Hüseyin BOZKURT
Hüseyin BOZKURT
Yazarın Makaleleri
DOSTLUK İPİ
Bu gün sizlere anonim bir dostluk hikayesini konu alan bir yazıyı paylaşmak istiyorum. Yazı biraz uzun ama bir nefeste okunacak cinsten bir yazı. İşte öykümüz: 'Genç adam iyi bir terziymiş. Bir dikiş makinesi ve küçücük bir dükkanı...
Eksik Yararlanılan SGK Teşvikleri Geri Ödenecek
Resmi Gazetede, 27.03.2018 tarihinde yayınlanan 7103 sayılı kanunun 70 inci maddesine göre; işverenlerin, 5510 ve diğer kanunlara göre faydalanması gerekip de, geçmişte eksik yararlanılan destek primleri, Nisan-2018 ayı içinde başvurmak kaydıyla...
Ticaret Sicili ve Şirket Kuruluşunda Değişiklikler
TBMM sunulan 31.01.2018 gün ve 1/913 esas sayılı 'Yatırım Ortamının İyileştirilmesi amacıyla İcra Ve İflas Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanun” tasarısı ile Türk Ticaret Sicilinde ve Şirket Kurmada...
Keme Kebabı
Mart ve Nisan ayları bölgemizdeki Gaziantep, Şanlıurfa, Mardin,  Diyarbakır, Adıyaman gibi illerin, iklim ve hava koşulları bakımından ziyaret için en güzel olduğu zaman. 9-10 ay kara toprak ve sararmış otlardan sonra mart ayı ile beraber...
PARA VE KÜLTÜR
               Para, her ülkenin kendi bastırdığı kağıt ve madenden yapılan ve üzerinde bir değer yazılı olan mal değişim aracı ve satın alma gücüdür. Yani bir ekonomi...
GAYRİMENKUL KAZANÇ İSTİSNASINDA DEĞİŞİKLİK
                Bilindiği üzere, Kurumlar Vergisi Kanununun 5'inci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde; taşınmazlar, iştirak hisseleri, kurucu senetleri, intifa...
TORBA YASADA VERGİ İLE İLGİLİ DEĞİŞİKLİKLER
7061 sayılı 'bazı vergi kanunları ile diğer bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun” Resmî Gazetede 05.12.2017 tarihinde yayınlandı. Söz konusu Kanun' da vergi ile ilgili değişikliklerden bazıları aşağıda kısaca...
NET ÜCRETLER ASGARİ ÜCRETİN ALTINA DÜŞMEYECEK
Bilindiği üzere; Gelir Vergisi Kanunun 103 üncü maddesi uyarınca, işçi ücretlerinden; yıllık matrahı 13.000.-TL'ya ulaşana kadar %15, aşan 17.000.-TL için %20, otuz bini aşan sonraki 80.000.- TL için %27 şeklinde gelir vergisi stopajı...
MALİYE İZAHA DAVETE HAZIRLANIYOR
                  Maliye Bakanlığı,  25.07. 2017 tarihli Resmî Gazetede yayınlamış olduğu 482 nolu Vergi Usul Kanunu tebliğ ile vergi mevzuatımızda yeni ihdas...
ADALET
Adalet'in ilk sözlük anlamı; hak hukuka uygunluk, hak hukuku gözetme ve yerine getirme ve doğruluktur. Diğer bir anlamı ise; adil olma durumudur. Kelimenin aslı Arapça Adl'dir. Adl,  insaflı olmak, işte doğru olmak, eşit muamele...
ZEYTİN EFSANESİ
                   Kendisini karşılayan sekretere; Nazif Bey'le görüşmek istediğini söyledi ve bunun üzerine sekreter birden ciddileşti: 'Nazif Bey...
NAKİT SERMAYE ARTIŞINA FAİZ İNDİRİMİ
Günümüzde şirketlerin öz sermayelerinin güçlü olması, kriz dönemlerinde ayakta kalmalarını sağlayan en önemli unsurdur ve şirketlerin büyük ya da küçük değil, öz kaynağının güçlü olması önem kazanmıştır. Öz sermayesi yetersiz...
ERİK TAVASI
Orta Asya'dan beri Anadolu halkı, tabiatta yetişen her faydalı ot ve her meyveyi çeşitli şekillerde tüketmiştir. Çiğ meyve olarak, pişirerek, reçelini yaparak, yemeğe katarak, suyunu çıkararak, turşusunu yaparak tüketmiş ve tabiatta...
KONUTTA KDV ORANI KAÇTIR?
 İnşaat ve gayrimenkul KDV'lerinde bir çok oran uygulanmakta ve zaman zaman işin içinde olan bizler bile tereddüt yaşamaktayız.                   Öncelikle işi daha iyi anlamak için...
SAT GERİ KİRALA, DÜZGÜN BİLANÇO VE EK FİNANSMAN
21/11/2012 tarih ve 6361 sayılı  'Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu” ile 'sat ve geri kirala” sistemi benimsenmiş ve finansal kiralama (leasing) sistemi, kredi limitleri dolan ve kısa vadeli borç kıskacına...
2017 YILI TEŞVİKLİ BİNA İNŞAATLARINDA KDV İADESİ
Bilindiği üzere; teşvikli yatırımlarda teşvik belgesi kapsamında alınan makine ve teçhizatta KDV istisnası uygulanmaktaydı. 500.000.000 TL' nın üzerindeki stratejik yatırım projelerinde ise inşaat harcamalarının KDV'si mükellefe...
Günde 86.400 TL Kazanmak..!
Her sabah hesabınıza 86.400 TL yatıran bir banka düşünün. Gün boyu istediğiniz kadar parayı harcamakta veya harcamamakta serbestsiniz. Parayı istediğiniz şekilde kullanabilirsiniz. Oyunun sadece tek bir koşulu var: harcamayı başaramadığınız...
OKUMAK
Okuma, göz ve beyinin koordinesi ile gerçekleşen bir faaliyettir. Gözümüzle okuyor gibi görünsek de, gerçekte okuyan sembollerle ifade edilmiş olması gerekir. Bu şekilleri gören göz, optik sinirler vasıtasıyla beyne iletir. Beyin ise sembolün...
NEDEN OKUMUYORUZ ?
Okuyan, öğrenen, düşünen, araştıran, sorgulayan ve öğrendiğini uygulayan toplumlar ilmen, ekonomik olarak, teknolojik olarak ve diğer konularda başarıya ulaşmışlardır. Bu ilerleyiş yönetimde, hukukta, insan haklarında, özgürlüklerde...
PARİS’TEN HALEP’E...
Paris, sadece Fransa'nın başkenti değil, aynı zamanda tarih, lüks, moda, sanat ve kültürün de başkenti. Sen Nehri üzerinde, uluslararası taşımacılığın geçiş noktasıdır. Ortalama altı kata planlı ve havzaya yerleşmiş tablo gibi...
ÜÇÜ BİR ARADA...!
Üçü bir arada deyince; birkaç yıl önce çok uluslu sermayenin liderlerinden Nestle' nin bulduğu; kahve, süttozu ve şeker karışımından oluşan, hazır, sempatik ve pratik kahve paketçiği akla gelmektedir. En azından, bu kavramı bununla...
GÜLMEK
Yaşam yükümüzün ağırlaştığı bu günlerde bazı kavramlar da önem kazanmaya başladı. Bunlardan biri de 'gülmek” tir. Bu kelimenin ağır yaşam koşullarında; önem kazanan iletişime, bireysel gücün farkına varılmasına ve bu gücün...
EĞİTİM Mİ? ASALET Mİ?
Yıllardır hep tartışır dururuz, insanların yetiştirilmesinde eğitim mi önemli, öğretim mi önemli yoksa başka şeyler mi daha önemli diye. Bunlardan biri de asalettir. Öncelikle bu kavramları kısaca incelemekte fayda var. Eğitimin içinde...
VERGİ AFFI-3 (Matrah artırımı)
Gelir ve Kurumlar Vergisi mükellefleri 31 Ekim 2016 tarihi mesai saati bitimine kadar bağlı olunan vergi dairesine başvurarak, yıllık beyannamelerinde (ihtirazi kayıtla verilenler dahil) beyan ettikleri matrahlarını;2011 yılı için yüzde 35,2012...