Norm fazlası sözleşmeli öğretmen için düzenleme

MEB, Danıştay kararı sonrasında il içinde norm fazlası olan öğretmenin sözleşmesinin fesih edilmesini öngören hükmü değiştirdi.

Norm fazlası sözleşmeli öğretmen için düzenleme

MEB, Danıştay kararı sonrasında il içinde norm fazlası olan öğretmenin sözleşmesinin fesih edilmesini öngören hükmü değiştirdi.

Sözleşmeli öğretmenler göreve başladıktan sonra norm fazlası olmaları halinde il içinde başka bir okula gönderilmekte, il içinde norm fazlası olursa yani il içinde alanında boş kadro yoksa sözleşmesi fethedilmekte idi.

Bu düzenlemenin yanlış olduğu, KPSS, Sözlü sınav gibi aşamaları geçerek atanan bir öğretmenin bakanlığın yanlış planlaması yada sonradan çıkan sebeplerle norm fazlası durumuna düşmesi halinde işine son verilmesinin yanlışlığına vurgu yapılmış ve https://www.memurlar.net/haber/640182/
linkinde açıklanmıştı.

MEB sözlü olarak düzenleme sinyali verdiği halde düzenleme yapmamıştı.

Yönetmenliğe Türk Eğitim Sen ve Eğitim-İş tarafından açılan davalardan Danıştay İDDK maddenin yürütmesini durdurmuştur.

YÖNETMELİĞİN YENİ MADDESİ

Bunun üzerine MEB düzenleme yapmıştır. Maddenin yeni hali şu şekildedir:

"MADDE 2 - Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
"(2) İhtiyaç fazlası konumda bulunan sözleşmeli öğretmenler, istekleri ve tercihleri de dikkate alınmak suretiyle atamaya esas puan üstünlüğüne göre il içinde alanlarında öğretmen ihtiyacı bulunan eğitim kurumlarına valiliklerce atanır; bunlardan il içinde alanlarında öğretmen ihtiyacı bulunmayanlar, istekleri ve tercihleri de dikkate alınmak suretiyle atamaya esas puan üstünlüğüne göre il dışında alanlarında öğretmen ihtiyacı bulunan eğitim kurumlarına Bakanlıkça atanır. Sözleşmeli öğretmenlerin sözleşmeleri, bu fıkraya göre yapılması öngörülen görev yeri değişikliğini kabul etmemeleri halinde sona erer."

YÖNETMELİĞİN ESKİ MADDESİ

Yönetmeliğin eski maddesi şu şekildedir:

"(2) İhtiyaç fazlası konumda bulunan sözleşmeli öğretmenler, istekleri ve tercihleri de dikkate alınmak suretiyle atamaya esas puan üstünlüğüne göre il içinde alanlarına uygun eğitim kurumlarına valiliklerce atanır. Sözleşmeli öğretmenlerin sözleşmeleri, görev yaptıkları il içinde alanında ihtiyaç olmaması ya da öğretmenlerin bu fıkraya göre yapılması öngörülen görev yeri değişikliğini kabul etmemeleri halinde sona erer."

Böylece il içinde norm fazlası olan öğretmenler il dışındaki boş kadrolara atanabileceklerdir.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER