Kandırmaca Değil Haklarımızı İstiyoruz

Şanlıurfa Tabipler Odası Başkanı Ömer Melik yaptığı açıklamada, sağlıkta şiddet ve KHK’larla ihraç edilen ve ihraç tehlikesi yaşayan hekimler için “kandırmaca değil haklarımızı istiyoruz” diyerek tepki gösterdi.


Şanlıurfa Tabipler Odası Başkanlığı sağlıkta şiddet ve OHAL ile mesleklerinden ihraç edilen hekimler için yaptığı açıklamada duruma tepki gösterdi. KHK ve OHAL ile görevden alınan hekimlerin yanı sıra çıkarılan bu maddenin gelecek hekimleri de etkilediğini söyleyen Melik, “Bu madde göreve yeni başlayacak hekimleri etkilediği gibi halen görevleri başında bulunan tüm hekimlere karşı da bir tehdittir. Bu ülkede hekimlik yapma hakkını bu kadar hukuksuz ve keyfi kararlarla kolayca ortadan kaldırılması durumdadır” dedi. Yapılan basın açıklamasına Diş Hekimleri Odası, Şanlıurfa

‘Somut maddeler içeren yasalar çıkarmaya davet ediyoruz’

“Türkiye Büyük Milet Meclisi’ni bin bir emekle kazanılmış hekimlik mesleğinin icrası değil sığlıkta şiddeti durdurarak somut maddeler içeren yasalar çıkarmaya davet ediyoruz.” Diyen Ömer Melik, “Her ne kadar kamuoyuna “sağlıkta şiddet yasası” olarak sunulmaya çalışılsa da AK Parti milletvekillerince “Torba Yasa” olarak TBMM’ye sunulmuş olan teklifin 24. Maddesinde yer alan düzenlemenin Türk Tabipler Birliği’nin ısrarla önerdiği sağlıkta şiddet yasası teklifi ile hiçbir ilgisi yoktur ve bu haliyle sağlıkta şiddeti önlemeye ilişkin hiçbir yeni düzenleme ve caydırıcılık getirememektedir.” dedi.

‘Göz boyamaya gelmeyecek kadar büyük ve ciddi bir sorundur’

“Oysa 2 Ekim 2018 günü meslektaşımız Dr. Fikret Hacıosman cinayetinin de gösterdiği gibi sağlıkta şiddet oylamaya, kandırmacaya, göz boyamaya gelmeyecek kadar büyük ve ciddi bir sorunudur. Türk Tabipleri Birliği, verdiği yasa teklifi ile sağlık hizmetinde kaynaklanan nedenlerle cebir, şiddet veya tehdit kullanan kişilerin iki yıldan dört yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmasını, verilen cezalarda hükmün acıkılmasının geriye bırakılmamasını ve bu cezaların adli para cezasına çevrilmesini istemişti.” Diye konuştu.

‘Mesleklerini icra etme haklarının belirli süreyle alınması suçtur’

“Yine halen komisyonda görüşülmekte olan yasa teklifinin 5. Maddesi ise anti-demokratik rejimlerde bile rastlanmayacak kadar vahim bir içerik taşımaktadır. Herhangi bir yargılama yapılmadan ve haklarında mesleklerinin icrasının yasaklanmasını gerektiren bir suçtan dolayı mahkemeler tarafında verilmiş bir ceza olmayan hekimlerin, mesleklerini icra etme haklarının belirli süreyle tümüyle ortadan kaldırılması devamında da nerdeyse imkânsız hale getirilmesi, hekimlik faaliyetinin ayrılmaz parçası olan tıbbı rapor düzenleme yetkisinin tümüyle ortada kaldırılması hukuka aykırı, keyfi ve vicdan dışıdır.” Şeklinde konuştu.  

‘Bu madde göreve yeni başlayacak hekimleri etkilemektedir’

“Karartmaya çalışmak hukuksuzluğa keyfiliğe ayrımcılığa ötekileştirmeye eklenmiş kötücülüktür. Olağanüstü hal dönemi sürekli OHAL rejimine dönüştürerek KHK ile ihraç edilenlere hiçbir hukuki norm uygulanmayacağını ilan etmek ve hekimliğe ellerinden almak yöneticilik değildir. Bunun adı pür kötülüktür. Bu madde göreve yeni başlayacak hekimleri etkilediği gibi halen görevleri başında bulunan tüm hekimlere karşı da bir tehdittir. Bu ülkede hekimlik yapma hakkını bu kadar hukuksuz ve keyfi kararlarla kolayca ortadan kaldırılması durumda: diş hekimliği eczacılık avukatlık öğretmenlik mühendislik dâhil hiçbir meslek mensubunun aldığı diplomanın harcadığı emeğin önemi kalmayacak. Bu teklif yasalaşırsa kişilerin bu meslekte kamuda ve hatta özelde icra edip edemeyeceğine gerçekleri belirtilmeyen herhangi bir kanıta dayanmayan “Güvenlik soruşturmasında” yazan kişiler karar verecektir. Bu yaklaşım vatandaşın “en temel” hakkıdır.” İfadesini kullandı.

‘Bu yöntem sürdürülmez’

“Aynı yasa teklifinde “hastane döner sermayelerinin” yönetim yerini değiştirmenin Şehir hastanelerinde işletmeciyi şirketlere vergi muafiyeti artırmaya yanı sıra aile hekimliğinde hak kayıplarına yol açan ve Tabip odalarının hekimliğin uygulamasındaki etkisini sınırlamayı amaçlayan maddeler yer almaktır.

Böyle bir anlayış kabul edilemez. Bu yöntem sürdürülmez TBMM sağlık komisyonunda görüşülmekte olan taslak geri çekilmeli yerine hekimlerin ve toplumun taleplerine uygun hukuku esas alan yasa maddeleri içeren yeni bir teklif getirilmeli. Hukukun geçerli olduğu bir ülkede uygulanması imkânsız mevcut yasa teklifinin yasalaşmasını engellemek için bütün hekimler, sağlık çalışanları, yaşama ve çalışma hakkına sahip çıkan tüm yurttaşlar olarak var gücümüzle karşı durmaya sesimizi her yere duyurmaya kararlıyız.” Diyerek sözlerine son verdi.

URFANATİK

Güncelleme Tarihi: 03 Kasım 2018, 08:48
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER