Bitkisel Üretim Destekleri Belli Oldu, Aralarında Urfa'da Var!

Tarım ve Orman Bakanlığınca hazırlanan Bitkisel Üretime Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2019/46), 9 Kasım 2019 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak, 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.

Bitkisel Üretim Destekleri Belli Oldu, Aralarında Urfa'da Var!

2019 yılında yapılacak bitkisel üretim destekleri kapsamında dane zeytine de destekleme ödemesi yapılacak.

Tarım Destekleri

2019 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı kapsamında yapılacak bitkisel üretim destekleme tutarları belirlendi. Bu yıl ilk kez zeytinyağının yanı sıra dane zeytine de destekleme ödemesi yapılacak.

Bitkisel üretime hangi destekler var?

Ülkemizde bitkisel üretimi artırmak, verim ve kaliteyi yükseltmek, üretim maliyetlerinin karşılanmasına katkıda bulunmak, sürdürülebilirliği sağlamak, kayıtlılığı arttırmak ve çevreye duyarlı alternatif tarım tekniklerinin geliştirilmesine yönelik, çiftçilere destekleme yapılmasına ilişkin usul ve esasların belirlenmesi amacıyla hazırlanan Tebliğ ile, 23/10/2019 tarihli ve 1691 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan 2019 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Karar kapsamında, 2019 yılında yapılacak bitkisel üretime verilecek destekler belirlendi.

Mazot ve Gübre Desteği, Toprak Analizi Desteği, Katı Organik-Organomineral Gübre Desteği, Organik Tarım Desteği, İyi Tarım Uygulamaları Desteği, Türkiye Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeline Göre Fark Ödemesi Desteği, Küçük Aile İşletmesi Desteği, Fındık Alan Bazlı Gelir Desteği, Yem Bitkileri Desteği, Bombus Arısı Kullanım Desteği, Yurt İçi Sertifikalı Tohum Kullanım Desteği, Yurt İçi Sertifikalı Fidan/Fide ve Standart Fidan Kullanım Desteği, Yurt İçi Sertifikalı Tohum Üretim Desteği, Yurt İçi Sertifikalı Fidan Üretim Desteği, Geleneksel Zeytin Bahçelerinin Rehabilitasyonu Desteği uygulamalarında görev alacak kurum ve kuruluşların belirlendiği Tebliğ, tarımsal faaliyette bulunan çiftçilere ve toprak analiz laboratuvarlarına yapılacak destekleme ödemelerine ilişkin usul ve esasları kapsıyor.

Su kısıtı olan havzalar

Tebliğde, yeraltı sularının yetersiz seviyede ve su kısıtının olduğunun Bakanlıkça tespit edildiği havzalar; Aksaray’ın Eskil, Gülağaç, Güzelyurt, Merkez, Sultanhanı, Ankara’nın Haymana, Şereflikoçhisar, Hatay’ın Hassa, Kırıkhan, Kumlu, Payas, Reyhanlı, Karaman’ın Ayrancı, Kazımkarabekir, Merkez, Kırşehir’in Boztepe, Mucur, Konya’nın Akören, Akşehir, Altınekin, Cihanbeyli, Çumra, Derbent, Doğanhisar, Emirgazi, Ereğli, Güneysınır, Halkapınar, Karapınar, Karatay, Kulu, Meram, Sarayönü, Selçuklu, Tuzlukçu, Mardin’in Artuklu, Derik, Kızıltepe, Nusaybin, Nevşehir’in Acıgöl, Derinkuyu, Gülşehir, Niğde’nin Altunhisar, Bor, Çiftlik, Merkez ile Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesindeki yerler olarak sıralandı.

fosfat

Tarımsal destekleme başvuruları

Üretim yılı içerisinde ÇKS ve/veya ÖKS’de kayıtlı olan ve desteklemelerden faydalanmak isteyen çiftçiler, yurt içi sertifikalı tohum kullanım desteği ve yurt içi sertifikalı fidan/fide ve standart fidan kullanım desteği için 1 Kasım 2018 tarihinden, diğer desteklemeler için Tebliğin yayımı tarihinden itibaren ÇKS ve ÖKS’ye kayıt oldukları il/ilçe müdürlüklerine tebliğ ekinde yer alan bitkisel üretime destekleme ödemesi başvuru dilekçesiyle şahsen veya yasal temsilcisi aracılığıyla başvuruda bulunacaklar.

2019 üretim yılında, ÇKS’ye kayıt yaptıran çiftçiler mazot ve gübre desteğine, katı organik-organomineral gübre desteğine, ÇKS ve FKS’ye kayıtlı çiftçiler fındık alan bazlı gelir desteğine, ÇKS’ye kayıtlı küçük aile işletmeleri ise küçük aile işletmesi desteğine başvurmuş sayılacaklar.

Mazot ve gübre desteği

Çiftçilere, 2019 üretim yılı içerisinde tarımsal üretimde bulunulan ÇKS’de kayıtlı tarım arazisi büyüklüğü dikkate alınarak mazot ve gübre desteği ödemesi yapılacak.

Türkiye Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeli kapsamında desteklenen; yağlık ayçiçeği, kütlü pamuk, soya, kanola, aspir, dane mısır, buğday, arpa, çavdar, yulaf, tritikale, çeltik, kuru fasulye, mercimek, nohut, yaş çay, fındık, zeytin, yem bitkileri, patates ve kuru soğan ürünlerinin dışında kalan diğer bütün ürünlere, “Diğer Ürünler” kategorisinde belirtilen miktar kadar mazot ve gübre desteği ödemesi yapılacak.

Söz konusu model kapsamında desteklenen ürünlerin, 2019 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Karar eki listede belirtilen havzalar dışında yetiştirilmesi durumunda mazot ve gübre desteği ödemesi yapılmayacak.

Türkiye tarım havzaları üretim ve destekleme modeline göre fark ödemesi desteği

2019 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Karar ekindeki listede yer alan havzalarda, 2019 yılında fark ödemesi desteğine esas ürünleri üreten çiftçiler 2019 üretim yılına dair ÇKS kayıtlarını dane zeytin ve zeytinyağı fark ödemesi desteği hariç, desteğe tabi ürüne ilişkin hasat dönemi öncesinde yaptırmış olmaları durumunda destekten yararlanacaklar.

Yeraltı sularının yetersiz seviyede ve su kısıtı olduğunun Bakanlıkça tespit edildiği havzalarda, 2019 üretim yılında ekilen nohut ve mercimek ürünlerine % 50 ilave destek ödemesi yapılacak, damlama sulama ile sulanan alanlar hariç dane mısıra destekleme ödemesi yapılmayacak.

Dane zeytine de fark ödemesi desteği

2019 yılında üretilerek satışı yapılan; desteğe esas ürünlere tarımsal veriler ve Uydu Tabanlı Parsel Tanımlama Modeline göre, dane zeytin ve zeytinyağında ise tarımsal veriler kullanılarak belirlenecek olan verim değerlerine göre destekleme ödemesi yapılacak.

Kütlü pamuk fark ödemesi desteği uygulamalarında dekara en fazla 500 kg’ye kadar destekleme ödemesi yapılacak.

Toprak analizi desteği

Toprak analizi desteği kapsamında, parsel büyüklüğü asgari 50 dekar ve üzeri ÇKS’ye kayıtlı tarım arazilerinde, ilave her 50 dekara kadar bir analiz için toprak analizi desteği ödenecek.

Toprak analizlerinin, 1/8/2018-30/6/2019 tarihleri arasında yapılması gerekecek.

Parsel büyüklüğü 50 dekarın altındaki alanlar ile nadasa bırakılan parseller için yapılan toprak analizlerine destekleme ödemesi yapılmayacak.

Katı organik-organomineral gübre desteği

Katı organik-organomineral ürünleri, katı organik toprak düzenleyici ürünler ile kaplama gübre ve fermantasyon sonucu elde edilen organik gübre GTS üzerinden 1/9/2018-31/8/2019 tarihleri arasında tedarik eden ÇKS’ye kayıtlı çiftçilere ÇKS’deki arazi varlığı ile orantılı olarak dekar başına destekleme ödemesi yapılacak.

Küçük aile işletmesi desteği

ÇKS’ye kayıtlı ve tarımsal faaliyet yapılan alan toplamı beş (5) dekar veya altında olan yaş çay ve fındık ürünleri hariç, açıkta ve/veya örtüaltı ünitelerinde meyve, sebze, süs bitkisi ile tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliği yapan üreticilere 2019 üretim yılında küçük aile işletmesi desteği ödemesi yapılacak.

Organik tarım desteği

OTD ödemesi, OTY’ye göre organik tarım yapan, OTBİS’de ve ÇKS’de 2019 üretim yılında kayıtlı, 2019 yılı hasadını gerçekleştirmiş, ürettiği ürüne ürün sertifikası düzenlenmiş ve bu Tebliğde OTD uygulamaları ile ilgili belirtilen usul ve esaslara göre başvuru yapan çiftçilere yapılacak.

İyi tarım uygulamaları desteği

Dört kategoride belirtilen ürünlerde yetkilendirilmiş kuruluşlarca 2019 üretim yılında bireysel veya grup sertifikasyonu seçeneğine göre düzenlenmiş iyi tarım uygulamaları sertifikasına sahip olan çiftçiler, 1. Kategoride yer alan ürünlerde iyi tarım uygulamaları kapsamında sertifikalandırılan ve ÖKS’de kayıtlı olan örtüaltı üretim alanları, iyi tarım uygulamaları desteğinden yararlandırılacak.

ÖKS’de kayıtlı olmayan alanlar iyi tarım uygulamaları açıkta üretim desteğinden yararlandırılacak.

Bombus arısı kullanım desteği

Alçak plastik tüneller hariç, örtüaltı ünitelerinde polinasyon amaçlı bombus arısı kullanan üreticilere destekleme ödemesi yapılacak.

Örtüaltı Kayıt Sistemi Yönetmeliği hükümleri kapsamında ÖKS’de kayıtlı üreticilere, Bakanlıkça bombus arısı üretim izni verilmiş işletmelerden veya bu işletmelerin bayilerinden, o yıla ait üretim sezonu boyunca bombus arı kolonisi satın alarak kullanmaları halinde, koloni başına destekleme ödemesi yapılacak.

Yem bitkileri desteği

2019 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Karar ekindeki listede yer alan havzalarda, 2019 yılında yem bitkileri desteğine esas ürünleri üreten çiftçiler yem bitkileri desteğinden yararlanacaklar.

Yem bitkileri desteklemeleri kapsamında bulunan yem bitkileri grupları

Destekleme kapsamında değerlendirilecek yem bitkileri toplam ekiliş alanı en az 10 dekar olacak. Çok yıllık yem bitkilerinden yonca ve yapay çayır mera için dört yıl, korunga, ak üçgül, çayır üçgülü, gazal boynuzu, kılçıksız brom, çok yıllık çim (lolium perenne), domuz ayrığı, kamışsı yumak, otlak ayrığı için üç yıl süreyle, destekleme süresince müracaat edilen her yıl için belirlenen destekleme birim fiyatı üzerinden ödeme yapılacak. Ekildiği yıl hasadı yapılamayacak çok yıllık yem bitkileri ekilişlerinin başvuruları ürünün ilk hasadını takip eden yılda kabul edilecek.

Yeraltı sularının yetersiz seviyede ve su kısıtı olduğunun Bakanlıkça tespit edildiği havzalarda 2019 üretim yılında ekilen fiğ, macar fiği, burçak ve mürdümük ürünleri için %50 ilave destek ödemesi yapılacak.

Yurt içi sertifikalı tohum kullanım desteği

2019 üretim yılında; susam ve yerfıstığını tüm havzalarda, desteğe esas diğer ürünleri ise 2019 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Karar ekindeki listede yer alan havzalarda sertifikalı tohum kullanarak ekim/dikim yapan çiftçiler yurt içi sertifikalı tohum kullanım desteğinden yararlanacak.

Yurt içi sertifikalı tohum üretim desteği

Bakanlıkça yetki verilmiş gerçek ve tüzel kişilik tohumculuk kuruluşlarına tebliğ ekinde listelenen türlerin tohumlukları için, kilogram başına destekleme ödemesi yapılacak.

Yurt içi sertifikalı tohum üretim desteğine başvurular e-devlet kapısı üzerinden sertifikalı giriş yoluyla yapılacak.

Yurt içi sertifikalı fidan üretim desteği

ÇKS’ye kayıtlı arazilerde, yurt içinde üretilip sertifikalandırılan ve satışı gerçekleşen sertifikalı sınıfında aşılı ve aşısız fidanlar için adet başına yurt içi sertifikalı fidan üretim desteği ödemesi yapılacak. Desteklemeye, fidan üretici belgesine sahip gerçek ve tüzel kişiler başvuru yapabilecek.

Yurt içi sertifikalı fidan/fide ve standart fidan kullanım desteği

Tebliğde, destekleme kapsamında yer alacak kapama bahçe tesisinde kullanılan sertifikalı fidan/fide ile standart fidanda aranacak şartlar yer aldı.

Kiralama yolu ile kapama bahçe tesis eden çiftçilerin kira sözleşme süresi çilek için en az bir (1) yıl, diğerlerinde en az beş (5) yıl olacak.

Geleneksel zeytin bahçelerinin rehabilitasyonu desteği

Geleneksel zeytin bahçesi alanının, en az 1/5’inde, ihtiyaç duyulan ağaçlarda gençleştirme budaması yapacağını tespit ettiren ve 30/4/2020 tarihine kadar gençleştirme budamasını yapan çiftçilere budanan alan üzerinden destekleme ödemesi yapılacak.

Gençleştirme budaması yapılacak ÇKS’ye kayıtlı zeytinlik tapu hisse alanı (tasarruf alanı) en az beş (5) dekar olacak.

Fındık alan bazlı gelir desteği

2019 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Karar eki listede yer alan havzalarda, 22/11/2001 tarihli ve 2001/3267 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Fındık Alanlarının Tespitine Dair Karar ile belirlenen ve ruhsat verilen alanlarda fındık üretimi yapan ÇKS ve FKS’ye kayıtlı çiftçilere FKS’de kayıtlı ruhsatlı fındık alanı büyüklüğü dikkate alınarak fındık alan bazlı gelir desteği ödemesi yapılacak.

Toplam alanı bir dekarın altında olan ruhsatlı fındık alanlarına fındık alan bazlı gelir desteği ödemesi yapılmayacak.

1 Ocak 2019 tarihinden itibaren geçerli olacak

27/3/2018 tarihli ve 30373 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bitkisel Üretime Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2018/17) yürürlükten kaldırıldı.

Yürürlükten kaldırılan mevzuat hükümleri çerçevesinde başlatılmış ve bu Tebliğin yayımı tarihinde sonlandırılmamış olan işlemler, kendi mevzuat hükümleri çerçevesinde sonlandırılacak.

Tebliğ, 1/1/2019 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girdi.

Güncelleme Tarihi: 09 Kasım 2019, 19:02
YORUM EKLE
YORUMLAR
Yunus Emre
Yunus Emre - 2 hafta Önce

Urfa çölleşiyor.Acil AĞAÇLANDIRMA YAPILMALI

Murat
Murat - 2 hafta Önce

Urfa ya ORMANLIK ALANLAR OLMALI AĞAÇLANDIRMA LAZIM NEFES ALAMIYORUZ Heryer beton

SIRADAKİ HABER