70 Bin Taşeron İşçiye Müjde!

Bir milyondan fazla taşeron işçiye kadro çalışmasını kısa sürede tamamlayan hükümetten taşeronlara ikinci müjde geldi. KİT’lerde çalışan binlerce taşeron işçi de kadroya alınıyor

70 Bin Taşeron İşçiye Müjde!

Kamu kurumları ve belediyelerde bulunan bir milyondan fazla taşeron işçiyi geçtiğimiz aylarda kadroya alan hükümet, ikinci müjdesini Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) çalışanlarına verdi. KİT'ler ve bağlı ortaklarında hizmet alım sözleşmeleri kapsamında çalışan taşeron personel, kamu işçisi olarak kadroya alınacak. Bunun için diğer taşeronlara yapılanın benzeri bir sınav yapılacak. Türkiye'de KİT kadrosu bekleyen 70 bini aşkın KİT çalışanı bulunuyor.

İKİNCİ KADRO YOLU
Bakanlar Kurulu'nun 'Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve Bağlı Ortaklıklarının 2018 Yılına Ait Genel Yatırım ve Finansman Programında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kararı', Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Böylece KİT'lerdeki taşeron işçilere de kadro yolu açılmış oldu. İlk düzenlemeden yararlanamayan KİT çalışanları uzun süredir kendilerine verilecek bu müjdeyi bekliyorlardı.

4 ARALIK 2017 KRİTİK TARİH
KİT ve bağlı ortaklarında hizmet alım sözleşmeleri kapsamında çalışan personel, uygulanacak sınavdaki başarılarına göre işçi statüsünde istihdam edilebilecek. Söz konusu atamalar, 4 Aralık 2017 itibarıyla en az iki yıl kesintisiz olarak ilgili teşebbüs ve ortaklıklarda çalışmış ve çalışmaya devam edenler için yapılabilecek. KİT çalışanların kadroya alınması için yapılacak sınava ilişkin usul ve esaslarla gerekli nitelikleri tespit etmeye yönetim kurulları yetkili olacak.

İŞTE ŞARTLAR
 KİT'lerde hizmet alım sözleşmeleri kapsamında iş yapan şirketlerin personeli olmak.
 4 Aralık 2017 itibarıyla en az iki yıl kesintisiz olarak ilgili teşebbüs ve ortaklıklarda çalışmış ve çalışmaya devam ediyor olmak. (İki yıllık sürenin hesabına yıllık izin, doğum izni, askerlik ve toplamda 30 günü geçmeyen kesintiler dahil edilmeyecek.)
 657 sayılı Kanun'un 48'inci maddesine göre; Türk vatandaşı olmak, kamu haklarından mahrum olmamak ve güvenlik soruşturmalarının yapılmış olması.
 Erkek adaylar için askerlik ile ilişkisi bulunmamak, askerliğini yapmış ya da ertelemiş olmak.
 Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazanmamış olmak.
 Bu kapsamda çalıştırılmalarına ilişkin olarak açtıkları davalardan ve/veya icra takiplerinden feragat edeceğine dair yazılı beyanda bulunmak.
 Teşebbüs veya bağlı ortaklıklar bu yıl içerisinde yani 31.12.2018 tarihine kadar yazılı veya sözlü sınav yapacak. Bu sınavlar kadronun durumuna göre uygulamalı da olabilecek.
 Sınavla ilgili usul ve esasları yönetim kurulları belirleyecek.
 Bu sınavlarda başarılı olanlar kamuda işçi statüsünde kadroya alınacaklar ve diğer kamu çalışanlarının sahip olduğu, toplu sözleşme, ikramiye gibi mali ve sosyal haklardan da yararlanacaklar.

1 MİLYON İŞÇİ BAYRAM ETTİ
Geçtiğimiz yılın sonunda çıkarılan bir yasa ile kamu kurumları ile belediyelerde çalışan 1 milyondan fazla taşeron için kadro yolu açılmıştı. Yapılan çalışma ile bu işçilerin tüm işlemleri kısa sürede tamamlandı ve kamu kurumlarındaki işçiler 2 Nisan itibarıyla işçi kadrosuna geçti. Belediyelerdeki işçiler de belediyelere bağlı kuruluşlarda kadroya geçirildi. Böylece, 1 milyondan fazla taşeronun sorunu çözülmüş oldu.

SABAH

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER