Bir Lokma Ekmek Öğrencilere Çok Görüldü

Maliye Bakanlığı Genelgeyle Stajyer Öğrencilerin Yemeğini Kesti.

Bir Lokma Ekmek Öğrencilere Çok Görüldü

Sağlık meslek liselerinde eğitimlerini sürdüren devlet hastanelerinde staj yapan öğrencilere bu güne kadar devlet hastanelerinin yemekhanelerinde ücretsiz öğlen yemeğinden faydalanan öğrenciler Maliye Bakanlığınca İl sağlık müdürlüklerine gönderilen bir genelgeyle bundan sonra hastanelerin yemekhanelerinde ücretsiz yemek yiyemeyecekler.

  200 yataklı Siverek devlet hastanesinde staj gören yaklaşık 60 öğrenci herzeminki gibi öğlen yemeği yemek için yemekhaneye gittiler yemekhaneye alınmayan öğrenciler çareyi kantine yönelmekte buldu.

Maliye Bakanlığı İl Sağlık Müdürlüklerine gönderdiği genelgede şu bilgilere yer verdi ”MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü Sayı: 352071721005115 26/06/2018 Konu: Stajyer Öğrencilere Yemek Hizmeti Verilmesi SAĞLIK BAKANLIĞINA (Strateji Geliştirme Başkanlığı)İlgi: 15.05.2018 tarihli ve 566 sayılı yazınız. İlgide kayıtlı yazıda İl Sağlık Müdürlüklerine bağlı sağlık tesislerinde mesleki eğitim ve staj tapan öğrencilerin sağlık tesislerinde Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliğinin 89’uncu maddesi uyarınca sunulan yemek hizmetinden ücretsiz faydalanıp faydalanmayacağı hususunda tereddüt yaşandığı belirtilerek, konuya ilişkin görüşümüzün talep edildiği anlaşılmaktadır. Bilindiği üzere, 10/9/1982 tarihli ve 8/5319 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliğinin “Beslenme Türleri” başlıklı 89 uncu maddesinde “Kurumlarda; kadrolarında bulunan tüm personel ile yönetmelikler gereği hastanede staj yapan öğrencilere ve hizmet içi eğitime gelen sağlık ve yardımcı sağlık personeline öğle yemeği, bunlardan kurumda yatanlarla bu yönetmeliğin ilgili maddelerindeki hükümlere göre sürekli olarak kurumda kalanlar ve nöbetçilere üç öğün yemek ve vardiya uygulanan kurumlarda vardiyaya kalan personele çalışma sürelerine isabet eden öğünlerde yemek verilir.”  hükmüne yer verilmiştir. Bu maddeyle, İl Sağlık Müdürlüklerine bağlı sağlık tesislerinde, kadrolarında bulunan tüm personel dahil kimlere yemek hizmeti sunulacağı düzenlenmiş, madde kapsamında bulunanlara bu hizmetin ücretsiz verileceğine dair bir hükme ise yer verilmemiştir.   Diğer taraftan, 657 sayılı Kanunun 212’nci maddesinde, Devlet memurlarının yiyecek yardımından hangi hallerde ve ne şekilde faydalanacakları ile bu yardımın uygulanmasına ilişkin esasların Maliye Bakanlığı ile Devlet Personel Başkanlığının birlikte hazırlayacakları bir yönetmelikle tespit edileceği belirtilmiş ve buna dayanılarak hazırlanıp 19/11/1986 tarihli ve86/11220 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliğinde, Devlet memurlarına yapılacak yiyecek yardımının uygulanması ile ilgili esaslar belirlenmiştir.  Anılan Yönetmeliğe 2009/14815 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile eklenen ve 1/1/2008 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe giren Ek 1 inci maddede, bu Yönetmeliğe göre yiyecek yardımından yararlanacak personelden yataklı tedavi kurumlarında (üniversitelerin yataklı tedavi kurumları dâhil) görev yapanların, hastalar için oluşturulmuş yemek servislerinden ücret ödemeden yararlanabilmesine imkân tanınmıştır.  Dolayısıyla, Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliğinin 89 uncu maddesinin, sağlık tesislerinin kadrolu personeline ücretsiz yemek hizmeti sunulmasını amaçlamadığı ve buna imkân sağlamadığı anlaşılmakta olup bu hususun anılan madde kapsamında yemek hizmeti sunulması öngörülen diğer kişiler bakımından da geçerli olduğu değerlendirilmektedir.   Telefon: Faks:  eposta:  Elektronik Ağ: www.maliye.gov.tr Bilgi için: Cemil DEMİR Maliye Uzmanı Telefon:415 2716 Evrakın elektronik imzalı suretine //e-belge.saglik.gov.tr adresinden 90abedeb-449a-4ded-926c-e2d0730881a8 kodu ile erişebilirsiniz. Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanuna göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.   Bu itibarla, Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliğinin 89 uncu maddesinin İl Sağlık Müdürlüklerine bağlı sağlık tesislerinde mesleki eğitim ve staj yapan öğrencilere sağlık tesislerinde sunulan yemek hizmetinden yararlanabilme imkânı sağladığı ve anılan maddede bu hizmetin ücretsiz sunulacağına dair bir hükmün bulunmadığı hususları dikkate alındığında, sağlık tesislerinde sunulan bahse konu yemek hizmetinin bu sağlık tesislerinde mesleki eğitim ve staj yapan öğrencilere anılan 89 uncu maddeye dayanılarak ücretsiz sunulabilmesine imkân bulunmadığı mütalaa edilmektedir. Bilgilerini arz ederim.  Hakan AY Bakana. Genel Müdür”

 Yemekhaneye alınmayan dolayısıyla öğlen yemeği yiyemeyen Anadolu Mesleki Sağlık Lisesi öğrencileri karara tepki göstererek, tekrar yemek imkânının sağlanmasını talep ederek kararın düzeltilmesini istediler.

URFANATİK

YORUM EKLE
YORUMLAR
emine
emine - 9 ay Önce

durmakalım mali bakanı daha ne yap ya çalışacak yaşa takılan emeklik istedik ekonomi kriz var dediler.kim bilir yatınlarınmız ne olacak yetim sülün üzürlügün maaş da keserler böyle giderse.

Ne acayip
Ne acayip - 9 ay Önce

Kriz bu gariban 60 ögrenciye yemek vermeyerek mi atlatilacakmis vay be biz niye dusunemedik bunu !

SIRADAKİ HABER