26 Haziran Dünya Uyuşturucu ile Mücadele Günü

26 Haziran Dünya Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığı İle Mücadele Günü sebebiyle dünyada olduğu gibi Türkiye’de de çeşitli faaliyetler yapıldı. Çanakkale İl Sağlık Müdürlüğü konuyla ilgili bir açıklama yaptı.

26 Haziran Dünya Uyuşturucu ile Mücadele Günü

26 Haziran Dünya Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığı İle Mücadele Günü sebebiyle dünyada olduğu gibi Türkiye’de de çeşitli faaliyetler yapıldı. Çanakkale İl Sağlık Müdürlüğü konuyla ilgili bir açıklama yaptı.

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, 1987 yılında 26 Haziran tarihini "Uluslararası Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığı ile Mücadele Günü" olarak kabul etmişti. Dünyada olduğu gibi Türkiye’de de 26 Haziran tarihinde çeşitli faaliyetler yapıldı. Çanakkale İl Sağlık Müdürlüğü tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada uyuşturucu kullanımının, toplumların hem bugününü hem de geleceğini tehdit eden, maddi ve manevi pek çok kayba sebep olan önemli bir mesele olduğu vurgulanarak, "Uyuşturucu kullanımına bağlı zararlar, sadece kullanıcı ile sınırlı, sağlık zararlarından ibaret değildir. Sağlık zararlarının yanı sıra çoğu zaman kişinin ailesine, içinde bulunduğu çevreye ve toplumun tamamına yansıyan sosyal, hukuki, ekonomik zararları da beraberinde getirmektedir. Önlenebilir ve öncelikli halk sağlığı sorunlarından biri olan uyuşturucu ile mücadele kapsamında “uyuşturucuya olan arzla ve taleple mücadele” çalışmaları önemli bir yer tutmaktadır. Arzla mücadele alanında; arzla mücadele eden kurumların organizasyon ve personel yapısı güçlendirilerek bilgi ve teknik cihaz kapasiteleri artırılmıştır. Kolluk kuvvetleri tarafından yasa dışı ekim alanlarına yapılan operasyonlar artırılmıştır. Kargo yoluyla uyuşturucu madde satışlarının önüne geçebilmek adına kargo denetimleri sıklaştırılmıştır. Uyuşturucunun ülkemize girişinin önlenmesine yönelik olarak kara, hava, deniz gümrük kapılarında ve sınırlarda teknik donanım ve insan gücü kapasitesi güçlendirilmiştir. Sokak bazlı mücadelede narkotimlerin sayısı artırılmıştır. Uyuşturucu kullanım ve satış alanı olarak da kullanılabilen metruk binaların yıkımı veya restorasyonu sağlanarak gerekli tedbirler alınmıştır" ifadeleri kullanıldı.

2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası

Yapılan mevzuat düzenlemeleriyle; uyuşturucu ile ilgili suçlarda uygulanan cezai müeyyideler arttırıldığı aktarılarak, "Bir kişi hakkında defalarca tedavi ve denetimli serbestlik kararı verilmesi engellenerek sadece bir defayla sınırlandırılması sağlanmıştır. 5 yıl içerisinde kullandığı tespit edilenlere yönelik 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası getirilmiştir. Uyuşturucu kullanan bağımlıları tedaviye teşvik etmek ve hasta hekim arasındaki güven ilişkisini muhafaza etmek amacıyla uyuşturucu bağımlılarının tedavi olmak üzere sağlık kuruluşlarına müracaat etmeleri halinde sağlık mesleği mensuplarının bu kullanıcıları ihbar yükümlülüğü kaldırılmıştır. Taleple mücadele alanında ise; Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Eğitim Programı (TBM) kapsamında rehber öğretmenler eğitilerek, okullarda uyuşturucu ile mücadele programlarını yürütülmekte, öğrencilere doğru yaklaşım sergilemeleri, erken tanı ve tedavi süreçlerini desteklemeleri sağlanmaktadır. Uyuşturucu kullanan bireyler, aileler ya da toplumun diğer fertlerinin 7 gün 24 saat danışmanlık hizmeti alabilecekleri ALO 191 Uyuşturucu ile Mücadele Danışma ve Destek Hattı kurulmuş olup danışma hattı, tedavi birimleri ile devletin diğer organları arasında köprü görevi görmekte ve arayan kişinin ihtiyacına göre hizmet sunan bir çözüm merkezi olarak görev yapmaktadır. Vatandaşların yüz yüze danışmanlık alabilecekleri Yeşilay Danışmanlık Merkezleri (YEDAM) hizmete girmiştir" denildi.

Çanakkale İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklama şu cümlelerle son buldu:

"Uyuşturucuyla mücadele için aile hekimlerine, psikiyatri kliniklerinde görev yapan yetişkin ve çocuk-ergen ruh sağlığı uzmanlarına, acil durumlarda müdahalede bulunan hastane acil çalışanları ve hastane öncesi acil sağlık hizmetlerinde görevli personele bağımlılıkla mücadele eğitimleri verilmiştir. Bağımlılık tedavi merkezi sayısı ve yatak kapasitesi artırılmıştır. Genel Sağlık Sigortası kapsamı dışında kalan bağımlı hastaların da tedaviye erişimini sağlayacak mevzuat düzenlemeleri yapılmış, böylece bağımlılık tedavisine ücretsiz erişim sağlanmıştır. Tedavide kullanılan ancak geri ödeme kapsamında olmayan ve halk arasında çip tedavisi olarak bilinen Naltrexonimplant formunun geri ödeme kapsamına alınması sağlanmıştır. Bağımlılık tedavisi gören hastaların topluma kazandırılmasının sağlanması amacıyla iş ve meslek danışmanlığı, toplum yararına programlara ve işe yerleştirme hizmetleri ile manevi rehabilitasyon hizmetleri hayata geçirilmiştir. Tedavi ve iyileştirme aşamasında ise BAHAR modeli oluşturulmuştur. Bu model, tedaviyi takip eden süreçte uzun süreli rehabilitasyon ve sosyal uyumu da içerecek şekilde bütüncül bir hizmet modeli olarak tanımlanmıştır. Bu kapsamda 81 ilde danışmanlık merkezleri ve ayaktan tedavi merkezleri açılarak tedavi sistemine erişim daha da kolaylaştırılacaktır. Ayrıca 81 ilde sosyal uyum merkezlerinin hizmet vermesi sağlanarak, bağımlılık tedavisi gören bireylerin sosyal hayata yeniden entegre olmaları sağlanacaktır. Tüm bu koruyucu, önleyici, tedavi ve rehabilite edici, sosyal hayata kazandırıcı çalışmalar ile sağlıklı ve uyuşturucudan arındırılmış bir toplum hedeflenmektedir."

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER