12 Eylül 2013 Perşembe 00:00
Nokia 5800 Kullanma  Kılavuzu
banner23

Nokia 5800 XpressMusic Kullanım Kılavuzu

Baskı 7.1UYGUNLUK BİLDİRİMİ

NOKIA CORPORATION, bu RM-356 ürününün 1999/5/EC sayılı Direktifin esas şartları ve diğer ilgili hükümlerine uygun olduğunu beyan

eder. Uygunluk Bildirimi'nin bir kopyasını http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/ adresinde bulabilirsiniz.

© 2011 Nokia telif hakkıdır. Tüm hakları mahfuzdur.

Nokia, Nokia Connecting People, Nokia Care ve XpressMusic, Nokia Corporation'ın ticari veya tescilli ticari markalarıdır. Nokia tune, Nokia Corporation'ın ses markasıdır.

Burada adı geçen diğer ürün ve şirket isimleri, kendi sahiplerinin ticari markaları ve ticari adları olabilir.

Bu belge içindekilerin tamamı veya bir bölümü, Nokia'nın önceden yazılı izni alınmaksızın herhangi bir biçimde yeniden oluşturulamaz, başka bir yere aktarılamaz,

dağıtılamaz, saklanamaz veya yedeklenemez. Nokia, sürekli bir gelişim politikası izlemektedir. Nokia, bu belgede tanımlanan herhangi bir üründe önceden bildirimde

bulunmaksızın değişiklik ve yenilik yapma hakkını saklı tutar.

This software is based in part of the work of the FreeType Team. This product is covered by one or more of the following patents: United States Patent 5,155,805,

United States Patent 5,325,479, United States Patent 5,159,668, United States Patent 2232861 and France Patent 9005712.

Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

Portions of the Nokia Maps software are ©1996-2011 The FreeType Project. All rights reserved.

Bu ürünün lisansı, MPEG-4 Görsel Patent Portföy Lisansı uyarınca, (i) kişisel ve ticari olmayan bir faaliyet sürdüren bir tüketici tarafından MPEG-4 Görsel Standardına

uygun olarak kodlanmış bilgilerle ilişkili kişisel ve ticari olmayan kullanım ve (ii) lisanslı bir video sağlayıcısı tarafından sağlanan MPEG-4 videosu ile bağlantılı olarak

kullanım için verilmiştir. Başka herhangi bir kullanım için açık veya zımni hiçbir lisans verilmemektedir. Tanıtım amaçlı, dahili ve ticari kullanımlarla ilgili bilgiler de

dahil olmak üzere daha fazla bilgi, MPEG LA, LLC'den edinilebilir. Bkz. http://www.mpegla.com.

UYGULANAN YASALARIN İZİN VERDİĞİ AZAMİ ÖLÇÜDE, NOKIA YA DA HERHANGİ BİR LİSANSÖRÜ, HİÇBİR DURUMDA, MEYDANA GELME NEDENİ NE OLURSA OLSUN OLUŞABİLECEK

HERHANGİ BİR GELİR, KAR VEYA VERİ KAYBINDAN VEYA ÖZEL, BEKLENMEYEN, BİR ŞEYİN SONUCUNDA MEYDANA GELEN YA DA DOLAYLI HASAR VEYA KAYIPLARDAN SORUMLU

TUTULAMAZ.

İŞBU BELGENİN İÇERİĞİ "OLDUĞU GİBİ" SUNULMAKTADIR. YÜRÜRLÜKTEKİ KANUNLARIN GEREKTİRDİĞİ HALLER DIŞINDA, TİCARİ OLARAK SATILABİLİRLİK VE BELİRLİ BİR AMACA

UYGUNLUK İLE İLGİLİ ZIMNİ GARANTİLER DE DAHİL OLMAK ÜZERE ANCAK BUNLARLA KISITLI OLMAMAK ŞARTIYLA, İŞBU BELGENİN DOĞRULUĞU, GÜVENİLİRLİĞİ VEYA İÇERİĞİİLE

İLGİLİ OLARAK, AÇIK VEYA ZIMNİ HERHANGİ BİR GARANTİ VERİLMEMİŞTİR. NOKIA, HERHANGİ BIR ZAMANDA, ÖNCEDEN BİLDİRİMDE BULUNMAKSIZIN, İŞBU BELGEYİ DEĞİŞTİRME

VEYA GERİ ÇEKME HAKKINI SAKLI TUTAR.Cihaz içindeki yazılıma ters mühendislik işlemi uygulanması, yürürlükteki yasaların izin verdiği ölçüde yasaktır. Bu kullanım kılavuzu, Nokia'nın beyanları, garantileri,

zararları ve sorumlulukları ile ilgili sınırlamaları içerdiği gibi, söz konusu sınırlamalar benzer şekilde Nokia lisansörlerinin beyanları, garantileri, zararları ve

sorumluluklarını da sınırlamaktadır.

Cihazınızla birlikte gelen diğer şahıslara ait uygulamalar, Nokia'ya bağlı veya Nokia ile ilgili olmayan kişiler veya şirketlere ait ve onlar tarafından oluşturulmuş olabilir.

Bağımsız geliştirici uygulamalarının telif hakları veya fikri mülkiyet hakları Nokia'ya ait değildir. Bu nedenle Nokia, bu uygulamalara ilişkin son kullanıcı desteğiyle veya

uygulamaların çalışmasıyla ilgili ve uygulamalarda veya malzemelerde yer alan herhangi bir bilgi hakkında hiçbir sorumluluk kabul etmez. Nokia diğer şahıslara ait

uygulamalar için hiçbir garanti vermez. UYGULAMALARI KULLANMANIZ DURUMUNDA, UYGULAMALARIN AÇIK VEYA ZIMNİ HİÇBİR TÜRDE GARANTİ OLMAKSIZIN VE UYGULANAN

YASALARIN İZİN VERDİĞİ AZAMİ ÖLÇÜDE "OLDUKLARI GİBİ" SAĞLANMIŞ OLDUKLARINI KABUL ETMEKTESİNİZ. AYRICA, NOKIA VEYA BAĞLI ORTAKLARI; UNVAN, SATILABİLİRLİK

VEYA BELLİ BİR AMACA UYGUNLUK YA DA YAZILIMLARIN DİĞER ÜRETİCİLERE AİT PATENTLERİ, TELİF HAKLARINI, TİCARİ MARKALARI VEYA DİĞER HAKLARI İHLAL ETMEYECEĞİ

KONULARINDAKİ GARANTİLER DE DAHİL ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK KOŞULUYLA, AÇIK VEYA ZIMNİ HİÇBİR BEYANDA BULUNMAMAKTA VEYA GARANTİ VERMEMEKTE

OLDUĞUNU KABUL ETMEKTESİNİZ.

Bazı ürünlerin ve uygulamalarının ve servislerinin temini, bölgelere göre farklılık gösterebilir. Ayrıntılar ve dil seçenekleri için lütfen size en yakın Nokia bayiine danışın.

Bu cihaz, Amerika Birleşik Devletleri'nin ve diğer ülkelerin ihracat yasalarına ve düzenlemelerine tabi olan parça, teknoloji veya yazılım içerebilir. Kanunlara aykırı

değişiklik yapılamaz.

FCC/ENDÜSTRİ KANADA BİLDİRİMİ

Cihazınız TV veya radyo ile girişime neden olabilir (örneğin, telefon alıcı donanıma yakın olarak kullanılırken). FCC veya Endüstri Kanada, bu girişimler engellenemediği

takdirde telefonu kullanmayı durdurmanızı isteyebilir. Yardım gerekirse, yerel servis ile temasa geçin. Bu cihaz FCC kuralları kısım 15’e uygundur. Aşağıdaki iki şarta

bağlı olarak kullanılabilir: (1) Bu cihaz zararlı girişimlere neden olmaz ve (2) bu cihaz istenmeyen şekilde çalışmasına neden olabilecek girişimler de dahil olmak üzere

tüm girişimleri kabul etmelidir. Nokia tarafından özellikle onaylanmayan her türlü değişiklik veya modifikasyon, kullanıcının bu donanımı kullanım yetkisini geçersiz

kılabilir.

Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu

Det Norske Veritas Region Norge Veritasveien 1, N-1322 Høvik Tel: +47 67 579900, Faks: +47 67 57 99 11 Norveç

Üretici Firma

Nokia Corporation, Keilalahdentie 4, 02150 Espoo, Finlandiya Tel: +358 7180 08000 Faks: +358 7180 38226

Model numarası: 5800d-1

/Baskı 7.1 TRİçindekiler

Güvenlik...............................................................8

Cihazınız hakkında.....................................................................8

Şebeke servisleri........................................................................9

1. Başlarken........................................................10

Tuşlar ve parçalar....................................................................10

SIM kartı takma........................................................................11

Bataryayı takma ......................................................................11

Bataryayı şarj etme.................................................................12

Cihazı açma..............................................................................13

Kalem........................................................................................13

Tuşları ve dokunmatik ekranı kilitleme................................13

Giriş ekranı...............................................................................13

Menüye erişme.........................................................................14

Dokunmatik ekran eylemleri..................................................14

Medya tuşu...............................................................................16

Zil sesini değiştirme................................................................16

Destek.......................................................................................16

Ovi'yi Açma...............................................................................16

2. Yardım bulma.................................................17

Cihazdaki yardım.....................................................................17

Ayarlar.......................................................................................17

Giriş kodları..............................................................................17

Batarya ömrünü uzatma.........................................................18

Kullanılabilir hafızayı artırma.................................................19

3. Cihazınız.........................................................19

Hoş geldiniz..............................................................................19

Eski cihazınızdan rehber veya fotoğraf kopyalama.............20

Ekran göstergeleri...................................................................20

Hafıza kartı...............................................................................21

Ses seviyesi ve hoparlör kontrolü..........................................23

Kısayollar..................................................................................23

Anten konumları......................................................................23

Rehber çubuğu.........................................................................24

Hatsız tercih.............................................................................24

Sensör ayarları ve ekranı döndürme.....................................24

Kulaklıklı Mikrofon Seti...........................................................25

SIM kartı çıkarma.....................................................................25

Bilekliği takma.........................................................................26

Uzaktan kilitleme.....................................................................26

4. Arama yapma.................................................26

Çağrılar sırasında dokunmatik ekran....................................26

Sesli arama yapma .................................................................26

Arama sırasında.......................................................................27

Telesekreter ............................................................................28

Gelen aramayı cevaplama veya reddetme............................28

Konferans araması yapma......................................................28

Telefon numarasını hızlı arama ............................................29

Arama bekletme......................................................................29

Sesle arama..............................................................................29

Video araması yapma..............................................................30

Video araması sırasında..........................................................31

Video aramasını cevaplama veya reddetme.........................31

Video paylaşımı........................................................................31

İşlem kaydı...............................................................................335. Metin yazma...................................................35

Ekran klavyesi..........................................................................35

El yazısı.....................................................................................36

Alfasayısal tuş takımı..............................................................36

Dokunma girişi ayarları...........................................................38

6. Rehber (telefon defteri).................................38

İsim ve numaraları kaydetme ve düzenleme.......................39

Kartvizit araç çubuğu..............................................................39

İsimleri ve numaraları yönetme............................................39

Varsayılan numaralar ve adresler atama..............................39

Kartvizitler için zil sesleri, görüntüler ve arama metni.......40

Kartvizit kopyalama................................................................40

SIM servisleri............................................................................41

7. Mesajlar..........................................................42

Mesajlar ana görünümü..........................................................42

Mesaj yazma ve gönderme.....................................................42

Mesajlar gelen kutusu.............................................................43

E-postanızı ayarlama...............................................................44

Posta kutusu............................................................................44

Mail for Exchange.....................................................................46

SIM karttaki mesajları görüntüleme......................................46

Hücre yayını mesajları.............................................................47

Servis komutları.......................................................................47

Mesaj ayarları...........................................................................47

8. Cihazınızı kişiselleştirme................................49

Cihazınızın görünümünü değiştirme.....................................49

Tercihler....................................................................................49

9. Müzik klasörü.................................................50

Müzik çalar...............................................................................50

Nokia Müzik Mağazası.............................................................52

Nokia Podcasting.....................................................................53

Radyo........................................................................................54

10. Galeri............................................................55

Dosyaları görme ve düzenleme..............................................55

Fotoğrafları ve videoları görüntüleme..................................55

Görüntüleri ve videoları düzenleme......................................56

TV çıkışı modu..........................................................................56

11. Kamera.........................................................57

Kamerayı etkinleştirme...........................................................57

Fotoğraf çekme........................................................................57

Video kaydı...............................................................................61

12. Konumlama (GPS).........................................62

GPS hakkında............................................................................62

Yardımlı GPS (A-GPS)................................................................63

Cihazınızı doğru tutma...........................................................63

GPS bağlantısı oluşturmayla ilgili ipuçları............................63

Konum istekleri........................................................................64

Yer işaretleri.............................................................................64

GPS verisi..................................................................................65

Konumlandırma ayarları.........................................................65

13. Haritalar.......................................................66

Haritalar'a giriş........................................................................66

Yerinizi ve haritayı görüntüleme...........................................66

Harita görünümü.....................................................................67

İçindekilerHaritanın görünümünü değiştirme.......................................67

Haritaları indirme ve güncelleme..........................................67

Konumlama yöntemleri hakkında.........................................68

Yer bulma.................................................................................68

Yer ayrıntılarını görüntüleme.................................................69

Yerleri ve rotaları kaydetme...................................................69

Yerleri ve rotaları görüntüleme ve düzenleme....................70

Arkadaşlarınıza yerler gönderme..........................................70

Sesli rehberlik alma.................................................................70

Hedefinize arabayla ulaşma...................................................71

Navigasyon görünümü............................................................71

Trafik ve güvenlik bilgileri alma............................................71

Hedefinize yürüyerek ulaşma.................................................72

Rota planlama..........................................................................72

14. Bağlantı........................................................73

Veri bağlantıları ve erişim noktaları......................................73

Şebeke ayarları........................................................................74

Kablosuz LAN ...........................................................................74

Erişim noktaları........................................................................76

Etkin veri bağlantılarınızı görüntüleme................................79

Senkronizasyon........................................................................79

Bluetooth bağlantısı................................................................79

USB kablosu kullanarak veri aktarma....................................83

PC bağlantıları..........................................................................83

Yönetim ayarları......................................................................83

15. Çevrimiçi paylaşım.......................................84

Çevrimiçi paylaşım hakkında..................................................84

Servislere abone olma.............................................................84

Hesaplarınızı yönetme............................................................85

Gönderi oluşturma..................................................................85

Galeri'den dosya gönderme ..................................................85

16. Nokia Video merkezi....................................86

Video klipleri görüntüleme ve indirme.................................86

Video yayınları.........................................................................87

Videolarım................................................................................87

Bilgisayarınızdan video aktarma...........................................88

Video merkezi ayarları............................................................88

17. İnternet........................................................89

Web tarayıcı hakkında............................................................89

Web'i tarama............................................................................89

Yer imi ekleme.........................................................................89

Web beslemelerine abone olma............................................89

18. Arama...........................................................90

Arama hakkında.......................................................................90

Arama başlatma.......................................................................90

19. Ovi Mağazası.................................................91

Ovi Mağaza hakkında..............................................................91

20. Diğer uygulamalar.......................................91

Saat ..........................................................................................91

Ajanda.......................................................................................92

Dosya yöneticisi.......................................................................92

Uygulama yöneticisi................................................................93

Cihazınızı kullanarak yazılımı güncelleştirme......................95

RealPlayer ................................................................................95

Kaydedici..................................................................................96

İçindekilerNot yazma................................................................................97

Hesaplama yapma...................................................................97

Dönüştür...................................................................................97

Sözlük........................................................................................97

21. Ayarlar .........................................................98

Telefon ayarları........................................................................98

Arama ayarları.......................................................................104

22. Sorun giderme............................................105

23. Çevreyi koruyun.........................................108

Enerji tasarrufu yapın...........................................................108

Geri dönüştürün.....................................................................108

Ürün ve güvenlik bilgileri................................109

Dizin.................................................................114

İçindekilerGüvenlik

Bu basit talimatları okuyun. Bu talimatlara uyulmaması

tehlikeli ya da yasalara aykırı olabilir. Daha fazla bilgi için

kullanım kılavuzunun tamamını okuyun.

GÜVENLİ BİR BİÇİMDE AÇMA

Kablosuz telefon kullanımının yasak olduğu veya

girişim ya da tehlikeye neden olabileceği

durumlarda cihazı açmayın.

YOL GÜVENLİĞİ ÖNCE GELİR

Yerel yasaların tümüne uyun. Sürüş sırasında, aracı

kullanabilmek için ellerinizin her zaman serbest

olmasını sağlayın. Sürüş sırasında önceliğiniz yol

güvenliği olmalıdır.

GİRİŞİM

Tüm kablosuz cihazlar, performansı

etkileyebilecek girişime maruz kalabilir.

YASAKLANAN ALANLARDA KAPATIN

Her türlü kısıtlamaya uyun. Uçaktayken, tıbbi

cihaz, yakıt, kimyasal veya patlama alanlarının

yakınındayken cihazı kapatın.

KALİFİYE SERVİS

Bu ürünü yalnızca kalifiye personel monte edebilir

veya onarabilir.

DONANIMLAR VE BATARYALAR

Yalnızca onaylı donanımları ve bataryaları

kullanın. Uyumsuz ürünleri bağlamayın.

SUYA DAYANIKLILIK

Cihazınız suya dayanıklı değildir. Cihazınızı kuru

tutun.

Cihazınız hakkında

Bu kılavuzda açıklanan kablosuz cihaz GSM 850, 900, 1800,

1900 ve UMTS 900, 2100 şebekeleri içinde kullanım için

onaylanmıştır. Şebekeler hakkında daha fazla bilgi almak için

servis sağlayıcınıza başvurun.

Cihazınız çeşitli bağlantı yöntemlerini destekler ve bilgisayar

gibi virüslere ve diğer zararlı içeriklere maruz kalabilir.

Mesajlar, bağlantı istekleri ve indirmelerle çalışırken ve

gezinme sırasında dikkatli olun. Yalnızca, Symbian Signed

olan veya Java Verified™ testini geçen uygulamalar gibi

güvenilir kaynaklardan gelen, yeterli güvenliği ve korumayı

sunan hizmetleri ve yazılımları yükleyip kullanın. Cihazınıza

ve bağlı diğer bilgisayarlara virüsten koruma ve diğer

güvenlik yazılımlarını yüklemeyi göz önünde bulundurun.

Cihazınızda, önceden yüklenmiş yer işaretleri ve üçüncü taraf

internet sitelerinin bağlantıları olabilir ve üçüncü taraf

sitelere erişmenize izin verebilir. Bunların Nokia ile bağlantısı

yoktur ve Nokia bu siteler için herhangi bir onay vermemekte

veya sorumluluk almamaktadır. Bu tür sitelere erişirseniz,

güvenlik veya içerik açısından tedbirli olun.

Uyarı: Bu cihazın, çalar saat dışındaki özelliklerini

kullanmak için cihaz açık olmalıdır. Kablosuz cihaz

8 © 2011 Nokia telif hakkıdır. Tüm hakları mahfuzdur.kullanımının girişim veya tehlikeye neden olabileceği

durumlarda cihazı açmayın.

Bu cihazı kullanırken telif hakları da dahil olmak üzere tüm

yasalara uyun, yerel örf ve adet kurallarına ve başkalarının

gizlilik hakkı ile yasal haklarına riayet edin. Telif hakkı

koruması, bazı görüntülerin, müzik ve diğer içerik öğelerinin

kopyalanmasına, modifiye edilmesine veya aktarılmasına

engel oluşturabilir.

Cihazınızda kayıtlı tüm önemli bilgilerin yedek kopyalarını

alın veya yazılı kayıtlarını bulundurun.

Başka bir cihaza bağlarken, ayrıntılı güvenlik talimatları için

diğer cihazın kullanım kılavuzunu okuyun. Uyumsuz ürünleri

bağlamayın.

Bu kılavuzdaki resimler cihaz ekranınızdakilerden farklı

görünebilir.

Cihazınız hakkındaki diğer önemli bilgiler için kullanım

kılavuzuna bakın.

Şebeke servisleri

Cihazı kullanabilmeniz için bir kablosuz servis sağlayıcısından

servis almanız gerekir. Bazı özellikler her şebekede

bulunmaz; diğer özellikleri kullanmak için servis

sağlayıcınızla özel düzenlemeler yapmanız gerekebilir.

Şebeke servislerinin kullanılması veri iletimi içerir. Ana

şebekenizdeki ücretler ve diğer şebekelerde dolaşım

ücretlerini servis sağlayıcınızdan kontrol edin. Servis

sağlayıcınız hangi ücretlerin uygulanacağını açıklayabilir.

Bazı şebekelerde bu cihazın şebeke desteği (örneğin, TCP/IP

protokollerinde ve dilden bağımsız karakterlerle çalışan WAP

2.0 protokolleri (HTTP ve SSL) gibi belirli teknolojiler için

destek) isteyen bazı özelliklerini kullanmanızı etkileyen

kısıtlamalar olabilir.

Servis sağlayıcınız cihazınızdaki belirli özelliklerin devre dışı

bırakılmasını veya etkinleştirilmemesini istemiş olabilir. Bu

durumda, bu özellikler cihazınızın menüsünde

görünmeyecektir. Cihazınızda menü adları, menü sırası ve

simgeler gibi özelleştirilmiş öğeler olabilir.

Güvenlik

© 2011 Nokia telif hakkıdır. Tüm hakları mahfuzdur. 91. Başlarken

Tuşlar ve parçalar

1 — Mikro USB konektörü

2 — Uyumlu kulaklıklı mikrofon setleri, kulaklıklar ve TV çıkış

konektörleri için Nokia AV Konektörü (3,5 mm)

3 — Şarj cihazı konektörü

4 — Açma/kapatma tuşu

5 — Kulaklık

6 — Işık sensörü

7 — Yakınlık sensörü

8 — Dokunmatik ekran

9 — İkincil kamera

10 — Ses seviyesi/Yakınlaştırma tuşu

11 — Medya tuşu

12 — Ekran ve tuş kilidi anahtarı

13 — Çekme tuşu

14 — Bitirme tuşu

15 — Menü tuşu

16 — Arama tuşu

17 — Kalem

18 — Kamera merceği

19 — Kamera flaşı

20 — Hoparlörler

21 — SIM kart yuva kapağı

10 © 2011 Nokia telif hakkıdır. Tüm hakları mahfuzdur.22 — Hafıza kartı yuva kapağı

23 — Bileklik deliği

24 — Mikrofon

etkin bir video araması veya yüksek hızlı veri bağlantısı gibi

uzun süreli kullanım sırasında cihaz ısınabilir. Çoğu durumda

bu normaldir. Cihazın gerektiği gibi çalışmadığından

şüpheleniyorsanız cihazı en yakın yetkili servise götürün.

Dokunmatik ekranın üstündeki alanı,

örneğin koruyucu film veya bant

kullanarak kapatmayın.

SIM kartı takma

Önemli: SIM kartın zarar görmesini önlemek için, kartı

takmadan veya çıkarmadan önce her zaman bataryayı

çıkartın.

Cihaza SIM kart takılmış olabilir. Hafıza kartı takılı değilse,

aşağıdakileri yapın:

1. SIM kart yuvasının

kapağını açın.

2. SIM kartı yuvasına yerleştirin.

Kartın temas yüzeyinin yukarıya

doğru baktığından ve kesik

köşenin cihaza doğru baktığından

emin olun. Kartı içeri itin.

3. SIM kart yuvasının kapağını

kapatın. Kapağın düzgün bir

şekilde kapandığından emin olun.

SIM kart düzgün takılmazsa, cihaz

yalnızca hatsız tercihinde kullanılabilir.

Bataryayı takma

Bataryayı çıkarmadan önce daima cihazı kapatın ve şarj

cihazının bağlantısını kesin.

1. Arka kapağı cihazın alt

tarafından yukarı kaldırarak

çıkarın.

Başlarken

© 2011 Nokia telif hakkıdır. Tüm hakları mahfuzdur. 112. Bataryayı takın.

3. Kapağı takmak için, önce üst

kilit dillerini yuvalarına yöneltin

ve ardından kapak yerine

oturana kadar aşağı doğru

bastırın.

Bataryayı şarj etme

Piliniz fabrikada kısmen doldurulmuştur. Cihaz şarjın düşük

olduğunu belirtiyorsa aşağıdakileri yapın:

1. Şarj cihazını duvar prizine takın.

2. Şarj cihazını cihazınıza takın.

3. Cihaz şarjın tam olduğunu gösteriyorsa, şarj cihazını

cihazdan ve sonra elektrik prizinden çıkarın.

Pili belirli bir süre boyunca şarj etmeniz gerekmez ve şarj

sırasında cihazı kullanabilirsiniz. Batarya tam olarak

boşalmışsa, arama yapılabilmesi için şarj göstergesinin

ekranda görünmesi birkaç dakika sürebilir.

İpucu: Kullanılmadığı zaman şarj cihazını elektrik

prizinden çıkarın. Cihaza bağlı olmasa bile, prize takılı

olan şarj cihazı elektrik tüketir.

Başlarken

12 © 2011 Nokia telif hakkıdır. Tüm hakları mahfuzdur.Cihazı açma

1. Açma/kapatma tuşunu basılı

tutun.

2. Cihaz PIN kodunu veya kilit

kodunu isterse, kodu girip

Tamam seçeneğini belirleyin. Bir

rakamı silmek için öğesini

seçin. Kilit kodunun fabrika ayarı

12345'tir.

3. Bulunduğunuz yeri seçin. Kazara

yanlış bir yeri seçerseniz Geri

seçeneğini belirleyin.

4. Tarihi ve saati girin. 12 saatlik

zaman biçimini kullanıyorsanız,

a.m. ve p.m. arasında geçiş yapmak için herhangi bir

sayıyı seçin.

Kalem

El yazısı tanıma gibi bazı

özellikler kalemle

kullanılacak şekilde

tasarlanmıştır. Bu kalem,

cihazın arka kapağında

bulunur.

Önemli: Bu cihazla

birlikte yalnızca Nokia tarafından onaylanmış stylus kalemi

kullanın. Başka bir stylus kalemin kullanılması cihaz için

geçerli garantileri geçersiz kılabilir ve dokunmatik ekrana

zarar verebilir. Dokunmatik ekranın çizilmemesine özen

gösterin. Dokunmatik ekran üzerine yazmak için hiçbir

zaman gerçek tükenmez veya kurşun kalem ya da herhangi

bir sivri cisim kullanmayın.

Tuşları ve dokunmatik ekranı

kilitleme

Dokunmatik ekranı ve tuşları kilitlemek veya bunların kilidini

açmak için, cihazın yan tarafında bulunan kilit anahtarını

kaydırın.

Dokunmatik ekran ve tuşlar kilitlendiğinde, dokunmatik

ekran kapatılır ve tuşlar devre dışı kalır.

Belirli bir süre hiçbir şey yapılmadığında ekran ve tuşlar

otomatik olarak kilitlenebilir. Otomatik ekran ve tuş kilitleme

ayarlarını değiştirmek için, Menü > Ayarlar öğesini seçin ve

Telefon > Telefon yönetimi > Oto. tuş kilidi > Tuş oto.

kilitlenme süresi seçeneğini belirleyin.

Giriş ekranı

Giriş ekranı başlangıç noktanızdır. Önemli kartvizitlerinizi

veya uygulama kısayollarını burada toplayabilirsiniz.

Başlarken

© 2011 Nokia telif hakkıdır. Tüm hakları mahfuzdur. 13Etkileşimli ekran öğeleri

Saat uygulamasını açmak için saate dokunun (1).

Giriş ekranındayken ajandayı

açmak veya tercihleri

değiştirmek için, tarihe veya

tercih ismine dokunun (2).

Bağlantı ayarlarını ( )

görüntülemek veya

değiştirmek, WLAN tarama

etkinse, kullanılabilir LAN'ları

görmek veya kaçırılan

etkinlikleri görüntülemek

için, sağ üst köşeye dokunun

(3).

Telefon görüşmesi yapmak

için öğesini seçin (4).

Rehber'i açmak için öğesini

seçin (5).

Ana menüyü açmak için menü

tuşuna basın (6).

Rehber çubuğunu

kullanmaya başlama

Rehber çubuğunu kullanmaya

başlamak ve kartvizitlerinizi

giriş ekranına eklemek için, giriş ekranındayken >

Kartviziti Giriş ekranına ekle seçeneğini belirleyin ve

talimatları uygulayın.

Giriş ekranı temasını değiştirme

Giriş ekranı temasını veya kısayolları değiştirmek için,

Menü > Ayarlar öğesini seçin ve Kişisel > Ev ekranı

seçeneğini belirleyin.

Menüye erişme

Menüye erişmek için menü tuşuna basın.

Menüde bir uygulamayı veya klasörü açmak için ilgili öğeyi

seçin.

Dokunmatik ekran eylemleri

Dokunma ve çift dokunma

Dokunmatik ekranda bir uygulamayı veya başka bir öğeyi

açmak için, normalde o uygulamaya veya öğeye parmağınızla

veya kalemle dokunursunuz. Ancak, aşağıdaki öğeleri açmak

için bu öğelere iki kez dokunmanız gerekir.

● Bir uygulamada öğeleri listeleme; örneğin, Mesajlar

bölümündeki klasör listesinde Taslaklar klasörü gibi

İpucu: Bir liste görünümünü açtığınızda, ilk öğe

zaten vurgulanmış olur. Vurgulanmış öğeyi açmak

için öğeye bir kez dokunun.

● Liste görünümü türünü kullanırken menüdeki

uygulamalar ve klasörler

● Bir dosya listesindeki dosyalar, örneğin, Galeri'de bulunan

görüntüler ve videolar görünümündeki bir görüntü

Bir dosyaya veya benzer bir öğeye dokunduğunuzda o

dosya veya öğeye açılmaz, vurgulanır. Öğe için

Başlarken

14 © 2011 Nokia telif hakkıdır. Tüm hakları mahfuzdur.kullanılabilir seçenekleri görmek için, Seçenekler öğesini

seçin veya, varsa, araç çubuğundan bir öğeyi seçin.

Seçme

Bu kullanıcı belgesinde, uygulamaları veya öğeleri bir kez

veya iki kez dokunarak açmaya "seçme" denir. Birkaç öğeyi

art arda seçmeniz gerekirse, seçilecek ekran metinleri oklarla

ayrılır.

Örnek: Seçenekler > Kullanıcı kılavuzu öğesini

seçmek için Seçenekler öğesini seçip Kullanıcı

kılavuzu seçeneğine dokunun.

Sürükleme

Sürüklemek için, parmağınızı veya kalemi ekranın üzerine

koyun ve ekran üzerinde kaydırın.

Örnek: Bir web sayfasında yukarı veya aşağı ilerlemek

için, parmağınızı veya kalemi kullanarak sayfayı

sürükleyin.

Çekme

Çekmek için, parmağınızı ekran üzerinde hızlı bir şekilde sola

veya sağa kaydırın.

Örnek: Bir fotoğraf

görüntülenirken,

sonraki veya önceki

fotoğrafı görüntülemek

için fotoğrafı sola veya

sağa çekin.

Çekerek ekran tuş klidini

açma

Dokunmatik ekranın tuş klidini açmak için çekin — Gelen

aramaya cevaplamadan dokunmatik ekran kilidini açmak

için, sağdan sola doğru çekin. Zil sesi otomatik olarak

susturulur. Gelen aramayı cevaplamak için arama tuşuna

basın veya aramayı reddetmek için sonlandırma tuşuna

basın.

Gelen aramayı cevaplamak için çekme — Gelen bir

aramayı cevaplamak için soldan sağa doğru çekin.

Alarm durdurmak için çekme — Sesli bir alarmı durdurmak

için soldan sağa doğru çekin. Sesli bir alarmı ertelemek için

sağdan sola doğru çekin.

Kaydırma/İlerleme

Kaydırma çubuğu olan listelerde yukarı veya aşağı kaydırmak

için, kaydırma çubuğundaki kaydırıcıyı sürükleyin.

Bazı liste görünümlerinde, parmağınızı veya kalemi listedeki

bir öğenin üzerine koyup öğeyi yukarı veya aşağı

sürükleyerek de kaydırma yapabilirsiniz.

Örnek: Kartvizitler arasında ilerlemek için,

parmağınızı veya kalemi bir kartvizitin üzerine

yerleştirin ve yukarı veya aşağı sürükleyin.

İpucu: Simgelerin ve düğmelerin kısa bir açıklamasını

görmek için, parmağınızı veya kalemi simgenin veya

düğmenin üzerine koyun. Bazı simgeler ve düğmeler

için açıklama olmaz.

Başlarken

© 2011 Nokia telif hakkıdır. Tüm hakları mahfuzdur. 15Dokunmatik ekran ışığı

Belirli bir süre hiçbir şey yapılmadığında, dokunmatik ekran

ışığı kapatılır. Ekran ışığını açmak için ekrana dokunun.

Dokunmatik ekran ve tuşlar kilitlendiğinde, ekrana

dokunmak ekran ışığını açmaz. Ekranın ve tuşların kilidini

açmak için, kilit anahtarını kaydırın.

Medya tuşu

Müzik çalar veya tarayıcı gibi

uygulamalara erişmek için, medya

tuşuna ( ) dokunarak medya

çubuğunu açın ve istediğiniz

uygulamayı seçin.

İpucu: Uygulamanın ismini

görmek için parmağınızı

veya kalemi simgenin

üzerinde getirin.

Zil sesini değiştirme

Menü > Ayarlar ve Kişisel > Tercihler seçeneğini

belirleyin.

Zil seslerini, mesaj uyarı seslerini ve farklı etkinlikler,

ortamlar veya arayan grupları için kullanılan diğer sesleri

ayarlamak ve kişiselleştirmek için tercihleri kullanabilirsiniz.

Bir tercihi kişiselleştirmek için, o tercihe gidip Seçenekler >

Kişiselleştir seçeneğini belirleyin.

Destek

Ürününüzü kullanmayla ilgili daha fazla bilgi almak

istediğinizde veya cihazınızın nasıl çalışması gerektiğinden

emin olmadığınızda, www.nokia.com/support adresine, cep

telefonu kullanımıyla ilgili olarak nokia.mobi/support

adresine gidin. Cihazdaki kullanım kılavuzunu da

okuyabilirsiniz. Menü > Yardım öğesini seçin.

Bu sorununuzu gidermezse aşağıdakilerden birini yapın:

● Orijinal fabrika ayarlarını geri yükleyin

● Cihaz yazılımınızı güncelleme

Sorununuz çözümlenmediyse, onarım seçenekleri için Nokia

ile görüşün. Şu adrese gidin: www.nokia.com/repair.

Cihazınızı tamire göndermeden önce, cihazdaki verilerinizi

her zaman yedekleyin.

Ovi'yi Açma

Ovi, farklı Nokia hizmetlerine açılan kapınızdır.

Bir gezinti ve daha fazla bilgi için, bkz. www.ovi.com.

Başlarken

16 © 2011 Nokia telif hakkıdır. Tüm hakları mahfuzdur.2. Yardım bulma

Cihazdaki yardım

Cihazınızda, cihazınızdaki uygulamaları kullanmanıza

yardımcı olacak talimatlar bulunmaktadır.

Ana menüden yardım metinlerini açmak için, Menü >

Yardım öğesini seçin ve talimatlarını okumak istediğiniz

uygulamayı seçin.

Bir uygulama açıkken, geçerli görünüme ilişkin yardım

metnine erişmek için Seçenekler > Kullanıcı kılavuzu

seçeneğini belirleyin.

Talimatları okurken yardım metninin yazı tipi boyutunu

değiştirmek için Seçenekler > Yazı tipi boyutunu küçült

veya Yazı tipi boyutunu büyüt seçeneğini belirleyin.

İlgili konuların bağlantılarını yardım metninin sonunda

bulabilirsiniz. Altı çizili bir sözcüğü seçerseniz, kısa bir

açıklama görünür. Yardım metinlerinde aşağıdaki

göstergeler kullanılır: İlgili yardım konusunun

bağlantısını gösterir Söz konusu uygulamanın

bağlantısını gösterir

Talimatları okurken, yardım metinleriyle artalanda açık olan

uygulama arasında geçiş yapmak için, menü tuşunu basılı

tutun ve açık uygulamalar listesinden istediğiniz uygulamayı

seçin.

Ayarlar

Normalde cihazınızda, şebeke servis sağlayıcı bilgileriniz esas

alınarak, MMS, GPRS, gerçek zamanlı aktarım ve mobil

internet ayarları otomatik olarak yapılandırılmıştır. Servis

sağlayıcınızın ayarları cihazınıza yüklenmiş olabilir veya

ayarları şebeke servis sağlayıcılarından özel bir mesaj olarak

alabilir ya da isteyebilirsiniz.

Giriş kodları

PIN veya PIN2

kodu

(4-8 rakamlı)

Bunlar, SIM kartınızı yetkisiz kullanıma karşı

korur veya bazı özelliklere erişmek için

gerekir.

Cihazınızı, cihazı açtığınızda PIN kodunu

soracak şekilde ayarlayabilirsiniz.

Kodlar SIM kartınızla birlikte verilmemişse

veya kodları unuttuysanız, servis

sağlayıcınıza başvurun.

Kodu art arda üç defa yanlış girerseniz, PUK

veya PUK2 kodunu kullanarak kod blokajını

kaldırmanız gerekir.

PUK veya

PUK2 kodu

(8 rakamlı)

Bunlar, PIN veya PIN2 kodu blokajını

kaldırmak için gerekir.

Kodlar SIM kartınızla birlikte verilmediyse

servis sağlayıcınıza başvurun.

Yardım bulma

© 2011 Nokia telif hakkıdır. Tüm hakları mahfuzdur. 17IMEI numarası

(15 rakamlı)

Bu numara, cihazın şebekede kullanılıp

kullanılamayacağını tespit etmeyi sağlar.

Ayrıca bu numara, örneğin çalınan cihazları

bloke etmek için de kullanılabilir.

IMEI numaranızı görmek için, *#06#

kodunu çevirin.

Kilit kodu

(güvenlik

kodu)

(en az 4

rakam veya

karakter)

Bu, cihazınızı yetkisiz kullanıma karşı

korumanıza yardımcı olur.

Cihazınızı, tanımladığınız kilit kodunu

soracak şekilde ayarlayabilirsiniz.

Bu kodu kimseye söylemeyin ve kodun yazılı

bir kopyasını cihazınızdan ayrı, güvenli bir

yerde saklayın.

Kodu unutursanız ve cihaz kilitliyse,

cihazınız servis gerektirir. Ek ücret

ödemeniz gerekebilir ve cihazınızdaki tüm

kişisel veriler silinebilir.

Daha fazla bilgi için bir Nokia Care

Noktası'na veya cihazınızı satın aldığınız

yere başvurun.

Batarya ömrünü uzatma

Cihazınızdaki özelliklerin çoğu batarya tüketimini artırır ve

batarya ömrünü azaltır. Batarya gücünden tasarruf etmek

için aşağıdakilere dikkat edin:

● Bluetooth bağlantısını kullanan özellikler veya başka

özellikler kullanılırken Bluetooth teknolojisini kullanan

özelliklerin artalanda çalışmasına izin veren özellikler

batarya tüketimini artırır. İhtiyaç duymadığınızda

Bluetooth bağlantısını devre dışı bırakın.

● Kablosuz LAN (WLAN) kullanan özellikler veya başka

özellikler kullanılırken bu gibi özelliklerin artalanda

çalışmasına izin veren özellikler batarya tüketimini artırır.

Nokia cihazınızdaki WLAN; bağlanmaya çalışmadığınızda,

bir erişim noktasına bağlı olmadığınızda veya

kullanılabilir ağları taramadığınızda kapatılır. Batarya

tüketimini daha da azaltmak için, cihazınızı kullanılabilir

ağları artalanda taramayacak veya daha az sıklıkta

tarayacak şekilde ayarlayabilirsiniz.

● Bağlantı ayarlarında Paket veri bağlantısı > Var

olduğunda ayarını olarak seçtiyseniz ve paket veri

kapsama alanı (GPRS) dışındaysanız, cihazınız belirli

aralıklarla paket veri bağlantısı kurmaya çalışır.

Cihazınızın kullanım süresinin uzaması için, Paket veri

bağlantısı > Gerektiğinde seçeneğini belirleyin.

● Haritada yeni alanlara ilerlediğinizde, Haritalar

uygulaması yeni harita bilgilerini indirir ve bu da batarya

tüketimini artırır. Yeni haritaların otomatik olarak

indirilmesini engelleyebilirsiniz.

● Bulunduğunuz bölgede hücresel şebekenin sinyal gücü

çok farklılık gösteriyorsa, cihazınızın tekrar tekrar

kullanılabilir şebekeleri taraması gerekir. Bu da batarya

tüketimini artırır.

Şebeke ayarlarında şebeke modu dual mod olarak

ayarlanmışsa, cihaz UMTS şebekelerini arar. Cihazı sadece

GSM şebekesini kullanmak üzere ayarlamak için, Menü >

Yardım bulma

18 © 2011 Nokia telif hakkıdır. Tüm hakları mahfuzdur.Ayarlar ve Bağlantı > Şebeke > Şebeke modu > GSM

seçeneklerini belirleyin.

● Ekranın aydınlatması batarya gücü gereksinimini artırır.

Ekran ayarlarında, aydınlatmanın kapatılması için geçecek

zaman aşımı süresini değiştirebilir ve ışık koşullarını

gözleyen ve ekran parlaklığını ayarlayan ışık sensörünü

ayarlayabilirsiniz. Menü > Ayarlar ve Telefon >

Ekran > Işık zaman aşımı ya da Işık sensörü öğesini

seçin.

● Uygulamaları artalanda çalışır durumda bırakmak batarya

gücü gereksinimini artırır. Kullanmadığınız uygulamaları

kapatmak için, menü tuşunu basılı tutun ve Çıkış öğesini

seçin. Bu özellik tüm uygulamalar tarafından

desteklenmez.

Kullanılabilir hafızayı artırma

Yeni uygulamalar ya da içerik için daha fazla kullanılabilir

cihaz hafızasına mı ihtiyacınız var?

Farklı veri türleri için ne kadar alanın kullanılabileceğini

görüntüleme — Menü > Uygulamalar > Dosya yön.

öğesini seçin.

Cihazın birçok özelliği veri depolamak için hafıza kullanır.

Farklı hafıza konumlarında hafıza yetersizse, cihaz size

bildirir.

Kullanılabilir hafızayı artırma — Verileri uyumlu bir hafıza

kartına (varsa) veya uyumlu bir bilgisayara aktarın.

Artık gerekli olmayan verileri kaldırmak için, Dosya

yöneticisini kullanın veya ilgili uygulamayı açın. Şunları

kaldırabilirsiniz:

● Mesajlar'daki klasörlerde yer alan mesajlar ve posta

kutusundaki alınan e-posta mesajları

● Kaydedilmiş web sayfaları

● Kartvizit bilgileri

● Ajanda notları

● Uygulama yöneticisinde gösterilen ve artık gerekli

olmayan uygulamalar

● Yüklediğiniz uygulamaların yükleme dosyaları (.sis

veya .sisx). Yükleme dosyalarını uyumlu bir bilgisayara

aktarın.

● Galeri'deki görüntüler ve video klipler. Dosyaları uyumlu

bir bilgisayara yedekleyin.

3. Cihazınız

Hoş geldiniz

Cihazınızı ilk açışınızda, Hoş geldiniz uygulaması

görüntülenir.

Hoş geldiniz uygulamasına daha sonra erişmek için, Menü >

Uygulamalar > Hoş geldiniz öğesini seçin.

Aşağıdaki seçenekler arasından seçim yapın:

Cihazınız

© 2011 Nokia telif hakkıdır. Tüm hakları mahfuzdur. 19● Sett. wizard — Cihazınızdaki çeşitli ayarları

yapılandırmak için kullanılır.

● Aktarma — Uyumlu bir Nokia cihazından içerik (kartvizit

ve ajanda kaydı gibi) aktarmak için kullanılır.

● E-posta ayarı — E-posta ayarlarını yapılandırmak için

kullanılır.

Eski cihazınızdan rehber veya

fotoğraf kopyalama

Önceden kullandığınız uyumlu Nokia cihazınızdan önemli

bilgilerinizi kopyalamak ve yeni cihazınızı hızlı biçimde

kullanmaya başlamak mı istiyorsunuz? Rehber, ajanda kaydı

girişleri ve fotoğraflar gibi öğeleri yeni cihazınıza ücretsiz

kopyalamak için Veri aktarma uygulamasını kullanın.

Menü > Uygulamalar > Hoş geldiniz ve Veri aktarma

seçeneğini belirleyin.

Eski Nokia cihazınızda Veri

aktarma uygulaması yoksa

yeni cihazınız bunu mesajla

gönderir. Eski cihazınızda

mesaj açmak için aşağıdaki

talimatları uygulayın.

1. Bağlanmak istediğiniz

cihazı seçin ve cihazları

eşleyin. Bluetooth işlevinin

etkin olması gerekir.

2. Diğer cihazlar şifre isterse,

şifre girin. Kendinizin

belirleyeceği şifrenin her

iki cihazda da girilmesi de

zorunludur. Bazı cihazlarda şifre sabittir. Ayrıntılı bilgi için

cihazın kullanım kılavuzuna bakın.

Bu şifre yalnızca mevcut bir bağlantı için geçerlidir.

3. İçeriği seçin ve Tamam seçeneğini belirleyin.

Ekran göstergeleri

Cihaz GSM şebekesinde kullanılıyor (şebeke servisi).

Cihaz UMTS şebekesinde kullanılıyor (şebeke servisi).

Mesajlar içindeki Gelen Kutusu klasöründe bir veya daha

çok okunmamış mesajınız var.

Uzak posta kutusunda yeni e-posta aldınız.

Giden Kutusu klasöründe gönderilmeyi bekleyen mesajlar

var.

Cihazınız

20 © 2011 Nokia telif hakkıdır. Tüm hakları mahfuzdur. Cevapsız aramalarınız var.

Zil sesi türü Sessiz olarak belirlenmiş ve mesaj ve e-posta

uyarısı sesi kapatılmış.

Zamanlanmış bir tercih etkindir.

Dokunmatik ekran ve tuşlar kilitli.

Çalar saat etkin.

İkinci telefon hattı kullanılıyor (şebeke servisi).

Cihaza gelen aramaların tümü başka bir numaraya

aktarılıyor (şebeke servisi). İki telefon hattına sahipseniz,

etkin hat bir numara ile gösterilir.

Cihaza uyumlu bir kulaklıklı mikrofon seti bağlı.

Cihaza uyumlu bir TV çıkış kablosu bağlı.

Cihaza uyumlu bir metin telefonu bağlı.

Etkin bir veri araması var (şebeke servisi).

GPRS paket veri bağlantısı etkin (şebeke servisi). 

simgesi, bağlantının beklemede olduğunu; simgesi ise

bağlantının kullanılabildiğini gösterir.

Paket veri bağlantısı, şebekenin EGPRS özelliğini

destekleyen bir kısmında etkin (şebeke servisi). simgesi,

bağlantının beklemede olduğunu; simgesi ise bağlantının

kullanılabildiğini gösterir. Simgeler, EGPRS özelliğinin

şebekede mevcut olduğunu gösterir, ancak cihazınız veri

aktarımı için EGPRS bağlantısı kullanmıyor olabilir.

Bir UMTS paket veri bağlantısı etkin (şebeke servisi). 

simgesi bağlantının askıda olduğunu, simgesi ise bağlantı

kurulmakta olduğunu gösterir.

Cihazınızı kablosuz LAN'ları taramak üzere ayarladınız ve

kablosuz LAN kullanılabilir (şebeke servisi).

Kablosuz LAN bağlantısı şifreleme kullanan bir ağda

etkin.

Kablosuz LAN bağlantısı şifreleme kullanmayan bir ağda

etkin.

Bluetooth bağlantısı etkin.

Bluetooth bağlantısı kullanılarak veri iletiliyor. Gösterge

yanıp sönerken, cihazınız başka bir cihaza bağlanmaya

çalışmaktadır.

USB bağlantısı etkin.

Senkronizasyon devam ediyor.

GPS etkin.

Hafıza kartı

Bu cihazla birlikte yalnızca Nokia tarafından onaylanmış

microSD ve microSDHC hafıza kartları kullanın. Nokia, hafıza

kartları için onaylanmış endüstri standartlarını kullanır,

ancak bazı markalar bu cihazla tam olarak uyumlu

olmayabilir. Uyumsuz kartlar karta ve cihaza zarar verebilir

ve kart üzerinde depolanmış verileri bozabilir.

Cihazınız

© 2011 Nokia telif hakkıdır. Tüm hakları mahfuzdur. 21Hafıza kartını takma

Cihaza hafıza kartı takılmış olabilir. Hafıza kartı takılı değilse,

aşağıdakileri yapın:

1. Hafıza kartı yuvasının

kapağını açın.

2. Uyumlu bir hafıza

kartını yuvaya

yerleştirin. Temas

yüzeyinin yukarıya

doğru baktığından

emin olun. Kartı içeri

itin. Kart yerine

oturduğunda tık sesi duyulur.

3. Hafıza kartı yuvasının kapağını

kapatın. Kapağın düzgün bir şekilde

kapandığından emin olun.

Hafıza kartını çıkarma

Önemli: Bir işlemin ortasında karta erişim sağlanırken

hafıza kartını çıkarmayın. Böyle yapılırsa hafıza kartı ve cihaz

zarar görebilir, kart üzerinde depolanmış veriler bozulabilir.

1. Cihaz açıksa, kartı çıkarmadan önce, açma/kapatma

tuşuna basın ve hafıza kartını çıkart seçeneğini

belirleyin.

2. hafıza kartı kaldırılsın mı? Bazı uygulamalar

kapanacak. görüntülendiğinde, Evet seçeneğini

belirleyin.

3. hafıza kartını çıkartın ve 'Tamam'a basın uyarısı

görüntülendiğinde, hafıza kartı yuvasının kapağını açın.

4. Hafıza kartına bastırarak kartın yuvasındaki yerinden

çıkmasını sağlayın.

5. Hafıza kartını dışarı çekip çıkarın. Cihaz açıksa, Tamam

seçeneğini belirleyin.

Cihazınız

22 © 2011 Nokia telif hakkıdır. Tüm hakları mahfuzdur.Ses seviyesi ve hoparlör kontrolü

Telefon görüşmesinin veya ses klibinin ses seviyesini

ayarlama — Ses seviyesi tuşlarını kullanın.

Dahili hoparlör, cihazı kulağınıza tutmak zorunda

kalmadan, kısa bir mesafeden konuşmanıza ve

dinlemenize olanak sağlar.

Arama sırasında hoparlörü kullanma — Hoparlörü

etkin. öğesini seçin.

Hoparlörü kapatma — Ahizeyi etkinleştir öğesini

seçin.

Uyarı: Sürekli yüksek seviyede sese maruz kalmak

işitme duyunuza zarar verebilir. Makul ses seviyesinde müzik

dinleyin, hoparlör kullanımdayken cihazı kulağınızın

yakınına getirmeyin.

Kısayollar

Açık uygulamalar arasında geçiş yapmak için menü tuşunu

basılı tutun. Uygulamaların artalanda çalışır durumda

bırakılması batarya tüketimini artırır ve batarya ömrünü

azaltır.

Web bağlantısı (şebeke servisi) başlatmak için, numara

çeviricide, 0 tuşunu basılı tutun.

Medya çubuğunda bulunan müzik çalar ve web tarayıcı gibi

uygulamalara erişmek için, herhangi bir görünümdeyken,

medya tuşuna basın.

Tercihi değiştirmek için açma/kapatma tuşuna basın ve

istediğiniz tercihi seçin.

Telesekreterinizi (şebeke servisi) aramak için, numara

çeviricide, 1 tuşunu basılı tutun.

Son aranan numaralar listesini açmak için, giriş

ekranındayken, arama tuşuna basın.

Ses komutlarını kullanmak için, giriş ekranındayken, arama

tuşunu basılı tutun.

Anten konumları

Cihazınızda dahili ve harici bir anten olabilir. Anten sinyal

aldığı veya yaydığı zaman gereksiz yere antene

dokunmaktan kaçının. Antene dokunulması iletişim

kalitesini etkiler, daha yüksek bir güç düzeyinde çalışmasına

neden olabilir ve batarya ömrünü kısaltabilir.

Hücresel anten

Bluetooth ve

WLAN anteni

GPS anteni

Cihazınız

© 2011 Nokia telif hakkıdır. Tüm hakları mahfuzdur. 23Rehber çubuğu

Rehber çubuğunu kullanmaya başlamak ve kartvizitlerinizi

giriş ekranına eklemek için, > Seçenekler > Yeni

kartvizit seçeneğini belirleyin ve talimatları uygulayın.

Kişiyle iletişim kurmak için, kartviziti seçip aşağıdakiler

arasından seçim yapın:

● — Telefon görüşmesi yapmak için kullanılır.

● — Mesaj göndermek için kullanılır.

● — Bir yayın ekler.

● — Yayınları yeniler.

● — Ayarların değiştirilmesini sağlar.

En son arama olayını ve bir kartvizitle ilgili geçmiş iletişim

etkinliklerini görmek için, kartviziti seçin. Kartviziti aramak

için arama olayını seçin. Diğer olayların ayrıntılarını

görüntülemek için bir iletişim olayı seçin.

Görünümü kapatmak için seçeneğini belirleyin.

Hatsız tercih

Hatsız tercihi, cihazı kablosuz hücresel şebekeye

bağlanmadan kullanmanıza olanak sağlar. Hatsız tercihi

etkin olduğunda, cihazınızı SIM kart olmadan

kullanabilirsiniz.

Hatsız tercihi etkinleştirme — Açma/kapatma tuşuna kısa

bir süre basın ve Hatsız seçeneğini belirleyin.

Hatsız tercihi etkinleştirdiğinizde, hücresel şebeke bağlantısı

kesilir. Hücresel şebekeden cihaza gelen ve cihazdan

gönderilen tüm radyo frekans sinyalleri engellenir. Hücresel

şebekeyi kullanarak mesaj göndermeye çalışırsanız,

göndermeye çalıştığınız mesajlar daha sonra gönderilmek

üzere Giden Kutusu klasörüne yerleştirilir.

Önemli: Çevrimdışı tercihini kullanırken arama

yapamaz ve yanıtlayamaz ve hücresel şebekesi kapsama

alanında bulunmayı gerektiren diğer özellikleri

kullanamazsınız. Cihazınızda programlanmış resmi acil

durum numaralarını aramak yine de mümkün olabilir. Arama

yapmak için öncelikle, tercihleri değiştirerek telefon işlevini

etkinleştirmeniz gerekir. Cihaz kilitliyse kilit kodunu girin.

Hatsız tercihini etkinleştirdiğinizde bile, bir kablosuz LAN'ı

(WLAN), örneğin e-postalarınızı okumak veya internette

tarama yapmak için kullanabilirsiniz. Ayrıca, hatsız

tercihindeyken Bluetooth bağlantısını da kullanabilirsiniz.

WLAN veya Bluetooth bağlantılarını kurarken ve kullanırken,

ilgili güvenlik gereksinimlerini yerine getirmeyi unutmayın.

Sensör ayarları ve ekranı döndürme

Cihazınızdaki sensörleri etkinleştirdiğinizde, cihazı

döndürerek bazı işlevleri denetleyebilirsiniz.

Menü > Ayarlar ve Telefon > Sensör ayarları seçeneğini

belirleyin.

Aşağıdaki seçenekler arasından seçim yapın:

● Sensörler — Sensörleri etkinleştirmenizi sağlar.

● Döndürme kontrolü — Cihazınızı ekran aşağı bakacak

şekilde döndürerek aramaları susturmak ve alarmları

ertelemek için Aramaları susturma ve Alarm erteleme

seçeneğini belirleyin. Cihazınızı sol tarafına

Cihazınız

24 © 2011 Nokia telif hakkıdır. Tüm hakları mahfuzdur.döndürdüğünüzde veya dikey konumuna geri

döndürdüğünüzde ekran içeriğinin otomatik olarak

döndürülmesi için, Oto. ekran döndür seçeneğini

belirleyin. Bazı uygulamalar ve özellikler ekran içeriğinin

döndürülmesini desteklemeyebilir.

Kulaklıklı Mikrofon Seti

Cihazınıza uyumlu bir kulaklıklı mikrofon seti veya uyumlu bir

kulaklık bağlayabilirsiniz. Kablo modunu seçmeniz

gerekebilir.

Uyarı: Kulaklıklı mikrofon setini

kullanırken dışarıdaki sesleri

duyamayabilirsiniz. Güvenliğinizi

tehlikeye sokacak durumlarda

kulaklıklı mikrofon setini

kullanmayın.

Cihazınıza zarar verebileceğinden

çıkış sinyali üreten ürünleri cihazınıza

bağlamayın. Nokia AV Konektörüne

herhangi bir gerilim kaynağı

bağlamayın.

Bu cihazla kullanım için Nokia'nın

onayladıkları dışında herhangi bir

harici cihaz veya kulaklıklı mikrofon

setini Nokia AV Konektörüne

bağlarken, özellikle ses düzeylerine özen gösterin.

SIM kartı çıkarma

1. Arka

kapağı

cihazın

alt

tarafından yukarı kaldırarak çıkarın.

2. Bataryayı çıkarın.

3. SIM kart yuvasının kapağını

açın. Kalemin ucunu

bataryanın altındaki açıklığa

yerleştirin ve SIM kartı yana

doğru iterek yuvasından

dışarıya doğru kaydırın. SIM

kartı çekip çıkarın.

4. Bataryayı ve arka kapağı

takın.

Cihazınız

© 2011 Nokia telif hakkıdır. Tüm hakları mahfuzdur. 25Bilekliği takma

İpucu: Esnek

kalemi cihaza

bileklik gibi takın.

Uzaktan kilitleme

Önceden tanımlanmış bir metin mesajı kullanarak cihazınızı

uzaktan kilitleyebilirsiniz. Hafıza kartını da uzaktan

kilitleyebilirsiniz.

Uzaktan kilitlemeyi etkinleştirme

1. Menü > Ayarlar ve Telefon > Telefon yönetimi >

Güvenlik > Telefon ve SIM kart > Uzaktan telefon

kilitleme > Etkin seçeneğini belirleyin.

2. Kısa mesaj içeriğini (5-20 karakter) girin, içeriği

doğrulayın ve kilit kodunu girin.

Cihazınızı uzaktan kilitleme — Önceden tanımlanmış kısa

mesajı yazın ve cihazınıza gönderin. Cihazınızın kilidini

açmak için kilit kodu gerekir.

4. Arama yapma

Çağrılar sırasında dokunmatik ekran

Cihazınızda bir yakınlık sensörü bulunur. Batarya ömrünü

uzatmak ve yanlışlıkla seçim yapılmasını önlemek için,

aramalar sırasında cihazı kulağınıza yaklaştırdığınızda

dokunmatik ekran otomatik olarak devre dışı bırakılır.

Yakınlık sensörünün üzerini, örneğin

koruyucu film veya bant kullanarak

kapatmayın.

Sesli arama yapma 

1. Giriş ekranında, numara çeviriciyi açmak için 

seçeneğini belirleyin ve alan koduyla birlikte telefon

numarasını girin. Bir sayıyı silmek için C tuşunu seçin.

Arama yapma

26 © 2011 Nokia telif hakkıdır. Tüm hakları mahfuzdur.Uluslararası aramalarda, + karakterini (uluslararası erişim

kodunun yerini alır) görüntülemek için * tuşuna iki kez

basın, ülke kodunu, alan kodunu (gerekirse başındaki

sıfırı atlayın) ve telefon numarasını girin.

2. Arama yapmak için arama tuşuna basın.

3. Aramayı bitirmek (veya arama girişimini iptal etmek) için

bitirme tuşuna basın.

Bitirme tuşuna basıldığında başka bir uygulama etkin olsa

bile, arama her zaman sona erdirilir.

Bir kartviziti arama

1. Menü > Rehber seçeneğini belirleyin.

2. İstenen ada gidin. Alternatif olarak, arama alanına adın

ilk harflerini veya karakterlerini girerek ada gidebilirsiniz.

3. Kartviziti aramak için arama tuşuna basın. Bir kartvizit için

birden fazla numara kaydettiyseniz, listeden istediğiniz

numarayı seçin ve arama tuşuna basın.

Aramayı bitirme — Bitirme tuşuna basın.

Arama sırasında

Mikrofonun sesini açma veya kapatma — veya 

seçeneğini belirleyin.

Etkin bir video aramasını beklemeye alma — veya

seçeneğini belirleyin.

Hoparlörü etkinleştirme — öğesini seçin. Uyumlu bir

kulaklıklı mikrofon setini Bluetooth bağlantısıyla

bağladıysanız, sesi kulaklıklı mikrofon setine yönlendirmek

için Seçenekler > BT ahizesizi etkinleştir. seçeneğini

belirleyin.

Ahizeye geri dönme — öğesini seçin.

Aramayı bitirme — öğesini seçin.

Etkin ve bekletilen aramalar arasında geçiş yapma — 

Seçenekler > Geçiş öğesini seçin.

İpucu: Etkin bir görüşmeyi beklemeye almak için

arama tuşuna basın. Beklemedeki aramayı

etkinleştirmek için, arama tuşuna tekrar basın.

DTMF tonu dizelerini gönderme

1. Seçenekler > DTMF gönder öğesini seçin.

2. DTMF dizesini girin veya kartvizit listesinde dizeyi arayın.

3. Bekle (w) veya durakla (p) karakteri girmek için * tuşuna

art arda basın.

4. Tonu göndermek için Tamam seçeneğini belirleyin.

Telefon numarasına veya kartvizit bilgilerindeki DTMF

alanına DTMF tonları ekleyebilirsiniz.

Etkin bir görüşmeyi sonlandırma ve başka bir gelen

aramayla değiştirme — Seçenekler > Değiştir öğesini

seçin.

Tüm aramaları sonlandırma — Seçenekler > Tüm

aramaları bitir öğesini seçin.

Sesli arama sırasında kullanabileceğiniz seçeneklerin çoğu

şebeke servisleridir.

Arama yapma

© 2011 Nokia telif hakkıdır. Tüm hakları mahfuzdur. 27Telesekreter 

Telesekreter ile (şebeke servisi), aldığınız sesli mesajları

dinleyebilirsiniz.

Telesekreterinizi arama — Giriş ekranında, numara

çeviriciyi açmak için seçeneğini belirleyin ve 1 tuşunu

seçip basılı tutun.

Telesekreterinizin telefon numarasını değiştirme

1. Menü > Ayarlar ve Arama yapma > Telesekreteri ara

seçeneğini belirleyin, bir telesekreter seçin ve

Seçenekler > Numarayı değiştir seçeneğini belirleyin.

2. Şebeke servis sağlayıcınızdan aldığınız numarayı girin ve

Tamam seçeneğini belirleyin.

Gelen aramayı cevaplama veya

reddetme

Aramayı cevaplama — Arama tuşuna basın.

Gelen aramanın zil sesini kapatma — seçeneğini

belirleyin.

Dokunmatik ekran kilitliyken aramayı cevaplama — 

Cevapla tuşunu soldan sağa doğru kaydırın.

Reddedilen aramaya metin mesajı gönderme — Msj.

gönder seçeneğini belirleyin, mesaj metnini düzenleyin ve

arama tuşuna basın. Yanıt mesajı ile arayana aramasını

neden cevaplayamadığınızı bildirebilirsiniz.

Aramayı reddetme — Bitirme tuşuna basın. Telefon

ayarlarında Arama aktarma > Sesli aramalar > Meşgulse

işlevini etkinleştirirseniz, gelen aramayı reddettiğinizde de

arama aktarılır.

Bir aramayı cevaplamadan dokunmatik ekranın kilidini

kaldırma — Kilit aç tuşunu sağdan sola doğru kaydırın ve

aramayı cevaplayın ya da reddedin.

Reddedilen arama metin mesajı özelliğini

etkinleştirme — Menü > Ayarlar öğesini seçin ve Arama

yapma > Arama > Aramayı mesajla reddet > Evet

seçeneğini belirleyin.

Standart bir reddedilen arama metin mesajı yazma — 

Menü > Ayarlar ve Arama yapma > Arama > Mesaj

metni seçeneğini belirledikten sonra mesajı yazın.

Konferans araması yapma

Cihazınız, siz de dahil olmak üzere en çok altı katılımcı

arasında konferans görüşmesini destekler.

1. İlk katılımcıyı arayın.

2. Başka bir katılımcıyı aramak için Seçenekler > Yeni

arama seçeneğini belirleyin. İlk arama beklemeye alınır.

3. Yeni arama cevaplandığında, ilk katılımcıyı konferans

aramasına dahil etmek için seçeneğini belirleyin.

Konferans aramasına yeni katılımcı ekleme — Başka bir

katılımcıyı arayın ve yeni aramayı konferans aramasına

ekleyin.

Bir konferans araması katılımcısıyla özel konuşma

yapma — öğesini seçin. Katılımcıya git'i seçin ve 

öğesini seçin. Konferans araması cihazınızda beklemeye

Arama yapma

28 © 2011 Nokia telif hakkıdır. Tüm hakları mahfuzdur.alınır. Diğer katılımcılar konferans aramasına devam edebilir.

Konferans aramasına dönmek için, seçeneğini belirleyin.

Konferans aramasında bir katılımcıyı çıkarma — 

seçeneğini belirleyin, katılımcıya gidin ve öğesini seçin.

Etkin bir konferans aramasını sonlandırma — Bitirme

tuşuna basın.

Telefon numarasını hızlı arama 

Hızlı arama özelliğiyle, tek bir tuşu basılı tutarak

arkadaşlarınızı ve ailenizi hızlı şekilde arayabilirsiniz.

Menü > Ayarlar öğesini seçin ve Arama yapma seçeneğini

belirleyin.

Hızlı aramayı etkinleştirme — Arama > Hızlı arama >

Açık seçeneğini belirleyin.

Bir sayı tuşuna bir telefon numarası atama

1. Hızlı arama seçeneğini belirleyin.

2. Telefon numarasını atamak istediğiniz tuşa gidin ve

Seçenekler > Ata seçeneğini belirleyin.

1 tuşu telesekretere ayrılmıştır.

Arama yapma — Giriş ekranında, numara çeviriciyi açmak

için seçeneğini belirleyin ve atanan tuşu seçip basılı tutun.

Arama bekletme

Arama bekletmeyle (şebeke servisi), devam eden başka bir

görüşmeniz varken bir aramayı cevaplayabilirsiniz.

Arama bekletmeyi etkinleştirme — Menü > Ayarlar ve

Arama yapma > Arama > Arama bekletme seçeneğini

belirleyin.

Bekleyen bir aramayı cevaplama — Arama tuşuna basın.

İlk arama beklemeye alınır.

Etkin görüşme ile bekletilen arama sırasında geçiş

yapma — Seçenekler > Geçiş öğesini seçin.

Aramayı etkinleştirmek için beklemedeki aramaya

bağlanma — Seçenekler > Aktar öğesini seçin. Aramalarla

bağlantınız kesilir.

Etkin bir görüşmeyi sonlandırma — Bitirme tuşuna basın.

Her iki aramayı da sonlandırma — Seçenekler > Tüm

aramaları bitir öğesini seçin.

Sesle arama

Cihazınız kartvizitler için otomatik olarak bir ses etiketi

oluşturur.

Bir kartvizitin ses etiketini dinleme

1. Kartvizitlerden birini seçin ve Seçenekler > Ses etiketi

ayrıntıları seçeneğini belirleyin.

2. Kartvizit bilgilerinden birine ilerleyin ve Seçenekler >

Ses etiketini çal seçeneğini belirleyin.

Ses etiketiyle arama yapma

Not: Ses etiketlerini kullanmak gürültülü ortamlarda

veya acil durumlarda zor olabilir, bu nedenle, her koşulda

yalnızca sesle aramaya güvenmemeniz gerekir.

Arama yapma

© 2011 Nokia telif hakkıdır. Tüm hakları mahfuzdur. 29Sesle aramayı kullandığınızda, hoparlör kullanımdadır. Ses

etiketini söylerken cihazı biraz uzakta tutun.

1. Sesle aramayı başlatmadan önce ana ekranda arama

tuşuna basın ve basılı tutun. Kulaklık tuşu olan uyumlu bir

kulaklıklı mikrofon seti kullanıyorsanız, sesle aramayı

başlatmak için kulaklık tuşunu basılı tutun.

2. Kısa bir ses duyulur ve Şimdi konuşun yazısı

görüntülenir. Kartvizit için kaydedilen ismi anlaşılır bir

şekilde söyleyin.

3. Cihaz, seçilen cihaz dilinde, tanınan kartvizit için

sentezlenmiş bir ses etiketi çalar ve isim ve numarayı

görüntüler. Sesle aramayı iptal etmek için Çık seçeneğini

belirleyin.

Bir isim için birden fazla numara kaydedilmişse, ismi ve

numara türünü de (örneğin, mobil veya telefon)

söyleyebilirsiniz.

Video araması yapma

Bir video araması yaptığınızda (şebeke servisi), siz ile aramayı

alan kişi arasındaki gerçek zamanlı ve iki yönlü videoyu

görebilirsiniz. Kamerayla çekilen canlı video, video araması

alıcısına gösterilir.

Video araması yapabilmek için bir USIM kartına sahip olmanız

ve 3G şebekesi kapsama alanında olmanız gerekir. Video

araması servislerinin kullanılabilirliği, fiyatları ve abonelik

koşulları için şebeke servis sağlayıcınızla iletişim kurun.

Video araması yalnızca iki taraf arasında yapılabilir. Video

araması, uyumlu bir mobil cihaza veya ISDN istemcisine

yapılabilir. Başka bir sesli arama veya video ya da veri araması

etkinken video araması yapılamaz.

Göstergeler

Video almıyorsunuz (alıcı video göndermiyor veya şebeke

gönderilen videoyu iletmiyor).

Cihazınızdan video gönderimi engellenmiş. Video yerine

fotoğraf göndermek için Menü > Ayarlar ve Arama

yapma > Arama > Video arama. görüntü seçeneğini

belirleyin.

Bir video araması sırasında video gönderimini engellemiş

olsanız bile arama video araması olarak ücretlendirilir.

Ücretler hakkında bilgi almak için servis sağlayıcınıza

başvurun.

1. Giriş ekranında, numara çeviriciyi açmak için 

seçeneğini belirleyin ve telefon numarasını girin.

2. Seçenekler > Ara > Video araması seçeneğini

belirleyin.

Video aramalarında varsayılan olarak ön taraftaki ikincil

kamera kullanılır. Video aramasını başlatmak biraz

zaman alabilir. Arama başarılı değilse (örneğin, şebeke

video aramalarını desteklemiyorsa veya alıcı cihaz

uyumlu değilse), bunun yerine normal bir arama yapmak

veya mesaj göndermek isteyip istemediğiniz sorulur.

Video araması, iki video gördüğünüzde ve sesi

hoparlörden duyduğunuzda etkindir. Aramayı alan kişi

video gönderimini engelleyebilir ( ile belirtilir); bu

durumda yalnızca arayanın sesini duyar ve bir resim veya

yeşil ekran görebilirsiniz.

Arama yapma

30 © 2011 Nokia telif hakkıdır. Tüm hakları mahfuzdur.Video aramasını bitirme — Bitirme tuşuna basın.

Video araması sırasında

Canlı video görüntüleme veya yalnızca arayanı

dinleme — veya öğesini seçin.

Mikrofonun sesini açma veya kapatma — veya 

öğesini seçin.

Hoparlörü etkinleştirme — öğesini seçin. Uyumlu bir

kulaklıklı mikrofon setini Bluetooth bağlantısıyla

bağladıysanız, sesi kulaklıklı mikrofon setine yönlendirmek

için Seçenekler > BT ahizesizi etkinleştir. seçeneğini

belirleyin.

Ahizeye geri dönme — öğesini seçin.

Video göndermek için ana kamerayı kullanma — 

Seçenekler > Arka kamerayı kullan öğesini seçin.

Video göndermek için ikincil kamerayı kullanmaya

geçme — Seçenekler > Ön kamerayı kullan öğesini seçin.

Gönderdiğiniz videonun anlık görüntüsünü alma — 

Seçenekler > Çerçeve gönder öğesini seçin. Video

gönderme duraklatılır ve anlık görüntü alıcıya gösterilir.

Anlık görüntü kaydedilmez.

Görüntüyü yakınlaştırma — Seçenekler > Yakınlaştır/

Uzaklaştır öğesini seçin.

Video kalitesini ayarlama — Seçenekler > Ayarla >

Video tercihi > Normal kalite, Daha net ayrıntılar veya

Daha akıcı hareket öğesini seçin.

Video aramasını cevaplama veya

reddetme

Video araması geldiğinde, görüntülenir.

Video aramasını cevaplama — Arama tuşuna basın. Canlı

video göndermeye başlamak için Evet öğesini seçin.

Video göndermeyi başlatmazsanız, yalnızca arayanın sesini

duyarsınız. Videonuzun yerine gri bir ekran görüntülenir.

Video araması sırasında video göndermeyi başlatma — 

Seçenekler > Etkinleştir > Video gönderme öğesini

seçin.

Gri ekran yerine kamera tarafından çekilen bir görüntü

kullanma — Menü > Ayarlar ve Arama yapma >

Arama > Video arama. görüntü seçeneğini belirleyin.

Video aramasını reddetme — Bitirme tuşuna basın.

Video paylaşımı

Sesli arama sırasında mobil cihazınızdan uyumlu başka bir

mobil cihaza canlı video veya video klip göndermek için video

paylaşımını (şebeke servisi) kullanın.

Video paylaşımını etkinleştirdiğinizde hoparlör etkin olur.

Video paylaşımı sırasında sesli arama için hoparlörü

kullanmak istemiyorsanız, uyumlu bir kulaklıklı mikrofon seti

de kullanabilirsiniz.

Uyarı: Sürekli yüksek seviyede sese maruz kalmak

işitme duyunuza zarar verebilir. Makul ses seviyesinde müzik

Arama yapma

© 2011 Nokia telif hakkıdır. Tüm hakları mahfuzdur. 31dinleyin, hoparlör kullanımdayken cihazı kulağınızın

yakınına getirmeyin.

Video paylaşımı gereksinimleri

Video paylaşımı için 3G bağlantısı gerekir. Video paylaşımını

kullanabilmeniz, 3G şebekesinin kullanılabilirliğine bağlıdır.

Servis, 3G şebekesinin kullanılabilirliği ve bu servisi

kullanmayla ilişkili ücretler hakkında daha fazla bilgi için

servis sağlayıcınıza başvurun.

Video paylaşımını kullanabilmek için aşağıdaki koşulların

sağlandığından emin olun:

● Cihazınız kişiden kişiye bağlantı kuracak şekilde

ayarlanmış.

● Etkin 3G bağlantınız var ve 3G şebekesi kapsamı

içindesiniz. Bir video paylaşımı oturumu sırasında 3G

şebekesinin dışına çıkarsanız, sesli arama devam ederken

paylaşım durur.

● Hem gönderen hem de alıcı, 3G şebekesine kayıtlı. Birini

paylaşım oturumuna davet ederseniz ve alıcının cihazı 3G

şebekesi kapsamı içinde değilse veya video paylaşımı

yüklenmemişse ya da kişiden kişiye bağlantıları

ayarlanmamışsa, alıcı davet almaz. Alıcının daveti

alamadığını belirten bir hata mesajı alırsınız.

Video paylaşımı ayarları

Video paylaşımını ayarlamak için, kişiden kişiye ve 3G

bağlantı ayarları gerekir.

Kişiden kişiye bağlantı, aynı zamanda Oturum Başlatma

Protokolü (SIP) bağlantısı olarak da bilinir. Video paylaşımını

kullanabilmeniz için cihazınızda SIP profili ayarlarının

yapılandırılmış olması gerekir. SIP profili ayarlarını servis

sağlayıcınızdan isteyin ve cihazınıza kaydedin. Servis

sağlayıcınız, ayarları gönderebilir veya size gerekli

parametrelerin bir listesini verebilir.

Kartvizite SIP adresi ekleme

1. Menü > Rehber öğesini seçin.

2. Kartviziti seçin veya yeni bir kartvizit oluşturun.

3. Seçenekler > Düzenle seçeneğini belirleyin.

4. Seçenekler > Bilgi ekle > Video paylaş seçeneğini

belirleyin.

5. SIP adresini, kullanıcıadı@etkialanıadı biçiminde girin

(etki alanı adı yerine bir IP adresi kullanabilirsiniz).

Kartvizitin SIP adresini bilmiyorsanız, video paylaşmak

için alıcının kayıtlı telefon numarasını da (ülke kodu ile

birlikte) kullanabilirsiniz (şebeke servis sağlayıcı

tarafından destekleniyorsa).

3G bağlantınızı ayarlama — 3G şebekesini kullanabilmek

için sözleşme yapmak üzere servis sağlayıcınıza başvurun.

Cihazınızın 3G erişim noktası bağlantı ayarlarının gerektiği

gibi yapılandırıldığından emin olun. Ayarlar hakkında daha

fazla bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun.

Canlı video veya video klip paylaşma

Etkin bir sesli arama sırasında Seçenekler > Video paylaş

seçeneğini belirleyin.

Arama yapma

32 © 2011 Nokia telif hakkıdır. Tüm hakları mahfuzdur.Görüşme sırasında canlı video paylaşma

1. Canlı video öğesini seçin.

2. Video klip öğesini ve paylaşmak istediğiniz klibi seçin.

Video klibi paylaşabilmek için, klibi uygun bir biçime

dönüştürmeniz gerekebilir. Cihazınız video klibin

dönüştürülmesi gerektiği uyarısını yaparsa, Tamam

seçeneğini belirleyin. Dönüştürme yapılabilmesi için

cihazınızda bir video düzenleyici uygulamasının mevcut

olması gerekir.

3. Alıcının rehberinizde kayıtlı birden çok SIP adresi veya

telefon numarası varsa, istediğiniz adresi veya telefon

numarasını seçin. Alıcının SIP adresi veya telefon

numarası kullanılamıyorsa, alıcının adresini veya

numarasını ülke kodu ile girin ve daveti göndermek için

Tamam seçeneğini belirleyin. Cihazınız daveti SIP

adresine gönderir.

Davet, alıcı tarafından kabul edildiğinde paylaşım

otomatik olarak başlar.

Video paylaşımı sırasındaki seçenekler

veya Mikrofonun sesini açın veya kapatın.

veya Hoparlörü açar veya kapatır

veya Video paylaşımını durdurun veya devam

ettirin.

Tam ekran moduna geçer (yalnızca alıcı).

Video paylaşım oturumunu sonlandırma — Durdur

öğesini seçin. Sesli aramayı sona erdirmek için bitirme tuşuna

basın. Aramayı bitirdiğinizde video paylaşımı da biter.

Paylaştığınız canlı videoyu kaydedin — İstendiğinde Evet

öğesini seçin.

Video klibin paylaşımı sırasında diğer uygulamalara

erişirseniz paylaşım duraklatılır. Video paylaşımı

görünümüne geri dönmek ve paylaşıma devam etmek için,

giriş ekranındayken, Seçenekler > Devam seçeneğini

belirleyin.

Bir video paylaşım davetini kabul etme

Birisi size video paylaşım daveti gönderdiğinde, davet mesajı

gönderenin adı veya SIP adresini görüntüler.

Birisi size bir paylaşım daveti gönderirse ve siz 3G şebeke

kapsamında değilseniz, daveti almazsınız.

Alınan daveti kabul etme — Evet öğesini seçin. Paylaşım

oturumu etkinleştirilir.

Alınan daveti reddetme — Hayır öğesini seçin. Gönderen,

daveti reddettiğinizi belirten bir mesaj alır. Daveti reddetmek

ve sesli aramayı sonlandırmak için bitirme tuşuna da

basabilirsiniz.

Paylaşım oturumunu sonlandırma — Durdur öğesini

seçin veya video aramasını sonlandırın. Aramayı

bitirdiğinizde video paylaşımı da biter.

İşlem kaydı

İşlem kaydı uygulaması cihazın iletişim geçmişiyle ilgili

bilgileri depolar. Cihaz, yalnızca şebeke bu işlevleri

destekliyorsa ve cihaz açıksa ve şebeke servis alanı

içersindeyse cevapsız ve gelen aramaları kaydeder.

Arama yapma

© 2011 Nokia telif hakkıdır. Tüm hakları mahfuzdur. 33Son aramalar

Son aramalarınızla ilgili bilgileri görüntüleyebilirsiniz.

Menü > İşlem kyd. öğesini seçin ve Son aramalar

seçeneğini belirleyin.

Cevapsız, cevaplanmış ve yapılan aramalar — Cevapsız

aramlr., Gelen aramalar veya Aranan num. seçeneğini

belirleyin.

İpucu: Giriş ekranındayken, yapılan aramalar listesini

açmak için arama tuşuna basın.

Seçenekler öğesini seçin ve aşağıdakiler arasından seçim

yapın:

● Rehber'e ekle — Son aramalar listesinde bulunan telefon

numarasını rehberinize kaydetmenizi sağlar.

● Listeyi temizle — Seçili son aramalar listesini silmenizi

sağlar.

● Sil — Seçilen listedeki etkinliği temizlemenizi sağlar.

● Ayarlar — İşlem kaydı süresi seçeneğini belirleyin ve

iletişim bilgilerinin işlem kaydında kayıtlı tutulacağı süreyi

seçin. İşlem kaydı yok öğesini seçerseniz, hiçbir bilgi

işlem kaydına kaydedilmez.

Paket veri

Menü > İşlem kyd. öğesini seçin.

Gönderilen ve alınan veri miktarına göre paket veri

bağlantılarınız için ücret ödemeniz gerekebilir.

Paket veri bağlantıları sırasında gönderilen ya da alınan

veri miktarını kontrol etme — Veri sayacı > Tüm gönd.

veri veya Tüm alınan veri öğesini seçin.

Hem gönderilen hem de gelen bilgileri temizleme — 

Veri sayacı > Seçenekler > Sayaçları sıfırla seçeneğini

belirleyin. Bilgileri temizlemek için kilit kodunu kullanmanız

gerekir.

Arama süresi

Son aramanızın, yapılan ve gelen aramaların ve tüm

aramaların yaklaşık sürelerini görüntüleyebilirsiniz.

Menü > İşlem kyd. ve Arama süresi seçeneğini belirleyin.

Tüm iletişim etkinliklerini izleme

Genel işlem kaydında, cihazınız tarafından kaydedilen sesli

aramalar, kısa mesajlar veya veri ya da kablosuz LAN (WLAN)

bağlantıları gibi iletişim olaylarıyla ilgili bilgileri

görüntüleyebilirsiniz.

Menü > İşlem kyd. öğesini seçin.

Genel işlem kaydını açma — Genel işlem kaydı sekmesini

açın. Çok parçalı kısa mesajlar gönderme veya paket

veri bağlantıları gibi alt etkinlikler işlem kaydında tek bir

iletişim etkinliği olarak kaydedilir. Posta kutunuza,

multimedya mesaj merkezine veya web sayfalarına

bağlantılar, paket veri bağlantıları olarak görünür.

Paket veri bağlantısı bilgilerini görüntüleme — GPRS ile

gösterilen, gelen ya da giden bir paket veri bağlantısı olayına

gidin ve Seçenekler > Göster seçeneğini belirleyin.

İşlem kaydından telefon numarası kopyalama — 

Seçenekler > Numarayı kullan > Kopyala seçeneğini

Arama yapma

34 © 2011 Nokia telif hakkıdır. Tüm hakları mahfuzdur.belirleyin. Örneğin telefon numarasını kısa mesaja

yapıştırabilirsiniz.

İşlem kaydını filtreleme — Seçenekler > Filtrele

seçeneğini belirleyin ve bir filtre seçin.

İşlem kaydı süresini tanımlama — Seçenekler >

Ayarlar > İşlem kaydı süresi seçeneğini belirleyin. İşlem

kaydı yok seçeneğini belirlerseniz, tüm işlem kaydı içeriği,

son aramalar kaydı ve mesaj iletim raporları kalıcı olarak

silinir.

5. Metin yazma

Harf, sayı ve özel karakter girmek için çeşitli yöntemler

mevcuttur. Ekran klavyeleri, parmaklarınızla veya kalemle

karakterlere dokunarak karakter girmenizi sağlar. El yazısı

tanıma özelliği, kalemi kullanarak karakterleri doğrudan

ekrana yazmanızı sağlar.

Harf, sayı ve özel karakter girmek için herhangi bir metin

girişi alanına dokunun.

Seçilen metin girişi diline ait dahili sözlüğe bağlı olarak

cihazınız sözcükleri tamamlayabilir. Ayrıca bu cihaz,

girişlerinizden yeni sözcükler de öğrenebilir.

Ekran klavyesi

Ekran klavyesini manzara modunda kullanabilirsiniz.

Ekran klavyesini etkinleştirmek için, ve Tam ekran

QWERTY seçeneğini belirleyin.

Ekran klavyesini manzara modunda ve tam ekran modunda

kullanırken, tuşları parmağınızla seçebilirsiniz.

Her tuşun açıklaması ve işlevi için, aşağıdaki şekle bakın.

1 — Kapat - Ekran klavyesini kapatır.

2 — Giriş menüsü - Yazma dili gibi komutlara ulaşmak için

dokunma girişi seçenekleri menüsünü açar.

3 — Ekran klavyesi

4 — Üst karakter ve Caps Lock - Alt karakterde yazarken bir

üst karakter girmek için veya bunun tam tersinde, karakteri

girmeden önce tuşu seçin. Caps Lock'u etkinleştirmek için

tuşa iki kez dokunun. Tuşun altındaki bir çizgi Caps Lock'un

etkin olduğunu gösterir.

5 — Harfler - Harfleri girer.

6 — Rakamlar ve semboller - Rakamlar ve en sık kullanılan

özel karakterleri girer.

7 — Karakter aksanları - Dil karakter aksanlarını seçer.

Metin yazma

© 2011 Nokia telif hakkıdır. Tüm hakları mahfuzdur. 358 — Boşluk çubuğu - Boşluk ekler.

9 — Oklar - İmleci ileriye veya geriye taşır.

10 — Geri tuşu - Girilmiş olan karakteri siler.

11 — Enter - İmleci sonraki satıra veya metin girişi alanına

taşır. Ek işlevler geçerli bağlama göre mevcuttur (örneğin,

web tarayıcının web adresi alanında Git düğmesi işlevi

görür).

12 — Giriş modu - Giriş modunu seçer. Bir öğeyi seçtiğinizde,

geçerli giriş yöntemi görünümü kapanır ve seçilen yöntem

açılır.

El yazısı

El yazısı modunu etkinleştirmek için, öğesine dokunun

ve El yazısı seçeneğini belirleyin.

Karakterleri metin girişi alanına okunaklı ve dik bir şekilde

yazın ve karakterler arasında boşluk bırakın.

Cihaza el yazısı tarzınızı öğretmek için, ve El yazısı

çalışması seçeneğine dokunun.

Harf ve sayı girmek için (varsayılan mod), sözcükleri

normalde yazdığınız gibi yazın. Sayı modunu seçmek için,

giriş alanının sağ bölmesindeki simgesine dokunun. Latin

alfabesinde olmayan karakterleri girmek için, varsa, ilgili

simgeye dokunun. 

Özel karakterleri yazmak için,

bunları normalde yazdığınız gibi

yazın. Ayrıca, giriş alanının sağ

bölmesinde simgesine dokunup

açılan tablodan istediğiniz

karakteri seçebilirsiniz.

Karakterleri silmek veya imleci geri almak için, geriye

kaydırın (bkz. Şekil 1). Boşluk eklemek için ileriye kaydırın

(bkz. Şekil 2).

Alfasayısal tuş takımı

Sanal tuş takımı

Sanal klavye (Alfasayısal tuş takımı) ile, üzerinde sayılar

olan normal bir telefon tuş takımını kullanırken yaptığınız

gibi karakterleri girebilirsiniz.

Metin yazma

36 © 2011 Nokia telif hakkıdır. Tüm hakları mahfuzdur.1 — Kapat - Sanal tuş takımını (Alfasayısal tuş takımı)

kapatır.

2 — Giriş menüsü - Metin tahm. etkinleştir ve Yazma dili

gibi komutları içeren dokunma girişi menüsünü açar.

3 — Metin girişi göstergesi - Bir pencere açar. Bu pencerede,

metin tahmini modlarını etkinleştirebilir veya devre dışı

bırakabilir, büyük küçük harf değişimi yapabilir ve harf ve sayı

modları arasında geçiş yapabilirsiniz.

4 — Giriş modu - Bir pencere açar. Bu pencerede, giriş

modunu seçebilirsiniz. Bir öğeye dokunduğunuzda, geçerli

giriş yöntemi görünümü kapanır ve seçilen yöntem açılır.

Giriş modlarının kullanılabilirliği, otomatik giriş modunun

(sensör ayarları) etkinleştirilip etkinleştirilmemesine bağlı

olarak değişir.

5 — Ok tuşları - Sola veya sağa ilerler.

6 — Geri tuşu

7 — Sayılar

8 — Yıldız - Özel karakterler tablosunu açar.

9 — Üst karakter tuşu - Büyük/küçük harf arasında geçiş

yapar, metin tahmini modlarını etkinleştirir veya devre dışı

bırakır ve harf ve sayı modları arasında geçiş yapar.

Normal metin girişi

İstediğiniz karakter görünene kadar ilgili sayı tuşuna (1-9) art

arda dokunun. Sayı tuşunda, üzerinde görünenden daha fazla

karakter mevcuttur.

Sonraki harf de aynı tuş üzerindeyse, imleç görünene kadar

bekleyin (veya zaman aşımı süresini sonlandırmak için imleci

ileriye doğru hareket ettirin) ve harfi girin.

Boşluk eklemek için 0 tuşuna basın. İmleci bir sonraki satıra

taşımak için, 0 tuşuna üç kez dokunun.

Metin tahmini

Metin tahmini girişini kullanarak bir sözcük girerken,

sözcükteki her harf için bir sayı tuşuna basın. Metin tahmini

özelliği, yeni sözcükler ekleyebildiğiniz dahili bir sözlüğü

esas alır. Metin tahmini özelliği her dilde kullanılmaz.

1. Cihazdaki düzenleyicilerin tümünde metin tahmini

özelliğini etkinleştirmek için > Tahmini etkinleştir

seçeneğini belirleyin.

Metin yazma

© 2011 Nokia telif hakkıdır. Tüm hakları mahfuzdur. 372. Sözcüğü yazın. Örneğin, İngilizce sözlük seçiliyken

"Nokia" yazmak istediğinizde, N için 6, o için 6, k için 5, i

için 4 ve a için 2 tuşunu seçin.

Tuşlar seçildikçe, önerilen sözcük değişir.

3. Sözcük doğru değilse, doğru eşleşme görüntülenene

kadar sürekli * öğesini seçin. Sözcük sözlükte yoksa,

Harfle öğesini seçin, normal metin girişi modunu

kullanarak sözcüğü girin ve Tamam seçeneğini belirleyin.

Sözcükten sonra ? karakteri görünürse, bu sözcük

sözlükte yok demektir. Sözlüğe bir sözcük eklemek için *

öğesini seçin, geleneksel metin girişi modunu kullanarak

sözcüğü girin ve Tamam seçeneğini belirleyin.

4. Noktalama işareti eklemek için * öğesini seçin.

5. Boşluk eklemek için 0 tuşunu seçin.

Metin modları arasında geçiş yapma

Cihazınızdaki düzenleyicilerin tümünde metin tahmini

özelliğini devre dışı bırakmak için, > Tahmini kapat

seçeneğini belirleyin veya # tuşuna hızlı bir şekilde iki kez

dokunun. Alternatif olarak > Metin tahmini > Kapalı

öğesini de seçebilirsiniz.

Dokunma girişi ayarları

Menü > Ayarlar öğesini seçin ve Telefon > Dokunma

girişi seçeneğini belirleyin.

Dokunmatik ekranın metin girişi ayarlarını yapılandırmak

için aşağıdakiler arasından seçim yapın:

● El yazısı çalışması — El yazısı çalışması uygulamasını

açmanızı sağlar. Cihazı el yazınızı daha iyi tanıyacak

şekilde eğitebilirsiniz. Bazı dillerde bu seçenek

kullanılamaz.

● Yazma dili — El yazınızdaki dile özgü karakterlerden

hangilerinin tanınacağını ve ekran klavyenizin nasıl

yerleştirileceğini tanımlayın.

● Yazma hızı — El yazısının tanınma hızını ayarlayın.

● Kılavuz çizgi — Yazma alanındaki kılavuz çizgiyi gösterin

veya gizleyin. Kılavuz çizgi düz bir çizgide yazmanıza ve

cihazın yazınızı tanımasına yardımcı olur. Bu seçenek tüm

dillerde kullanılamayabilir.

● Kalem izi genişliği — Metnin kalınlığını değiştirmek için

kullanılır.

● Yazma rengi — Metnin rengini değiştirmek için kullanılır.

6. Rehber (telefon defteri)

Telefon numaraları, ev adresleri veya e-posta adresleri gibi

kartvizit bilgilerini kaydedebilir ve güncelleyebilirsiniz.

Kartvizite kişisel bir zil sesi veya küçük bir görüntü

ekleyebilirsiniz. Ayrıca, kartvizit grupları da

oluşturabilirsiniz; bu gruplar, aynı anda birden fazla alıcıya

kısa mesaj veya e-posta göndermenize olanak sağlar.

Kartvizit listesini açmak için, giriş ekranındayken öğesini

seçin.

Rehber (telefon defteri)

38 © 2011 Nokia telif hakkıdır. Tüm hakları mahfuzdur.İsim ve numaraları kaydetme ve

düzenleme

Menü > Rehber öğesini seçin.

Kartvizit listesine yeni kartvizit ekleme

1. öğesini seçin.

2. Bilgileri girmek için bir alan seçin. Metin girişini kapatmak

için, seçeneğini belirleyin. İlgili alanları doldurun ve

Bitti seçeneğini belirleyin.

Kartvizitleri düzenleme — Bir kartvizit seçin ve

Seçenekler > Düzenle seçeneğini belirleyin.

Kartvizit araç çubuğu

Menü > Rehber öğesini seçin.

Kartvizit arama — Bir kartvizite gidin ve öğesini seçin.

Kartvizite mesaj gönderme — Bir kartvizite gidin ve 

öğesini seçin.

Yeni bir kartvizit oluşturma — öğesini seçin.

İsimleri ve numaraları yönetme

Menü > Rehber öğesini seçin.

Kartvizit silme — Kartvizitlerden birini seçin ve

Seçenekler > Sil seçeneğini belirleyin. Aynı anda birden çok

kartviziti silmek istediğinizde, silmek istediğiniz kartvizitleri

işaretlemek için Seçenekler > İşaretle/İş. kaldır öğesini

seçin ve silmek için Seçenekler > Sil seçeneğini belirleyin.

Kartvizitleri kopyalama — Kartviziti seçin, Seçenekler >

Kopyala seçeneğini belirleyin ve istediğiniz konumu seçin.

Kartvizitleri favorilere ekleme — Kartvizite dokunup tutun

ve Favorilere ekle seçeneğini belirleyin.

Kartvizite atanan ses etiketini dinleme — Kartviziti seçip

Seçenekler > Ses etiketi ayrıntıları > Seçenekler > Ses

etiketini çal seçeneğini belirleyin.

Ses etiketlerini kullanmadan önce aşağıdakilere dikkat edin:

● Ses etiketleri dile bağlı değildir. Bunlar, konuşanın sesine

bağlıdır.

● İsmi tam olarak, kaydederken söylediğiniz gibi söylemeniz

gerekmektedir.

● Ses etiketleri arka plandaki seslere duyarlıdır. Ses

etiketlerini sessiz bir ortamda kaydedin ve kullanın.

● Çok kısa isimler kabul edilmez. Uzun isimler kullanın ve

farklı numaralar için benzer isimler kullanmaktan kaçının.

Not: Ses etiketlerini kullanmak gürültülü ortamlarda

veya acil durumlarda zor olabilir, bu nedenle, her koşulda

yalnızca sesle aramaya güvenmemeniz gerekir.

Varsayılan numaralar ve adresler

atama

Bir kartvizitin birçok numarası ve adresi varsa, varsayılan bir

numara ya da adres kartviziti aramanızı ya da buna mesaj

göndermenizi kolaylaştırır. Ayrıca, sesle aramada da bu

varsayılan numara kullanılır.

Rehber (telefon defteri)

© 2011 Nokia telif hakkıdır. Tüm hakları mahfuzdur. 391. Menü > Rehber öğesini seçin.

2. Kartvizitlerden birini seçin ve Seçenekler >

Varsayılanlar seçeneğini belirleyin.

3. Numara veya adres eklemek istediğiniz bir varsayılanı

seçin ve Ata seçeneğini belirleyin.

4. Varsayılan olarak ayarlamak istediğiniz bir numara veya

adres seçin.

5. Varsayılanlar görünümünden çıkmak ve değişiklikleri

kaydetmek için, görünümün dışındaki bir yere dokunun.

Kartvizitler için zil sesleri, görüntüler

ve arama metni

Kartvizitler veya kartvizit grupları için zil sesi, ayrıca

kartvizitler için görüntü ve arama metni tanımlayabilirsiniz.

Kartvizit sizi aradığında, cihaz seçilen zil sesini çalar ve arama

metnini veya görüntüyü gösterir (arayanın telefon numarası

aramayla birlikte gönderildiyse ve cihazınız bunu tanıdıysa).

Menü > Rehber öğesini seçin.

Kartvizit bilgileri görünümüne daha fazla alan

ekleme — Kartviziti seçip Seçenekler > Düzenle >

Seçenekler > Bilgi ekle seçeneğini belirleyin.

Kartvizit veya kartvizit grubu için zil sesi tanımlama — 

Kartvizit veya kartvizit grubunu seçin ve Seçenekler > Zil

sesi seçeneğini belirleyip bir zil sesi seçin.

Zil sesini kartvizitten kaldırma — Zil sesleri listesinden

Varsayılan zil sesi seçeneğini belirleyin.

Kartvizite görüntü ekleme — Cihazın hafızasında kayıtlı

olan bir kartvizit seçerek, Seçenekler > Düzenle >

Görüntü ekle seçeneğini belirleyin ve Galeri öğesinden bir

görüntü seçin.

Kartvizite arama metni tanımlama — Kartviziti seçip

Seçenekler > Düzenle > Ara. bildirm. metni ekle

seçeneğini belirleyin. Arama metnini girip seçeneğini

belirleyin.

Kartvizit görüntüsünü görüntüleme, değiştirme

ya da kaldırma

1. Kartvizitlerden birini seçin ve Seçenekler > Düzenle

seçeneğini belirleyin.

2. Görüntü öğesine gidin ve Seçenekler öğesini ve

istediğiniz seçeneği tercih edin.

Kartvizit kopyalama

Menü > Rehber öğesini seçin.

Kartvizit listesini ilk açışınızda, cihaz, SIM karttan cihazınıza

isim ve numara kopyalamak isteyip istemediğinizi sorar.

Kopyalamaya başlama — Tamam öğesini seçin.

Kopyalamayı iptal etme — İptal öğesini seçin. Cihaz,

kartvizit listesindeki SIM kart kartvizitlerini görüntülemek

isteyip istemediğinizi sorar. Kartvizitleri görüntülemek için

Tamam seçeneğini belirleyin. Kartvizit listesi açılır ve SIM

kartınızda kayıtlı olan isimler ile gösterilir.

Rehber (telefon defteri)

40 © 2011 Nokia telif hakkıdır. Tüm hakları mahfuzdur.SIM servisleri

Kullanılabilirlik ve SIM kart servislerini kullanma hakkında

bilgi için, SIM kart satıcınıza başvurun. Bu, şebeke servis

sağlayıcısı veya başka bir satıcı olabilir.

SIM kartvizitleri

SIM kartta saklanabilen kartvizit sayısı sınırlıdır.

SIM kartta saklanan kartvizitleri kartvizitler listesinde

gösterme — Seçenekler > Ayarlar > Gösterilecek

rehber > SIM hafızası öğesini seçin.

Kartvizit listesine kaydettiğiniz numaralar, otomatik olarak

SIM kartınıza kaydedilmeyebilir.

Kartvizitleri SIM karta kopyalama — Kartvizitlerden birine

ilerleyin ve Seçenekler > Kopyala > SIM hafızası

seçeneğini belirleyin.

Yeni kartvizitlerin kopyalanacağı öndeğer hafızayı

seçme — Seçenekler > Ayarlar > Varsayılan kayıt

hafızası > Telefon hafızası veya SIM hafızası öğesini seçin.

Cihazın hafızasında saklanan kartvizitler birden fazla numara

ve görüntü içerebilir.

Sabit arama

Sabit arama servisiyle cihazınızdan yapılacak aramaları belirli

telefon numaralarıyla kısıtlayabilirsiniz. Sabit arama servisini

tüm SIM kartlar desteklemez. Ek bilgi için servis sağlayıcınıza

başvurun.

Menü > Rehber ve Seçenekler > SIM numaraları > Sabit

ara. kartvizitleri seçeneğini belirleyin.

Cihazınızda programlanmış resmi acil durum numarası,

aramaları sınırlandıran güvenlik özellikleri (arama kısıtlama,

dahili kullanıcı grubu ve sabit arama) kullanımdayken de

aranabilir. Arama kısıtlama ve arama aktarma işlevleri aynı

anda etkin olamaz.

Sabit aramayı etkinleştirmek ve devre dışı bırakmak veya

sabit arama kartvizitlerini düzenlemek için PIN2 kodunuz

gerekmektedir. PIN2 kodunuz için servis sağlayıcınızla

görüşün.

Seçenekler öğesini seçin ve aşağıdakiler arasından seçim

yapın:

● Sabit aramayı etkinleştir veya Sabit aramayı

kapat — Sabit aramayı etkinleştirin veya devre dışı

bırakın.

● Yeni SIM kartviziti — İzin verilen aramalara kartvizit ismi

ve telefon numarası girmek için kullanılır.

● Rehber'den ekle — Kartvizit listesindeki bir kartviziti

sabit arama listesine kopyalayın.

Sabit arama servisi etkinken SIM kartvizitlerine kısa mesaj

göndermek için, kısa mesaj servis merkezi numarasını sabit

arama listesine eklemeniz gerekir.

Rehber (telefon defteri)

© 2011 Nokia telif hakkıdır. Tüm hakları mahfuzdur. 417. Mesajlar

Mesajlar ana görünümü

Menü > Mesajlar (şebeke servisi) öğesini seçin.

Yeni mesaj oluşturma — Yeni mesaj öğesini seçin.

İpucu: Sık gönderdiğiniz mesajları tekrar tekrar

yazmamak için, Klasörlerim'deki Şablonlar klasöründe

bulunan kayıtlı mesajları kullanın. Ayrıca kendi

şablonlarınızı oluşturabilir ve bunları

kaydedebilirsiniz.

Mesajlar içinde aşağıdaki klasörler bulunur:

● Gelen Kutusu — E-posta ve hücre yayın mesajları

haricinde alınan mesajlar burada saklanır.

● Klasörlerim — Mesajlarınızı klasörler halinde

düzenlemek için kullanılır.

● Posta kutusu — Uzak posta kutunuza bağlanarak

yeni e-posta mesajlarınızı alabilir veya önceden alınmış eposta mesajlarınızı çevrimdışı olarak

görüntüleyebilirsiniz.

● Taslaklar — Gönderilmemiş taslak mesajlar burada

saklanır.

● Gönderil. öğe. — Bluetooth bağlantısı kullanılarak

gönderilenler dışında, son gönderilen mesajlar burada

saklanır. Bu klasörde kaydedilebilecek mesaj sayısını

tanımlayabilirsiniz.

● Giden kutusu — Gönderilmeyi bekleyen mesajlar,

örneğin cihazınız şebeke kapsama alanı dışında

olduğunda, geçici olarak Giden Kutusunda saklanır.

● İletim raporları — Gönderdiğiniz kısa mesajların ve

multimedya mesajlarının iletim raporlarının şebeke

tarafından gönderilmesini isteyin (şebeke servisi).

Mesaj yazma ve gönderme

Menü > Mesajlar seçeneğini belirleyin.

Önemli: Mesajları açarken dikkatli olun. Mesajlar

zararlı yazılımlar içerebilir veya cihazınız ya da PC’niz için

başka şekillerde zararlı olabilir.

Multimedya mesajı oluşturabilmek veya e-posta yazabilmek

için doğru bağlantı ayarlarının tanımlanmış olması gerekir.

Kablosuz şebeke MMS mesajının boyutunu sınırlayabilir.

Eklenen resim bu sınırı aşarsa cihaz, MMS ile gönderilebilmesi

için resmin boyutunu küçültebilir.

Yalnızca uyumlu özelliklere sahip cihazlar multimedya

mesajları alabilir ve görüntüleyebilir. Mesajın görünümü alıcı

cihaza bağlı olarak değişebilir.

E-posta mesajlarının boyut sınırını öğrenmek için servis

sağlayıcınızla görüşün. E-posta sunucusunun boyut sınırını

aşan bir e-posta mesajı göndermeye çalışırsanız, mesaj Giden

Kutusu klasöründe kalır ve cihaz belirli aralıklarla bu mesajı

göndermeyi dener. E-posta göndermek için veri bağlantısı

gerekir ve e-postayı göndermek için sürekli olarak yapılan

denemeler servis sağlayıcınız tarafından ücretlendirilebilir.

Giden Kutusu klasöründe, bu tür mesajları silebilir veya

Taslak klasörüne taşıyabilirsiniz.

Mesajlar

42 © 2011 Nokia telif hakkıdır. Tüm hakları mahfuzdur.

YAZIYI TOPLU OKUMAK İÇİN TIKLAYIN... 

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.