698 Sayılı KHK ile Toplamda 71 Kanunda Değişiklik Yapıldı

  16 Nisan referandumu sonucu Anayasal düzenlemeyle Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi yürürlüğümüze girmiş ancak, yeni sistem ilk Cumhurbaşkanı seçimi ile yürürlüğe gireceği kararlaştırılmıştı

698 Sayılı KHK ile Toplamda 71 Kanunda Değişiklik Yapıldı

Referandum sonrasında Meclis'te uyum yasaları kapsamında kanuni düzenleme yapılması beklenirken, 24 Haziran tarihinde erken seçim kararı alınması üzerine, Meclis tarafından Bakanlar Kurulu'na 'Cumhurbaşkanlığı hükümet sistem' için uyum düzenlemeleri yapmak üzere KHK çıkarma yetkisi vermişti.

Verilen bu yetki kapsamında bugün Resmi Gazete'de 698 sayılı Kanun Hükmünde Kararname başlığıyla 74 madde ve 2 geçici maddeden oluşan uyum düzenlemeleri yer aldı

İFADELER DEĞİŞTİRİDİ

Yapılan değişiklikler genel olarak Kanunlarda geçen,

- İcra Vekilleri ifadelerinin Cumhurbaşkanı

- Nizamname ibarelerinin Cumhurbaşkanı tarafından çıkarılan yönetmelik,

- Bakanlar Kurulu ibarelerinin "Cumhurbaşkanı" şeklinde,

değiştirilmesinden ibarettir.

ÖNERİ VE TEKLİF KISIMLARI KALDIRILDI

Diğer taraftan, kanunlarda geçen, örneğin;

- "Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının önerisi üzerine Bakanlar Kurulu"

- Bayındırlık ve İskan Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurul

- "Orman ve Su İşleri Bakanlığının teklifi üzerine sınırları Bakanlar Kurulunca"

- "Dışişleri Bakanlığının görüşü alınmak suretiyle İçişleri Bakanlığının teklifi üzerine, Bakanlar Kurulunun"

- "Bakanlar Kurulu, Sanayi ve Ticaret Bakanlığının teklifi üzerine"

gibi ibareler, teklif kısmı da kaldırılarak direkt "Cumhurbaşkanı," olarak değiştirilmiştir.

İKİ ADET ÖNEMLİ MADDE

Yürütme maddeleri

MADDE 72 - (1) Yürürlükte bulunan kanun ve kanun hükmünde kararnameler ile 10/5/2018 tarihli ve 7142 sayılı Kanuna dayanılarak yürürlüğe konulan kanun hükmünde kararnamelerin yürütme maddelerinde Bakanlar Kurulu ve bakanlara yapılmış olan atıflar Cumhurbaşkanına yapılmış sayılır.

Tüzükler, Bakanlar Kurulu kararları ve yönetmelikleri

GEÇİCİ MADDE 1 - (1) Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihten önce, bu Kanun Hükmünde Kararname ile değişiklik yapılan kanunların ilgili maddeleri gereğince yürürlüğe konulmuş olan tüzükler, nizamnameler, Başbakanlık ve Bakanlar Kurulu tarafından çıkarılan yönetmelikler ile diğer işlemler yürürlükten kaldırılmadıkça geçerliliğini sürdürür.

KHK NE ZAMAN YÜRÜRLÜĞE GİRECEK?

698 sayılı KHK hükümleri, Cumhurbaşkanının andiçerek göreve başladığı tarihte yürürlüğe girecektir.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER