Yargıtay'dan İşverene Kötü Haber

Yargıtay'dan işçinin ücretini düşük gösteren işverene kötü haber. Yüksek mahkeme kıdemli ve vasıflı işçinin asgari ücret almasını hayatın olağan akışına ters olduğuna hükmetti.

Yargıtay'dan İşverene Kötü Haber

Çalıştığı mermer ocağından kovulan işçi, asliye hukuk mahkemesinin yolunu tuttu. İş sözleşmesinin haksız şekilde işverence feshedildiğini ileri süren işçi, kıdem ve ihbar tazminatları ile fazla mesai, hafta tatili ve ulusal bayram ve genel tatil ücret alacaklarını istedi. İşveren ise işçi ile şirket arasında imzalanan sözleşme hükümleri gereğince davacının asgari ücret miktarına anlaştıklarını, muhtemel fazla mesai alacaklarının da aylık ücretin içerisinde olduğunun taraflarca kabul edildiğini savunarak, davanın reddini isteyip, kısmen kabul etti. Kararı davalı avukatı temyiz etti. Devreye giren Yargıtay 22. Hukuk Dairesi, emsal bir karara imza attı.

"EMSAL ÜCRETİN NE OLABİLECEĞİ ARAŞTIRILMALI"

Kıdemli işçiye asgari ücret verilmesinin hayatın olağan akışına ters olduğuna dikkat çekilen Yargıtay kararında şunlar ifade edildi:

"Çalışma hayatında daha az vergi ya da sigorta primi ödenmesi için zaman zaman iş sözleşmesi veya ücret bordrolarında gösterilen ücretlerin gerçeği yansıtmadığı görülmektedir. Bu durumda gerçek ücretin tespiti önem kazanır. İşçinin kıdemi, meslek unvanı, fiilen yaptığı iş, iş yerinin özellikleri ve emsal işçilere ödenen ücretler gibi hususlar dikkate alındığında imzalı bordrolarda yer alan ücretin gerçeği yansıtmadığı şüphesi ortaya çıktığında, bu konuda şahit beyanları gözetilmeli ve işçinin meslekte geçirdiği süre, iş yerinde çalıştığı tarihler, meslek unvanı ve fiilen yaptığı iş bildirilerek, ilgili işçi ve işveren kuruluşları ile Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı internet sitesinde bulunan 'Kazanç bilgisi sorgulama' ekranından emsal ücretin ne olabileceği araştırılmalı. Tüm deliller birlikte değerlendirilerek bir sonuca gidilmelidir.

"TÜM DELİLLER BİRLİKTE DEĞERLENDİRİLEREK BİR SONUCA GİDİLMELİDİR"

Temyize konu davada, davacı dava dilekçesinde, aylık net 1.650 TL ücret aldığını iddia etmiş, davacının asgari ücretle çalıştığını savunmuştur. Mermerciler, madenciler derneği ilk kez çalışan işçilere günlük 40 - 50 TL 2013 yılı için, ustalara ise 65 - 80 TL ücret ödendiğini bildirmiştir. Davacı tanıkları davacının aylık net 1.650 TL ücretle çalıştığını beyan etmişler ise de her iki davacı tanığının işverenle husümeti bulunmaktadır. Dönemin asgari ücreti 638,70 TL brüt, 503,26 TL nettir. Mahkemece davacının 1.650,00 TL net ücret ile çalıştığı kabul edilerek hesaplanan dava konusu alacaklar hüküm altına alınmıştır. Ancak davacı tanıkları husumetli tanıklar olduğu gibi ücretin belirlenmesine ilişkin emsal ücret araştırması da yeterli değildir. Mahkemece davacı işçinin meslekte geçirdiği süre, iş yerinde çalıştığı tarihler, meslek unvanı ve fiilen yaptığı iş bildirilerek ilgili işçi ve işveren kuruluşları ile Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı internet sitesinde bulunan 'Kazanç bilgisi sorgulama' ekranından emsal ücretin ne olabileceği araştırılmalı neticeye göre bütün deliller yeniden bir değerlendirmeye tabi tutularak sonuca gidilmelidir" denildi.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER