Her şey Şanlıurfa için

AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Ali Cevheri, Milli Eğitim Bakanlığı 2017 bütçe toplantısında söz alarak, Şanlıurfa'nın eğitiminin yanı sıra Tarım işçilerinin de eğitimini gündeme taşıdı

Her şey Şanlıurfa için

AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Ali Cevheri, Milli Eğitim Bakanlığı 2017 bütçe toplantısında söz alarak, Şanlıurfa'nın eğitiminin yanı sıra Tarım işçilerinin de eğitimini gündeme taşıdı. Şanlıurfa'nın sorunlarını TBMM'de ve Plan Bütçe komisyonlarında gündeme alarak çözüm bulan Cevheri bir ilke daha imza atarak Tarım işçilerinin Eğitim Sorunlarını gündeme getirdi.
 AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Ali Cevheri, Milli Eğitim Bakanlığı 2017 Bütçe toplantısında söz alarak Şanlıurfa'nın sorunlarını ve Tarım işçilerinin eğitimini ele aldı.
İşte o konuşma; " 

Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Ali CEVHERİ’nin
Milli Eğitim Bakanlığı 2017 yılı Bütçesi üzerinde konuşma yaptı. (15.11.2016)
                       
‘Mevsimlik Tarım işçisi aileler, çalışma alanlarına giderken yanında çocuklarını da götürmekte ve çocuklar okula gitmek yerine tarlalarda çalışmaktadırlar.’
 
               Türkiye Cumhuriyeti Devletinin en önemli ve en büyük bakanlıklarından biri olan Milli Eğitim Bakanlığı bütçesi üzerinde söz almış bulunmaktayım.
 
              Milli Eğitim Bakanlığımızın Bütçesi, 122 Milyar TL’lik tutarı ile genel bütçemizin %20 gibi yüksek bir oranını teşkil etmektedir. Bu hükümetimizin Eğitime ne derece önem verdiğinin en önemli göstergesidir.
 

Ülke /il Nüfus Yüzölçümü (km2) Nüfus Oranı (%) Coğrafi Oran (%)
Türkiye 77.695.904 (2014) 783.562  
2.37
 
2.5
Şanlıurfa 1.845.667 (2014) 19.451
(TABLO:1)
 
            NOT: 2015 sonunda Türkiye Nüfusu 78.741.053 kişiye ulaştı. Yılda 1 milyon yeni nüfus ilave edildiğine göre 2016 yılı sonu itibariyle herhalde 80 milyonu bulmuştur.
 
            Şanlıurfa nüfusu ise Şanlıurfa Valiliğinin belirttiği sayıya göre 1.960.000 civarındadır ve Türkiye’nin en genç nüfusuna sahiptir. Yaş ortalaması yaklaşık 19’ dur.
 
            Türkiye ve Şanlıurfa’nın bazı değerlerini kıyaslayarak sürdürmek istiyorum.
2015-2016 Öğretim Yılında Eğitim Seviyelerine Göre Okullaşma Oranı
İl/Genel Okul Öncesi(3-5) İlkokul Ortaokul Orta Öğretim
Genel Toplam 33.26 94.87 94.39 79.79
Şanlıurfa 26.94 98.44 90.32 59.04
(TABLO:2)
 
Yukarıdaki tablo ya baktığımızda 3-5 yaş arasında okullaşma oranı Türkiye ortalamasının  %6.32 oranda daha düşüktür. Buna karşılık ilkokullardaki okullaşma oranı ise % 98.44 oranı ile % 357 oranında Türkiye ortalamasının üzerindedir. Herhalde İlimiz açısından en önemli göstergede bu olacaktır. Okullaşma oranı ilkokuldan liseye doğru yükseldikçe denge bayağı olumsuzlaşmaktadır. Ortaokullarda % 4.07, ortaöğretim de ise % 20.75 oranında Türkiye ortalamasının gerisindeyiz. oranında Türkiye ortalamasının gerisindeyiz.
 
Öğretmen Başına Düşen Öğrenci Sayısı Derslik Başına Düşen Öğrenci Sayısı
Ülke/İl İlkokul Ortaokul Ortaöğretim (Lise) İlkokul+ Ortaokul Ortaöğretim
Türkiye 18 15 13 25 23
Şanlıurfa 26 19 16 34 24
(TABLO:3)
 
            Ülkemizdeki ( ilk+ orta+ lise) öğrenci sayısına baktığımızda, Milli Eğitim Bakanlığının yayınladığı verilere özel ve resmi okulların toplamı olarak 61201 okul mevcut olup, bu okullarda 15 milyon 714 bin 748 öğrencimiz okumaktadır.
            Okul Okul Sayısı Türkiye Öğrenci Sayısı Şanlıurfa  Öğrenci Sayısı Türkiye Öğretmen Sayısı
Okul Öncesi 6.788 1.209.106 37.640 75.215
İlkokullara 26.522 5.360.703 231.895 279.500
Ortaokul 17.342 4.873.431 185.906 296.000
Lise 10.549 4.271.508 113.659 280.000
 
TOPLAM
 
61.201
 
15.714.748
45.764 (AÖL)  
930.205
614.864
TABLO:4
 
            Şanlıurfa’daki öğrenci sayısını Türkiye ile kıyasladığımızda % 3.912 yani % 4 olduğunu ve nüfusuna göre bayağı yüksek olduğunu görmekteyiz. Şanlıurfa’daki derslik sayısı ise 17496 olup derslik başına düşen öğrenci sayısı ise yaklaşık 35 kişidir. Ve Türkiye ortalamasının üzerindedir.
 
İLKOKULDA :      Bir öğretmene düşen öğrenci sayısı bakımından Türkiye 81. Si
ORTAOKULDA : Bir öğretmene düşen Öğrenci sayısı bakımından Türkiye 79. Su
ORTAÖĞRETİMDE : Bir öğretmene düşen öğrenci sayısı bakımından Türkiye 79.su
Dolayısıyla bir öğretmene düşen öğrenci sayısının en fazla olduğu il’dir Şanlıurfa.
 
            Yine Bölgemiz açısından önemli sorunlardan biride 90 binin üzerinde öğrencinin taşımalı eğitim sistemiyle öğretim gördürmemizdir.
                                               TAŞIMALI EĞİTİM
Ülke/İl Toplam Öğrenci Sayısı Taşınan Öğrenci Sayısı Oran (%)
Şanlıurfa 573.690 97.476 16,99
Türkiye 16.379.852 1.287.516 7,86
(TABLO :5)
TAŞIMALI ÖĞRENCİ SAYILARI (2016-2017) (11.11.2016 e-okul geçici verileridir.)
OKUL TÜRÜ TOPLAM ÖĞRENCİ SAYISI TAŞINAN ÖĞRENCİ SAYISI ORAN %
TEMEL EĞİTİM 462.225 68.304 14
ORTAÖĞRETİM 111.465 29.172 26
TOPLAM 573.690 97.476 16
(TABLO :5-1)
 
ÖĞRETMEN SAYILARI 2016-2017) (11.11.2016) ( e-okul geçici verileridir.)
BRANŞLAR NORM KADROSU MEVCUT İHTİYAÇ
TÜM BRANŞLAR Kadrolu 28954 22266 6688
(TABLO :5-2)
 
Yukarıdaki oranlara baktığımızda ,çok ciddi bir kitleye taşımalı eğitim sistemiyle eğitim verilmekte olup, bu hususunda taşımalı sistemden kaynaklanan sebeplerden ötürü kaliteyi ciddi manada etkilemektedir.
 
            Ayrıca şahsım olarak taşımalı sistemin sağlıklı işlemediği ve bir haksız kazanç sistemine dönüştüğünü tespit etmiş bulunmaktayım. Bu sistemin muhakkak revize edilmesi gerekmektedir.
 
            Yine ilim açısından önemli sorunlardan biride mevsimlik tarım işçiliğinden kaynaklanan eğitim sorunlarıdır. Maalesef bu hususta da şampiyonuz.
 
 
                                                 MEVSİMLİK TARIM İŞÇİSİ(TABLO:6)
TÜRKİYE ŞANLIURFA
32.000 23.502
 
Mevsimlik Tarım İşçiliği sektörünün yaklaşık % 75 i Şanlıurfa’ dan sağlanmaktadır.
            Mevsimlik Tarım işçisi aileler, çalışma alanlarına giderken yanında çocuklarını da götürmekte ve çocuklar okula gitmek yerine tarlalarda çalışmaktadırlar.
            Dolayısıyla yeterli eğitimi alamayan bu çocuklarımız TEOG ve üniversite sınavlarında başarılı olamamakta ve potansiyel tarım işçisi adayı olmaktadırlar.
 
Tabii gerek okullarda derslik başına ve öğretmen başına düşen öğrenci sayısında  Şanlıurfa’nın Türkiye ortalamasının üzerinde olmasının sebepleri olarak
 
  1. Şanlıurfa’ nın kaba doğum oranının, Türkiye ortalamasının tam 2 katı olması
  2. Şanlıurfa’nın yoğun bir iç göç alması
 
DOĞUM ORANLARI ( % Binde )(TABLO:7)
Türkiye Şanlıurfa Şırnak Ağrı
16.9 33.2 29.5 28.7
 
Hem işsizliği artırmakta, hem de yapılan dersliklerin yetersiz kalması sonucunu doğurmaktadır. İlimizin diğer önemli sorunlarından biride isteğe bağlı ve mazeret grubuna bağlı öğretmen sirkülasyonunun çok yüksek olmasıdır. İlk atama ile atanan öğretmenler , kısa bir süre sonra şehirden gitmektedirler.
 
            Bu yüzden uygulanan ‘SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN’lik uygulamasının devam etmesi gerekmektedir. Ayrıca İlimize daha doğrusu Güneydoğu ve Doğu da çalışan öğretmenlere cezbedici bir takım imkanlar sağlanmalıdır.
 
            Örneğin Şanlıurfa’ da görev yapan bir öğretmen 300 TL fazla maaş alabilmeli, bu öğretmen kırsalda görev yapıyorsa ilave bir 300 TL daha alabilmelidir veyahut kira yardımı yapılmalıdır.
İSTEĞE BAĞLI MAZERET GRUBUNA BAĞLI ÖĞRETMEN SİRKÜLASYONU (TABLO:8)
Yıllar Giden Gelen Fark
2015 3.574 533 3.021
2016 2.551 782 1.469
 
            Görüldüğü gibi 2015 yılında gidenin 1/7 si, 2016 yılında ise 1/3 ü kadar öğretmen gelmiştir.
            Bu arada şahsınıza ve Bakanlık camianıza öğretmenlerden çok önemli bir sayısını zannedersem 2700 adet öğretmeni Şanlıurfa ya atadınız. Ancak halen 3000 civarında öğretmen açığımız bulunmaktadır.   
 
            Şanlıurfa’nın eğitim sorunlarından bir diğeri de okullarımızda / kurumlarımızda memur ve hizmetli personel eksikliğinin çok daha fazla olmasıdır. Hizmetli eksikliği nispeten Toplum yararına Çalışma projesi  (TYÇP) ile İŞKUR kapsamında giderilmeye çalışılsa da, sayının yetersiz olması ve okullar açıldıktan sonra, bu personelin başlaması, sorunu çözmemektedir. Ancak memur ihtiyacı bu yöntemle giderilmediği için önemli bir sorun olmaya devam etmektedir.
 
            Diğer önemli bir husus ise Suriyeli öğrenciler konusudur.
 
            İlimizde 500 binin üzerinde Suriyeli mevcut olup, yaklaşık bunun 150.000 kadar eğitim çağında olup, eğitim aldırılması gerekmektedir. Ancak biz şu an ancak 56.000 kadarına eğitim verebilmekteyiz. Bu Suriyeli öğrencilerden 1.sınıflara gidenleri kendi okullarımıza aldık, ancak diğerlerine de Türkçe dersi vermekle birlikte, Türkçe ders sayısını artırmalıyız.
 
Güncelleme Tarihi: 16 Kasım 2016, 11:07
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER