KENT KONSEYİ

Konseyin kuruluş amacı, o ilin sorunlarını, olması ya da olmaması gerekeni, konunun uzmanı kişilerce tespit edip rapor halinde Yerel yönetimlere sunmak; hiç bir siyasi baskı altında kalmadan, hiçbir şahsın güdümünde olmadan çözüm konusunda önerilerde ve tavsiyelerde bulunmak, o işin takipçisi olmak, gidişatla halkı bilgilendirmektir. Hiç bir şekilde yaptırım gücü yoktur. Doğruluk ve dürüstlük gerektiren bir görevdir, ayrıca vebal yüklüdür.

Şehrin sorunlarını, aksayan yönlerini

Tespit eder, önemser gözlemler yanlarını

Takip eder o şehrin yetkili beyanlarını

Çözüme katkı sunar, o şehrin Kent Konseyi.

Siyaseten uzaktır, her mevkiye makama

Şehrin sorunlarını irdeler bir bakıma.

Her hangi bir yaptırım bir zorlama yok ama

Kamuya etki sunar o şehrin Kent Konseyi.

Etiketli kimsenin olmaz hiç güdümünde

Doğruluk ve hak vardır attığı adımında.

Aksayan her ne varsa, müdahildir anında

Millete yetki sunar o şehrin Kent Konseyi.

Özverili çalışır, memleketi önemser

Öneride bulunur, vasiyeti benimser.

Millet menfaatine, her an coşkuyla eser

Çevreye sıtkı sunar o şehrin Kent Konseyi.

YORUM EKLE