07 Ekim 2013 Pazartesi 00:00
Trafik Üzerine Söyleşi
banner23

Sevgili dostum Semih Baydar ile Türkiye ve dünyada gittikçe önem arz eden trafik sorunlarını konuştuk.

Semih Baydar kimdir?

KTYG Derneği Genel Bşk. Yrd. Fahri trafik müfettişi ve Trafik ve Çevre Dersleri Eğitmenidir.Yıllardır trafik konusunda kafa yoran ,projeler geliştiren ,geliştirilmiş projelere destek veren bir halk sağlığı koruyucusu ve destekleyicisi.

Ankara’da koyu bir sohbet sonrası,sizinle paylaşmakta fayda gördüğüm söyleyişimizi aktarıyorum.

Sözün başında diyor ki;” Kazasız, sağlık ve esenlik dolu güzel günler dileklerimle sevgilerimi sunarım.”

Bu kocaman dileği için kendisine teşekkür ediyorum.

1- Derneğiniz ve yaptığınız çalışmalar hakkında bizi bilgilendirir misiniz.

Karayolu Trafik ve Yol Güvenliği Araştırma Derneği 2007 yılı başlarında Fahri Trafik Müfettişi ve Trafik Eğitmeni sertifikası sahibi olan, benimde aralarında olduğun 5 kişi tarafından kurulmuş, Trafik odaklı bir sivil toplum kuruluşudur. Karayolu Trafiği konusunda projeler üretmekte, Resmi ve özel kuruluşlarla işbirliği yaparak eğitimler vermekte, ulusal ve uluslararası çalıştaylara katılarak, görsel ve yazılı basın aracılığıyla bir halk sağlığı sorunu olarak görülen ve sosyal afet halini alan Trafik kazalarının azaltılmasına yönelik yürütülen çalışmalarda aktif rol almaktadır. İçeriği zengin ( web sayfasının adresini eklemek isterim) Web sitesiyle de halkımızın bu konuda bilinçlendirilmesine katkıda bulunmaktadır. Ben, Derneğimizde kurucu Yönetim Kurulu üyesi ve Genel Başkan Yardımcısı olarak görev yapmaktayım.

2- Konumuz Trafik. Daha doğrusu Karayolu Trafiği. Nasıl tarif edersiniz, Trafiğin asıl

unsurları nelerdir ?

Trafik; İnsanların, hayvanların ve taşıtların Karayolu üzerindeki hal ve hareketleri olarak tarif edilir.

Trafiğin asıl unsurları; İnsan, taşıt ve yoldur. En önemli unsur olan insan ise 3 şekilde yer alır.

Sürücü, yolcu ve yaya.

Uluslararası literatürde Karayolu Trafiği 4 temel esasa dayanır. Eğitim, Denetim, Mühendislik (altyapı), İlk ve acil yardım olarak tanımlanır. Bu konularda 16 kurum ve kuruluş görev yapmakta, maalesef gerekli işbirliği ve koordinasyon yetersiz kalmaktadır. Önerimiz, Trafiğin

tek çatı altında toplanarak 4 temel unsur 'a dayanan Karayolu Trafiğini yürütebilir, Devlet, Özel sektör, Üniversiteler ve sivil toplum kuruluşları( STK' lar ) ile işbirliği yaparak, Trafik konusunda yaşanan sorunların çözümüne yönelik gerekli düzenlemeleri yaparak sonuç alması mümkün olabilir diye düşünmekteyim.

3- DSÖ' nün (Dünya Sağlık Örgütü) Trafik konusunda yürüttüğü proje çalışmaları hakkında

son iki yılda neler yapıldığı konusunda bizleri bilgilendirirmisiniz? (RS 10 Projesi)

Dünya Sağlık Örgütü, Dünya üzerinde Trafik sorununu en fazla yaşayan 10 ülke tespit etmiş, Türkiye' nin de içinde olduğu bu 10 ülkede devlet kuruluşları, özel sektör kuruluşları, üniversiteler ve STK' ları bir araya getirerek eşgüdüm ve işbirliği içinde projeler üretmekte, pilot iller belirleyerek hız ve emniyet kemeri kullanımı konularında ciddi, etkin ve sonuç alıcı çalıştaylar düzenlemekte ve uygulamalar yapmaktadır. 2010 yılı Haziran ayında başlatılan yılda iki kez yapılan ve uluslararası uzmanlarında katıldığı bu uygulamalı çalıştaylarda, yol güvenliği konusunda bir dizi strateji ve eylemi tartışmaktadır. RS 10 (Road Safety in ten countries) adıyla anılan bu proje 4 yıl sürecek olup 2010 yılı Haziran ayından beri Dernek adına bu çalışmalara katılmakta, görüş ve önerilerimizi paylaşmaktayız. Bu yılın ilk toplantısı 28-29 Mayıs tarihlerinde Ankara da yapılmıştır.

4- Karayolu Trafik Güvenliği Stratejisi ve Eylem Planı ile TEDES nedir? (Trafik Elektronik Denetleme Sistemi)

Karayolu Güvenliği Yüksek Kurulunun 30.05.2012 günü yapılan toplantısında, Belediyelerce kurulan Elektronik Denetim Sistemlerinde (EDS) olduğu gibi, Şehirlerarası yollar başta olmak üzere Karayollarında Trafik Elektronik Denetleme Sistemlerinin (TEDES) kurulması ve yaygınlaştırılması kararı alınmıştır. TEDES' ler 81 il merkezi ve 84 ilçe merkezinde toplam 6.608 noktada 15.679 kamera ile kurulumu tamamlanmış ve 56 birimde kurulum çalışmaları halen devam etmekte olan Kent Güvenlik Yönetim Sistemi olan KGYS' nin (MOBESE) bir alt bileşeni olup, tüm sistemler birbiriyle bütünleşik olarak çalışacaktır. TEDES hizmetleri halen 12 ilde (Ankara, Antalya, Bursa, Çanakkale, Denizli, Edirne, Gaziantep, İstanbul,Kayseri,Tekirdağ, Trabzon ve Van) mevcut 735 kamera ile yürütülmekte olup ülke genelinde il/ilçe belediyelerince TEDES' lerin yaygınlaştırılması sağlanacağı bilgisi alınmıştır.

5- Karayolu Güvenliği Eylem Planı hakkında bizleri aydınlatırımsınız?.

2011-2020 Karayolu Güvenliği On Yıllık Eylem Planı, 11.Mayıs.2011 tarihinde başlamıştır. 100' den fazla ülkede kamuoyunun dikkatini eylem planına çeken savunuculuk

etkinlikleriyle STK’lar büyük rol oynamaktadır. 10 yıllık plan, Dünya yollarında hayat kurtaracak eşsiz bir fırsat olarak görülmektedir. Etkinliklerin başlıkları şunlardır.

* Karayolu Güvenliği Yönetimi,* Daha güvenli yollar ve mobilite,

* Daha güvenilir araçlar,

* Daha güvenilir yol kullanıcıları,

* Kaza sonrası müdahale.

Hedef 5 milyon hayatı kurtarmaktır. Birleşmiş Milletler Karayolu Güvenliği Ortaklığı ve diğer birçok paydaş tarafından hazırlanan Küresel On Yıllık Plan vasıtasıyla hedefleri gerçeğe

dönüştürecek bir yol haritası çizilmiştir. Bende bir STK üyesi olarak bu çalışmalara katılmakta

ve toplum adına Trafik konusunda olması gerekenleri dile getirmekteyim.

6- 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun yenilenmesi çalışmaları olduğunu duymaktayız. Gelinen son nokta ile ilgili neler söylemek istersiniz.

Yeni yasa üzerinde yapılan çalışmalar 2004 yılında başlamış olup halen devam etmektedir.2007 yılında yapılan değişiklikler tamamlanmış ve TBMM genel kuruluna inmiş, maalesef süresi içinde görüşülemeden düşmüştür. Tekrar kanun üzerinde çalışmalara başlanmış ilgili kurum ve kuruluşlardan görüş alınarak tamamlanmış ve Mart-2013 ayında Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından İçişleri Bakanlığına sunulmuştur. Henüz TBMM' ne sunulacak hale gelmediği, bu yasada değişiklik ve ilave yapılması düşünülen bazı maddelerin torba yasa kapsamında ele alındığını görmekteyiz. Dolayısıyla, yeni Trafik yasası ile ilgili yapılan çalışmalara gerekli zamanın ayrılmadığını, ilgili kişi ve kurumların kararlı ve titiz bir şekilde sonuç alıcı yaklaşmadıklarını gözlemlemekteyim.

7- Ülkemizde Yolcu ve yük taşımacılığı ne oranda kullanılmaktadır. Taşıt sayısı ve Karayolu

uzunluğu ne kadardır.

TÜİK' in Aralık-2012 ayı verilerine göre Türkiye de 17.033.413 Trafiğe kayıtlı taşıt bulunmaktadır.2002 ile 2012 yılları arasında taşıt sayısı % 100, otomobil sayısı % 90 oranında artmıştır.

Bugün ülkemizde karayolları, yolcu ve yük taşımacılığında en fazla tercih edilen ulaşım türüdür.

Yolcu % 90,5 yük taşımacılığı ise % 87,4 oranında kullanılmaktadır. 01.01.2013 tarihi itibariyle 2236 km Otoyol, 31.375 km Devlet Yolu, 31.880 km İl yolları olmak üzere toplam 65.491 km yol ağımız mevcuttur. Devam etmekte olan ve planlanan otoyol yapım çalışmaları ile karayollarımız daha modern ve güvenli hale gelecektir.

8- Teşekkür ederiz, Trafik ile ilgili bize vermek istediğiniz mesajlar nedir ?

Trafik bir medeniyet göstergesidir. Medeni bir ülkede Trafik güvenliği yönetimi vardır, daha güvenilir yollar, daha güvenilir araçlar ve daha güvenilir yol kullanıcıları mevcuttur. Ayrıca kaza sonrası müdahale hizmetleri kısa sürede, ciddi ve etkin olarak gerçekleştirilir. Eğitim, Denetim ve Altyapı konusunda ilgili kuruluşlar insana değer veren, işbirlikçi, düzenli ve titiz bir şekilde hizmet sunarlar. Devlet, Özel sektör, Sivil Toplum Kuruluşları ile Üniversiteler ortak çalışma platformu oluştururlar. Umarım ülkemizde de bu hususlara önem verilerek gerekli işbirliği yapılır ve afet halini alan Trafik kazalarının azaltılması sağlanır.

9- Biz gençlere Trafik konusunda önerileriniz neler olabilir.

Trafikte 4S kuralını uygulamanızı önereceğim. Gerek sürücü, gerek yolcu ve gerekse

yaya olunuz 4S kuralını her daim uygulayınız. Bunlar sevgi, saygı, sorumluluk ve sabır

olarak adlandırılır.

Yani;

saygılı davranın,

sevgi duyun,

sabırlı olun

sorumluluk taşıyın.

10.Son olarak,malum önümüz bayram. Her yıl yaşanan can ve mal kayıplarının tablosu çok hazin.Ocaklar sönmekte,adeta savaş alanına dönmekte yolarımız.Bu konu da tavsiyeleriniz nelerdir?

Önümüzde geçireceğimiz Ramazan Bayramı tatilinde Karayolu Trafiğinde yer alacak

sürücü, yaya ve yolcular, Şehirlerarası Yolcu taşıyan otobüs firmaları ve şoförleri ile

Trafik hizmetinde görevli kurum yetkililerine uyarı ve önerilerimizi şu şekilde sıralayabiliriz.

Bayram tatilinde Karayollarımızda Trafiğin yoğunlaşacağı malumunuzdur. Bu nedenle

Trafik kazalarının yaşanmaması, can ve mal kayıplarının olmaması için herkese görev ve sorumluluk düşmektedir. Başta özel taşıt sürücüleri ve yolcuları olmak üzere şehirlerarası yolcu taşıyan otobüs firmaları ve şoförleri, denetimle görevli Trafik Polisi ve Jandarma ekipleri, altyapıdan sorumlu Karayolları Genel Müdürlüğü ile Acil ve ilk yardım ekipleri olarak sıralanabilir.

Özellikle özel taşıtları ile seyahat edecek sürücüler araçlarını teknik donanımları kontrol edilmiş yola hazır getirmiş olmalı ve yola dinlenmiş olarak erken saatte, rahat kıyafet giyerek yola çıkmalı hız limitlerini aşmadan, acele davranmayarak ve Trafik kurallarına harfiyen uyarak ve mola vererek seyahat etmeleri gerekmektedir. Yolcu olarak seyahat edecek vatandaşlarımız korsan bilet almamalı ve ayakta yolculuk etmemelidir. Otobüs firma yetkilileri dinlenmiş ve yedek şoförleri mevcut olarak hizmet vermeleri, korsan yani resmi

belgesi olmayan, teknik donanımı yetersiz ve eski araçları sefere koymamalıdır. Trafiğin denetiminden sorumlu ekipler özel ve ticari araç sürücülerini sık, ciddi ve caydırıcı olarak denetlemeli, kural ihlali yapan sürücü ve şoförleri uyararak görev yerlerinde hazır bulunmalıdırlar. Olası bir Trafik kazası durumunda ise İlk ve acil yardım ekipleri (112) zamanında ve tam donanımlı araçlarıyla müdahale edecek tedbirleri almalıdırlar. Karayolları yetkilileri yollarımızı kullanışlı ve güvenli yolculuk edecek şekilde hazır tutmalı, uyarı ve bilgi verici işaret levhalarını tam ve okunur şekilde hizmete sunmaları sağlanmalıdır. Özetle; yolu yapanlar, kullananlar, denetleyenler ve sağlık hizmeti sunanlar görevlerini sorumluluk bilinciyle tam ve eksiksiz yapmalı, özellikle sürücüler Trafik kurallarına uyarak, aşırı hız yapmadan, dikkatli ve sabırlı şekilde araçlarını kullanmalıdırlar. Yolcularda bu anlattığımız hususlara uymayanları uyarmayı bir görev olarak benimsemelidirler.

Herkesin kazasız, mutlu, huzurlu ve sağlık içinde Bayram tatili geçirmesini diler, sevgi

ve saygılarımı sunarım.

Halk sağlığı adına göstermiş olduğunuz çabalar,oluşturulmak istenen bilinçli sürücü, yolcu ve yaya olma yolunda göstermiş olduğunuz çabalar taktire şayan.Bize ayırmış olduğunuz vakit için çok teşekkür ediyorum.

Kaleminiz ve kelamınız dert görmesin…

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.