EĞİTİM, HALKIN EN ZORUNLU İHTİYACIDIR

   Eğitim hayatımızda iyi başarılar elde edebilmemiz için gerekli olan en temel kaynaktır. Eğitim  ilk olarak  aileden  başlar  okulda devam  eder .  Hayatımız boyunca gördüklerime, okuduklarımızdan ders çıkartarak kendimizi geliştiririz.  Deneme yanılma yöntemi ile eğitimizin tamamlanmasında etkin davranış sergileyebiliriz.

    Eğitim bireyin gelişerek toplumun bir parçası haline gelmesinde yardımcı olur.  Hem bireyin yaşadığı topluma hem de kendisine büyük  ölçüde faydası  olur.  Birey aldığı eğitim görgü ve ahlak kurallarını geliştirerek toplumda örnek birisi olur. Toplum tarafından bireyin davranışları taktir edilirken aynı zamanda bireyin kendine ve çevredeki insanlara faydası dokunur. Birey edindiği bilgilerle hem kendisine hem de dünyaya faydası olacak buluşlara imza atabilir. Kişi doğru zamanda doğru düzgün eğitim aldığı zaman daha iyi öğrenir ve kendi eksiklerini tamamlar.

   Eğitim hem toplumları geliştirerek modernleşmesinde büyük bir rol oynar. İyi eğitim gören çocuklar ilerde iyi bir mesleğe sahip olma şansları diğer çocuklara göre daha fazladır. Çocuklarının yarının güzel olması ilk başata ailelerinden alacakları eğitimden ve okullarda alacakları eğitime bağlıdır.  İyi  bir eğitim  bireyin  bütün  hayatını olumlu yönde  etkiler. İyi bir eğitim alan  bireyler  ilerde iyi  bir  meslek sahibi  olduklarında  toplumdaki  statüsü  buna bağlı  yüksek  olur.

YORUM EKLE