İMSAKİYE 2017
Ayet-i Kerime: Ali İmran Suresi 187’inci ayet Onlar, ayakta dururken, otururken, yanları üzerine yatarken (her vakit) Allah'ı anarlar, göklerin ve yerin yaratılışı hakkında derin derin düşünürler (ve şöyle derler: ) Rabbimiz! Sen bunu boşuna yaratmadın. Seni tesbih ederiz. Bizi cehennem azabından koru !
Hadis-i Şerif: Peygamberimiz buyuruyor ki: "Sizden biriniz oruçlu bulunduğu halde unutur da yer ve içerse, orucuna devam etsin; çünkü onu Allah yedirmiş ve içirmiştir." BUHÂRİ - Ebû Hüreyre (R.A.)
26 Şubat 2017 günü Ramazan bayramı olarak kutlanacaktır.