RTÜK, 17 Yayın Kuruluşunu Kapattı!

RTÜK, 2 Kasım'da aldığı kararla 17 yayın kuruluşunu kapattı. Karara uymayan kuruluşlar mühürlenecek.

RTÜK, 17 Yayın Kuruluşunu Kapattı!

RTÜK 17 medya kuruluşunu kapatma kararı aldı. Kapatılan kuruluşlar yayıncı kütüğünden de çıkarıldı.

YAYIN HAKLARI İPTAL EDİLDİ

Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), 17 medya hizmet sağlayıcı kuruluşunun Üst Kurul nezdindeki yayın haklarını iptal etti. RTÜK ayrıca bahse konu kuruluşları yayıncı kütüğünden çıkardı.

"MÜHÜRLENEREK KAPATILACAKLAR"

RTÜK'ün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şöyle denildi:

Üst Kurulun 02.08.2017 tarihli ve 2017/31 sayılı toplantısında alınan 13 no.lu karar gereğince; bağlı oldukları ticaret sicili müdürlükleri tarafından resen terkin edilmiş olan ve aşağıdaki listede bilgileri bulunan medya hizmet sağlayıcı kuruluşların Üst Kurul nezdindeki yayın hakları iptal edilmiş ve ayrıca bahse konu kuruluşlar yayıncı kütüğünden çıkarılmıştır.

Bu bağlamda aşağıdaki tabloda bilgileri bulunan medya hizmet sağlayıcı kuruluşlara daha önceden tahsis edilmiş olan kanal/frekanslardan yayınlara devam edildiğinin tespit edilmesi halinde, 6112 sayılı Kanunun 33 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan 'Üst Kuruldan yayın lisansı almadan veya yayınları Üst Kurul tarafından geçici olarak durdurulmasına ya da yayın lisansı iptal edilmesine rağmen yayın yapan gerçek kişiler ile tüzel kişilerin yönetim kurulu üyeleri ve genel müdürü, bir yıldan iki yıla kadar hapis ve bin günden beşbin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır. Tüzel kişiler hakkında ayrıca 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 60 ıncı maddesindeki güvenlik tedbirleri uygulanır. İzinsiz olarak faaliyetine devam eden yayın cihaz ve tesisleri Üst Kurulca mühürlenerek kapatılır.' hükmü çerçevesinde işlem yapılacaktır.

İşte kapatılan yayncı kuruluşlar:

HABERLERCOM

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER