01 Ağustos 2016 Pazartesi 12:08
"Türkiye Tarım Ülkesidir"
banner23

 GAPTEAM’da gerçekleşen eğitim programına Şanlıurfa Valisi Güngör Azim Tuna, Tarım Reformu Genel Müdür Yardımcısı Uğur Büyükhatipoğlu, GAP İdaresi Başkanı, Tarım İl Müdürü, STK Başkanları ve göreve başlayacak olan mühendisler katıldı.

 Saygı duruşu ve istiklal marşı ile başlayan programda açılış konuşmasını gerçekleştiren Tarım Reformu Genel Müdür Yardımcısı Uğur Büyükhatipoğlu; “  Hepimiz biliyoruz ki  Türkiye bir tarım ülkesidir. 27 Milyon Hektar tarım alanımız bulunmakta olup; Türkiye’nin tarım alanı, ABD’nin onda birine ve  AB ülkeleri toplamının üçte birine yakın genişliktedir. Türkiye’nin tarımsal üretim yapılan alanı Dünyadaki 124 ülkenin yüzölçümünden daha büyüktür. Farklı coğrafik bölgeleri ve iklim koşulları, sulanabilir alanları ve verimli toprakları nedeniyle   belirli tropikal ürünler dışında kalan ürünlerin  ekonomik anlamda tarımı yapılabilmektedir. Tüm bu veriler bizlere   Türkiye'nin  önümüzdeki yıllarda mevcut tarım potansiyelini doğru tarım teknikleri ile örtüştürdüğünde Dünya tarımında söz sahibi olabileceğini göstermektedir. Dünya tarımındaki tüm olumsuzluklara karşın Türk tarımı, dünyaya toplam sebze üretiminin   % 3.5’ini üreterek dünya dördüncüsü, toplam meyve üretiminde dünya üretiminin % 2.3’ünü karşılayıp dünya on birincisi olmuştur. Coğrafik ve ekolojik potansiyel yönünden üretimde çeşitliliğe ve verimliğe ulaşılmaya çalışılmış, 6 üründe birinci, 6 üründe ikinci, 12 üründe üçüncü, 12 üründe beşinci ve 17 üründe onuncu sıralarda yer almaktadır. Böylece de tarımsal üretim gücünde dünyada altıncı, Avrupa’da birinci sıraya yerleşmiştir.  Ancak Tarımsal arazilerin çok parçalı ve dağınık yapısı üretim maliyetlerini artırmakta, modern tekniklerin uygulanmasını ve ulaşım ağının inşasını zorlaştırmakta,  Çiftçinin kazancını düşürmekte ve tarımsal rekabet ile tüketici fiyatlarını olumsuz etkilemekte olup; Bahsi geçen nedenlerden dolayı  acil olarak 14 milyon hektar alanın Arazi toplulaştırması çalışmalarını tamamlamak zorundayız.  Şu anda bulunduğumuz konumdan da biraz bahsetmek istiyorum. Bilindiği üzere GAP bölgesindeyiz. Bu Bölge Türkiye pamuk üretiminin yaklaşık yüzde 58’ini, kırmızı mercimeğin yüzde 98’ini, Antep fıstığının yüzde 85’ini, arpanın yüzde 16’sını, durum buğdayının yüzde 46’sını, mısırın yüzde 27’sini üretiyor. 

Ülkemizde tarım ve gıdadaki 11,2 milyar dolarlık ithalatın üçte biri yağlı tohum, ham yağ,  margarin ve yağlı tohum küspesinden oluştuğu gerçeği ile GAP bölgesinde yağlı tohum üretimi büyük önem arz etmektedir. GAP’ta ekonomik olarak sulanabilir arazi miktarı 1 058 000 ha olup bu arazilerin  474 528 ha sulanmaktadır.  GAP'ta Arazi Toplulaştırma çalışmasında 2.430 bin hektar arazi tamamlanmış olup 45 bin hektarda çalışmalar devam etmektedir. Ekonomik olarak sulanabilir arazilerin dışındaki alanlarda da toplulaştırma gerçekleşmiştir. Sulama ve Toplulaştırma tamamlandığında  Yılda; Sulama faydası 2,2 milyar dolar, Enerji faydası 4 milyar dolar,   İçme suyu faydası 410 milyon dolar olmak üzere Milli Ekonomiye yıllık katkısı toplam 6,6 milyar dolar olacaktır. Ayrıca 1.270.000 kişiye istihdam imkanı sağlanacaktır. Az önce bahsettiğim duruma bakıldığında Açıkçası Hollanda gibi GAP büyüklüğünde bir devletin tarım alanında söz sahibi olması, İsraillin tohumculuk alanında bizim ülkemizden çok ileri olması kabul edilebilir bir durum değildir. 

Ülke Tarımını Daha Kaliteli, Daha Nitelikli Hale Getirebilmek ve Ülkemizde çeşitli nedenlerle ekonomik olarak tarımsal faaliyetleri yapmaya imkan vermeyecek biçimde dağılmış, parçalanmış, bozuk şekilli parseller haline gelmiş tarım parsellerin en uygun biçimde birleştirilmesi ve yeniden düzenlenmesi amacıyla yapılacak Arazi Toplulaştırma çalışmalarının sağlıklı ve bir an önce yapılması ana hedefimizdir.

Malumunuz Olduğu Üzere Arazi Toplulaştırma Çalışmaları 1961 Yılında Konya İli Çumra İlçesi Kargın Köyünde Başlamış, Bugün İtibari İle 56 İlde 4.500 Köye Ulaşmıştır. 2. Ülkemizdeki 2015 Yılı Sonuna Kadar 5 Milyon Hektar Alanda Arazi Toplulaştırma Çalışması Tamamlanmıştır. 2023 Vizyonu Kapsamında 14 Milyon Hektar Alanda Arazi Toplulaştırma Çalışmasının Tamamlanması Hedeflenmektedir. Bu Hedefimize Ulaşabilmek İçin Projelerin Yapıldığı İllerde Kontrol Teşkilatının  oluşturulması, Projelerin Sağlıklı Ve Belirlenen Takvim İçerisinde Tamamlanabilmesi son derece önemlidir. Ülkenin tarım potansiyelini ayağa kaldırmanın tek yolu bizlerin gayretli  çalışması olacaktır.  Sizlere de bu kapsamda çok büyük yük düşmektedir. Bu Toplantıyı Bir Fırsat Olarak Görmeniz Her Türlü Talep Ve Sorunlarınızı Burada konuşarak Çözüme Kavuşturmanız Son Derece Önemlidir. Burada Daire Başkanımız, Koordinatörlerimiz Ve Uzun Süre Bu İşte Çalışarak Uzmanlaşmış arkadaşlarımız var. Bunlardan En iyi şekilde istifade etmeniz, çalıştığınız İllerinizdeki Projelerin Daha Sağlıklı Yürütülmesi Açısından çok Önem Arz Etmektedir. Eğitim süresi boyunca Arazi Toplulaştırma konusunda çeşitli eğitimler verilecektir. Yine sosyal olarak gelişmenize ait eğitimler verilecek olup, eğitimin içerisinde sportif faaliyetler, teknik gezi ve incelemeler, tarihi alanlara geziler yer alacak ve her hafta içinizden birine  derslere katılımınız ve toplantıya gösterdiğiniz ilgi karşılığında notebook hediye edilecektir. Sıcağının dışında tarım potansiyeli, tarihi ve diğer güzellikleri ve özelikle misafirperverliği hususunda Peygamber şehri Urfa'nın sizlere çok şey katacağı kanaatindeyim. Sizlerin İllerdeki Etkinliğinizi Attırmak İçin Gerek mevzuat ve Doküman, Gerekse Teknik Anlamda Her Türlü Desteği Vermeyi Hazırız. Bu Eğitimi Bir Başlangıç Olarak Görelim. Taşra Ve Merkez Teşkilatının Koordinasyonunun Güçlü Tutulması   Bizler İçin Son Derece Önemli Olup,   Bakanlığımızın Gücünü Ve Etkinliğini Arttıracaktır. Konuşmamın Sonunda Toplulaştırma Çalışmalarında Belirlemiş Olan ve Sayın Bakanımızın Üzerinde Titizlikle Durduğu 14 Milyon Hektar Hedefine Ulaşmamız İçin hepimiz,  Çok Çalışmak Zorunda olduğumuzu bir kez daha hatırlatır,  Bakanlık Olarak Yaptığınız Tüm Doğru Çalışmaların Her zaman Arkasında olacağımızı ifade ederim. Kontrollük Mekanizmasının İşletilmesi   Ve En Etkin Şekilde İcra Edilmesini Birlikte sağlayacağız. “Büyük Hedeflere Kolay Ulaşılmaz.” Sözünü Asla Unutmayacağız. Bilinmelidir ki  “Emek Ve Alın Terinin Olduğu Yerde Başarı Kaçınılmazdır.” Bu Eğitimin Bakanlığımızın Belirlediği Hedefler Doğrultusunda Arazi Toplulaştırma Çalışmalarına Katkı Sağlanması Temennisi İle Tüm Katılımcılara Başarılar Diliyorum” dedi.

Vali Tuna: Halk egemenliğini tanklara çiğnettirmedi

Şanlıurfa Valisi Güngör Azim Tuna ise;”  Bir vakitler nemrudun ateşinin güle döndüğü bu topraklar, bölgesel fırsatlar bakımından değerlendirildiğinde tarım potansiyeli ilk sıralarda yer alan topraklardır. Bu bakımdan hem bölgemiz hem de ülkemiz sürdürülebilir tarımsal kalkınmanın sağlanmasında tarımsal verimliliğinin arttırılmasında önemli katkılar sunacak olan bu hizmet için eğitim faaliyetinin açılışında sizlerle bir arada olmaktan duyduğum memnuniyeti ifade ediyor ve hepinizi en kalbi içtenlikle selamlıyorum. Yüreklere korkunun değil aydınlık yarınlara dahil ümidin ekildiği asıl fethin gönülleri fed etmek olduğuna inanılan bir yönetim geleneğinin hayat bulduğu son yıllarda GAP projesi ile başlayan atılımlar tarih boyunca Peygamberlerin memleketi olmuş kutlu beldemizi geleceğe huzurla taşımaktadır.

 Bilindiği üzere ülke olarak tarihi günler yaşıyoruz, modern dünyanın gözü önünde millet iradesinin Darbe vurmaya kalkan hainlere karşı direnişimizle toplum olarak yeniden diriliyor, hemen her sektörde arınarak güvenli bir geleceğin kapısını hep birlikte açıyoruz. İkinci Milli mücadelesini 15 Temmuzda veren Aziz Milletimiz ecdadına yaraşır bir şekilde bu kanlı saldırıyı iman gücüyle ve istiklal aşkıyla mağlup etmiştir.  Bir gecede 2. Kurtuluş mücadelesini vermiş ve egemenliğini tanklara çiğnetmemiştir. Her türlü insan hak ve özgürlüklerini hiçe sayarak, her türlü insani eve vicdani değerden yoksun bu kalkışma, kahraman milletimizin çelik iradesi önünde hezimete uğramıştır. Bu hayasızca akın karşısında gövdesini siper eden milletimiz, şükürler olsun ki, İstiklal Marşımızda da ifadesini bulduğu gibi “belki yarın, belki yarından da yakın” denebilecek bir sürede hakkın vaat ettiği zafere nail olmuştur. Bu zaferin vermiş olduğu motivasyonla aydınlık ve güçlü Türkiye yolunda çalışmalarımıza duraksamadan azimle devam etmeliyiz. Tarım gibi, sadece ülkemiz için değil bütün dünyanın hayat damarı olan bir sektörde yeni politika ve önlemler geliştirilmesi gerekmektedir. Tekin 10. Kalkınma planında arazi toplulaştırma faaliyetlerinde ilgili kamu kurumlar arasında koordinasyon sağlanması yönündeki hedefi gerçekleştirmede bu eğitimi önemli bir adım olarak görüyor ve çok önemsiyoruz. Geçtiğimiz dönemde Güneydoğu Anadolu Bölgesi başta olmak üzere arazi toplulaştırma ve sulama alt yapısında dikkate değer gelişmeler sağlamıştır. Ancak, dönem başında ülkemizde yaşanan kuraklık ve küresel gıda piyasalarındaki istikrarsızlığın yol açtığı olumsuz etkiler sonucu ülkemizin tarım ürünleri ithalatı miktar ve değer olarak düzelmiştir. Diğer yandan tarımsal işletmelerde ölçek sorunların giderilmesi, üretici örgütlüğünün güçlendirilmesi, teknoloji kullanımının yaygınlaştırılması ile tarım sanayi iş birliği ve entegrasyonu arttırılması ihtiyacı da devam etmektedir.

Toplam tarımsal destekleme göz gezdirdiğimizde 2006 yılında 4,8 Milyar TL iken 2013 yılı bütçesi itibariyle yüzde 88 oranda artış göstererek 9 Milyar TL yükseldiğini görüyoruz. Son 10 yıllık dönemde tarımsal iş gücü verimliliği de artmıştır. 10. Kalkınma Planı döneminde de sanayi sektörün yanı sıra tarım ve kritik hizmet alanlarında da aynı perspektif ile bir dönüşümün gerçekleştirilmesi hedeflenmektedir.  2023 vizyonumuzda toplumun yeterli dengeli beslenmesini esas alan ileri teknolojiye dayalı alt yapı sorunlarını çözmüş, örgütlü ve verimli yüksek etkin ve talebe dayalı üretim yapısıyla uluslararası rekabet gücünü artırmış, doğal kaynakları sürdürülebilir bir şekilde kullanan bir tarım sektörü hedefimiz vardır. Tarım sektöründe verimlilik sorunlarının aşılması ise büyük önem taşımaktadır. Bu sorunların aşılmasında tarım sektörüne yönelik mesleki ve teknik eğitim ile yayın konularında etkin bir şekilde yararlanmasının büyük katkı sağlayacağını düşünüyorum. Ülkemizde her alanda olduğu gibi ümidin ekildiği tarım sektöründe de sabrı semeresi olan güzel günler, güzel yarınları biçileceğine dair inancımız tamdır” diyerek yeni göreve başlayacak olan mühendislere başarılar diliyorum" diye konuştu.

 

Son Güncelleme: 01.08.2016 12:10
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.