KONUTTA KDV ORANI KAÇTIR?

 İnşaat ve gayrimenkul KDV’lerinde bir çok oran uygulanmakta ve zaman zaman işin içinde olan bizler bile tereddüt yaşamaktayız.
                  Öncelikle işi daha iyi anlamak için konut dışındaki arsa, arazi, işyeri, dükkan, fabrika, ofis,otel ve benzeri tüm gayrimenkullerde KDV oranı genel olarak %18’dir. Konut kdv’lerinde ise %18,%8 ve %1’ lik oranlar söz konusudur. Konut KDV’lerinde uygulama yakın tarihe kadar şöyleydi;
                  1-Net alanı 150 m2 üzerindeki tüm konutlar ile Büyükşehir Belediyesi Kanunu kapsamındaki büyükşehirlerde; 150 m2 nin altında olmakla birlikte olmakla lüks ve birinci sınıf inşaatlardan, inşaat ruhsatı tarihinde konut arsasının m2 birim değeri 1000 TL ve üzerinde olan konutlarda KDV %18 idi.
                 2- Büyükşehir Belediyesi Kanunu kapsamındaki büyükşehirlerde; Net alanı 150 m2 nin altında olmakla lüks ve birinci sınıf inşaatlardan, arsa birim değeri 500-999 TL arasında olanlarda KDV oranı %8 idi. 
                 3- Büyükşehir Belediyesi Kanunu kapsamındaki büyükşehirlerde Net alanı 150 m2 nin altında olup, lüks ve birinci sınıf inşaatlardan arsa birim değeri  500.-TL ye kadar (500 TL hariç) olanlar ve lüks ve birinci sınıf inşaatlar haricindeki tüm 150 m2 nin altındaki konutlar ile Büyükşehir Belediyesi kapsamı dışındaki şehir ve yerlerde, 150 m2 nin altındaki tüm konutlarda KDV oranı%1 olarak uygulanmakta idi.
                 Bu oranlar uygulanmakta iken yapılan değişikliklerle bazı oranlar değişmiştir. Şöyleki;

                a-) 08.09.2016 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 2016/9153 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 08.09.2016-31.03.2017 tarihleri arasında geçici bir süreliğine 150 m2 ninüzerindeki konut KDV’leri ile 150 m2 ye kadar olanlarda ve Büyükşehir sınırları içerisinde arsa m2 birim fiyatı 1000 TL üstü olan konut teslimlerinde KDV oranı %18’den %8’e düşürülmüş olup bu da %10 oranında bir indirime gidilmiş olması anlamına gelmektedir.
                  Hatta bu tarih 03.02.2017 tarihinde resmi gazetede yayımlanan 2017/9759nolu Bakanlar Kurulu Kararının 3. Maddesi ile 30.09.2017 tarihine kadar uzatılmıştır. Yani 30.09.2017 tarihine kadar 150 m2 nin üstündeki konutlar ile 150 m2 ye kadar olanlarda ve Büyükşehir sınırları içerisinde arsa m2 birim fiyatı 1000 TL üstü olan konut teslimlerinde KDV oranı %18’den %8’e düşürülmüş olup bu da %10 oranında bir indirime gidilmiş olması anlamına gelmektedir.Kısaca 30.09.2017 tarihine kadar konut KDV’sinde %18 oranı kalkmıştır.

                b-) 03.02.2017 tarihinde resmi gazetede yayımlanan 2017/9759 nolu Bakanlar Kurulu Kararı ile İnşaat ruhsatı 31.12.2016 tarihine kadar alınmış olan 150 m2 ninaltındaki konutların tesliminde KDV oranları yazımızın 1,2,3 ayrımlarında belirtilen oranlar uygulanmaya devam edecektir. Ancak, inşaat ruhsatları 01.01.2017 tarihinden sonra alınan 150 m2 nin altındaki konut teslimlerinde;
                -m2 arsa birim değeri 1000-2000 TL (ikibin dahil) olan projelerde %8,
                 -m2 arsa birim değeri 2000 TL üzeri olan projelerde %18 oranı, uygulanacaktır.

İnşaat ruhsatı 2017 de alınıp da, 30.09.2017 tarihine kadar teslim edilecek 150 m2 ninaltındaki konutlarda arsa m2 birim değeri 2000 TL üzeri olsa da KDV oranı %8 olacaktır. 

YORUM EKLE