22 Nisan 2013 Pazartesi 00:00
Şanlıurfa Nüfusunun Yüzde 48,3’ü Çocuk
banner23

 

TÜİK, Türkiye’de çocuk sayısının 2012 yılı sonu itibariyle 22 milyon 692 bin 174 olduğunu ve toplam nüfusun yüzde 30’unu oluşturduğunu açıkladı.


Türkiye İstatistik Kurumu’ndan (TUİK) alınan verilere göre, toplam nüfusu 2012 yılı sonu itibariyle 75 milyon 627 bin 384 olan Türkiye’de, çocuk nüfusu ise 22 milyon 692 bin 174. 


Birleşmiş Milletler tanımına göre "0-17" yaş grubunu içeren çocuk nüfus, 1935 yılında toplam nüfusun yüzde 45’ini oluştururken 2012 yılında yüzde 30’unu oluşturdu. 


Çocuk nüfus yaş grubuna göre incelendiğinde, 2012 yılında çocuk nüfusun yüzde 27,3’ünü "0-4" yaş grubu, yüzde 27,1’ini "5-9", yüzde 28,6’sını "10-14" ve yüzde 16,9’unu ise "15-17" yaş grubu çocuklar oluşturuyor. Bu oranların hem yıl hem de cinsiyet bazında önemli bir değişim göstermediği görüldü. 


Çocuk nüfus oranı düşecek 

Çocuk nüfus oranının 2023 yılında yüzde 25,7, 2050 yılında yüzde 19,1 ve 2075 yılında yüzde 17,6’ya düşeceği tahmin ediliyor. 


Çocuk nüfustaki azalma eğilimi, nüfusun giderek yaşlanmakta olduğunu gösteriyor. Bu eğilimin süreceği varsayılırsa, toplam nüfus içindeki çocuk oranı önümüzdeki yıllarda önemli ölçüde azalacak, buna karşılık yaşlı nüfusun oranı artacak. Diğer taraftan, Türkiye’de çocuk ve genç nüfus oranı hala gelişmiş ülkelere göre oldukça yüksek seviyede. 


AB’ye göre oran yüksek 

Avrupa Birliği üyesi ülkelerde çocukların toplam nüfus içindeki oranı 2010 yılında yüzde 19 iken yine aynı yılda Türkiye’de bu oran yüzde 30,8 oldu. 


Çocuk nüfusun toplam nüfus içindeki oranı ülkelere göre incelendiğinde, 2010 yılında en yüksek çocuk nüfus oranına yüzde 22,2 ile Fransa’nın, en düşük çocuk nüfus oranına ise yüzde 16,5 ile Almanya’nın sahip olduğu görüldü. 


En fazla çocuk nüfus oranı Şırnak’ın 

Çocuk nüfusunun il toplam nüfusu içerisindeki oranı en yüksek olan il Şırnak oldu. 


İstatistikî Bölge Birimleri Sınıflaması (İBBS) 1. Düzey’e göre çocuk nüfusun toplam nüfus içindeki oranı incelendiğinde, 2012 yılında en fazla çocuk nüfus oranına sahip olan bölge yüzde 43,7 ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi oldu. Batı Marmara Bölgesi yüzde 22,4 ile en az çocuk nüfusa sahip bölge oldu. 


Çocuk nüfusun toplam il nüfusu içindeki oranı illere göre incelendiğinde, en yüksek çocuk nüfus oranına sahip olan il yüzde 49 ile Şırnak oldu. Şırnak ilini yüzde 48,3 ile Şanlıurfa ve yüzde 46,7 ile Ağrı izliyor. Çocuk nüfus oranı en düşük olan ilk 3 il ise sırasıyla Tunceli (yüzde 18), Edirne (yüzde 20) ve Çanakkale (yüzde 20,2) oldu. 


Her yıl nüfusumuza yaklaşık olarak bir milyon 250 bin bebek dahil oluyor 

Doğum istatistiklerine göre 2011 yılında bir milyon 237 bin 172 doğum gerçekleşmiş olup, doğan bebeklerin yüzde 51,4’ü erkek, yüzde 48,6’sını kızlar oluşturdu. Doğum olayları yıl bazında incelendiğinde, cinsiyet bazında önemli bir değişim gözlenmedi. 2011 yılı verilerine göre doğuşta cinsiyet oranı 105,7 oldu. Yani 100 kız çocuğuna karşılık yaklaşık olarak 106 erkek çocuğu doğmaktadır. 


En popüler isimler Berat ve Zeynep 

Yeni doğan bebeklere konulan en popüler üç erkek ismi 2012 yılında; Berat, Yusuf ve Emir oldu. En popüler üç kız ismi ise Zeynep, Elif ve Ecrin oldu. 0-17 yaştaki çocuklar arasında kullanılan en popüler üç erkek ismi Mehmet, Mustafa ve Yusuf iken, en popüler üç kız ismi Zeynep, Elif ve Merve oldu. 


Bebeklerin yüzde 94’ü sağlık kuruluşlarında dünyaya geliyor 

Sağlık Bakanlığı verilerine göre sağlık kuruluşlarında gerçekleşen doğumların oranı, 2002 yılında yüzde 75 iken 2011 yılında yüzde 94’e yükseldi. Sağlık kuruluşlarında gerçekleşen doğumların oranı İBBS 1. Düzey’e göre incelendiğinde, en yüksek oranın yüzde 98 ile Batı Anadolu’da, en düşük oranın yüzde 84 ile Ortadoğu Anadolu Bölgesi’nde olduğu görüldü. 


Aşılama oranlarında önemli gelişmeler var 

Bir çocuğun tam aşılı olabilmesi için bir doz BCG, üç doz DBT, üç doz IPV ve bir doz kızamık aşısı olması gerekiyor. Sağlık Bakanlığı verilerine göre BCG (tüberküloz) aşılama oranı 2006 yılında yüzde 88 iken bu oran 2011 yılında yüzde 95’e yükseldi. 


Görme ve duyma engellilerin oranı 

2011 Nüfus ve Konut Araştırması verilerine göre, görmede zorluk yaşayan çocukların oranı yüzde 0,4, duymada zorluk yaşayanların oranı ise yüzde 0,3 oldu. 3 ve daha yukarı yaştaki çocuklardan konuşmada zorluk yaşayanların oranı yüzde 0,6, yürümede, merdiven çıkmada veya inmede zorluk yaşayanların oranı yüzde 0,5, taşımada veya tutmada zorluk yaşayanların oranı yüzde 0,6 ve yaşıtlarına göre öğrenmede veya basit dört işlemi yapmada, hatırlamada, dikkatini toplamada zorluk yaşayanların oranı ise yüzde 1,3 oldu. 


Bebek ölümleri azalıyor 

Türkiye’de bebek ölümleri yıllar itibariyle önemli ölçüde azaldı. Bin canlı doğum başına düşen bebek ölümü sayısı olarak ifade edilen bebek ölüm hızı, 2009 yılında binde 13,8 iken 2012 yılında binde 11,6’ya düştü. Bebek ölüm hızı cinsiyete göre incelendiğinde, erkeklerde bebek ölüm hızının daha yüksek olduğu görüldü. 2009-2012 yılları arasında bebek ölüm hızı erkeklerde binde 14,6’dan binde 12,1’e, kızlarda binde 13’ten binde 11,1’e düştü. 


Bebek ölüm hızı illere göre incelendiğinde, en yüksek bebek ölüm hızının binde 19,5 ile Malatya ilinde, en düşük bebek ölüm hızının ise binde 6,1 ile Kırklareli’nde olduğu görüldü. 


Çocuk bulunan ev oranı 

2012 yılında hanehalklarının yüzde 54,2’sinde 0-17 yaş grubunda olan en az bir çocuk bulunuyor. Çocuk bulunan hanehalkları illere göre incelendiğinde, çocuk bulunan hanehalkı oranının en yüksek olduğu ilin yüzde 82,6 ile Şırnak olduğu görüldü. Şırnak ilini, sırasıyla yüzde 82,4 ile Hakkari ve yüzde 81,8 ile Van illeri takip etti. Çocuk bulunan hanehalkı oranının en düşük olduğu il, yüzde 37,7 ile Çanakkale oldu. Çanakkale’yi yüzde 38,2 ile Sinop ve yüzde 38,8 ile Tunceli illeri takip etti. 

Hanelerdeki küçük çocukların bakımını yüzde 89,6 oranında anneler üstlenmektedir 

0-5 yaş grubunda çocukların yaşadığı hanelerde çocuk bakımını yüzde 89,6 oranında anneler üstlenirken yüzde 1,5’ini babalar üstlendi. Diğer taraftan, çocukların yüzde 4,8’inin bakımını babaanneler ve yüzde 3,5’inin bakımını ise anneanneler üstlendi. 


Derslik başına düşen öğrenci sayısı ilkokul ve ortaokulda 30, ortaöğretimde ise 31’dir 

2012/2013 öğretim yılında geçilen 4+4+4 eğitim sisteminde eğitim kademesine göre öğretmen başına düşen öğrenci sayısının ilkokulda 20, ortaokulda 19, ortaöğretimde ise 16 olduğu görüldü. Derslik başına düşen öğrenci sayıları incelendiğinde ise, derslik başına düşen öğrenci sayısının ilkokul ve ortaokulda 30, ortaöğretimde ise 31 olduğu görüldü. 


İBBS 1. Düzey ve eğitim seviyesine göre öğretmen ve derslik başına düşen öğrenci sayıları incelendiğinde, ilkokulda öğretmen başına düşen öğrenci sayısının en yüksek olduğu bölgenin İstanbul Bölgesi (öğretmen başına 25 öğrenci), en düşük olan bölgenin Ege Bölgesi, Batı ve Doğu Karadeniz Bölgeleri (öğretmen başına 16 öğrenci) olduğu görüldü. Ortaokulda ise öğretmen başına düşen öğrenci sayısının, en yüksek olduğu bölgenin İstanbul Bölgesi (öğretmen başına 25 öğrenci), en düşük olduğu bölgenin Doğu Karadeniz Bölgesi (öğretmen başına 14 öğrenci) olduğu görüldü. 


İlkokul ve ortaokulda, İstanbul Bölgesi derslik başına düşen 43 öğrenci ile en kalabalık, Batı ve Doğu Karadeniz Bölgeleri ise derslik başına düşen 22 öğrenci ile en az öğrenci sayısına sahip bölgeler oldu.


Çocuk nüfusun yüzde 5,9’u ekonomik işlerde çalışmaktadır 

Ekonomik faaliyette çalışan 6-17 yaş grubundaki çocukların istihdam oranı 2012 yılında yüzde 5,9’dur. Çocukların yüzde 49,2’si ev işlerinde faaliyette bulunurken, yüzde 44,9’u çalışmamaktadır. İstihdam oranı, 6-14 yaş grubunda yüzde 2,6 iken 15-17 yaş grubunda yüzde 15,6’dır. 6-17 yaş grubundaki erkek çocuklarda istihdam oranı yüzde 7,9 iken kız çocuklarda bu oran yüzde 3,7’dir. Çocukların yüzde 91,5’i bir okula devam ederken, yüzde 8,5’i okula devam etmiyor.

 

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.