Ticaret Sicili ve Şirket Kuruluşunda Değişiklikler

TBMM sunulan 31.01.2018 gün ve 1/913 esas sayılı “Yatırım Ortamının İyileştirilmesi amacıyla İcra Ve İflas Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanun” tasarısı ile Türk Ticaret Sicilinde ve Şirket Kurmada önemli değişiklikler öngörülmektedir. Teklif aynen yasalaşırsa;

Şirket Kuruluş prosedürleri ve Ticaret Sicil Müdürlüğü yapısında şu değişiklikler olacaktır.
1- Ticaret Sicil Müdürlüğünün Tescil ve Onay bölümleri ayrı birimler olacak.
2- İlçelerdeki siciller merkezin şubesi oluyor.
3- Şirket Kuruluşu için Mersis’ten başvuru yapılacak, sonra sistemden bu kuruluş başvurusu ve ana sözleşmede incelenecek.
4-Sözleşme ve başvuruda eksiklik yoksa, şirketin yetkilisi ya da SMMM onay için Ticaret Sicilinden randevu alacak.
5-Randevu tarihinde tüm ortaklar imzaya gelecek, ticaret sicilinde onaydan sonra tescil birimine müracaat edilecek.
6-Şirket Kurucusu veya temsilcinin, okur-yazar olmaması, Türkçe bilmemesi, işitme, konuşma veya görme engelli olması halinde sözleşmeler, noter huzurunda imzalanacaktır.

7  -Ticaret Sicil Müdürü, kurucunun ayırt etme gücüne ilişkin yaşlılık, hastalık veya dış görünüş nedeniyle şüpheye düşerse veya ihbar ve şikâyet varsa başvuruyu reddedebilecek.
8-İmzalanan ana sözleşme nüshalarının her bir sayfası, Ticaret Sicil Müdürü tarafından imza edilerek mühürlenecektir.
9-İmza ve mühür yapılan ana sözleşmenin bir nüshası, Sicil Müdürlüğünce alınır. Şirketin tescil başvurusu ile birleştirilerek dosyasında saklar. Diğer ana sözleşme nüshaları ilgililere teslim edilir.

10-Ticaret Sicil Müdürlükleri, kuruluş sözleşmesinin imzalanması, düzeltme beyanı, irade beyanı, imza beyannamesi ve sözleşmenin tescili işlemleri için,” Ticaret Sicili Hizmet Bedeli” adı altında bir ücret alacak. Bu ücret, asgari ücretin yüzde onundan fazla olamayacak.

11-Şirketin tutması gereken defterler Ticaret Sicili tarafından verilecek ve onaylanacak.

12-Kuruluşta şirket sermayesinin 1/4 için bankaya bloke etme (tescilden önce ödeme) zorunluluğu kalkıyor.

13-Tescil ve ilan için imza beyanı Ticaret Sicilince verilecek.
Tasarı da başka yasalarla ilgili değişikliklerde ön görülmekte olup, bu yazıda onlara değinilmeyecektir.

YORUM EKLE