıldı. 70 çocuk işçi ile yapılan görüşmeler sonucu bir rapor hazırlandı. Rapor, kentte çocuk gelinlerden sonra çocuk işçilerle ilgili çarpıcı bilgiler sunuyor. Araştırma, sanayi sitesinde çalışan çocukların genel profilini ortaya çıkararak, çalışma koşulları ve eğitim durumları hakkında tespit edilen sorunların önlenmesine yönelik çözüm önerileri üretilmesini amaçlıyor.

ALİ GÜZEL
ALİ GÜZEL Tüm Haberleri
+10
Haber albümü için resme tıklayın

Şanlıurfa Evren Sanayi Sitesinde yapılan bir araştırma, çocuk işçilerle ilgili çarpıcı gerçekleri gün yüzüne çıkardı. Harran Üniversitesi yüksek lisans öğrencisi Aslı Tokgöz ile araştırmacı Gökhan Işık’ın ‘sanayide çocuk emeği’ başlığıyla hazırladığı ankette çocuklara çeşitli sorular soruldu. Sanayide çalışan 70 çocuk ile anket yapılırken, 10 çocuk ile birebir derinlemesine görüşüldü. Bu görüşmeler sonucunda çocukların çalışma koşulları, eğitim ve sağlık durumları hakkında tespit edilen sorunlar rapor haline getirildi. Rapor, genel bir profil ortaya çıkararak tespit edilen sorunların önlenmesine yönelik çözüm önerileri üretilmesini amaçlıyor.

“EN FAZLA SÖMÜRÜYE MARUZ KALAN GRUP”

Çocuk işçilere yönelik bugüne kadar yapılan araştırmaların kısıtlı bir alanda gerçekleştiğine dikkat çeken Aslı Tokgöz, “Çocuk işçiliğiyle ilgili yapılan son 20 yıldaki çalışmalara baktığımızda genellikle mevsimlik tarım işçiliğinde ve sokakta çalışan çocuklar üzerine bir yoğunluğun olduğunu biliyoruz” dedi. Tokgöz, çocuk işçilerle ilgili araştırma yapma nedenlerini şu sözlerle açıkladı: “Bu konuyla ilgili yaptığımız literatür taramasında bu alandaki kaynakların yetersiz olduğunu gördük. Bu alanda daha fazla araştırma yapılmalı çünkü bu saha çok dinamik. Sanayide çalışan çocuklar sosyal korumadan uzak olduğu için çalışan çocuklar arasında en fazla sömürüye maruz kalan grubu oluşturmaktadır. Biz de bunlardan yola çıkarak Evren Sanayi Sitesinin genel bir resmini çizmeyi istedik ve sanayide çalışan çocukların çalışma koşulları, eğitim ve sağlık durumları hakkında bilgi sahibi olmayı amaçladık. Ve bunlar sonucunda tespit ettiğimiz sorunlara çözüm önerileri sunduk.”

Çeşitli soruların sorulduğu ankette çocuk işçilerin aile profilleri de ortaya çıkarıldı. Anne ve babaların mesleki ve eğitim bilgileri de raporda yer aldı. Anneler arasında üniversite mezununun olmaması dikkat çekerken, tamamına yakınının ev hanımı olduğu ortaya çıktı. Babaların önemli bir oranda işçi oldukları da rapora yansıdı.

SANAYİDE BİNLERCE ÇOCUK İŞÇİ VAR

Raporda, tespit edilen sorunlarla ilgili şöyle bir öneriye yer verildi: “Evren Sanayi Bölgesinde yılın belli dönemlerinde özellikle yaz tatillerinde yoğun bir çocuk işçi profili bulunmaktadır. Resmi olmamakla birlikte Evren Sanayi Bölgesi yaklaşık 5000-6000 civarında çocuk işçinin yer aldığı çalışma alanıdır. Yapılan çalışmada gerek anket gerekse mülakat görüşmelerine katılan çocukların çoğunluğu ekonomik nedenlerden ötürü çalışmak zorunda kaldıklarını belirtmişlerdir. Bu nedenle çalışan çocukların ailelerine sağlanabilecek sosyo-ekonomik desteklerle çocuklar eğitim hayatına kazandırılabilir.”

OKULU BIRAKIP ÇALIŞIYORLAR

Ankete katılan çocuklar yaş itibari ile değerlendirildiğinde, çalışan çocukların yoğun olarak 15 ile 17 yaş arasında olduğu görüldü. 15 yaş grubundaki çocuklar yüzde 21,4 oranında iken bu oran 16 yaş grubunda yüzde 14,3, 17 yaş grubunda ise yüzde 21,4 olarak rapora yansıdı. Bu yaş grubunda çalışan çocukların yoğunluk göstermesinin temel sebepleri arasında, ilkokulu bitiren çocukların ekonomik nedenlerden dolayı ortaöğrenime devam edememeleri olarak gösterildi. Raporda, en çarpıcı bilgilerden biri de "Niceliksel olarak az görünse de 10 yaşında olan çocukların da sanayide çalışıyor olması kaygı vericidir. Bu da şunu gösteriyor ki, yaş düştükçe çalışmanın çocuklar üzerindeki olumsuz etkileri de artış göstermektedir" şeklinde oldu.

ÜNİVERSİTE OKUYAN ANNE YOK

Ankete katılan çocukların anne ve babalarının eğitim düzeylerine bakıldığında, babanın eğitim durumunun yüzde 34,3 ile okuryazar, yüzde 21,4 ile ortaokul ve yüzde 17,1 ile okuryazar olmadığı ortaya çıktı. Lise, üniversite ve yüksekokul mezunu olanların oranı ise oldukça düşük çıktı. Annenin eğitim durumunda ise yüzde 30 okuryazar, yüzde 14,3 ile ilkokul ve yüzde 45,7 ile okuryazar olmadığı görüldü. Anneler arasında ortaokul ve lise mezunu olanların sayısı oldukça düşük çıkarken, üniversite ve yüksek okul mezunu olmaması dikkat çekti. Raporda, "Anne ve babanın eğitim düzeyleri çocukların çalışması üzerinde önemli bir etkiye sahiptir" ifadesine yer verildi.

MESLEK VE EĞİTİM DURUMU BİRBİRİNE PARALEL

Raporda, anne ve babaların mesleklerine dair yapılan araştırma sonucuna ilişkin "Çalışan çocuk olgusunun ortaya çıkmasında, ailelerinin sosyo-ekonomik ve sosyokültürel özellikleri önemli bir rol oynamaktadır. İncelenen birçok saha araştırmasında da görüldüğü üzere çalışan/çalıştırılan çocukların büyük bir çoğunluğu düşük gelirli ailelerde görülmektedir" denildi. Buna göre, babaların meslek dağılımına bakıldığında yüzde 57,1 oranında işçi oldukları belirlendi. Annelerin yüzde 97,1'inin ise ev hanımı olduğu anlaşıldı. Raporda bu durumla ilgili "Annenin mesleki durumu ile eğitim durumunu karşılaştırdığımızda, bu iki değişkenin birbirlerine paralel olduğu görülmektedir" bilgisi paylaşıldı.

ÇOĞUNUN OKULA KAYDI VAR

Ankete katılan çocuklara 'okula devam edip etmedikleri' sorulduğunda, yüzde 44,3’ü okulda kaydı olduğunu belirtti. Araştırma kapsamında zorunlu eğitim çağında olup, okula devam etmeyenlerin oranı ise yüzde 47,1. Çocukların okula devam edememe nedenlerine bakıldığında, okula kaydı olmayan çocukların büyük bir çoğunluğunun (yüzde 32,9) çalıştığından dolayı, yüzde 2,9 oranında ailelerinin çocuklarını okula göndermemeleri, yüzde 2,9’unun da kendi isteği ile okula gitmek istememeleri ve yine yüzde 2,9’luk bir oranla göç (kırdan-kente, kentten-kıra) olduğu ifade edildi. Diğer nedenler incelendiğinde, "çocukların okumak istememeleri", "okulda başarısız olmaları" ve "ailevi sorunlar" olduğu görüldü.

İŞ İLE OKUL ARASINDA TERCİH YAPMAK ZORUNDA KALIYORLAR

Okula devam eden çocuklar arasında çalışan oranının yüksek olduğunun yansıdığı raporda "Anket çalışmasına katılan çocukların büyük bir kısmının hem çalışıp hem okul hayatına devam ettiği görülmektedir. Yapılan çalışmada çocuklar, hem çalışıp hem okumanın zor olduğunu ve bu yüzden okuldaki derslerine adapte olamadıklarını sözlü olarak ifade etmişlerdir" denildi.
Çocukların iş ile okul arasında tercih yapmak zorunda kaldıkları belirtilerek şu bilgilere yer verildi: "Çalışma koşullarının çocuklar üzerindeki fiziksel, sosyal ve psikolojik etkilerine bakıldığında, çocukların olumsuz etkilendikleri ve okul ile iş arasında bir tercih yapma mecburiyetinde kaldıkları görülmektedir. Bu nedenle çocukların yaşı büyüdükçe eğitim hayatından kopma olasılıkları da artmaktadır. Çocukların okulu terk etme durumları tek bir nedene bağlı olmamakla birlikte, ailelerin ekonomik durumları ve çevresel faktörler önemli bir role sahiptir. Çocukların eğitim sisteminin dışında kalmaları onların gelecekleri hakkında kaygı verici bir durum ortaya çıkarmaktadır."

Çalışma koşullarına ilişkin ise "Çalışma iş kollarının büyük bir kısmı orta ve küçük ölçekli işletmelerdir" denilerek şu ifadelere yer verildi:

"Sanayi sitesinde yer alan bu işletmelerin çoğunda çocukların yoğun olarak çalıştığı görülmektedir. Çocukların çalıştıkları iş koşullarını göz önünde bulundurduğumuzda bu yaş gruplarının fiziksel, sosyal ve psikolojik olarak bu işlere uygun olmadığına dikkat edilmiştir. Dolayısıyla çalışan çocuklar çoğu zaman tehlikeli ve riskli durumlar ile karşı karşıya kalabilmektedirler. Çalışma koşulları ve ortamının güvensiz olması gerekli tedbir ve önlemlerin alınmaması da bu riski artırmaktadır. Çocuklar yetişkinlerce aynı işi yapmakta, onlar kadar uzun çalışma saatlerinde ve yoğun çalışmaktadırlar. Genellikle tekdüze fakat üretim için gerekli, vasıfsız, bedensel işleri yapmaktadırlar.

Şanlıurfa Evren Sanayi Sitesi’nde yapılan araştırma sırasında, yüz yüze yapılan görüşmelerde anket sorularını cevaplamayı kabul eden 70 çocuğun önemli bir kısmı ( yüzde 32,9) oto mekanikte (tamir) çalıştığı görülmektedir. Diğer kısmı ise yüzde 15,7 ile oto kaporta, yüzde 7,1 ile oto boyama, yüzde 5,7 ile oto elektrik ve oto motor yer almaktadır.

Araştırmanın önemli sorularından birisi olarak çocuklara neden çalıştıkları sorulduğunda, yüzde 42,9’u meslek öğrenmek, yüzde 27,1’i ise para kazanmak amacıyla çalıştığını belirtmiştir. Çocukların yüzde 7,1’i ise okuyamamış olduklarından dolayı çalıştığını ifade etmiştir. Diğer nedenler incelendiğinde "ailem istediği için", " yardım için" ve "tatil olduğu için" yanıtları verilmiştir."

RAPORUN TAMAMI İÇİN TIKLAYIN

08 Kas 2020 - 10:42 Şanliurfa- Yaşam

Muhabir Ali Güzel

urfanatik.com son bir ayda 1.392.683 kez ziyaret edildi.


göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Urfanatik Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Urfanatik Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Urfanatik Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Urfanatik Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

05

Urfalı - Okul okuyup ilerde işsiz vasıfsız olacağına bir mesleği olsa daha iyi olmaz mi.

Yanıtla . 3Beğen . 0Beğenme 08 Kasım 20:34
04

Urfalı - Belki yeni geçlerimiz gelirde cahiliyeti ortadan kaldırır daha akıllı kime oy" vereceğini bilir!!!!!

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 08 Kasım 18:46
03

Ismail - Günümüz şartlarında dr ve dengi meslek sahibi olamayacaklar için bence sanayi daha iyi .Zaten eğitim sistemi ortada .On yıl sonra zaten tamirci ve zanaatkarların çoğu Suriyeli olacak .Liseden sonra vasıfsız elaman olacaklarına tamirci olmaları daha iyi kanaatimce.

Yanıtla . 3Beğen . 0Beğenme 08 Kasım 16:07
02

Erken Kalkan Yol Alır - iyi işte küçük yaşta meslek öğreniyorlar..

bu çocuklar liseyi bitirip 20 yaşına gelince mi çıraklığa başlayacak. sonra da ağlayıp duruyoruz sanayide işi bilen usta yok diye..

usta nasıl yetişecek peki..??

Yanıtla . 5Beğen . 0Beğenme 08 Kasım 11:50
01

Hilvanlı - Maalesef acı gerçeğimiz. Güzel bir araştırma haber olmuş, tebrik ederim.

Yanıtla . 1Beğen . 2Beğenme 08 Kasım 11:16


ŞANLIURFA ŞEHİR MARKALARI

Markanız 1 yıl boyunca, Urfanatik'te, bu alanda! Arayın...

+90 (532) 175 0403
Reklam bilgi


Anket Şanlıurfa'nın en güzel yemeğini seçiyoruz