Sakarya Eğitim Kurumlarında Kaliteli Eğitim

Eskişehir’de yaşam sevinci olan bireyler yetiştirmek için Sakarya Egitim Kurumları büyük gayretler içerisindedir.

Sakarya Eğitim Kurumlarında Kaliteli Eğitim

Her geçen gün eğitim kalitesi giderek artmaktadır. İnsanı ve doğayı seven bireyler yetiştirilme yolunda hızlı bir şekilde ilerlemektedir.

Eskişehir özel okul alanında Sakarya Eğitim Kurumları adeta bir marka haline gelmiştir. Bulunduğu çevreye duyarlı bireyler yetiştirerek toplumun temel taşları oluşturulmaktadır.

Eskişehir Kolej kapsamında Sakarya Eğitim Kurumları önemli bir yükseliş sergilemektedir. Manevi olarak dolu dolu yetişen bireyler ana dillerinin yanında yabancı dil eğitimlerini uygulamalı olarak almaktadır.

Öğretim ve eğitimde kalite kabul edilebilir bir fırsattır aslında. Eğitimde kalitenin adı ise edim, deneyim, pratik ve teorik bilgi birikimini en iyi şekilde uygulamaktır.Öğrenimde ve eğitimde kaliteyi hem tasarımda kalite, hem de süreçte kalite şeklinde incelemek mümkündür. Tasarımda kalite, kaliteli bir ürün için gerekli unsurlardır. Kalite ve unsurları bir bütündür. Tasarımda kalite, hem çıktıhem de süreç ile ilgilidir. Bu anlamda öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılayan akademik bir program tasarımda kaliteye çok güzel örnek teşkil etmektedir. Burada bahsedilen kaliteli bir sürecin önemli bir çıktısıdır aynı zamanda. Müfredat, araç-gereç, planlama ve programı etkileyen diğer faktörler ise sürecin bir çıktısıdır denilebilir. Sakarya Eğitim Kurumları kalite sürecinin her aşamasındaki önemli bileşenleri en iyi şekilde uygulamaktadır.

Çıktıda kalite, istenilen sonuçların başarılması anlamına geldiğini ifade etmek mümkündür.  Süreçte kalite, tepeden tırnağa kadar eğitim ve öğretim fonksiyonlarında yer alan bütün basamakların, her bir basamağın o kuruma katkısıyla istenilen hedefler doğrultusunda etkili bir şekilde çalışmasıdır.Eğitim ve öğretim yapılan yerlerde daha çok çıktıda ve tasarımda kaliteye dikkat edilmektedir. Kaliteli bir çıktının hangi düzeyde olduğu ise sonuçların değerlendirilmesi ile olabilmektedir. tasarımda kalite ise daha çok müfredat tasarımı ile alakalıdır. Çıktıdaki kalite yanında süreçteki kalite de gerçekten çok önemlidir.Bazen sadece çıktıda kaliteyi ön plana almak çeşitli yanılgılara yola açabilir. Öğretim ve eğitimde kalite için girdiler son derece önemli bir gösterge ve uygulanması gereken bileşendir. Ancak girdiler, kaliteyi ortaya koyamazlar veya kaliteyi ölçemezler. Tasarım, süreçler ve çıktı uygun girdileri tanımlamaktadır. Sakarya Eğitim Kurumları sürecin her aşamasında girdisinden çıktısına kadar tüm hizmetleri belli kalite çerçevesinde yürütmektedir.

Güncelleme Tarihi: 23 Aralık 2018, 00:38
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER