KENTLEŞMEYLE BİRLİKTE ÇEVRE SORUNLARI ARTTI 

    Kentleşme ile birlikte çevre sorunları daha fazla artmaya başlamıştır. Doğal kaynakların sanayilerde işlenmesi ve atıklar oluşturması, şehirlerde yaşayan insanların doğayı tahrip ederek kentleşmeye yer açmaları ve çevre kirliliklerine yol açması çevre sorunlarının yaşanmasına neden olmaktadır. Nüfusun armasıyla insanlar daha fazla doğaya zarar vermeye başlamıştır. Bunun nedeni ise nüfusun artmasıyla birlikte birçok ormanlık alanların yerleşim yerine açılmasıdır.

    Kentleşmenin arkasında sanayileşme vardır. Bu nedenle doğal olarak çevre sorunları da beraberinde gelmektedir. Doğayı tahrip ederek ve canlı hayat alanlarına zarar vererek yeni bir hayat alanı oluşturmak, doğanın davranış özelliklerine ne kadar ters bir durum olsa da her geçen gün bu sorun daha fazla kendini göstermektedir. Kentleşmelerde en sık karşılaşılan sorunlar, ses, ışık, toprak, su ve hava kirliliğidir. Günümüzde kentleşmenin çok hızlı bir şekilde artmasıyla birlikte bu saydığımız sorunlar daha fazla artmaya başlamıştır.

    Hava kirliliği, şehir hatlarında atmosferik faaliyetlerin doğrudan mimari etkenlerle etkilenmesi sonucunda oluşurken, ulaşım, barınma ihtiyaçlarının sonucu olarak ortaya çıkar. Bu nedenle günümüzün en büyük sorunların başında gelen küresel ısınma gelmektedir. Doğal kaynaklar insanlar tarafından bilinçsizce kullanılması ise ayrı bir boyuttur tabi ki, Sanayileşme, şehirleşme ve çevre sorunları birbirini etkileyen sorunlardır. Bu nedenden dolayı sanayi alanlarının doğaya uygun düzenlenmesi bütün sorunları ortadan kaldırabilir. Şehirlerin doğaya adapte edilmesi de çevre sorunları daha az indirilebilir.

YORUM EKLE