Bedelli Askerlik Resmen Kabul Edildi!

AK Parti'nin hazırladığı, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen önergeyle bedelli askerlik imkanından 1 Ocak 1994 doğumlular da yararlanacak. Önergenin gerekçesinde, "1 Ocak 1994 tarihinden, bu tarih dahil önce doğanların madde hükmünden yararlanmaları amaçlanmıştır" denildi. 15 Bin TL bedel karşılığında 21 gün askerlik teklifi kabul edildi.

Bedelli Askerlik Resmen Kabul Edildi!

TBMM Genel Kurulunda görüşülen, Askerlik Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve  KHK'lerde Değişiklik Yapan Kanun Teklifinin, bedelli askerlikle ilgili ilk iki maddesi kabul edildi.

Buna göre, yurt dışında yaşayıp, bedelli askerlikten yararlanmak  isteyenlerin ödediği bin avroluk tutar, 2 bin avroya çıkarılıyor ve 38 yaş sınırı  kaldırılıyor.


Bedelli askerlikten yararlanmak isteyenler, yurt dışında oturma veya  çalışma iznine sahip olarak işçi, işveren sıfatıyla veya bir meslek ya da sanatı  icra ederek, en az 3 yıl süreyle yabancı ülkelerde bulunmak şartıyla, bağlı  bulundukları Türk konsoloslukları aracılığıyla askerlik şubelerine başvuracak.  Durumlarını ispat eden belgelerle, 2 bin avro veya karşılığı kadar yabancı ülke  parasını bir defada ödeyip Milli Savunma Bakanlığınca verilecek uzaktan eğitimi  almaları halinde muvazzaf askerlik hizmetini yerine getirmiş sayılacak.

Teklif, yoklama kaçakları ile bakaya sayılarının her geçen yıl artması  üzerine oluşan birikimi de önlemeyi amaçlıyor.

Teklifteki yaş sınırına ilişkin düzenlemede yer alan "31 Aralık 1993  tarihi de dahil bu tarihten önce doğanlar" ibaresi, AK Parti'nin kabul edilen  önergesiyle "1 Ocak 1994 tarihi ve bu tarih öncesinde doğanlar" olarak  değiştirildi.

Buna göre, askeri hizmetin gerektirdiği ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin  ihtiyaç duyduğu erbaş ve er sayısı dikkate alınarak, bedelli askerlikte yaş  sınırı, 1 Ocak 1994 tarihi de dahil, bu tarihten önce doğanlar olarak belirleniyor.

Teklife göre, bu düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihte, her ne  sebeple olursa olsun askerlik yapmayıp, 1 Ocak 1994'ten önce doğan bedelli  askerlikten yararlanmak isteyen yükümlüler; bu maddenin yürürlüğe girdiği  tarihten itibaren 3 ay içinde askerlik şubelerine veya yurt dışı  temsilciliklerine başvuracak.

Askerlik hizmetini yerine getirmiş sayılmaları için başvurularda 15  bin Türk lirası veya Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz satış kuruna göre  ödeme tarihindeki karşılığı kadar konvertibl yabancı ülke parasını bir defada  ödemeleri ve 21 gün temel askerlik eğitimini yerine getirmeleri gerekecek.

Her ne sebeple olursa olsun daha önce bedelli veya dövizli askerlik  hizmeti kapsamından çıkarılanlardan yaş şartını taşıyanlar ile yaş şartı  aranmaksızın ve temel askerlik eğitimine tabi olmaksızın, maddenin yürürlüğe  girdiği tarihten önce sağlık nedeniyle haklarında verilen askerliğe elverişli  olmadıklarına dair kararlardan dolayı askerlikten muaf tutulanlar da bedelli  askerlik uygulamasından yararlanabilecek.

AYLIKSIZ VEYA ÜCRETSİZ İZİNLİ OLACAK

Bedelli askerlik hakkından yararlananlar, temel askerlik eğitimi  süresince çalıştıkları iş yeri, kurum ve kuruluşlar tarafından aylıksız veya  ücretsiz izinli olacak.

Tahsil edilen tutarlar, Hazine ve Maliye Bakanlığı merkez muhasebe  birimi hesabına yatırılacak. Bu tutarları Savunma Sanayii Destekleme Fonuna  aktarmak üzere, Hazine ve Maliye Bakanlığı bütçesine ödenek eklemeye  Cumhurbaşkanı yetkili olacak.


Bu düzenlemeden yararlanan yükümlüler hakkında saklı, yoklama kaçağı  ve bakayadan dolayı idari ve adli soruşturma ve kovuşturma yapılmayacak,  başlatılanlar sona erdirilecek. Bu suçlara ilişkin kesinleşmiş idari para  cezaları tahsil edilmeyecek.

Teklifin görüşmeleri, 1. bölümde yer alan maddeler üzerindeki önerge  işlemleri ile devam ediyor.

BEDELLİ ASKERLİKTEN KAÇ KİŞİ FAYDALANACAK?

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Süreyya Sadi Bilgiç, kamuda çalışan kaç kişinin bedelli askerlikten faydalanacağını açıkladı. Bilgiç, "Kamudaki tıp doktorlarından 17 bin 1 kişi, hâkim ve savcılardan 810 kişi, akademisyenlerden 203 kişi, mülki ve idari amirlerden 99 kişi bu bedelli askerlikten yararlanacak. Farklı dönemlerde 5 kez kanuni düzenleme yapıldı. Şimdi, 25 yaş ve üzeri bu düzenlemeyle beraber 1 milyon 324 bin kişiyi kapsıyor. Millî Savunma Bakanımızın yapmış olduğu açıklamada, yaklaşık 150 bin ila 400 bin arasında müracaatın olması bekleniyor" dedi.

Elde edilecek gelirin genel bütçeye aktarılacağını söyleyen Bilgiç, "Cumhurbaşkanlığına, Savunma Sanayi Destekleme Fonu’na buradan elde edilen gelirin aktarılması noktasında yetkilendirme yapılıyor" diye konuştu.


 

Güncelleme Tarihi: 25 Temmuz 2018, 23:50
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER