01 Mart 2013 Cuma 00:00
Başkan Ergün, Muhtarlara Büyükşehiri Anlattı
banner23

Manisa Belediye Başkanı Cengiz Ergün yeni Büyükşehir Yasası ile ilgili bilgi vermek ve görüş alışverişinde bulunmak amacıyla, Merkez’e bağlı belde belediye başkanları ve köy muhtarları ile bir araya geldi. 
Manisa Belediyesi, Yeni Büyükşehir Yasası ile ilgili özellikle kapatılan belde belediyeleri ile mahalle statüsüne geçen köylerin durumları ile ilgili Merkez’e bağlı belde belediye başkanları ve köy muhtarlarını bilgilendirmek amacı ile toplantı düzenledi. Kültür Merkezi Belediye Meclis Salonu’nda gerçekleştirilen toplantıya Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Belediye Başkan Yardımcıları Azmi Açıkdil, Tamer Çipiloğlu, Cem Çöllü, Hasan Eryılmaz, Belediye Meclis üyeleri, İl Genel Meclis üyeleri, merkeze bağlı belde belediye başkanları ile köy muhtarları katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan toplantıda, Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Eryılmaz, 6360 sayılı Kanun ile On Üç İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Altı İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun hakkında bir sunum gerçekleştirdi.

“KUYU SUYUNA BİLE PARA ÖDENECEK”
Yeni yasa ile birlikte köylünün evinin yüzde 100 artırımlı Emlak Vergisi’ne tabi olacağına dikkat çeken Başkan Yardımcısı Eryılmaz, diğer olumsuzlukları da şöyle sıraladı: “Köylü, yüzde 25 artırımlı Çevre Temizlik Vergisi ödeyecek. İçme ve kullanma suyuna para ödeyecek. Kuyu suyuna bile para ödeyecek. Bunlar 5 sene ertelendi şimdilik. Köylü evi, tarlası, arsası, arazisi için büyükşehir tarifesi üzerinden, yani yüzde 100 artırımlı emlak vergisi ödeyecek. Bu vergilerin yüzde 10’u oranında da Taşınmaz Kültür Varlıkları’nın Korunması’na katkı payı ödeyecek. Köylü büyükşehir tarifesi üzerinden, yani yüzde 25 arttırımlı çevre temizlik vergisi ödeyecek. Çöp vergisi 5 yıl alınmayacak. Köylü içme ve kullanma suyuna para ödeyecek. Kuyudan kullandığı suya bile para ödeyecek. Su parası 5 yıl süreyle en düşük tarifenin yüzde 25’i üzerinden ödenecek. Köydeki esnaf ve sanatkarların vergi ve yükümlülükleri artacak, köydeki esnaf artık basit usulde değil, mecburen gerçek usulde vergilendirilecek. Yani ödeyeceği vergi artacak, her ay KDV, 3 ayda bir Gelir Vergisi ve en az 3 ayda bir Gelir Vergisi stopaj beyannamesi verecek. Her beyanname için damga vergisi ödeyecek, yazar kasa alacak, defter tutacak, bunun yanında mali müşavirle çalışacak ve ücretini ödeyecek, esnaf odaları üye kayıt ücreti ve yıllık aidatlar yüzde 100 artacak” dedi.

“HARÇLARDA ÖNEMLİ ARTIŞ OLACAK”
Köy muhtarları ve köylerin kâtip, korucu, imam, bekçi ve benzeri hizmetlerine köy bütçesinden ödenen ücretler ile çiftçi mallarını koruma bekçilerinin ücretleri ile köy birliklerine ait taşınmaz ve işletmeler için emlak vergisi ve kurumlar vergisi muafiyetinin de kalkacağını dile getiren Eryılmaz, “Köylüye başka yeni vergi ve harçlar da gelecek. Belediye Gelirleri Kanunu’nda yer alan aşağıdaki vergi, harç ve katılım paylarına köylüler de 5 yıl sonra tabi olacak. Çevre Temizlik Vergisi (yüzde 25 arttırımlı), İlan ve Reklam Vergisi, Eğlence Vergisi, Haberleşme Vergisi, Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisi, Yangın Sigortası Vergisi, İşgal Vergisi, Tatil Günlerinde Çalışma Ruhsatı Harcı, Kaynak Suları Harcı, Tellallık Harcı, Hayvan Kesimi Muayene ve Denetleme Harcı, Ölçü ve Tartı Aletleri Muayene Harcı, Bina İnşaatı Harcı, İmar Harçları (Parselasyon Harcı, İfraz ve Tevhit Harcı, Plan ve Proje Tasdik Harcı, Zemin Açma İzni ve Toprak Hafriyatı Harcı, Yapı Kullanma Harcı), İşyeri Açma İzni Harcı, Muayene, Ruhsat ve Rapor Harcı, Sağlık Belgesi Harcı, Yol Harcamalarına Katılma Payı, Kanalizasyon Harcamalarına Katılma Payı, Su Tesisleri Harcamalarına Katılma Payı” diye konuştu.

“YAŞADIĞIMIZ KENTTE BİR ÇOK ALIŞKANLIK DEĞİŞECEK”
Eryılmaz’ın ardından Belediye Başkanı Cengiz Ergün söz aldı. 2012 yılının Aralık ayında yayımlanan 6360 sayılı kanun ile Aydın, Balıkesir, Denizli, Hatay, Malatya, Manisa, Kahramanmaraş, Mardin, Muğla, Tekirdağ, Trabzon, Şanlıurfa ve Van illerinde, sınırı il mülki sınırları olmak üzere aynı adla büyükşehir belediyesi kurulduğunu ve bu illerin il belediyelerinin büyükşehir belediyesine dönüştürüldüğünü hatırlatan Başkan Ergün, “Kentimiz de bu düzenlemeden nasibini almış ve bir anda büyükşehir olmuştur. Büyükşehir mi bütünşehir mi hala tartışılırken, kanun ile ortaya çıkan gerçekler artık yaşadığımız kentte birçok alışkanlığın değişeceğini ve birçok düzenlemenin geleceği gerçeğini karşımıza çıkarmıştır. Yıllardır belde olarak bilinen, belediyesi, belediye başkanı ve personeli bulunan 68 belde belediyesi kapanmış mahalle-köy statüsü almıştır. Yine il genelinde tüzel kimliğini kaybeden ve yakınındaki belediyelere mahalle olarak bağlanan köy sayısı 780’dir. Özetleyecek olursak, çıkarılan bu kanun ile köy ve belde belediyelerinin tüzel kişiliği kaldırılmış, köyler mahalle olarak, beldeler ise mahalleleriyle birlikte bağlı bulundukları ilçenin belediyesine katılmıştır. Ülke genelinde de, 749 olan ilçe belediyesi 418’e, bin 977 olan belde belediyesi sayısı 426’ya, 34 bin 283 olan köy sayısı da 18 bin 694’e düşürülmüştür. Bunun yanında 16 olan büyükşehir sayısı da 29’a çıkarılmıştır” dedi.

“BU BİR NEVİ DAYATMADIR”
İl genelinde 15 ilçesi bulunan, 1 milyon 340 bin 74 nüfusa sahip Manisa merkezinde iki yeni ilçe kurulduğunu belirten Başkan Ergün, şöyle konuştu: “Bu iki yeni ilçe, 349 bin 236 merkez nüfusunu kapsayacak şekilde doğu-batı düzenli sınırlandırılmış, merkezde Kumludere Caddesi’nin doğusu Şehzadeler Belediyesi, batısı Yunus Emre Belediyesi olarak belirlenmiştir. Tabi, genel idare tüm bu kararları kendi kendine almıştır. Kapanan beldelerde ve tüzel kişiliğini kaybeden köylerde yaşayanlara sorulmadan, yönetim hakları elinden alınmıştır. Yani bu bir nevi dayatma, zorla kabul ettirmedir. Kent merkezine konumlanan yeni iki ilçenin sınırlarının belirlenmesi ve isim verilmesi de aynı üslupla yapılmıştır. Hangi kriterlere göre tespit edildiğini çözemediğimiz bir şekilde kent ortadan ikiye ayrılmıştır. Birkaç örnek vermek istiyorum. Bugün Samsun İlkadım ilçe belediyesi, 310 bin nüfusa sahip. Bugün ilçe olarak büyükşehir belediyesi altında hizmet sürdürüyor. Yine bugün İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin altında bir Bakırköy, bir Şişli Belediyesi 1 milyonun üstünde nüfusuyla bu hizmetlerini ilçe belediyesi olarak yapıyor. Burada Manisa’nın nüfusunu ikiye bölerek 150 bin nüfuslu iki tane ilçe belediyesi haline getirmenin mantığını hala anlamış değiliz. Manisa’nın merkezde iki belediyeye ihtiyacının olup olmadığını maalesef yaşayarak göreceğimizi belirtmek isterim. Tabi bu aşamada bizi asıl üzen, yerel yöneticilerin yani sizlerin ve bizim fikrimizin alınmamış olmasıdır. Yani yaşadığımız köyün, beldenin, kentin geleceğini yakından ilgilendiren hayati bir konuda bizlerin bir kez bile fikrinin alınmamış olması demokrasi adına üzücüdür. Çünkü demokrasinin vazgeçilmez unsuru halkın yönetime katılmasıdır ve bu kanun çıkarılırken kanun taslağı halktan kaçırılmış, dayatma ile TBMM’de bir haftanın içerisinde oldubittiyle kanunlaştırılmıştır.”

“İSİM BELİRLENİRKEN DAHİ HALKIN GÖRÜŞÜ ALINMADI”
Büyükşehir Kanunu’nun halktan kopuk olarak hazırlandığını, bunun en bariz örneğinin, yeni kurulacak iki yeni belediyenin isimlerinin belirlenirken bile halkın görüşünün alınmamış olduğunu vurgulayan Başkan Ergün, “Yapılan anketlerde Şehzadeler ismine sıcak bakan Manisa halkı, maalesef Yunus Emre ismini Manisa ile bağdaştıramamış, Spil ve Mesir isminin yeni kurulacak belediyelerden en az birine verilmesini istemiştir. Elbette yeni kurulan 13 büyükşehirin halen devam eden belediye yönetimlerinin muhalefet partilerine mensup olması da sindirme politikası uygulandığı kuşkusunu akıllara getirmektedir. Tüm bunlara rağmen artık yapmamız gereken büyükşehirin getireceklerini ve götüreceklerini tartışmaktır” diye konuştu.

“EKONOMİK DEVRİM YAPTIK”
29 Mart 2009 yerel seçimlerinde, Manisalıların oylarıyla göreve geldiklerini hatırlatan ve kentin önemli sorunlarına eğildiklerini ifade eden Başkan Ergün, sözlerini şöyle sürdürdü: “Göreve geldiğimizde seçim öncesi sorduğumuz ama cevabını alamadığımız, belediyenin ekonomik durumunu yakından görme imkanı bulduk. Yaklaşık 96 milyon TL borç ile devraldığımız Manisa Belediyesi’nde kısa sürede ekonomik devrim yaparak mali krizden çıktık. Manisa’nın 57 mahallesine hizmet getirmek için çalışmalarımıza başladık. Yıllardır hizmet gitmeyen birçok mahallede asfalt, kaldırım ve alt yapı yenileme çalışması başlattık ve mahallelerimizin ihtiyaçlarını yüzde 95 oranında tamamladık. Kentimizde eskiyen cadde ve bulvarları yepyeni bir görünümle yeniledik, Manisa’ya modern kentler arasına soktuk. Bunun yanı sıra, belediye tarihinin büyük yatırımlarını başlattık. Yıllardır çözülmeyen çöp sorunu, atık su arıtma sorunu gibi kenti yakından ilgilendiren önemli konularda çözüm aşamasına geldik. Kentimize birçok hizmet kazandırdık. Manisa’nın ihtiyacı olan projelerin yapımına başladık. Yeni otogar, köprülü kavşak, bedesten meydanı, katlı otopark, emekliler parkı otoparkı gibi büyük yatırımlarımıza hız verdik. Atatürk Gençlik Merkezi, Mümin Özkasap Spor Tesisi, Fikri Bayrıl Spor Tesisi gibi gençliğe hizmet edecek tesisleri tamamladık. Geleceğimiz çocuklarımız için çocuk kreşleri yaptık. Kentteki yeşil alan sayısını dört yılda iki katına çıkardık. Sosyal alanları artırarak Manisalıların artık kentlerinde vakit geçirmesini sağladık. Okullarımıza yaptığımız destek ile okulların eksiklerini giderdik ve gidermeye devam ediyoruz. Tabi bunlar saymakla bitmez. Manisa değişiyor. Sloganımız bu.”

“YÜREĞİMİZ CEBİMİZ İÇİN DEĞİL MANİSA İÇİN ATIYOR”
Gelinen noktada hizmetleri belde ve köylere de ulaştırmak için çalışma başlatacaklarını da sözlerine ekleyen Başkan Ergün, “Bizim her fırsatta dile getirdiğimiz bir hizmet felsefemiz var. Biz kendimiz için değil kentimiz için çalışıyoruz. Bunun böyle anlaşılmasını istiyoruz. Manisa’nın değişimi için çıktığımız yolda Allah nasip etti imkansızlıklara ve engellemelere rağmen bir çok önemli işe imza attık. Bizim başarımızdan rahatsız olan ve halkın belediyeye teveccühünü hazmedemeyenler büyükşehir yasası ile bizi engelleyebileceklerini düşünüyorlar. Ama hesap edemedikleri bir ayrıntı var. Biz Manisa’nın evladıyız. Bu kentte doğduk, Gediz’in bereketli topraklarında palazlandık. Şimdi bu kente hizmet ediyoruz. Yani Avdal’ı da biliriz, Bağyolunu’da, Halıtlıyı da, Selimşahlar’ı da. Biz Kayapınar’ın sorununu da çözeriz, Kozaklar’ın sıkıntısını da dinleriz, Osmancalı’nın yollarını da biliriz. Birileri her fırsatta bizim Manisalılığımıza atıfta bulunuyor, bu kentte yaşamamakla suçluyor. Neymiş efendim, benim İzmir’de evim varmış, ikametgahım İzmir’deymiş. El insaf. Bütün bunları görmezlikten gelip, 4 senedir aynı nakaratı seçim sürecinde de kullanmaya çalıştılar. Bugün benim nerede oturduğumu çoğu Manisalı biliyor. Vali Konağı’nın yanında 17 senedir oturduğum evde yaşadığımı Manisalılar biliyor. Ama Allah’a şükürler olsun ki yüreğimiz cebimiz için değil sadece ve sadece Manisa için atıyor. Bugün aramızda bulunan sayın muhtarlarım ve belediye başkanlarım. Bugünden sonra sizin sorununuz bizim sorunumuz. Kanunlar çerçevesinde bize verilen yetkiler doğrultusunda, artık 97 köy ve 6 beldemiz Manisa’daki 2 ilçeye bağlanıyor. Madem bizim bir kazanda kavrulmamızı uygun buldular biz bir kazanda kavruluruz. Aynı tastan pilava kaşık sallarız” diye konuştu.

“KÖY VE BELDELERİN ŞEHİRDEN FARKI KALMASIN”
Manisa Belediyesi’nin bugüne kadar her fırsatta imkanları dâhilinde belde ve köylerin yanında olduğunu da vurgulayan Ergün, “Şuana kadar toplam 80 tane köye yardım yaptık. Bunların çoğunluğu Manisa’daki köy ve beldelerimiz. Yaklaşık 45 bin metrekare kilit taşı, 50 tane bank, 2 tane basketbol potası, 1 tane otobüs durağı, 5 tane çöp kovası, 113 metre korkuluk, demir kapı olmak üzere son 1-2 aydır yaptığımız ön hizmetlerimiz. Şimdiye kadar isteği olan her köyümüze beldemize parke taşı, oturma bankı, çöp konteyneri ve diğer birçok malzeme desteğinde bulunduk. Biz artık desteğimizi arttırarak bu kentin köyünün ve beldelerinin şehirden farkı kalmasın istiyoruz. 57 mahallede yapmış olduğumuz dönüşüm ve değişimi, belde ve köylerimize de en iyisini yapma gayreti içerisinde olacağız. İnşallah Allah bize uzun ömür verir, her şey nasip meselesi. Bir laf var, gelin ata binmiş ya nasip demiş. Bizimkisi de nasip işi, alınyazısı. Önümüzdeki günler, süreçler neyi getirir, bunu şuanda açıklamak çok erken. O açıdan her şey yazgı meselesi deyip burayı geçmek istiyorum. Madem köyleri kağıt üzerinde mahalle yaptılar biz de köylerimizi kentlerdeki mahalleler gibi yapalım istiyoruz. Şimdi sizlerden isteğimiz elinizdeki ihtiyaçlarınızı tespit etmemize yarayacak anket formlarını doldurmanız ve bize teslim etmeniz. Bunları en kısa süre içerisinde belediyemiz değerlendirecektir. 65 trilyonla almış olduğumuz Manisa Belediyesi’ni 2012 yılında 168 trilyona taşıdık. Büyükşehir ile birlikte 168 milyon olan bu bütçe en az 600-700 trilyon gibi bir rakama tekabül edecek. Yani bu işin büyük mali portresinin çok iyi yönetilmesi ve yönlendirilmesi gerekiyor. Büyükşehirin olumsuzluklarının yanında artılarını da söylememiz lazım. Küçük ilçelerimizin yapamadığı özellikle çevresel projeler, atık su projeleri, Gediz Eylem Planı kapsamında olan Gediz’in temizlenmesi, katı atık bertaraf tesisi gibi projelerin yapılması için büyük bütçelerin olması bir gerçek. Bu yeni bütçeler, il bütününde planlanmasını getirecek. Allah hepimizin yardımcısı olsun. Sizler bundan sonra bizlere emanetsiniz. Manisa Belediyesi bugün sizler için çalışacak yarın da inşallah bizler bu makamlarda olursak hizmete devam edecek” dedi.

KATILIMCILARDAN BAŞKAN’A SORU
Konuşmanın ardından toplantıya katılan köy muhtarları ve belde belediye başkanları, yeni Büyükşehir Yasası ile ilgili akıllarına takılan soruları Başkan Ergün’e yöneltti. Köy ve beldelerin eksikleriyle ilgili de taleplerde bulunan katılımcılara gerekli desteğin verileceğini belirten Başkan Ergün, merkeze bağlanan belde ve köylerle ilgili iş ve işlemler hakkında belediye bünyesinde birim kurulduğunu, birimin sorumluluğunun Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Eryılmaz’da olduğunu söyledi. Toplantı sonunda Başkan Ergün ve toplantıya katılanlar, Kültür Merkezi Meclis Fuaye Salonu’nda düzenlenen kokteylde bir araya geldi. Toplantıya katılanlara günün anısına çanta hediye edildi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.