Şanlıurfa’da Toplam Kaç Aşiret Var İşte Cevabı!

Şanlıurfa'da araştırmalara göre 70’den fazla aşiret yaşamaktadır.

Şanlıurfa’da Toplam Kaç Aşiret Var İşte Cevabı!

Şanlıurfa'da araştırmalara göre 70’den fazla aşiret yaşamaktadır. Bu aşiretlerin yaşadıkları coğrafyalar ve inançları hakkında kısa bilgilerle araştırmalar yapılıp derlendi. Yapılan araştırmalarına göre; liste ise şu şekilde sürüyor;

1-İzol, 2-Kırvar, 3-Şeyhanlı, 4- Mersavi, 5-Mirtevsi, 6-Karahan, 7-Beskiler, 8- Karageçili, 9-Ebu Imhımmed, 10-Bucak, 11-Atmani, 12-Badıllı, 13-Binizzeyt, 14- Canbeyli, 15-Cümeyle, 16-Hartavi, 17-Kuran, 18-Milli, 19- Biniicil, 20-Rışvanlı

Diğer aşiretler ise alfabetik sıraya göre şöyle;

- Kırvar Aşireti: Siverek’te ve hilvanda otururlar. Zazaca konuşurlar. Hanefidirler.

- Acem Aşireti: Merkez İlçede otururlar. Kürtçe ve Arapça konuşurlar. Hanefi mezhebine bağlıdırlar.

- Advan Aşireti: Viranşehir ilçesinde otururlar. Arapça konuşurlar. Hanefi’dirler.

- Agovat veya Ağovat: Viranşehir’de otururlar. Arapça konuşurlar Şafi’dirler.

- Alaaddin veya Alaadinli: Suruç köylerinde otururlar. Kürtçe konuşurlar. Hanefi’dirler.

- Allahverdi Aşireti: Bozova’da otururlar. Kürtçe konuşurlar. Hanefi’dirler.

- Arap veya Tamallı Aşireti: Siverek Çatlı ve Erkonağı köylerinde otururlar. Kürtçe konuşurlar ve Şafi’dirler.

- Atmanlı Aşireti: Bozova ve Merkez ilçede otururlar. Kürtçe konuşurlar.Hanefidirler.

- Azıyanlar Aşireti: Merkez ilçede otururlar. Kürtçe konuşurlar. Hanefidirler.

- Badıllı Aşireti: Merkez ilçe ve Hilvan’da otururlar. Kürtçe konuşurlar. Şafidirler.

- Bablılar (Babıjlar): Siverek ve Viranşehir Merkez ve köylerinde otururlar.

- Bahserli Aşireti: Siverek ve Viranşehir Merkez ve köylerinde otururlar.

- Brodırej Aşireti: Siverek ve Viranşehir Merkez ve köylerinde otururlar

- Berazi (Berezan) Aşireti: Merkez ilçede otururlar.Kürtçe konuşurlar. Hanefi’dirler.

- Baziki Aşireti: Birecik ve Hilvan’da otururlar. Kürtçe konuşurlar.Hanefidirler.

- Beggare Aşireti: Viranşehir’de otururlar. Kürtçe konuşurlar. Hanefi ve Şafidirler.

- Behriman (Behman) Aşireti: Viranşehir’de otururlar. Arapça konuşurlar. Hanefidirler.

- Berguhan Aşireti: Viranşehir’de otururlar. Kürtçe konuşurlar. Şafidirler.

- Bezki (Beziki) Aşireti: Bozova’da otururlar. Kürtçe konuşurlar. Hanefidirler.

- Bininil (Biniecil)Aşireti: Merkez ilçede otururlar. Kürtçe ve Arapça Konuşurlar. Hanefi’dirler.

- Binizeyt Aşireti: Merkez ilçede otururlar. Arapça konuşurlar. Şafidirler.

- Bini Muhammet (Bini Hamat) Aşireti: Merkez ve Akçakale’de otururlar. Arapça konuşurlar. Şafidirler. - Bini Yusuf Aşireti: Merkez ilçede otururlar. Arapça konuşurlar. Şafii- Hanefidirler.

- Bini Ubiyt (Hubeyt), Bini Naimi, Binizeyt, Biniecil, Bini Muhammet, Bini Yusuf, İbade, Selemde Aşiretleri: Akçakale, Ceylanpınar– Harran Ovası Suriye sınırı boyunca uzanmakta olan ova köylerinde yaşamaktadırlar. Bu aşiretler arap kökenli aşiretlerdir. Bu aşiretlerin ismi önüne gelen “Bini” kelimesi Arapçada “oğlu” anlamına gelmektedir.Arapça ve Kürtçe konuşurlar. Hanefi ve Şafi’dirler.

- Canbeyli (Canbek) Aşireti: Bozovada otururlar. Kürtçe konuşurlar. Hanefidirler.

- Cemaldin Aşireti: Viranşehir’de otururlar. Kürtçe konuşurlar. Hanefi - Şafidirler.

- Cümeyle Aşireti: Akçakale’de otururlar. Arapça konuşurlar. Şafidirler.

- Çakallı Aşireti: Merkez İlçe’de otururlar. Kürtçe konuşurlar. Hanefi’dirler.

- Çekeli Aşireti: Urfa Merkez ve Bozova köylerinde otururlar.

- Cebikan (Cemıkan) Aşireti: Viranşehir’de otururlar. Kürtçe konuşurlar. Hanefiler.

- Coşkunlar Aşireti: Urfa Merkez ve Tulmen köyünde otururlar.

- Çurufa Aşireti : Viranşehir’de otururlar. Arapça konuşurlar. Hanefi - Şafidirler.

- Çuvan Aşireti: Viranşehir’de otururlar. Kürtçe konuşurlar. Şafidirler.

- Delikanlı Aşireti: Hilvan’da otururlar. Kürtçe konuşurlar. Hanefi’dirler.

- Didanlı Aşireti: Suruç’ta otururlar. Kürtçe konuşurlar. Hanefi’dirler.

- Dinar Aşireti: Merkez ve Suruç’ta otururlar. Kürtçe konuşurlar. Hanefi’dirler.

- Divan Aşireti: Viranşehir’de otururlar. Kürtçe konuşurlar. Şafidirler.

- Dodıkan Aşireti: Viranşehir’de otururlar. Kürtçe konuşurlar. Şafidirler.

- Dügerler Aşireti: Merkez’de otururlar. Kürtçe konuşurlar. Hanefi’dirler.

- Gajanlı Aşireti: Merkez’de otururlar. Kürtçe konuşurlar. Hanefi’dirler.

- Geşan Aşireti: Hilvan’da otururlar. Arapça konuşurlar. Hanefi’dirler.

- Hacikan Aşireti: Merkezde otururlar. Arapça - Kürtçe konuşurlar. Hanefiler.

- Hacı Musa Aşireti: Hilvan’da otururlar. Kürtçe konuşurlar. Hanefidirler

- Hadidi Aşireti: Viranşehir’de otururlar. Arapça konuşurlar. Hanefidirler.

- Halfanlı Aşireti: Merkez’de otururlar. Arapça - Kürtçe konuşurlar. Hanefi - Şafidirler.

- Hartavi (Hırtavi) Aşireti: Birecik’te otururlar. Kürtçe konuşurlar. Hanefi -Şafidirler.

- Hamaventler: Urfa Merkez ve Tulmen Köyünde otururlar.

- Hıdrekan Aşireti: Viranşehir’de otururlar. Kürtçe konuşurlar. Hanefi - Şafidirler.

- İzol Aşireti: Siverek ve Hilvan’da otururlar. Kürtçe konuşurlar. Şafidirler.

- Karahan Aşireti: Siverek’te otururlar. Zazaca konuşurlar. Hanefidirler.

- Karakeçi Aşireti: Siverek, Bozova, Suruç’ta otururlar. Kürtçe konuşurlar. Hanefi- Şafidirler.

- Ketikanlı Aşireti: Birecik’te otururlar. Kürtçe konuşurlar. Hanefi - Şafidirler.

- Kejan Aşireti: Siverek’te otururlar. Kürtçe konuşurlar. Hanefi - Şafidirler.

- Kojbinik Aşireti: Merkezde otururlar. Kürtçe - Türkçe konuşurlar. Hanefidirler.

- Kusan Aşireti: Siverek’te otururlar. Kürtçe konuşurlar. Hanefidirler.

- Kuran ve Guran Aşireti: Viranşehir’de otururlar. Kürtçe konuşurlar. Şafidirler.

- Kuri (Guri) Aşireti: Merkezde otururlar. Kürtçe konuşurlar. Hanefidirler.

- Kurkanlı (Burkanlı) Aşireti: Halfeti’de otururlar. Kürtçe konuşurlar. Hanefidirler.

- Kümnakşan (Kumaktan) Aşireti: Viranşehir’de otururlar. Kürtçe konuşurlar.

Hanefidirler.

- Lebenci Aşireti: Merkez’de otururlar. Kürtçe konuşurlar. Hanefi’dirler.

- Mendan Aşireti: Viranşehir’de otururlar. Kürtçe konuşurlar. Hanefi - Şafidirler.

- Merabi Aşireti: Urfa Merkez ve Bozova köylerinde otururlar.

- Mersavi (Mersaflar) Aşireti: Merkezde ve Bozova ve Suruç sınırlarında yer alan köylerde otururlar. Kürtçe konuşurlar. Hanefidirler.

- Meşhur Aşireti: Akçakale’de otururlar. Arapça konuşurlar. Şafidirler.

- Milli Aşireti: Hilvan’da otururlar. Arapça konuşurlar. Hanefidirler.

- Milan Aşireti: Karacadağ ve çevresinde oturmaktadırlar.

- Mirdes (Mirdasi) Aşireti: Merkez, Viranşehir ve Hilvan’da otururlar. Kürtçe konuşurlar. Hanefidirler.

- Mirdesanlı Aşireti: Bozova’da otururlar. Kürtçe konuşurlar. Hanefidirler.

- Nasır Aşireti: Viranşehir’de otururlar. Kürtçe konuşurlar. Şafidirler.

- Picanlı (Bijanlı) Aşireti: Bozova’da otururlar. Kürtçe konuşurlar. Hanefidirler.

- Piyan Aşireti: Suruç ilçesi ve dolaylarında otururlar.

- Piranlı Aşireti: Suruç ilçesi ve dolaylarında otururlar.

- Reşoan Aşireti: Hilvan’da otururlar. Kürtçe konuşurlar. Hanefidirler.

- Sabukanlı (Sebikanlı) Aşireti: Halfeti’de otururlar. Kürtçe konuşurlar. Şafidirler.

- Seyyidan Aşireti: Viranşehir’de otururlar. Kürtçe konuşurlar. Şafidirler.

- Sersap Aşireti: Siverek’te otururlar. Zazaca konuşurlar.

- Sinkan Aşireti: Hilvan’da otururlar. Kürtçe konuşurlar. Hanefidirler.

- Siyale (Sihale) Aşireti: Merkez ve Akçakale’de otururlar. Arapça konuşurlar. Şafidirler.

- Süleymanlar Aşireti: Hilvan’da otururlar. Kürtçe konuşurlar. Hanefidirler.

- Şerkiyan Aşireti: Viranşehir Oğlakçı Dedeköy, Köylerinde, Bozova Yukarı çatak Köyünde otururlar. Kürtçe konuşurlar. Yezidi ve Hanefidirler.

- Şeddadi Aşireti: Merkezde otururlar. Kürtçe konuşurlar. Hanefidirler.

- Şemilyan(Şımıtyan)Aşireti: Viranşehir’de otururlar. Arapça konuşurlar. Hanefidirler.

- Şerifhan (Surufhan) Aşireti: Viranşehir’de otururlar. Arapça konuşurlar. Hanefiler.

- Şeyhan (Şeyhanlı) Aşireti: Merkez, Suruç, Siverek ve Viranşehir’de otururlar. Kürtçe konuşurlar. Şafidirler.

- Tammah Aşireti: Akçakale’de otururlar. Arapça konuşurlar. Şafidirler.

- Türkan (Tırkan) Aşireti: Siverek’te otururlar. Kürtçe konuşurlar. Hanefidirler.

- Ubedan (Übeyyen) Aşireti: Viranşehir ve Aşkale’de otururlar. Arapça konuşurlar. Şafidirler.

- Yazaran Aşireti: Urfa Merkez ve Bozova köylerinde otururlar.

- Kavi Aşireti: Hilvan Merkezde- Adem Narin

Kaynak :1- Ahmet Özer ; Modernleşme ve Güneydoğu, İmge kitabevi, 1.baskı, Ankara, 1998,s.128

2-Sosyo-Ekonomik Profili, GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, Ankara, 1997. 106 Bu bölümdeki bilgiler Aşiretler Raporu, İstanbul, 1998, Kaynak Yayınları: 242 ve Ahmet Özer; Modernleşme ve Güneydoğu, İmge kitabevi, 1.baskı, Ankara, 1998,s.126’dan derlenmiştir. 

Güncelleme Tarihi: 16 Şubat 2018, 09:10
YORUM EKLE
YORUMLAR
vatandaş rıza
vatandaş rıza - 2 yıl Önce

bilgilerin yüzde 70'i ylnış.

Urfa 63
Urfa 63 - 2 yıl Önce

Memitanli nerede

izol
izol - 2 yıl Önce

İZOL aşireti hanifi mezhebidir

Mehmet
Mehmet - 2 yıl Önce

Düğer aşireti sadece merkezde değil gölpınardan çamlıdereye kadar olan bölgede yaşamaktadırlar

Mısehre
Mısehre - 2 yıl Önce

Mısehre aşireti nerde bu nasıl araştırma

mehmet
mehmet - 2 yıl Önce

DERELEME YAPAN ARKADAŞ SADECE ÜFÜRMÜŞ.URFANIN KÖKLÜ AŞİRETLERİNDEN MODANLI AŞİRETİ NEREDE.

Fevzi
Fevzi - 2 yıl Önce

Hani modanlı aşireti

Ebu Atilla
Ebu Atilla - 12 ay Önce

Bu bilgilerin çoğu yanlış arapça konuşan birçok aşiret kürtçe konuşuyor diye yazılmış özellikle baggara aşireti gibi büyük bir aşirette bunun değıştirilmiş olması sanki bilinçli yapıldığını gosteriyor


SIRADAKİ HABER