Eksik Yararlanılan SGK Teşvikleri Geri Ödenecek

Resmi Gazetede, 27.03.2018 tarihinde yayınlanan 7103 sayılı kanunun 70 inci maddesine göre; işverenlerin, 5510 ve diğer kanunlara göre faydalanması gerekip de, geçmişte eksik yararlanılan destek primleri, Nisan-2018 ayı içinde başvurmak kaydıyla işverenlere geri ödenecek. Başvurudan sonra yapılacak kontrollerde, tüm şartları taşıyan ve faydalanılması gerekip de faydalanılmamış desteklerden faydalanabileceklerdir. Uygulama özetle aşağıdaki şekilde olacaktır.
1-Kanununun yayından sonraki dönemlerde (bundan böyle) (Mart-2018 ve sonrası) teşvikten yanlış ve eksik yararlananlar, geriye doğru 6 aylık teşviklerini talepte bulunarak düzeltebilecekler.
2-Bu kanunun yayınından önceki dönemlerde (Mart-2018 dönemi öncesi);  eksik yararlananlardan hiç başvurmayanlar veya daha önce başvurup dava açmamış olanlar, Nisan-2018 ayı içinde başvurmaları halinde bunlara ödemeler başvuru tarihini takip eden ayın başından itibaren, kanuni faizi ile birlikte ve 2019 başından itibaren 3 yıl içinde 6 eşit taksitte ödenecek. Varsa SGK borçlarına mahsup edilecek.
3-Eskiden başvurup dava açanların ise davaları otomatik olarak düşecek, bunların SGK ya baş vurmalarına gerek olmayacak. Bunlara verilecek kanuni faiz hesabı, ilk SGK’ya başvuru yaptıkları tarihten geçerli olacak. Aynı şekilde kanuni faizi ile birlikte 2019,2020,2021 yıllarında 6 eşit taksitte ödenecektir. Varsa muaccel prim borçlarına mahsup edilecektir.
4-Geçmiş yıllarda yararlanılmayan teşvik primlerinin iadesi için Nisan-2018 ayı içinde başvurmaları şarttır. Başvurmayanlar sonradan hak talep edemeyecekler. Bu yüzden, işverenler, Nisan-2018 ayı sonuna kadar bir çalışma yaparak faydalanmadıkları destek var ise tespit ettirmeleri faydalarına olacaktır.

YORUM EKLE