Hakemler ve Gözlemciler Kongreye gidiyor

 Kongrede ele alınacak konular ise şöyle;  Açılış ve Yoklama, Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı, Divan Heyetinin Teşkili ( 1 Başkan, 1 Başkan Yardımcısı ve en az 2 Katip Üye Seçimi yapılacaktır),  2012 – 2015 Faaliyet Dönemi Yönetim Kurulu Mali ve İdari Faal

Hakemler ve Gözlemciler Kongreye gidiyor

 Kongrede ele alınacak konular ise şöyle;  Açılış ve Yoklama, Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı, Divan Heyetinin Teşkili ( 1 Başkan, 1 Başkan Yardımcısı ve en az 2 Katip Üye Seçimi yapılacaktır),  2012 – 2015 Faaliyet Dönemi Yönetim Kurulu Mali ve İdari Faaliyet Raporunun Okunması Denetleme Kurulu Raporunun Okunmasıyla sürecek.

 Kongre daha sonra Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu Raporlarının Müzakeresi, Oya Sunulması ve Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu Raporlarının Ayrı Ayrı İbra Edilmesiyle devam edecek. Kongre şöyle devam edecek 2015 – 2018 Faaliyet Dönemi Tahmini Bütçesinin Okunması, Müzakeresi ve Fasıllar Arası Aktarma Yetkisinin Yönetim Kurulu’na Verilmesi ve Oya Sunulması. Derneğin Zorunlu Giderlerinin Karşılanabilmesi İçin Hakem ve Gözlemcilerin Bütün Müsabaka Tazminatlarından Yapılacak Yüzdelik Kesintilerinin Belirlenmesi ve Yönetim Kurulu’na Kesintilerin Yapılabilmesi / Toplanabilmesi İçin Yetki Verilmesi.

 Dernekte İstihdam Edilen/Edilecek Personele Verilecek Aylık Ücretlerin Tespiti, Ücret Artışlarının ve Diğer Ödentilerin Belirlenmesi, Gerektiğinde İhtiyaç Durumuna Göre İlave Personel Alınması Hususlarındaki Karar Yetkisinin Şube Yönetim Kurulu’na Devredilmesi konusuna çözüm getirilecek.

 Şube Başkanı, Yönetim Kurulu Asil/Yedek Üyeleri, Denetleme Kurulu Asil ve yedek Üyeleri ve Genel Merkez Asil/Yedek Delegeleri Seçimlerinin yapılmasının ardından dilekler ve temennilerin iletilmesinden sonra kapanışın gerçekleştirildiği öğrenildi.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER