Doğa öğrencileri çift diplomayla mezun oluyor

Dünyanın en saygın ve önemli eğitim akreditasyonu şirketi Pearson tarafından, Türkiye'de ilk defa K-12 seviyesinde bir modeli onayladı.

Doğa öğrencileri çift diplomayla mezun oluyor

Yabancı üniversiteler ve eğitim kurumlarının, bir kalite standardı olarak benimsediği Pearson akreditasyonunun alınmasında Doğa Koleji'nin lise eğitimi için geliştirdiği t-MBA Eğitim Modeli, uygulamaları ve kazanımları yerinde incelendi. Model bu değerlendirmeden tam puan alarak en üst seviyeden akredite edildi. Doğa Koleji öğrencileri, liseden mezun olurken bir değil iki diploma sahibi oluyor.  t-MBA Diploması, yurt dışında eğitim görmeleri için büyük bir kolaylık ve prestij sağlıyor.
 
t-MBA eğitim modelinin altı farklı bileşeni vardır:

  • Öğrenci Meclisleri,
  • t-MBA Akademik Programı,
  • Yabancı Dil,
  • Uluslararası Projeler,
  • Disiplinlerarası İlişkilendirme
  • Eğitim Koçluğu
t-MBA Akademik programı ile öğrenciler Ekonomi, Pazarlama, Para Yönetimi, Girişimcilik, İnsan Kaynakları, Uluslararası İlişkiler ve AB İlişkileri, Yönetim ve Organizasyon, Ticaret Hukuku, Sistem Dinamikleri ve Veri Madenciliği derslerini görür. Her sene düzenlenen iş projesi yarışmaları öğrencilerin bu derslerde öğrendikleri kavramları pratiğe geçirme şansı tanır. t-MBA akademik programı, meslek seçmek ve bireysel kariyer planlaması yapabilmek için ortaöğretim yıllarında öğrencileri bu konuda bilinçlendirir. Öğrenciler mesleki gözlem uygulamaları ile 9. sınıftan itibaren ilgi duydukları alanda çeşitli meslekleri tanıma imkanı bulur. t-MBA seminerlerinde öğrenciler; mesleki kariyerlerinde belli bir noktaya gelmiş, değişik meslek gruplarından farklı profilde rol modelleriyle karşılaşır.
t-MBA eğitim modelinin en önemli kazanımı ise Öğrenci Meclisleridir. Demokratik bir seçimle oluşturulan Öğrenci Meclisleri okulun karar alma sürecine aktif rol alır. Yürüttüğü her projenin tanıtım, organizasyon, lojistik ve finans çalışmalarını yürütür. Yönetim ve organizasyon becerilerinin yanı sıra kendini ifade etme ve inisiyatif kullanımı sayesinde çalışmaların, öğrencilerin özgüvenine temel bir katkısı olur. Özellikle sosyal sorumluluk projeleri, kültürel farkındalığı ve kendini değişik platformlarda ifade etme becerisini geliştirir. Her proje için kurulan ayrı komisyonlar, her öğrenciye sosyal sorumluluk ve inisiyatif alma bilincini öğrenme fırsatı tanır. Öğrenci Meclisleri, katıldıkları CEO Club’larda üst düzey yöneticiler ile bir araya gelme fırsatına sahip oluyorlar. Aldıkları eğitimler sonrası, iş dünyasının üst düzey yöneticilerine eğitim verebilecek düzeye geliyorlar.
Doğa Liseleri, hayat boyu öğrenme kabiliyetini geliştirmek için farklı öğrenim metodolojilerini bir arada kullanır; böylelikle öğrenci, her platformda öğrenebilme becerisi edinir. Öğrenci Meclisleri, yaşayarak ve yaparak öğrenme için gerekli zemini hazırlarken t-MBA uygulamaları da gerçek vaka çalışmalarına ve projelere dayalı öğrenmeyi destekler.
t-MBA eğitim modeli aynı zamanda gelişmiş ülkelerde akademik çalışmalara yön veren disiplinlerarası ilişkilendirme metoduyla yenilik odaklı düşünmeye ve yorum becerisini geliştirmeye teşvik eder. Bu metodoloji sayesinde farklı branşlarda aynı başlıklar incelenir. Öğrenciler, aynı konuya farklı perspektiflerden yaklaşır, yeni fikirler üretir ve yorumlamayı öğrenir. Tarih öğretmenleriyle kimya öğretmenleri, geçmişe yönelik tarihsel araştırmaları bir arada anlatır. Ekonomi dersinde kavramlar aynı hafta matematik dersinde de işlenir. Böylelikle öğrenciler, akademik konuların gerçek hayattaki izdüşümlerini görür.
 
 
 
 
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER