MEB, Görev Tanımlarını 9 Yıldır Sonuçlandıramadı

Milli Eğitim Bakanlığı 2008 ve 2013 yıllarında biteceğini belirttiği görev tanımı çalışmalarını tamamlayamamıştır.

MEB, Görev Tanımlarını 9 Yıldır Sonuçlandıramadı

Görev Tanımları 2008 Yılında Gündeme Getirilmiştir.

MEB Kurum İdari Kurulu Nisan 2008 Çalışma Raporunun 4.maddesi şu şekildedir:

"4-"Yardımcı Hizmetler ve Genel İdari Hizmetleri Sınıfında görev yapan personelin iş tanımları açık ve net bir şekilde belirlenmelidir."

önerisi ile ilgili olarak çalışma başlatılması önerileri üzerinde görüş birliğine varılmıştır."

Ancak bu açık mutabakata rağmen, Genel İdare Hizmetleri Sınıfı, Teknik Hizmetler Sınıfı ve Yardımcı Hizmetler Sınıfında görev yapan personelin görev tanımları hususu, 2008 yılından 2012 yılına kadar gündeme hiç gelmemiştir.

MEB Kurum İdari Kurulu Nisan 2008 Çalışma Raporu için Tıklayınız

MEB; "Görev Tanımları 2013 Yılının İkinci Yarısında Tamamlanacak" Sözü Vermiştir.

Milli Eğitim Bakanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğünün, 18.12.2012 tarih ve 229642 sayılı yazılarında, "Görev tanımları" konusuna değinilmiş.

Cevabi yazıda; "Strateji Geliştirme Başkanlığı tarafından yürütülen Milli Eğitim Bakanlığı; merkez, taşra ve yurtdışı birimlerinde iç kontrol sisteminin kurulması çalışmaları kapsamında Milli Eğilim Bakanlığının süreç hiyerarşisi belirlenmiş olup idari ve mali iş süreçlerinin haritalandırılmasının ardından Milli Eğitim Bakanlığının iş süreçleri bir kitapta toplanacağı belirtilmiştir.

Ardından yapılacak olan iş etüdü, iş analizi, iş gerekleri ve nitelikleri ile görev tanımları çalışmalarına başlanacaktır Halihazırda Milli Eğitim Bakanlığı merkez teşkilatında bulunan 72 adet kadro unvanının görev tanımları taslak olarak yapılmış çalışmalar devam ermektedir.

Tüm bu çalışmalar bir iş paketi halinde 2013 yılının ilk altı ayının sonunda tamamlanması planlanmaktadır." açıklamasına yer verilmişti.

Fakat "2013 yılının ilk altı ayının sonunda tamamlanması" sözü verilen "Görev tanımları" 2016 yılı Ocak bitmesine karşılık kamuoyuna açıklanmamıştır.

Sağlık Bakanlığı Kendi Çalışanların Görev Tanımlarını 2014 Yılında Yapmıştır.

Sağlık Bakanlığı, 48 unvanda çalışan personelin görev tanımlarını yaparak "Sağlık Meslek Mensupları ile Sağlık Hizmetlerinde Çalışan Diğer Meslek Mensuplarının İş ve Görev Tanımlarına Dair Yönetmelik" 22 Mayıs 2014 tarihli Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

Eğitim Çalışanlarının Görev Tanımları Bir An Önce Yapılmalıdır.

Milli Eğitim Bakanlığı Kurum İdari Kurulunun Nisan 2008 Çalışma Raporunun 4.maddesi ile yapılacağını açıkladığı ve 2013 yılının ikinci yarısında tamamlanacağı sözünü verdiği v 9 yıldır sonuçlandıramadığı Genel İdare Hizmetleri Sınıfı, Teknik Hizmetler Sınıfı ve Yardımcı Hizmetler Sınıfında görev yapan personelinin görev tanımlarını bir an önce yapmalıdır.

MEMURLARNET

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER