Çakırtaş: Bizim Kararlarımız Bireysel Değildir

. TMMOB Başkanı Ruken Okyay Çiçek( İMO yönetim kurulu üyesi), İMO Başkanı Zeki Yıldırım ve İMO yönetim kurulu üyesi Kemal Yazar 'ın bulunduğu toplantıda Şanlıurfa Kent sorunları ve çözüm önerileri görüşüldü. Ayrıca Belediye çalışmaları ve kent yönetimi an

Çakırtaş: Bizim Kararlarımız Bireysel Değildir

. TMMOB Başkanı Ruken Okyay Çiçek( İMO yönetim kurulu üyesi), İMO Başkanı Zeki Yıldırım ve İMO yönetim kurulu üyesi Kemal Yazar 'ın bulunduğu toplantıda Şanlıurfa Kent sorunları ve çözüm önerileri görüşüldü. Ayrıca Belediye çalışmaları ve kent yönetimi anlayışından bahseden Şehmus Çakırtaş, kent yönetimine bakış açısını şu sözlerle ifade etti:

“Bizim yönetim anlayışımızda bireysel karar alma geleneği yoktur. Toplumun genel doğruları, ihtiyaç ve değerleri alacağımız kararın temelini oluşturur.

Yönetimimiz gerçek anlamda halkın iradesini hayata geçirmek için mücadele etmeyi bir yaşam biçimi haline getirirken, yönetime halkı karar süreçlerine katmayı temel ilke edinir.

Bunun için bizim halkın öz örgütleriyle çalışma hedefimiz vardır. Bunun için karar süreçlerinde demokratik kitle örgütleri, mesleki odalar, üniversite çevreleri, bilim kurulları, kadın ve gençlik örgütleri, sendikalar, insan hakları örgütleri, esnaf odaları, insani temelde örgütlenen cemaatler, iktisadi birlikler, basın emekçileri, aydınlar bizim yönetim paydaşları olacaktır

. Özellikle TMMOB bizim en büyük danışma kurulu ve aynı zamanda karar alma paydaşımız olacaktır. Bütün kararlaşmalar kentin sentezi olan meclislerle yürütülecek olup: demokratik, ekolojik, cinsiyet özgürlükçü bir yerel yönetim esasına dayanır.

Yani geniş halk katmanlarının demokratik katılımını esas alır.

Bizim yönetimimizde belediye iktidar aracı olmaktan çıkacak, gerçek anlamda kamu hizmeti veren bir halk evi olacaktır.”

Kent ve yaşam planlamalarında her detayın demokratik ve katılımcı bir yaklaşımla uygulanabilirliğine vurgu yapan Ruken Okyay Çiçek ,'Şehir yönetiminin en temel esası, yüksek yaşam kalitesini hedef almış ve gelecek planlamasını doğru yapabilen saydam belediyecilik anlayışından geçmektedir

. Demokrasiyi içselleştirerek siyaset yapan partilerin insan hakları, çocuk hakları, pozitif ayrıma tabii olması gereken insanların hakları, kadın hakları gibi konularda bir adım önde olduğunu söylemek çok doğru olacaktır' dedi. Ayrıca 'Günümüz dünyasında, yeni yönetim anlayışında tabiatın, havanın, suyun, toprağın korunmasının ne kadar önemli olduğunu, bilhassa hayvan haklarının da gözden kaçırılmaması gerektiğinin altını çizmek isterim

. Dünyamızın sadece insanlara ait değil, var olan her canlıya ve korunması gereken her habitata ait olduğunu unutmadan; geçmişe ve geleceğe karşı bu ağır sorumluluk anlayışıyla dengeleri koruyarak gelişmek durumundayız

. Yöneticilerimizden ve yönetimlere aday olan insanlarımızdan beklediğimiz çevresine sürekli zarar veren bir ekonomik kalkınma planı değildir, açgözlü bir tüketme ve kar etme hırsı insanımıza uzun dönemde ancak kaybettirir. Şanlıurfa nın ihtiyacı gençlerinin eğitim alması, bireylerinin işinde yetkinleşmiş insanlar olmasıdır.

Şanlıurfa nın ekonomik kalkınması ancak kendi ürettiği hammaddeyi yine kendisinin işleyerek pazarlamasıyla mümkündür. Tüm bu süreçte en doğru seçim bu doğruları uygulayabilecek insanların ve adayların yanında dimdik yer almaktır. Adayımıza başarılar diliyoruz” dedi. (URFANATİK)

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER