NAKİT SERMAYE ARTIŞINA FAİZ İNDİRİMİ

Günümüzde şirketlerin öz sermayelerinin güçlü olması, kriz dönemlerinde ayakta kalmalarını sağlayan en önemli unsurdur ve şirketlerin büyük ya da küçük değil, öz kaynağının güçlü olması önem kazanmıştır. Öz sermayesi yetersiz olup, tüm kazancını finansman giderlerine harcayan şirketlerin gelişemedikleri ve en ufak krizde yok olma ile karşı karşıya kaldıkları bilinen bir gerçektir. Öte yandan, şirketler, koydukları sermayenin aşınma payını hesaplayamadıkları gibi, üstelik bu sermaye ile kazanılan (faiz kur farkı ve kar paylarından) paradan da vergi ödemektedirler.

Hem sermayenin vergi ile aşınmasını önlemek, hem de şirketleri öz kaynak ile çalışmaya teşvik etmek için; 1 Temmuz 2015 tarihinden itibaren Kurumlar Vergisi Kanununun “Diğer İndirimler” adlı 10. Maddesine (ı) bendi eklenmiş ve getirilen düzenleme ile; yeni şirket kuruluşlarında konulan (ödenen) nakdi sermaye ile sonradan yapılan nakit sermaye artışına giden sermaye şirketlerine vergisel bazı avantajlar sağlanması öngörülmüştür. Bu uygulama ile sermaye şirketlerinde nakit konulan veya nakit artırılan sermaye üzerinden hesaplanan faizin beyanname üzerinde kurumlar vergisi matrahından indirilmek suretiyle sermaye artışı teşvik edilmektedir. Nakit sermaye artışına (ödenmiş olan kısmına) tescil ve ödendiği.ay tam sayılmak üzere; yıl sonuna kadar olan dönem için hesaplanacak faiz beyanname üzerinde matrahtan indirilecektir. İzleyen yıllarda da 12 tam ay olarak hesaplanan faiz inidirlmeye devam edecektir. Sermaye azaltımı yapılmadığı müddetçe her yıl indirim devam edecektir. İndirilecek faiz tutarı; nakit konulan yad a arttırılan sermayenin ödenmiş kısmına o yıl veya dönem ilişkin merkez bankasınca belirlenen yıllık ticari kredi faiz oranına göre belirlenen oran uygulanmak üzere hesaplanan faizin %50 si beyannamede kurumlar vergisi matrahından düşülecektir.

Diyelim ki; bir şirket Haziran-2017 ayında 3.000.000.-TL nakit sermaye artışı yaparak Haziran ayında tescil etmiş ve tamamını ödemiş olsun. 2017 yılı sonunda ise bahsi gecen ticari kredi faiz oranı da %10 olarak belirlenmiş olsun. Buna göre, 3 milyonun faizi %10’dan 300.000.-TL olacaktır. Haziran ayından itibaren yıl sonuna kadar 7 aylık kısma isabet eden 300.000 / 12 x 7=175.000.-TL 2017 yılı kurumlar vergisi beyanında matrahtan düşülecektir. 2018 yılı ve izleyen yıllarda da faiz oranının aynı açıklandığını farz edersek her yıl 300.000.-TL dönem kurumlar vergisi matrahından düşülecektir. Bu şekilde %20 oranında ödenen kurumlar vergisinden, ilk yıl 35.000.-TL izleyen yıllarda 60.000.-TL şirket az vergi ödeyecektir.Ne zamanki sermaye azaltılmasına gider veya sermaye bir şekilde şirketten çekilirse bu indirim sona erer. Normal şirketlerde uygulama bu şekilde olacaktır. Diğer özellikli şirketlerde farklı uygulamalar söz konusudur.

Hem oranlarında farklılık olduğu gibi bazı şirketlerde hiç faydalanmamaktadır. Şirket sahipleri ve muhasebecilerinin şirket sermaye yeterliliklerini kontrol ettirerek, en kısa zamanda (30.06.2017 sonuçlarına göre) bayramdan sonra sermaye artışı gerekli ve yapılacak ise bir an önce nakit yapılması, tescil edilmesi ve hemen ödenmesi halinde yıl bitmeden önemli bir gider (indirim) hakkı sağlayabilirler. Hatta buna karar verirken bir mali analiz yaptırarak, yapmaları halinde daha faydalarına olacaktır.

YORUM EKLE