12 Eylül 2013 Perşembe 00:00
Nokia E72 Kullanma Kılavuzu
banner23

Nokia E72 Kullanım Kılavuzu

Baskı 6.1UYGUNLUK BİLDİRİMİ

NOKIA CORPORATION, bu RM-530 ürününün 1999/5/EC sayılı Direktifin esas şartları ve diğer ilgili hükümlerine uygun olduğunu

beyan eder. Uygunluk Bildirimi'nin bir kopyasını http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/ adresinde

bulabilirsiniz.

© 2011 Nokia telif hakkıdır. Tüm hakları mahfuzdur.

Nokia, Nokia Connecting People, Eseries, Nokia E72 ve Navi, Nokia Corporation'ın ticari veya tescilli ticari markalarıdır. Nokia tune, Nokia Corporation'ın ses

markasıdır. Burada bahsi geçen diğer ürün ve şirket isimleri, kendi sahiplerinin ticari markaları veya ticari adları olabilir.

Bu belge içindekilerin tamamı veya bir bölümü, Nokia'nın önceden yazılı izni alınmaksızın herhangi bir biçimde yeniden oluşturulamaz, başka bir yere

aktarılamaz, dağıtılamaz, saklanamaz veya yedeklenemez. Nokia, sürekli bir gelişim politikası izlemektedir. Nokia, bu belgede tanımlanan herhangi bir üründe

önceden bildirimde bulunmaksızın değişiklik ve yenilik yapma hakkını saklı tutar.

Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

Bu ürünün lisansı, MPEG-4 Görsel Patent Portföy Lisansı uyarınca, (i) kişisel ve ticari olmayan bir faaliyet sürdüren bir tüketici tarafından MPEG-4 Görsel

Standardına uygun olarak kodlanmış bilgilerle ilişkili kişisel ve ticari olmayan kullanım ve (ii) lisanslı bir video sağlayıcısı tarafından sağlanan MPEG-4 videosu

ile bağlantılı olarak kullanım için verilmiştir. Başka herhangi bir kullanım için açık veya zımni hiçbir lisans verilmemektedir. Tanıtım amaçlı, dahili ve ticari

kullanımlarla ilgili bilgiler de dahil olmak üzere daha fazla bilgi, MPEG LA, LLC'den edinilebilir. Bkz. http://www.mpegla.com.

UYGULANAN YASALARIN İZİN VERDİĞİ AZAMİ ÖLÇÜDE, NOKIA YA DA HERHANGİ BİR LİSANSÖRÜ, HİÇBİR DURUMDA, MEYDANA GELME NEDENİ NE OLURSA OLSUN

OLUŞABİLECEK HERHANGİ BİR GELİR, KAR VEYA VERİ KAYBINDAN VEYA ÖZEL, BEKLENMEYEN, BİR ŞEYİN SONUCUNDA MEYDANA GELEN YA DA DOLAYLI HASAR VEYA

KAYIPLARDAN SORUMLU TUTULAMAZ.

İŞBU BELGENİN İÇERİĞİ "OLDUĞU GİBİ" SUNULMAKTADIR. YÜRÜRLÜKTEKİ KANUNLARIN GEREKTİRDİĞİ HALLER DIŞINDA, TİCARİ OLARAK SATILABİLİRLİK VE BELİRLİ BİR

AMACA UYGUNLUK İLE İLGİLİ ZIMNİ GARANTİLER DE DAHİL OLMAK ÜZERE ANCAK BUNLARLA KISITLI OLMAMAK ŞARTIYLA, İŞBU BELGENİN DOĞRULUĞU, GÜVENİLİRLİĞİ

VEYA İÇERİĞİİLE İLGİLİ OLARAK, AÇIK VEYA ZIMNİ HERHANGİ BİR GARANTİ VERİLMEMİŞTİR. NOKIA, HERHANGİ BIR ZAMANDA, ÖNCEDEN BİLDİRİMDE BULUNMAKSIZIN,

İŞBU BELGEYİ DEĞİŞTİRME VEYA GERİ ÇEKME HAKKINI SAKLI TUTAR.

Cihaz içindeki yazılıma ters mühendislik işlemi uygulanması, yürürlükteki yasaların izin verdiği ölçüde yasaktır. Bu kullanım kılavuzu, Nokia'nın beyanları,

garantileri, zararları ve sorumlulukları ile ilgili sınırlamaları içerdiği gibi, söz konusu sınırlamalar benzer şekilde Nokia lisansörlerinin beyanları, garantileri,

zararları ve sorumluluklarını da sınırlamaktadır.

Cihazınızla birlikte gelen diğer şahıslara ait uygulamalar, Nokia'ya bağlı veya Nokia ile ilgili olmayan kişiler veya şirketlere ait ve onlar tarafından oluşturulmuş

olabilir. Bağımsız geliştirici uygulamalarının telif hakları veya fikri mülkiyet hakları Nokia'ya ait değildir. Bu nedenle Nokia, bu uygulamalara ilişkin son kullanıcı

desteğiyle veya uygulamaların çalışmasıyla ilgili ve uygulamalarda veya malzemelerde yer alan herhangi bir bilgi hakkında hiçbir sorumluluk kabul etmez.

Nokia diğer şahıslara ait uygulamalar için hiçbir garanti vermez. UYGULAMALARI KULLANMANIZ DURUMUNDA, UYGULAMALARIN AÇIK VEYA ZIMNİ HİÇBİR TÜRDE

GARANTİ OLMAKSIZIN VE UYGULANAN YASALARIN İZİN VERDİĞİ AZAMİ ÖLÇÜDE "OLDUKLARI GİBİ" SAĞLANMIŞ OLDUKLARINI KABUL ETMEKTESİNİZ. AYRICA, NOKIA VEYA

BAĞLI ORTAKLARI; UNVAN, SATILABİLİRLİK VEYA BELLİ BİR AMACA UYGUNLUK YA DA YAZILIMLARIN DİĞER ÜRETİCİLERE AİT PATENTLERİ, TELİF HAKLARINI, TİCARİMARKALARI VEYA DİĞER HAKLARI İHLAL ETMEYECEĞİ KONULARINDAKİ GARANTİLER DE DAHİL ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK KOŞULUYLA, AÇIK VEYA ZIMNİ HİÇBİR

BEYANDA BULUNMAMAKTA VEYA GARANTİ VERMEMEKTE OLDUĞUNU KABUL ETMEKTESİNİZ.

Bazı ürünlerin ve uygulamalarının ve servislerinin temini, bölgelere göre farklılık gösterebilir. Ayrıntılar ve dil seçenekleri için lütfen size en yakın Nokia bayiine

danışın. Bu cihaz, Amerika Birleşik Devletleri'nin ve diğer ülkelerin ihracat yasalarına ve düzenlemelerine tabi olan parça, teknoloji veya yazılım içerebilir.

Kanunlara aykırı değişiklik yapılamaz.

FCC/ENDÜSTRİ KANADA BİLDİRİMİ

Cihazınız TV veya radyo ile girişime neden olabilir (örneğin, telefon alıcı donanıma yakın olarak kullanılırken). FCC veya Endüstri Kanada, bu girişimler

engellenemediği takdirde telefonu kullanmayı durdurmanızı isteyebilir. Yardım gerekirse, yerel servis ile temasa geçin. Bu cihaz FCC kuralları kısım 15’e

uygundur. Aşağıdaki iki şarta bağlı olarak kullanılabilir: (1) Bu cihaz zararlı girişimlere neden olmaz ve (2) bu cihaz istenmeyen şekilde çalışmasına neden

olabilecek girişimler de dahil olmak üzere tüm girişimleri kabul etmelidir. Nokia tarafından özellikle onaylanmayan her türlü değişiklik veya modifikasyon,

kullanıcının bu donanımı kullanım yetkisini geçersiz kılabilir.

Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu

Det Norske Veritas Region Norge Veritasveien 1, N-1322 Høvik Tel: +47 67 579900, Faks: +47 67 57 99 11 Norveç

Üretici Firma

Nokia Corporation, Keilalahdentie 4, 02150 Espoo, Finlandiya Tel: +358 7180 08000 Faks: +358 7180 38226

/Baskı 6.1 TRİçindekiler

Güvenlik............................................................7

Cihazınız hakkında................................................................7

Şebeke servisleri...................................................................8

Dijital Hak Yönetimi Hakkında.............................................8

Bataryayı çıkarma.................................................................9

Yardım bulma.................................................10

Destek..................................................................................10

Cihaz yazılımını güncelleme..............................................10

Cihazdaki yardım................................................................11

Cihazınızla daha fazla şey yapın........................................12

Ayarlar..................................................................................12

Giriş kodları.........................................................................12

Batarya ömrünü uzatma....................................................13

Hafızada yer açma..............................................................13

Başlarken........................................................14

SIM kartı ve bataryayı takma.............................................14

Hafıza kartını takma...........................................................15

Hafıza kartını çıkarma........................................................16

Anten konumları.................................................................16

Cihazı açma ve kapatma....................................................16

Bataryayı şarj etme.............................................................17

Tuşlar ve parçalar...............................................................17

Kulaklıklı Mikrofon Seti......................................................18

Bileklik.................................................................................18

Metin yazma........................................................................19

Nokia Aktarma....................................................................19

Nokia Ovi Suite....................................................................21

Ovi by Nokia........................................................................22

Ovi Mağaza hakkında.........................................................22

Nokia E72 cihazınız ........................................22

Temel özellikler...................................................................22

Giriş ekranı..........................................................................23

Tek dokunmalı tuşlar.........................................................24

Optik Navi tuşu....................................................................25

Aramaların veya alarmların sesini kapatmak için cihazı

döndürme............................................................................25

Ajanda..................................................................................26

Kartvizitler...........................................................................27

Birden fazla görev...............................................................29

Fener....................................................................................29

Arama yapma.................................................30

Sesli aramalar .....................................................................30

Arama sırasında kullanılabilecek seçenekler...................30

Telesekreter ........................................................................31

Gelen aramayı cevaplama veya reddetme.......................31

Konferans araması yapma.................................................32

Telefon numarasını hızlı arama........................................32

Arama bekletme.................................................................32

Arama aktarma...................................................................33

Arama engelleme................................................................33

Sesle arama.........................................................................34

Video araması yapma.........................................................34

Video araması sırasında kullanılabilecek seçenekler......35

Video aramasını cevaplama veya reddetme....................36

Video paylaşımı...................................................................36

İşlem kaydı..........................................................................38

İçindekilerMesajlar..........................................................40

Mesajlaşma klasörleri.........................................................40

Mesajları düzenleme..........................................................41

E-posta servisi.....................................................................41

E-posta.................................................................................41

Mesaj okuyucu.....................................................................44

Konuşma..............................................................................45

Metin ve multimedya mesajları.........................................45

Özel mesaj türleri................................................................48

Hücre yayını.........................................................................49

Mesaj ayarları......................................................................49

Bağlantı..........................................................52

Veri bağlantıları ve erişim noktaları.................................52

Şebeke ayarları...................................................................52

Kablosuz LAN ......................................................................53

Etkin veri bağlantıları.........................................................55

Senk......................................................................................56

Bluetooth bağlantısı...........................................................56

Veri kablosu.........................................................................59

PC bağlantıları.....................................................................60

Ev ağı hakkında...................................................................60

İnternet..........................................................61

Web'i tarama.......................................................................61

Tarayıcı araç çubuğu..........................................................62

Sayfalarda gezinme............................................................62

Web beslemeleri ve günlükleri..........................................62

İçerik arama........................................................................63

Yer imleri.............................................................................63

Yaklaşan etkinlikleri bulma...............................................63

Önbelleği boşaltma............................................................64

Bağlantıyı sonlandırma......................................................64

Bağlantı güvenliği..............................................................64

Web ayarları........................................................................65

Nokia Ofis Araçları..........................................66

Etkin notlar .........................................................................66

Hesaplama ..........................................................................67

Dosya yöneticisi..................................................................67

Quickoffice...........................................................................68

Dönüştür..............................................................................68

Zip yöneticisi ......................................................................69

PDF okuyucu .......................................................................69

Yazdırma..............................................................................69

Sözlük...................................................................................71

Notlar ..................................................................................71

Konumlama (GPS)...........................................71

GPS hakkında.......................................................................71

Yardımlı GPS (A-GPS)...........................................................72

GPS bağlantısı oluşturmayla ilgili ipuçları.......................72

Konum istekleri...................................................................73

Yer işaretleri........................................................................73

GPS verisi.............................................................................74

Konumlandırma ayarları....................................................74

Haritalar.........................................................75

Haritalar'a giriş...................................................................75

Konumum............................................................................76

Yerler bulma........................................................................78

Yerleri ve rotaları yönetme................................................79

Konumu paylaşma..............................................................80

Araba Kullanma veya Yürüme...........................................81

Haritalar kısayolları............................................................84

Kişiselleştirme................................................85

Tercihler ..............................................................................85

İçindekilerZil sesleri seçme..................................................................85

Tercihleri özelleştirme.......................................................86

Giriş ekranını kişiselleştirme.............................................86

Görüntülenen temayı değiştirme......................................87

Tema indirme......................................................................87

Ses temalarını değiştirme..................................................87

3-B zil sesleri ......................................................................88

Medya.............................................................88

Kamera.................................................................................88

Galeri....................................................................................92

Fotoğraflar...........................................................................93

Çevrimiçi paylaşım..............................................................98

Müzik çalar........................................................................102

RealPlayer .........................................................................103

Kaydedici...........................................................................104

Flash oynatıcı....................................................................105

FM radyo............................................................................105

Nokia Internet Radyosu...................................................106

Güvenlik ve veri yönetimi............................108

Cihazı kilitleme.................................................................109

Hafıza kartı güvenliği.......................................................109

Şifreleme...........................................................................110

Sabit arama.......................................................................110

Sertifika yöneticisi............................................................111

Güvenlik modüllerini görüntüleme ve düzenleme.......112

Uzak yapılandırma............................................................113

Uygulama yöneticisi.........................................................114

Lisanslar.............................................................................116

Senk...................................................................................117

Mobil VPN..........................................................................117

Ayarlar..........................................................119

Genel ayarlar.....................................................................119

Telefon ayarları.................................................................123

Bağlantı ayarları...............................................................124

Uygulama ayarları............................................................133

Kısayollar......................................................133

Genel kısayollar.................................................................133

Sorun giderme..............................................135

Çevreyi koruyun...........................................138

Enerji tasarrufu yapın.......................................................138

Geri dönüştürün................................................................138

Ürün ve güvenlik bilgileri.............................139

Dizin..............................................................145

İçindekilerGüvenlik

Bu basit talimatları okuyun. Bu talimatlara uyulmaması

tehlikeli ya da yasalara aykırı olabilir. Daha fazla bilgi için

kullanım kılavuzunun tamamını okuyun.

GÜVENLİ BİR BİÇİMDE AÇMA

Kablosuz telefon kullanımının yasak olduğu

veya girişim ya da tehlikeye neden olabileceği

durumlarda cihazı açmayın.

YOL GÜVENLİĞİ ÖNCE GELİR

Yerel yasaların tümüne uyun. Sürüş sırasında,

aracı kullanabilmek için ellerinizin her zaman

serbest olmasını sağlayın. Sürüş sırasında

önceliğiniz yol güvenliği olmalıdır.

GİRİŞİM

Tüm kablosuz cihazlar, performansı

etkileyebilecek girişime maruz kalabilir.

YASAKLANAN ALANLARDA KAPATIN

Her türlü kısıtlamaya uyun. Uçaktayken, tıbbi

cihaz, yakıt, kimyasal veya patlama alanlarının

yakınındayken cihazı kapatın.

KALİFİYE SERVİS

Bu ürünü yalnızca kalifiye personel monte

edebilir veya onarabilir.

DONANIMLAR VE BATARYALAR

Yalnızca onaylı donanımları ve bataryaları

kullanın. Uyumsuz ürünleri bağlamayın.

SUYA DAYANIKLILIK

Cihazınız suya dayanıklı değildir. Cihazınızı kuru

tutun.

Cihazınız hakkında

Bu kılavuzda açıklanan kablosuz cihaz UMTS 900, 1900 ve

2100 MHz şebekeleri ile GSM 850, 900, 1800 ve 1900 MHz

şebekeleri içinde kullanım için onaylanmıştır. Şebekeler

hakkında daha fazla bilgi almak için servis sağlayıcınıza

başvurun.

Cihazınız çeşitli bağlantı yöntemlerini destekler ve

bilgisayar gibi virüslere ve diğer zararlı içeriklere maruz

kalabilir. Mesajlar, bağlantı istekleri ve indirmelerle

çalışırken ve gezinme sırasında dikkatli olun. Yalnızca,

Symbian Signed olan veya Java Verified™ testini geçen

uygulamalar gibi güvenilir kaynaklardan gelen, yeterli

güvenliği ve korumayı sunan hizmetleri ve yazılımları

yükleyip kullanın. Cihazınıza ve bağlı diğer bilgisayarlara

virüsten koruma ve diğer güvenlik yazılımlarını yüklemeyi

göz önünde bulundurun.

Cihazınızda, önceden yüklenmiş yer işaretleri ve üçüncü

taraf internet sitelerinin bağlantıları olabilir ve üçüncü

taraf sitelere erişmenize izin verebilir. Bunların Nokia ile

bağlantısı yoktur ve Nokia bu siteler için herhangi bir onay

vermemekte veya sorumluluk almamaktadır. Bu tür

sitelere erişirseniz, güvenlik veya içerik açısından tedbirli

olun.

7

GüvenlikUyarı: Bu cihazın, çalar saat dışındaki özelliklerini

kullanmak için cihaz açık olmalıdır. Kablosuz cihaz

kullanımının etkileşim veya tehlikeye neden olabileceği

durumlarda cihazı açmayın.

Bu cihazı kullanırken telif hakları da dahil olmak üzere tüm

yasalara uyun, yerel örf ve adet kurallarına ve başkalarının

gizlilik hakkı ile yasal haklarına riayet edin. Telif hakkı

koruması, bazı görüntülerin, müzik ve diğer içerik

öğelerinin kopyalanmasına, modifiye edilmesine veya

aktarılmasına engel oluşturabilir.

Cihazınızda kayıtlı tüm önemli bilgilerin yedek kopyalarını

alın veya yazılı kayıtlarını bulundurun.

Başka bir cihaza bağlarken, ayrıntılı güvenlik talimatları

için diğer cihazın kullanım kılavuzunu okuyun. Uyumsuz

ürünleri bağlamayın.

Bu kılavuzdaki resimler cihaz ekranınızdakilerden farklı

görünebilir.

Cihazınız hakkındaki diğer önemli bilgiler için kullanım

kılavuzuna bakın.

Şebeke servisleri

Cihazı kullanabilmeniz için bir kablosuz servis

sağlayıcısından servis almanız gerekir. Bazı özellikler her

şebekede bulunmaz; diğer özellikleri kullanmak için servis

sağlayıcınızla özel düzenlemeler yapmanız gerekebilir.

Şebeke servislerinin kullanılması veri iletimi içerir. Ana

şebekenizdeki ücretler ve diğer şebekelerde dolaşım

ücretlerini servis sağlayıcınızdan kontrol edin. Servis

sağlayıcınız hangi ücretlerin uygulanacağını açıklayabilir.

Bazı şebekelerde bu cihazın şebeke desteği (örneğin, TCP/

IP protokollerinde ve dilden bağımsız karakterlerle çalışan

WAP 2.0 protokolleri (HTTP ve SSL) gibi belirli teknolojiler

için destek) isteyen bazı özelliklerini kullanmanızı

etkileyen kısıtlamalar olabilir.

Servis sağlayıcınız cihazınızdaki belirli özelliklerin devre

dışı bırakılmasını veya etkinleştirilmemesini istemiş

olabilir. Bu durumda, bu özellikler cihazınızın menüsünde

görünmeyecektir. Cihazınızda menü adları, menü sırası ve

simgeler gibi özelleştirilmiş öğeler olabilir.

Dijital Hak Yönetimi

Hakkında

Bu cihazı kullanırken telif hakları da dahil olmak üzere tüm

yasalara uyun, yerel örf ve adet kurallarına ve başkalarının

gizlilik hakkı ile yasal haklarına riayet edin. Telif hakkı

koruması, görüntüleri, müzik parçalarını ve diğer içerik

öğelerini kopyalamanızı, aktarmanızı veya bunlar

üzerinde değişiklik yapmanızı engelleyebilir.

İçerik sahipleri, kendi fikri mülkiyetlerini korumak için telif

hakları da dahil olmak üzere farklı dijital hak yönetimi

(DRM) teknolojisi türlerini kullanılabilirler. Bu cihaz, DRM

korumalı içeriğe erişmek için çeşitli DRM yazılımı türlerini

kullanır. Bu cihazla, WMDRM 10 ve OMA DRM 2.0 ile korunan

içeriğe erişebilirsiniz. Belirli bir DRM yazılımı, içeriği

koruyamazsa, içerik sahipleri söz konusu DRM yazılımının

yeni DRM korumalı içeriğe erişim yeteneğinin iptal

edilmesini isteyebilirler. Bu iptal, cihazınızda bulunan bu

tür DRM korumalı içeriğin yenilenmesini de engelleyebilir.

Böyle bir DRM yazılımının iptal edilmesi, diğer DRM

türleriyle korunan içeriğin kullanımını veya DRM korumalı

olmayan içeriğin kullanımını etkilemez.

8

GüvenlikDijital hak yönetimi (DRM) korumalı içerik, içeriği kullanım

hakkınız olduğunu tanımlayan ilişkili bir lisans ile birlikte

gelir.

Cihazınızda OMA DRM korumalı içerik varsa, hem lisansını,

hem içeriği yedeklemek için Nokia Ovi Suite'in yedekleme

özelliğini kullanın.

Diğer aktarım yöntemleri, cihaz hafızası

biçimlendirildikten sonra OMA DRM korumalı içeriği

kullanmaya devam edebilmeniz için içerikle birlikte geri

yüklenmesi gereken lisansları aktaramayabilirler.

Cihazınızdaki dosyaların bozulması durumunda da lisansı

tekrar yüklemeniz gerekebilir.

Cihazınızda WMDRM korumalı içerik varsa, cihaz hafızası

biçimlendirilirse hem lisans hem de içerik kaybolacaktır.

Cihazınızdaki dosyalar bozulursa lisansı ve içeriği de

kaybedebilirsiniz. Lisansı veya içeriği kaybetmek, aynı

içeriği cihazınızda tekrar kullanma imkanınızı

kısıtlayabilir. Daha fazla bilgi için servis sağlayıcınıza

başvurun.

Bazı lisanslar belirli bir SIM karta bağlı olabilir ve korunan

içeriğe yalnızca SIM kart cihaza takıldığında erişilebilir.

Bataryayı çıkarma

Bataryayı çıkarmadan önce cihazı kapatın ve şarj cihazının

bağlantısını kesin.

9

GüvenlikYardım bulma

Destek

Ürününüzün nasıl kullanılacağı hakkında daha fazla bilgi

edinmek istediğinizde veya telefonunuzun nasıl çalışması

gerektiği konusunda emin olamadığınızda,

telefonunuzdaki kullanıcı kılavuzunu okuyun. Menü >

Uygulamalar > Yardım > Yardım öğesini seçin.

Bu sorununuzu gidermezse aşağıdakilerden birini yapın:

• Telefonunuzu yeniden başlatın. Telefonu kapatın ve

bataryayı çıkarın. Yaklaşık bir dakika bekledikten sonra,

bataryayı takıp telefonu açın.

• Telefonunuzun yazılımını güncelleme

• Orijinal fabrika ayarlarını geri yükleme

Sorununuz çözülmezse, onarım seçenekleri için Nokia ile

iletişime geçin. www.nokia.com/repair adresine gidin.

Telefonunuzu onarıma göndermeden önce daima

verilerinizi yedekleyin.

Cihaz yazılımını

güncelleme

Cihaz yazılım ve uygulama

güncellemeleri

Cihaz yazılım ve uygulama güncellemeleriyle, cihazınıza

yeni özellikler ve gelişmiş işlevler ekleyebilirsiniz. Yazılımı

güncellemek, cihazınızın performansını da artırabilir.

Cihazınızın yazılımını

güncellemeden önce

kişisel verilerinizi

yedeklemeniz önerilir.

Uyarı: Yazılım

güncellemesi yüklenirken,

yükleme tamamlanana ve

cihaz yeniden başlatılana

kadar cihazı acil aramalar

için bile kullanamazsınız.

Yazılım güncellemelerini

indirmek büyük miktarda

veri iletimini içerebilir

(şebeke servisi).

Güncellemeyi

10 başlatmadan önce cihaz

Yardım bulmabataryasında yeterli güç olduğundan emin olun veya şarj

cihazını takın.

Cihazınızın yazılım ve uygulamaları güncellendikten sonra

kullanım kılavuzundaki talimatlar artık güncel

olmayabilir.

Cihazınızı kullanırken cihaz

yazılım ve uygulamalarını

güncelleme

Cihazınızın yazılımı veya tekli uygulamalar için

yüklenebilir bir güncelleme olup olmadığını kontrol edin

ve varsa, güncellemeleri cihazınıza indirin ve yükleyin

(şebeke servisi). Cihazınızı, otomatik olarak güncelleme

aramaya ve önemli veya önerilen güncelleme

bulunduğunda size bildirmeye ayarlayın.

Menü > Kntrl paneli > Telefon > SW güncelle

seçeneğini belirleyin.

Güncelleme bulunduğunda, indirilecek ve yüklenilecek

güncellemeleri ve simgesini seçin.

Cihazınızı, güncellemeleri otomatik olarak arayacak

şekilde ayarlama — Seçenklr. > Ayarlar > Güncel.

için otom. kontrol seçeneğini belirleyin.

PC'nizi kullanarak yazılımları

güncelleme

Nokia Software Updater cihazınızın yazılımını

güncellemenize olanak veren bir PC uygulamasıdır.

Cihazınızın yazılımını güncellemek için uyumlu bir PC'ye,

geniş bant internet erişimine ve cihazınızı PC'ye bağlamak

için kullanılacak uyumlu bir USB veri kablosuna gerek

vardır.

Daha fazla bilgi almak ve Nokia Software Updater

uygulamasını indirmek için www.nokia.com/

softwareupdate adreslerine bakın.

Cihazdaki yardım

Cihazınızda, cihazınızdaki uygulamaları kullanmanıza

yardımcı olacak talimatlar bulunmaktadır.

Ana menüden yardım metinlerini açmak için, Menü >

Uygulamalar > Yardım > Yardım öğesini seçin ve

talimatlarını okumak istediğiniz uygulamayı seçin.

Bir uygulama açıkken, geçerli görünüme ilişkin yardım

metnine erişmek için Seçenklr. > Yardım seçeneğini

belirleyin.

Talimatları okurken yardım metninin yazı tipi boyutunu

değiştirmek için Seçenklr. > Yazı tipi boyutunu küçült

veya Yazı tipi boyutunu büyüt seçeneğini belirleyin.

Yardım metninin sonunda ilgili konuların bağlantılarını

bulabilirsiniz. Altı çizili bir sözcüğü seçerseniz, kısa bir

açıklama görünür. Yardım metinlerinde aşağıdaki

göstergeler kullanılır: İlgili bir yardım konusuna

bağlanın. Tartışılan uygulamaya bağlanın.

Talimatları okurken, yardım metinleri ile arka planda açık

uygulama arasında geçiş yapmak için Seçenklr. > Açık

uygulamlr. göster seçeneğini belirleyin ve istediğiniz

uygulamayı seçin.

11

Yardım bulmaCihazınızla daha fazla

şey yapın

Cihazınızla daha fazla şey yapmanıza yardımcı olan, Nokia

ve üçüncü taraf yazılım geliştiricileri tarafından sağlanan

çeşitli uygulamalar vardır. Uygulamaları bulmak ve

indirmek için, store.ovi.com adresindeki Ovi Mağazası'nı

ziyaret edin. Bu uygulamalarla ilgili açıklamaları

www.nokia.com/support adresindeki ürün destek

sayfalarında veya yerel Nokia web sitenizdeki kılavuzlarda

bulabilirsiniz.

Ayarlar

Normalde cihazınızda, şebeke servis sağlayıcı bilgilerinize

bağlı olarak, MMS, GPRS, gerçek zamanlı aktarım ve mobil

internet ayarları otomatik olarak yapılandırılmıştır. Servis

sağlayıcınızın ayarları cihazınıza yüklenmiş olabilir veya

ayarları şebeke servis sağlayıcılarından özel bir mesaj

olarak alabilir ya da isteyebilirsiniz.

Cihazınızdaki dil, bekleme modu, ekran ve tuş takımı kilidi

ayarları gibi genel ayarları değiştirebilirsiniz.

Giriş kodları

PIN veya

PIN2 kodu

(4-8 rakamlı)

Bunlar, SIM kartınızı yetkisiz kullanıma

karşı korur veya bazı özelliklere erişmek

için gerekir.

Cihazınızı, cihazı açtığınızda PIN kodunu

soracak şekilde ayarlayabilirsiniz.

Kodlar SIM kartınızla birlikte verilmemişse

veya kodları unuttuysanız, servis

sağlayıcınıza başvurun.

Kodu art arda üç defa yanlış girerseniz,

PUK veya PUK2 kodunu kullanarak kod

blokajını kaldırmanız gerekir.

PUK veya

PUK2 kodu

(8 rakamlı)

Bunlar, PIN veya PIN2 kodu blokajını

kaldırmak için gerekir.

Kodlar SIM kartınızla birlikte verilmediyse

servis sağlayıcınıza başvurun.

IMEI

numarası

(15 rakamlı)

Bu numara, cihazın şebekede kullanılıp

kullanılamayacağını tespit etmeyi sağlar.

Ayrıca bu numara, örneğin çalınan

cihazları bloke etmek için de kullanılabilir.

IMEI numaranızı görmek için, *#06#

kodunu çevirin.

Kilit kodu

(güvenlik

kodu)

(en az 4

rakam veya

karakter)

Bu, cihazınızı yetkisiz kullanıma karşı

korumanıza yardımcı olur.

Cihazınızı, tanımladığınız kilit kodunu

soracak şekilde ayarlayabilirsiniz.

Bu kodu kimseye söylemeyin ve kodun

yazılı bir kopyasını cihazınızdan ayrı,

güvenli bir yerde saklayın.

Kodu unutursanız ve cihaz kilitliyse,

cihazınız servis gerektirir. Ek ücret

ödemeniz gerekebilir ve cihazınızdaki

tüm kişisel veriler silinebilir.

Daha fazla bilgi için bir Nokia Care

Noktası'na veya cihazınızı satın aldığınız

12 yere başvurun.

Yardım bulmaBatarya ömrünü

uzatma

Cihazınızdaki özelliklerin çoğu batarya tüketimini artırır

ve batarya ömrünü azaltır. Batarya gücünden tasarruf

etmek için aşağıdakilere dikkat edin:

• Bluetooth teknolojisini kullanan özellikler veya başka

özellikler kullanılırken Bluetooth teknolojisini kullanan

özelliklerin artalanda çalışmasına izin veren özellikler

batarya tüketimini artırır. İhtiyaç duymadığınızda

Bluetooth teknolojisini devre dışı bırakın.

• Kablosuz LAN (WLAN) kullanan özellikler veya başka

özellikler kullanılırken bu gibi özelliklerin artalanda

çalışmasına izin veren özellikler batarya tüketimini

artırır. Nokia cihazınızdaki WLAN; bağlanmaya

çalışmadığınızda, bir erişim noktasına bağlı

olmadığınızda veya kullanılabilir şebekeleri

taramadığınızda devre dışı kalır. Batarya tüketimini

daha da azaltmak için, cihazınızı kullanılabilir ağları

artalanda taramayacak veya daha az sıklıkta tarayacak

şekilde ayarlayabilirsiniz.

• Bağlantı ayarlarında Paket veri bağlantısı ayarınıVar

olduğunda olarak belirlediyseniz ve paket veri

kapsama alanı (GPRS) dışındaysanız, cihazınız belirli

aralıklarla paket veri bağlantısı kurmaya çalışır.

Cihazınızın kullanım süresinin uzaması için Menü >

Kntrl paneli > Ayarlar ve Bağlantı > Paket veri >

Paket veri bağlantısı > Gerektiğinde seçeneklerini

belirleyin.

• Haritada yeni alanlara ilerlediğinizde, Haritalar

uygulaması yeni harita bilgilerini indirir ve bu da

batarya tüketimini artırır. Yeni haritaların otomatik

olarak indirilmesini engelleyebilirsiniz.

• Bulunduğunuz bölgede hücresel şebekenin sinyal gücü

çok farklılık gösteriyorsa, cihazınızın tekrar tekrar

kullanılabilir şebekeleri taraması gerekir. Bu da batarya

tüketimini artırır.

Şebeke modu şebeke ayarlarında ikili moda

ayarlanmışsa, cihaz 3G şebekesini arar. Cihazı yalnızca

GSM şebekesini kullanacak şekilde ayarlayabilirsiniz.

Yalnızca GSM şebekesini kullanmak için, Menü > Kntrl

paneli > Ayarlar öğesini seçin ve Telefon >

Şebeke > Şebeke modu > GSM seçeneğini belirleyin.

• Ekranın aydınlatması batarya gücü gereksinimini

artırır. Ekran ayarlarında, ekran aydınlatmasının

kapatılması için geçmesi gereken süreyi

değiştirebilirsiniz. Menü > Kntrl paneli > Ayarlar ve

Genel > Kişiselleştirme > Ekran > Işık zaman

aşımı seçeneklerini belirleyin. Işık koşullarını algılayan

ışık sensörünü ve ekran parlaklığını ayarlamak için

ekran ayarlarında Işık sensörü seçeneğini belirleyin.

• Güç tasarrufu yapmak, güç tasarrufu modunu

etkinleştirmek için: Açma/kapatma düğmesine basın ve

Güç tasarrufunu etknlştr. öğesini seçin. Açma/

kapatma düğmesine basın ve Güç tasarrufunu kapat

öğesini seçin. Güç tasarrufu modu etkinken bazı

uygulamaların ayarlarını değiştiremeyebilirsiniz.

Hafızada yer açma

Farklı veri türlerinin ne kadar hafıza alanı kullandığını

görmek için, Menü > Ofis > Dosya yön. seçeneğini

belirleyin.

13

Yardım bulmaCihazın birçok özelliği veri depolamak için hafıza kullanır.

Kullanılabilir hafıza azaldığında cihaz sizi uyarır.

Hafızada yer açmak için, verileri alternatif bir hafızaya

(varsa) veya uyumlu bir bilgisayara aktarın.

Artık gerekli olmayan verileri kaldırmak için, Dosya

yöneticisini veya ilgili uygulamayı kullanın. Şunları

kaldırabilirsiniz:

• Mesajlar'daki klasörlerde yer alan mesajlar ve posta

kutusundan alınan e-posta mesajları

• Kaydedilmiş web sayfaları

• Kartvizit bilgileri

• Ajanda notları

• Uygulama yöneticisinde gösterilen ve artık gerekli

olmayan uygulamalar

• Yüklediğiniz uygulamaların yükleme dosyaları (.sis

veya .sisx dosya uzantılı). Yükleme dosyalarını uyumlu

bir bilgisayara yedekleyin.

• Fotoğraflar'daki fotoğraflar ve video klipler.

Başlarken

SIM kartı ve bataryayı

takma

Önemli: Bu cihazda mini-UICC SIM kart (mikro-SIM kart

olarak da bilinir), adaptörle birlikte bir mikro-SIM kart veya

mini-UICC oyuğu (şekle bakın) olan bir SIM kart

kullanmayın. Mikro SIM kartlar standart SIM kartlardan

küçüktür. Bu cihaz mikro-SIM kartların kullanımını

desteklemez ve uyumlu olmayan SIM kartların

kullanılması karta veya cihaza zarar verebilir ve kartta

depolanmış verilerin bozulmasına neden olabilir.

Güvenli çıkarma. Bataryayı çıkarmadan önce daima cihazı

kapatın ve şarj cihazının bağlantısını kesin.

1. Arka kapağı çıkarın.

14

Başlarken2. Batarya takılıysa bataryayı çıkarın.

3. SIM kart yuvasını çekin ve SIM kartı takın. Karttaki

temas yüzeyinin aşağıya doğru baktığından ve kartın

kesik köşesinin yuvadaki kesik köşeye baktığından

emin olun. SIM kart yuvasını geri itin.

4. Bataryanın temas noktalarını batarya bölmesindeki

konektörlerle aynı hizaya getirin ve bataryayı takın.

5. Arka kapağı yerine takın.

Hafıza kartını takma

Bu cihazla birlikte yalnızca Nokia tarafından onaylanmış

microSD ve microSDHC hafıza kartları kullanın. Nokia,

hafıza kartları için onaylanmış endüstri standartlarını

kullanır, ancak bazı markalar bu cihazla tam olarak

uyumlu olmayabilir. Uyumsuz kartlar karta ve cihaza zarar

verebilir ve kart üzerinde depolanmış verileri bozabilir.

Cihazda hafıza kartı takılı olabilir. Değilse, aşağıdakileri

yapın:

1. Uyumlu bir hafıza kartını yuvaya yerleştirin. Kartın

temas yüzeyinin yukarı doğru ve yuvaya dönük

olduğundan emin olun.

15

Başlarken2. Kartı içeri itin. Kart yerine

oturduğunda tık sesi duyulur.

Hafıza kartını çıkarma

Önemli: Bir işlemin ortasında karta erişim sağlanırken

hafıza kartını çıkarmayın. Böyle yapılırsa hafıza kartı ve

cihaz zarar görebilir, kart üzerinde depolanmış veriler

bozulabilir.

1. Hafıza kartını çıkarmadan önce açma/kapatma tuşuna

basın ve Hafız kartını çıkartın seçeneğini belirleyin.

Tüm uygulamalar kapanır.

2. Hafıza kartının çıkartılması tüm açık uygulamaları

kapatacak. Yine de çıkartılsın mı?

görüntülendiğinde, Evet seçeneğini belirleyin.

3. Hafıza kartını çıkartın ve 'Tamam'a basın uyarısı

görüntülenir.

4. Hafıza kartına bastırarak kartın yuvasındaki yerinden

çıkmasını sağlayın.

5. Hafıza kartını çekip çıkarın ve hafıza kartı yuvası

kapağını kapatın. Cihaz açıksa, Tamam seçeneğini

belirleyin.

Anten konumları

Cihazınızda dahili ve harici bir anten olabilir. Anten sinyal

aldığı veya yaydığı zaman gereksiz yere antene

dokunmaktan kaçının. Antene dokunulması iletişim

kalitesini etkiler, daha yüksek bir güç düzeyinde

çalışmasına neden olabilir ve batarya ömrünü kısaltabilir.

Cihazı açma ve kapatma

Cihazı açmak için:

1. Açma/kapatma tuşunu basılı tutun.

2. Cihaz PIN kodunu veya kilit kodunu sorarsa,

kodu girip Tamam seçeneğini belirleyin.

Önceden ayarlanmış kilit kodu 12345 olarak

belirlenmiştir. Kodu unutursanız ve cihaz

kilitliyse, cihazınız servis gerektirir ve ek

ücret ödemeniz gerekebilir. Daha fazla bilgi için, bir

Nokia Care noktasına veya cihazı satın aldığınız yere

başvurun.

Cihazı kapatmak için, açma/kapatma tuşuna kısa bir süre

basın ve Kapat! seçeneğini belirleyin.

16

BaşlarkenBataryayı şarj etme

Bataryanız fabrikada kısmen doldurulmuştur. Cihaz şarjın

düşük olduğunu gösteriyorsa, aşağıdakileri yapın:

1. Şarj cihazını prize takın.

2. Şarj cihazını cihaza bağlayın.

USB şarj cihazı kullanıyorsanız, cihazın fişini USB

konektörüne takın.

3. Cihaz bataryanın tam olarak şarj edildiğini

gösterdiğinde, şarj cihazını önce cihazdan, sonra da

prizden ayırın.

Bataryayı belli bir süre boyunca şarj etmeniz gerekmez ve

cihazı şarj olurken kullanabilirsiniz. Batarya tam olarak

boşalmışsa, şarj göstergesinin ekranda görünmesi veya

arama yapılabilmesi için birkaç dakika sürebilir.

USB veri kablosu ile şarj etme

USB veri kablosu ile şarj etme, şarj cihazı ile yapılan şarjdan

daha yavaştır. USB hub'ı kullanıyorsanız USB veri kablosu

ile şarj edilemeyebilir. USB hub'ları bir USB cihazı şarj etme

konusunda uyumlu olmayabilir.

USB veri kablosu bağlandığında, cihaz şarj olurken aynı

zamanda veri aktarabilirsiniz.

1. Uyumlu bir USB veri kablosu kullanarak cihazınıza

uyumlu bir USB cihazı bağlayın.

Şarj için kullanılan cihazın türüne bağlı olarak, şarjın

başlaması belli bir süre alabilir.

2. Cihaz açıksa, varolan USB modlarından seçim yapın.

Tuşlar ve parçalar

1 — Açma/kapatma düğmesi

2 — Kulaklık konektörü

3 — Kulaklık

4 — Optik Navi™ tuşu (kaydırma tuşu)

5 — Seçim tuşu

6 — Arama tuşu

7 — Mikrofon

8 — Tuş takımı

17

Başlarken9 — Bitirme tuşu

10 — Seçim tuşu

11 — Işık sensörü

12 — İkincil kamera

1 — İşlev tuşu

2 — Üst karakter tuşu

3 — Sym tuşu

4 — Geri silme tuşu

5 — Giriş tuşu

6 — Kontrol tuşu

1 — Mikro USB konektörü

2 — Hafıza kartı yuvası

3 — Ses seviyesini artırma tuşu

4 — Ses tuşu

5 — Ses seviyesini azaltma tuşu

Not: Bu cihazın yüzeyi kaplamada nikel içermez. Bu

cihazın yüzeyi paslanmaz çeliktendir.

etkin video araması ve yüksek hızlı veri bağlantısı gibi

uzun süreli kullanım sırasında cihaz ısınabilir. Çoğu

durumda bu normaldir. Cihazın gerektiği gibi

çalışmadığından şüpheleniyorsanız cihazı en yakın yetkili

servise götürün.

Kulaklıklı Mikrofon Seti

Cihazınıza uyumlu bir kulaklıklı mikrofon seti veya uyumlu

bir kulaklık bağlayabilirsiniz. Kablo modunu seçmeniz

gerekebilir.

Telefon görüşmelerini ahizesiz olarak yapmak için,

uyumlu bir uzaktan kumanda birimi olan bir kulaklıklı

mikrofon seti veya cihazdaki mikrofonu kullanın.

Uyarı: Kulaklıklı mikrofon setini kullanırken

dışarıdaki sesleri duyamayabilirsiniz.

Güvenliğinizi tehlikeye sokacak durumlarda

kulaklıklı mikrofon setini kullanmayın.

Bileklik

Bileklik kayışını takıp sıkın.

18

BaşlarkenMetin yazma

Cihazda bulunan giriş yöntemleri farklı pazarlara göre

değişiklik gösterebilir.

Klavyeyle metin yazma

Cihazınız tam bir klavyeye sahiptir.

Farklı karakter durumları arasında geçiş yapma — 

Büyük ve küçük harf modları arasında geçiş yapmak için,

üst karakter tuşuna iki kez basın. Küçük harf modunda tek

bir büyük harf ya da tam tersini girmek için, üst karakter

moduna bir kere basın ve ardından istenen harf tuşuna

basın.

Tuşun üstündeki basılı bir sayıyı ya da özel bir

karakteri girme — Önce işlev tuşuna sonra ilgili harf

tuşuna basın ya da yalnızca harf tuşunu basılı tutun. Arka

arkaya birden çok özel karakter girmek için, işlev tuşuna

iki kez hızlıca basın ve sonra istediğiniz harf tuşlarına

basın. Normal moda dönmek için işlev tuşuna bir kez

basın.

Klavyede gösterilmeyen özel bir karakter girme — 

Sym tuşuna basın ve önce öğesine sonra bir karaktere

basın.

Klavyede gösterilmeyen bir harfi girme — Aksanlı

harfler gibi harfleri çeşitli şekillerde girmek mümkündür.

Örneğin, á eklemek için, sym tuşuna basılı tutun ve

ardından istenen harf görüntülene kadar A harfine tekrar

tekrar basın. Harflerin sırası ve bulunabilirliği seçili yazma

diline göre değişir.

İfade eklemek için kullanılır — Sym tuşuna basın ve bir

ifade seçin. ifadeler yalnızca metin ve multimedya

mesajlarında kullanılabilir.

İpucu: En son kullanılan bir özel karakteri girmek

için, ctrl tuşunu basılı tutarken sym tuşuna basın ve

ardından açılan menüden istenen karakteri seçin.

Metni kopyalama ve yapıştırma

1. Üst karakter tuşunu basılı tutun, kopyalamak

istediğiniz metni vurgulamak üzere ilerleyin.

2. ctrl + C tuşlarına basın.

3. Metni yapıştırmak istediğiniz yere gidin ve ctrl + V

tuşlarına basın.

Yazma dilini değiştirme ya da metin tahmini

özelliğini etkinleştirme — Seçenklr. > Giriş

seçenekleri seçeneğini belirleyin.

Nokia Aktarma

Eski cihazınızdan içerik

kopyalama

Telefon numarası, adres, ajanda öğesi ve görüntü gibi

içeriği eski uyumlu Nokia cihazınızdan yeni cihazınıza

kopyalamak için Aktarma uygulamasını kullanabilirsiniz.

19

Başlarkenİlk kez içerik

kopyalama

1. Diğer cihazınızdan ilk

defa veri aktarmak

için, cihazınızda

Menü > Kntrl

paneli > Aktarma

seçeneğini belirleyin.

2. İki cihazı eşleştirin.

Cihazınızın Bluetooth

bağlantısı kullanan

cihazları araması için,

Devam öğesini seçin.

Hangi cihazdan içerik

aktarmak istiyorsanız

o cihazı seçin.

Cihazınıza bir kod

girmeniz istenir. Kodu (1-16 haneli) girin ve Tamam

öğesini seçin. Aynı kodu diğer cihazda da girin ve

Tamam öğesini seçin. Artık cihazlar eşleşmiştir.

Eski Nokia cihazınızda Aktarma uygulaması yoksa, yeni

cihazınız bunu bir mesaj içinde gönderir. Eski cihazda

bu mesajı açın ve ekrandaki talimatları uygulayın.

3. Cihazınızda, diğer cihazdan aktarmak istediğiniz

içeriği seçin.

Aktarım başladıktan sonra aktarımı iptal edip daha

sonra devam edebilirsiniz.

İçerik diğer cihazın hafızasından cihazınızdaki ilgili

konuma aktarılır. Aktarım süresi aktarılan veri miktarına

bağlıdır.

Aktarılabilecek içeriğin türü, içerik aktarmak için

kullanmak istediğiniz cihazın modeline bağlıdır. O cihaz

senkronizasyonu destekliyorsa, cihazlar arasında veri

senkronizasyonu da yapabilirsiniz. Diğer cihaz uyumlu

değilse cihazınız sizi uyarır.

İçerik senkronize etme, alma

veya gönderme

Menü > Kntrl paneli > Aktarma seçeneğini belirleyin.

İlk aktarımdan sonra, yeni bir aktarım başlatmak için,

modele bağlı olarak, aşağıdakiler arasından seçim yapın:

cihazınızla diğer cihaz arasında içerik

senkronizasyonu yapmak için kullanılır (diğer cihaz

senkronizasyonu destekliyorsa). Senkronizasyon iki

yönlüdür. Bir cihazda herhangi bir öğe silindiğinde, bu öğe

her iki cihazda da silinir. Senkronizasyonla silinen öğeleri

geri yükleyemezsiniz.

diğer cihazdan kendi cihazınıza içerik almak için

kullanılır. Alma işlemiyle, içerik diğer cihazdan kendi

cihazınıza aktarılır. Cihaz modeline bağlı olarak, diğer

cihazdaki orijinal içeriği saklamak veya silmek isteyip

istemediğiniz sorulabilir.

cihazınızdan diğer cihaza içerik göndermek için

kullanılır.

Bir öğeyi gönderemezseniz, diğer cihazın türüne bağlı

olarak, cihazınızdaki Nokia klasörüne, C:\Nokia veya E:

\Nokia konumuna ekleyebilirsiniz. Aktarılacak klasörü

seçtiğinizde, öğeler diğer cihazdaki ilgili klasörde (ve ters

yönde) senkronize edilir.

20

BaşlarkenAktarımı tekrarlamak için kısayolları kullanma

Veri aktarımından sonra, aynı aktarımı daha sonra

tekrarlamak için, ana görünüme aktarım ayarlarını içeren

bir kısayol kaydedebilirsiniz.

Kısayolu düzenlemek için Seçenklr. > Kısayol ayarları

seçeneğini belirleyin. Örneğin, kısayola isim verebilir veya

kısayolun ismini değiştirebilirsiniz.

Her aktarımdan sonra aktarım işlem kaydı gösterilir.

Yapılan son aktarımın işlem kaydını görmek için, ana

görünümde bir kısayola ilerleyip Seçenklr. > İşlem

kaydını göster seçeneğini belirleyin.

Aktarım çakışmalarını yönetme

Aktarılacak öğe her iki cihazda da düzenlenmişse, cihaz

otomatik olarak değişiklikleri birleştirmeye çalışır. Bu

mümkün olmadığında aktarım çakışması olur. Çakışmayı

çözmek için Tek tek kontrol et, Öncelik bu telefonda

veya Öncelik diğer telefonda seçeneğini belirleyin.

Nokia Ovi Suite

Nokia Ovi Suite, uyumlu PC'nize yükleyebileceğiniz bir

grup uygulamadır. Ovi Suite, kullanılabilir uygulamaların

tümünü, bunları çalıştırabileceğiniz bir başlatıcı

penceresinde gruplar. Cihazınızla birlikte bir hafıza kartı

verildiyse, Ovi Suite bu kartta bulunabilir.

Rehber, takvim, yapılacaklar listesi ve diğer notların

cihazınız ve uyumlu bilgisayar uygulaması arasında

senkronize olması için Ovi Suite uygulamasını

kullanabilirsiniz. Ovi Suite'i kullanarak, cihazınız ve

uyumlu tarayıcılar arasında yer imlerini de aktarabilir,

cihazınız ve uyumlu bir PC arasında resim ve video klipler

aktarabilirsiniz.

Senkronizasyon ayarlarına dikkat edin. Senkronizasyon

işleminin bir parçası olarak yapılan veri silme işlemi

seçtiğiniz ayarlara göre belirlenecektir.

Ovi Suite'i kullanabilmek için, Microsoft Windows XP (SP2

veya daha sonraki sürümü) veya Windows Vista (SP1 veya

daha sonraki sürümü) ve USB veri kablosu veya Bluetooth

bağlantısıyla uyumlu olan bir bilgisayarınız olması

gerekir.

Ovi Suite, Apple Macintosh bilgisayar ile uyumlu değildir.

Ovi Suite hakkında daha fazla bilgi için, tümleşik yardıma

bakın ya da www.nokia.com/support adresini ziyaret

edin.

Nokia Ovi Suite Yükleme

1. Nokia E72 cihazınıza hafıza kartı takılmış olduğundan

emin olun.

2. USB kablosunu bağlayın. PC'niz yeni aygıtı tanır ve

gerekli sürücüleri yükler. Bu işlemin tamamlanması

birkaç dakika sürebilir.

3. USB bağlantı modu olarak cihazınızdaki Depolama

seçeneğini belirleyin. Cihazınız Windows dosya

tarayıcıda Çıkarılabilir Disk olarak görünür.

4. Windows dosya tarayıcı ile hafıza kartı sürücüsünün

kökünü açın ve Ovi Suite yükleme dosyasını seçin.

5. Yükleme başlar. Talimatları uygulayın.

İpucu: Ovi Suite'i güncellemek için veya Ovi Suite'i

hafıza kartından yüklerken sorun yaşıyorsanız,

yükleme dosyasını PC'nize kopyalayın ve yüklemeyi

PC'den başlatın.

21

BaşlarkenOvi by Nokia

Ovi by Nokia ile yeni yerler ve servisler bulabilir ve

arkadaşlarınızla bağlantınızı sürdürebilirsiniz. Örneğin

şunları yapabilirsiniz:

• Ovi Mağaza'dan cihazınıza oyunlar, uygulamalar,

videolar ve zil sesleri indirebilirsiniz

• Ücretsiz yürüme ve araba navigasyonu ile yolunuzu

bulun, seyahat planları yapın ve konumları harita

üzerinde görüntüleyin

• Ücretsiz bir Ovi E-posta hesabı edinin

• Müzik indir

Bazı öğeler ücretsizdir, diğerleri için ise ücret ödemeniz

gerekebilir.

Kullanılabilir servisler ülkeye ve bölgeye göre değişebilir

ve tüm diller desteklenmez.

Nokia Ovi servislerine erişmek için www.ovi.com adresine

gidin ve kendi Nokia hesabınızı oluşturun.

Daha fazla bilgi için www.ovi.com adresindeki destek

bölümüne bakın.

Ovi Mağaza hakkında

Ovi Mağaza ile, mobil oyunları, uygulamaları, videoları,

resimleri, temaları ve zil seslerini cihazınıza

indirebilirsiniz. Bazı öğeler ücretsizdir; diğerlerini ise kredi

kartınızla veya telefon faturanız aracılığıyla satın almanız

gerekir. Ödeme yöntemlerinin kullanılabilirliği,

bulunduğunuz ülkeye ve şebeke servis sağlayıcınıza

bağlıdır. Ovi Mağaza, mobil cihazınızla uyumlu ve

zevkinize ve konumunuza uygun olan içerikler sunar.

Nokia E72 cihazınız

Yeni Nokia Eseries cihazınız Ajanda, Rehber ve E-posta

uygulamalarının yeni sürümlerinin yanısıra yeni bir giriş

ekranı da içermektedir.

Temel özellikler

Yeni Nokia E72 cihazınız işinizi ve kişisel bilgilerinizi

yönetmenize yardımcı olur. Bazı temel özellikler aşağıda

vurgulanmıştır:

Hareket halindeyken e-postalarınızı okuyun ve

yanıtlayın.

22

Nokia E72 cihazınızAjanda uygulaması ile güncel kalın ve

toplantılarınızı planlayın.

Rehber uygulaması ile iş ortaklarınızı ve

arkadaşlarınızı yönetin.

WLAN sihirbazı uygulamasını kullanarak

kablosuz bir LAN'a (WLAN) bağlanın.

Quickoffice uygulamasını kullanarak belgelerle,

çizelgelerle ve sunumlarla çalışın.

Haritalar uygulamasını kullanarak

ilgilendiğiniz şeyleri bulun.

İş modundan kişisel moda geçiş yapın.

Modlar uygulamasını kullanarak giriş

ekranınızın görünümünü ve ayarını düzenleyin.

Intranet uygulamasıyla şirket intranetinize göz

atın.

Aktarma uygulamasıyla önceki cihazdaki

kartvizit ve ajanda bilgilerinizi Nokia E72

cihazınıza taşıyın.

Yazılım güncelleme uygulamasını kullanarak

uygulamalar için varolan güncellemeleri

kontrol edin ve cihazınıza indirin.

Başkalarının önemli bilgilerinize erişmesini

önlemek için cihazınızı veya hafıza kartınızı

şifreleyin.

Giriş ekranı

Giriş ekranı

Giriş ekranında en sık kullandığınız uygulamalarınıza

hızlıca erişebilir, cevapsız arama veya yeni mesaj olup

olmadığını tek bakışta görebilirsiniz.

simgesini gördüğünüzde, mevcut işlemlerin listesine

erişmek için sağa ilerleyin. Listeyi kapatmak için, sola

doğru ilerleyin.

Giriş ekranında şunlar

bulunur:

1. Uygulama

kısayolları. Bir

uygulamaya

erişmek için,

uygulamanın

kısayolunu seçin.

2. Bilgi alanı. Bilgi

alanında gösterilen

bir öğeyi kontrol etmek için öğeyi seçin.

3. Bildirim alanı. Bildirimleri görüntülemek için, bir

kutuya gidin. Kutular yalnızca içinde öğe varsa görünür

durumdadır.

İşle ilgili e-posta ve bildirimlerinizi gösteren bir ekran,

kişisel e-postanızı gösteren bir başka ekran gibi farklı

amaçlar için iki ayrı giriş ekranı tanımlayabilirsiniz. Bu

şekilde, ofis saatleri dışında işle ilgili mesajları görmenize

gerek kalmaz.

Giriş ekranları arasında geçiş yapmak için seçeneğini

belirleyin.

23

Nokia E72 cihazınızGiriş ekranında hangi tür öğeleri ve kısayolları görmek

istediğinizi tanımlamak ve giriş ekranının görünümünü

ayarlamak için Menü > Kntrl paneli ve Modlar

seçeneklerini belirleyin.

Ana ekranda çalışma

Ana ekranda kartvizit aramak için, kartvizitin adını

girmeye başlayın. Bulunan eşlemeleri içeren listeden

istenilen kartviziti seçin. Bu özellik tüm dillerde

kullanılamayabilir.

Kartviziti aramak için arama tuşuna basın.

Kartvizit aramayı devre dışı bırakmak için Seçenklr. >

Kartvizit arama kapalı seçeneğini belirleyin.

Alınan mesajlarınızı kontrol etmek için bildirim alanındaki

mesaj kutusunu seçin. Mesajı okumak için mesajı seçin.

Diğer görevlere erişmek için sağa ilerleyin.

Cevapsız aramalarınızı görüntülemek için bildirim

alanındaki aramalar kutusunu seçin. Geri aramak için,

aramayı seçin ve arama tuşuna basın. Arayana kısa mesaj

göndermek için, aramayı seçin, sağa doğru ilerleyin ve

kullanılabilir eylemler listesinden Mesaj gönder

seçeneğini belirleyin.

Telesekreterinizi dinlemek için bildirim alanındaki

telesekreter kutusunu seçin. İstenilen telesekreteri seçin

ve arama tuşuna basın.

Tek dokunmalı tuşlar

Tek dokunmalı tuşlarla uygulamalara ve görevlere hızlıca

erişebilirsiniz. Her tuş bir uygulama veya göreve

atanmıştır. Bunları değiştirmek için Menü > Kntrl

paneli > Ayarlar öğesini seçin ve Genel >

Kişiselleştirme > Tek dok. tuşlr. seçeneğini belirleyin.

Servis sağlayıcınız tuşlara uygulama atamış olabilir ve bu

durumda tuşları değiştiremezsiniz.

1 — Giriş tuşu

2 — Rehber tuşu

3 — Ajanda tuşu

4 — E-posta tuşu

Giriş tuşu

Ana ekrana ulaşmak için kısa süreyle giriş tuşuna basın.

Ana menüye erişmek için giriş tuşuna kısa süreyle tekrar

basın.

Etkin uygulamaların listesini görüntülemek için giriş

tuşuna birkaç saniye basın. Liste açıldığında listeyi

kaydırmak için giriş tuşuna kısa bir süre basın. Seçilen

uygulamayı açmak için, birkaç saniye giriş tuşuna basın

veya kaydırma tuşuna basın. Seçili uygulamayı kapatmak

için geri silme tuşuna basın.

Arka planda çalışır durumda uygulama bırakılması batarya

tüketimini artırır ve batarya ömrünü azaltır.

24

Nokia E72 cihazınızRehber tuşu

Rehber uygulamasını açmak için rehber tuşuna kısa

süreyle basın.

Yeni kartvizit oluşturmak için rehber tuşuna birkaç saniye

basın.

Ajanda tuşu

Ajanda uygulamasını açmak için ajanda tuşuna kısa

süreyle basın.

Yeni toplantı kaydı oluşturmak için ajanda tuşuna birkaç

saniye basın.

E-posta tuşu

Varsayılan posta kutunuzu açmak için e-posta tuşuna kısa

süreyle basın.

Yeni e-posta mesajı oluşturmak için e-posta tuşuna birkaç

saniye basın.

Optik Navi tuşu

Web sayfalarını ve haritaları taramak ve bunlar arasında

gezinmek ve listelerde ilerlemek için, parmağınızı Optik

Navi tuşu (kaydırma tuşu) üzerinde kaydırın.

Listedeki öğeler arasında tek tek ilerlemek için,

parmağınızı kaydırma tuşu üzerinde yavaşça kaydırın.

Listede ilerlerken bir seferde birden fazla öğeyi geçmek

veya ekranda hareket etmek için, parmağınızı kaydırma

tuşu üzerinde hızlıca kaydırın.

Fotoğraf çekme — Kamerada autofocus yapmak için,

parmağınızı kaydırma tuşunun üzerinde tutun. Fotoğraf

çekmek için kaydırma tuşuna basın.

Optik Navi tuşu ayarları — Optik Navi tuşunu

etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak ya da diğer

ayarlarda değişiklik yaomak için, Menü > Kntrl paneli >

Ayarlar ve Genel > Kişiselleştirme > Optik Navi tuşu

seçeneğini belirleyin.

Aramaların veya

alarmların sesini

kapatmak için cihazı

döndürme

Cihazınızdaki sensörleri etkinleştirdiğinizde, cihazı yüzü

aşağı bakacak şekilde döndürerek gelen arama sesini

kapatabilir veya alarmı erteleyebilirsiniz.

Döndürme seçeneklerini tanımlamak için, Menü > Kntrl

paneli > Ayarlar ve Genel > Sensörler > Döndürme

kontrolü öğelerini seçin.

25

Nokia E72 cihazınızAjanda

Ajanda hakkında

Menü > Ajanda seçeneğini belirleyin.

Ajandayla, planlanmış etkinlikler ve randevular oluşturun

ve varolanları görüntüleyin, farklı ajanda görünümleri

arasında geçiş yapın.

Ay görünümünde, takvim kayıtları bir üçgen şekli ile

işaretlenir. Yıldönümü kayıtları ise ünlem işaretiyle

işaretlenir. Seçili günün kayıtları bir liste halinde gösterilir.

Ajanda kayıtlarını açmak için bir ajanda görünümü ve bir

kayıt seçin.

simgesini gördüğünüzde, mevcut işlemlerin listesine

erişmek için sağa ilerleyin. Listeyi kapatmak için, sola

doğru ilerleyin.

Ajanda kayıtları oluşturma

Bu seçeneği belirleyin; Menü > Ajanda.

Aşağıdaki ajanda kaydı türlerini oluşturabilirsiniz:

• Toplantı kayıtları size belirli tarih ve saatteki olayları

hatırlatır.

• Toplantı istekleri katılımcılara gönderebileceğiniz

davetlerdir. Toplantı istekleri oluşturabilmeniz için

cihazınızda uyumlu bir posta kutusu yapılandırılmış

olmalıdır.

• Not kayıtları, günün belirli bir saatine değil bütün güne

aittir.

• Yıldönümü kayıtları, size doğum günlerini ve özel

tarihleri hatırlatır. Günün belirli bir saatini değil belirli

bir günü gösterir. Yıldönümü kayıtları her yıl yinelenir.

• Yapılacak kayıtları, bitiş tarihi olan görevleri size

anımsatır, ancak günün belirli bir saatini hatırlatmaz.

Ajanda kaydı oluşturmak için bir tarih seçin, ardından

Seçenklr. > Yeni kayıt seçeneğini ve kayıt türünü

belirleyin.

Toplantı kayıtlarının önceliğini belirlemek için

Seçenklr. > Öncelik seçeneğini belirleyin.

Senkronizasyon sırasında kaydın nasıl kullanılacağını

tanımlamak üzere, ajanda çevrimiçi ise kaydı

görüntüleyenlerden gizlemek için Kişisel seçeneğini,

kaydın görüntüleyenler tarafından görülebilmesi için

Genel seçeneğini veya kaydın bilgisayara

kopyalanmaması için Yok seçeneğini belirleyin.

Kaydı uyumlu bir cihaza göndermek için Seçenklr. >

Gönder seçeneğini belirleyin.

Bir toplantı kaydı ile ilgili toplantı isteği yapmak için

Seçenklr. > Katılımcı ekle seçeneğini belirleyin.

Toplantı istekleri oluşturma

Bu seçeneği belirleyin; Menü > Ajanda.

Toplantı istekleri oluşturabilmeniz için cihazınızda

uyumlu bir posta kutusu yapılandırılmış olmalıdır.

Bir toplantı kaydı oluşturmak için:

1. Bir toplantı girişi oluşturmak üzere bir gün seçin ve

Seçenklr. > Yeni kayıt > Toplantı isteği seçeneğini

26 belirleyin.

Nokia E72 cihazınız2. Gerekli katılımcıların adlarını girin. Rehberinizden ad

eklemek için, adın ilk birkaç karakteri girin ve önerilen

eşlemelerden seçin. İsteğe bağlı katılımcılar eklemek

için Seçenklr. > İsteğe bağlı ktlmc ekle seçeneğini

belirleyin.

3. Konuyu girin.

4. Başlangıç ve bitiş saatlerini ve tarihlerini girin veya

Tam gün etknl. seçeneğini belirleyin.

5. Konumu girin.

6. Gerekiyorsa, giriş için bir uyarı ayarlayın.

7. Yinelenen bir toplantı için yineleme saatini belirleyin

ve bitiş tarihini girin.

8. Bir açıklama girin.

Toplantı isteklerinin önceliğini belirlemek için

Seçenklr. > Öncelik seçeneğini belirleyin.

Toplantı isteği göndermek için Seçenklr. > Gönder

seçeneğini belirleyin.

Ajanda görünümleri

Menü > Ajanda seçeneğini belirleyin.

Aşağıdaki görünümler arasında geçiş yapabilirsiniz:

• Aylık görünüm, seçili günün geçerli ayını ve ajanda

kayıtlarını bir listede gösterir.

• Haftalık görünüm, seçilen haftanın etkinliklerini yedi

günlük kutular halinde gösterir.

• Günlük görünüm, seçili günün etkinliklerini başlangıç

saatlerine göre zaman dilimlerinde gruplanmış olarak

gösterir.

• Yapılacak görünümünde tüm yapılacak öğeler

görüntülenir.

• Gündem görünümü, seçili gündeki etkinlikleri liste

halinde gösterir.

Görünümü değiştirmek için Seçenklr. > Görünümü

değiştir seçeneğini belirleyin ve istenen görünümü seçin.

İpucu: Hafta görünümünü açmak için hafta sayısını

seçin.

Aylık, haftalık, günlük ve gündem görünümlerinde sonraki

veya önceki güne gitmek için istenen günü seçin.

Varsayılan görünümü değiştirmek için Seçenklr. >

Ayarlar > Varsayılan görünüm seçeneğini belirleyin.

Kartvizitler

Rehber hakkında

Menü > Rehber seçeneğini belirleyin.

Rehber ile, kişilerinizin telefon numarası, ev adresi veya eposta adresi gibi kartvizit bilgilerini kaydedebilir ve

güncelleştirebilirsiniz. Kartvizite kişisel bir zil sesi veya

küçük resim ekleyebilirsiniz. Ayrıca, birçok kişi ile aynı

anda iletişim kurmanıza ve kartvizit bilgilerini uyumlu

cihazlara göndermenize olanak tanıyan kartvizit grupları

da oluşturabilirsiniz.

simgesini gördüğünüzde, mevcu eylemlerin listesine

erişmek için sağa ilerleyin. Listeyi kapatmak için, sola

doğru ilerleyin.

27

Nokia E72 cihazınız

YAZIYI TOPLU OKUMAK İÇİN TIKLAYIN... 

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.