Kadına karşı şiddetle mücadelede seferberlik

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, Bakanlık, kadına yönelik şiddete ilişkin yasal, eğitim ve farkındalık artırma, kurumlar arası işbirliği ve koordinasyon artırma, şiddet mağduru kadınların korunması ve desteklenmesine yönelik kurumsal mekanizmaları

Kadına karşı şiddetle mücadelede seferberlik
AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, Bakanlık, kadına yönelik şiddete ilişkin yasal, eğitim ve farkındalık artırma, kurumlar arası işbirliği ve koordinasyon artırma, şiddet mağduru kadınların korunması ve desteklenmesine yönelik kurumsal mekanizmaların güçlendirilmesi başlıkları altında çalışmalarını sürdürüyor. Kadına yönelik şiddet eylem planlarının üçüncüsünün hazırlığına 2014 yılı son çeyreğinde başlandı. Tüm mevzuatın etki analizi ve yasal mevzuattaki iyileştirmelerin yapılması, ikincil mevzuatın tamamlanıp uygulamadaki eksikliklerin ortadan kaldırılması hedefleniyor. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda önleyici, koruyucu, caydırıcı ve rehabilite edici tedbirler üzerinde çalışıyor. Bu tedbirler kapsamında ülkede bugüne kadar kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda iki eylem planı yapılarak uygulandı. Bu eylem planlarından birincisi 2007-2010 yıllarını, ikincisi ise 2012-2015 yıllarını kapsıyor. Son eylem planının süresi 2015 yılı sonunda dolacak. Kadına yönelik şiddete karşı ulusal seferberlik kapsamında Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ve diğer bakanlıklar tarafından 8 Mart 2015'te planın uygulama tarihinden bir yıl önce uygulamaya geçildi. 2008 yılında hazırlanan 2015-2020 yıllarına kapsayacak şekilde güncellenen "Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Ulusal Eylem Planı"nın güncelleme çalışmaları kapsamında, eylem planında kadın ve eğitim, kadın ve sağlık, kadın ve ekonomi, kadın ve yoksulluk, kadın ve medya gibi sekiz farklı konu başlığının hazırlanması öngörülüyor. Eylem planlarının tümünde yer alan önleyici çalışmaların önemli unsurlarından birini eğitimler oluşturuyor. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı kadın konukevleri, ihtisaslaştırılarak, açık, düşük ve yüksek güvenlikli kategorilerinde yeniden yapılandırılacak. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Adalet Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı arasında imzalanan protokol çerçevesinde ısrarlı takip ve şiddet mağdurlarını korumak amacıyla elektronik takip sistemi uygulanacak.
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER