YENİ TTK’NA GÖRE LİMİTED ŞİRKETLERDE NELER DEĞİŞTİ? (1)

Yeni TTK’a göre Limited Şirketlerde bir çok değişiklikler meydana geldi. Bu gün sizlere bu değişikliklerden önemli gördüklerimizi sizlere aktaracağız. Aslında Limited şirketlerde yapılan değişiklikler bu köşeye sığmayacak kadar fazla olup, sadece önemli g

  YENİ TTK’NA GÖRE LİMİTED ŞİRKETLERDE NELER DEĞİŞTİ? (1)
hüseyin bozkurt Yeni TTK’a göre Limited Şirketlerde bir çok değişiklikler meydana geldi. Bu gün sizlere bu değişikliklerden önemli gördüklerimizi sizlere aktaracağız. Aslında Limited şirketlerde yapılan değişiklikler bu köşeye sığmayacak kadar fazla olup, sadece önemli gördüklerimizi belirteceğiz. Muhtemelen bu değişiklikleri birkaç yazı ile sizlere aktaracağız. Yeni TTK, 01.07.2012 günü yürürlüğe girmiş bulunmaktadır. Genel yürürlüğü bu olmakla bazı uygulamaların yürürlüğü sonraki tarihlere de sarkmaktadır. 6102 sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu’nda 573 üncü ve 644 üncü maddeler arasında yer alan Limited Şirketler, bugüne kadar kolayca kurulan, en az 2 ortaklı ve asgari sermayesi 5.000 TL olan, sermaye şirketi ile şahıs şirketi karışımı bir şirket türünü  oluşturuyordu. Ancak, yeni kanun Limited Şirketleri sermaye şirketleri grubuna dahil etmek maksadıyla Anonim Şirketlere ait birçok hükmün Limited Şirketlere de uygulanması için atıflar yapmaktadır. Açıklamalarımızı eski yeni kanun kıyaslaması şeklinde ve kanun madde numaralarıyla vereceğiz. 1- Limited Şirketler eski yasada en az iki kişi ile kurulabilmekteydi. Yeni yasada TEK KİŞİ ile kurulabilecek. Limited Şirket ortak sayısı azami 50 olabilecektir. (TTK.Md.574) 2- Eski yasada şirketin en az sermayesi 5.000.-TL idi. Yeni yasaya göre en az sermaye 10.000.-TL olacak. (TTK.Md.580) Her hissenin değeri eskiden olduğu gibi 25.-TL ve katları şeklinde olacak. 3- Eskiden belli konulara ilişkin Limited Şirket kurulamıyordu. Örneğin sigortacılık faaliyeti gibi.Ve yapılacak işlerin mutlaka ana faaliyet konusunda olması gerekiyordu.Yeni kanunda kanunen yasak olmayan her faaliyet için limited şirket kurulabilecek. Yapılan genel ticari işlerin mutlaka ana sözleşmede yazılı olması da aranmayacak. Yani eski kanunun 137 maddesinde yapılacak işin mutlaka şirket ana sözleşme konusu içinde yer alması ilkesi (Ultra Vires) kaldırılmıştır. Artık Limited şirketler yasal sınırlama yok ise her faaliyet için kurulabilecekler.   4- Eski yasa ile ¼’ü kuruluştan itibaren 3 ay içinde, geri kalanı 3 yıl içinde ödenirken, yeni kanunla  Limited şirketlerin kuruluş sermayelerinin ¼’ü kuruluştan önce bankadan ödenecek, geri kalan ¾’ü ise 2 yıl içinde ödenecek. 5- Eski yasaya göre limited şirketler ayni sermaye olarak hakları sermaye olarak koyamıyorlardı. Yeni yasa ile bir marka, bir patent vb. haklar ayni sermaye olarak konabilecek. (TTK.Md.581) 6- Yeni yasa ile Limited Şirket ortakları; amme borçları hariç şirket borcundan dolayı sorumlu değildirler, sadece taahhüt ettikleri esas sermaye payını ödemek zorundadırlar.  (TTK.Md.128 ) Ortaklar,şirket sözleşmesinde ek ödeme ve yan edim gibi taahhütleri varsa bunları da ödemek zorundadırlar.(TTK.Md.603) Yeni kanunun 573/2’de şu şekilde açıklanmıştır; “ Ortaklar, şirket borçlarından sorumlu olmayıp, sadece taahhüt ettikleri esas sermaye paylarını ödemekle ve şirket sözleşmesinde öngörülen ek ödeme ve yan edim yükümlülüklerini yerine getirmekle yükümlüdürler.”Limited Şirket, borç ve yükümlülükleri dolayısıyla sadece malvarlığıyla sorumludur. (TTK.Md.602) (DEVAMINI HAFTAYA OKUYABİLİRSİNİZ…)                                      
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER