Seçim Ödemeleri Ne Zaman Yapılacak?

Referandumda sandık görevlilerine yapılacak ödemeler başladı. Peki seçim ödemeleri ne zaman yapılacak? Sandık görevlisi ödemesi ne zaman yapılacak? Ödemeler hangi bankaya yatacak? İşte tüm detaylar...

Seçim Ödemeleri Ne Zaman Yapılacak?

16 Nisan 2017 tarihinde gerçekleşen Türkiye anayasa değişikliği referandumunda sandıklarda görev yapan kişilere yapılacak olan ödeme hakkında detaylar belli oldu. Peki seçim ödemeleri ne zaman yapılacak? Sandık görevlisi ödemesi ne zaman yapılacak? Ödemeler hangi bankaya yatacak? İşte tüm detaylar...

SEÇİM ÖDEMELERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

16 Nisan'da yapılan halkoylamasında görevlilere verilecek olan ücretler Maliye Bakanlığı tarafından açıklanmıştı. Yapılan açıklamada ücretlerin hangi tarihe kadar ve nereden alınabileceği açıklanmış ve ücretlendirmeler detaylandırılmıştı. İşte Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından yapılan duyurudan detaylar...

Ücretler hangi tarihe kadar ve nereden alınabilecek?

Halkoylaması için gönderilecek ödeneklerden hak sahiplerine yapılacak ödemeler 22 Aralık 2017 Cuma gününe kadar devam edecektir. Bu tarihe kadar seçim çalışmalarından dolayı alınmayan hak edişlerin, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği uyarınca, 25 Aralık 2017 Pazartesi günü itibariyle Malmüdürlüklerinin emanet hesabına yatırılması ve hak edişlerini almayanların listesinin çıkartılarak ilgili malmüdürlüğüne yazı ile bildirilmesi ve seçimlerde görevli olup hak edişini almayan kişilerin seçmen kütük bürosuna müracaat etmeleri halinde malmüdürlüklerinden hak edişini alabilmelerinin sağlanması gerekmektedir.

Seçimlerde sandık kurulu başkanı ve üyesi olarak görev yapanlar ile seçim işlerinde görevlendirilenlere yapılacak tüm ödemeler, (Yüksek Seçim Kurulunca PTT Bank ile yapılacak protokol çerçevesinde) ilçe seçim kurulu tarafından PTT Bank aracılığıyla yapılır; kesinlikle elden ödeme yapılmaz.

GÜNLÜK ÜCRET

A) YÜKSEK SEÇİM KURULU TL

● Başkan ve Üyeler 192,00

● Siyasi Parti Temsilcileri ve Birinci Derecede Sorumlu Görevliler (Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcısı, Daire Başkanı) 96,00

● İkinci Derecede Sorumlu Görevliler (Şube Müdürü, BİM Müdürü, Ayniyat Saymanı, BİM Koordinatörü) 92,00

● Üçüncü Derecede Sorumlu Görevliler (Şef, Çözümleyici, Programcı) 90,00

● Dördüncü Derecede Sorumlu Görevliler (Veri Hazırlama Kontrol İşletmeni, Memur) 87,00

● Şoför ve Hizmetliler 81,00

● Şoförler (Başka kurum personeli olup görevlendirilenler) 76,00

● Hizmetliler (Başka kurum personeli olup görevlendirilenler) 76,00

B) İL VE İLÇE SEÇİM KURULLARI

● Başkanlar ve İl Seçim Kurulları Üyeleri 96,00

● İlçe Seçim Kurulları Üyeleri 81,00

● Seçmen Kütük Bürosu Müdürleri 92,00

● Seçmen Kütük Bürosu Zabıt Katipleri 87,00

● Seçmen Kütük Bürosu Hizmetlileri 81,00

● Askı Yeri Görevlileri 76,00

● Memurlar (Başka kurum personeli olup görevlendirilenler) 76,00

● Şoförler (Başka kurum personeli olup görevlendirilenler) 76,00

● Hizmetliler (Başka kurum personeli olup görevlendirilenler) 76,00

C) SANDIK KURULLARI

● Başkan 90,00

● Üye 81,00

D) BİNA SORUMLULARI: 90,00 TL

GÜNDELİKLER

Yine Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı'nın 15/02/2017 tarih ve 2017/106 sayılı kararı üzerine 16 Nisan'da yapılacak olan Anayasa değişikliği referandumunda görevlilere verilecek gündelikler şu şekilde belirlenmiştir:

Sandık kurullarına yapılacak ödemeler:

a) Eğitim verilen sandık kurulu başkanlarına 3 (üç),

b) Eğitim verilmeyen sandık kurulu başkanlarına 2 (iki),

c) Eğitim verilen ve siyasi partili olmayan sandık kurulu üyesine 2 (iki),

ç) Eğitim verilmeyen ve siyasi partili olmayan sandık kurulu üyesine 1 (bir),

d) Siyasi partili üyelere 1 (bir),

gündelik ödenir.

Bina sorumlularına yapılacak ödemeler:

Bina sorumlularına 3 (üç) gündelik ödenecektir. Ancak bina sorumlularına ücret ödenebilmesi için en az 4 sandık kurulunun aynı binada görev ifa etmesi gerekmektedir. 4 sandıktan az olan yerlerde bina sorumlusu görevlendirilmeyecek ve ücret ödenmeyecektir.

Ayrıca, ceza infaz kurumu ve tutukevlerinde kurulan sandık bölgesi ile öğrenci yurtları vb. yerlere konulan sandık alanları için bina sorumlusu görevlendirilmeyecek ve ücret ödenmeyecektir.

Sandık kurulacak okullardaki hizmetlilere yapılacak ödemeler:

Sandıkların kurulacağı okullarda görev alacak hizmetlilerin listesi ilçe seçim kurulu başkanı tarafından ilçe milli eğitim müdürlüğünden temin edilecek listeler doğrultusunda, bir okulda en fazla iki (2) hizmetli görevlendirilir ve her birine iki (2) gündelik ödenir.

UYAP görevlilerine yapılacak ödemeler:

İl merkezinde ve ilçelerde görevlendirilecek UYAP görevlileri il seçim kurulu başkanının denetiminde, Cumhuriyet başsavcılıkları ile irtibata geçilerek belirlenecek ve görevlendirilecek görevlilere üç (3) gündelik ödenir. Ödemeler il seçim kurulu başkanlıklarınca gerçekleştirilir.

Kolluk kuvvetlerinin ücret ve araç taleplerine ilişkin hususlar

Kolluk kuvvetlerinin yaptığı görevler asli hizmetleri arasında bulunduğundan seçim ödemeleri adı altında ücret tahakkuk ettirilmesine kanunen imkan bulunmamaktadır. Ayrıca kolluk kuvvetlerinin araç ihtiyaçları mülki idare amirleri tarafından karşılanması gerektiğinden, hiçbir suretle araç kiralaması ve görevlendirmesi ile yakıt giderleri ilçe seçim kurulu başkanlıkları tarafından karşılanmayacaktır.

Bu kararlar doğrultusunda sandık kurulunda görev alacak kişilerin ücretleri şu şekildedir:

● Eğitim verilen sandık kurulu başkanlarına: 90x3= 270 TL

● Eğitim verilmeyen sandık kurulu başkanlarına: 90X2= 180 TL

● Eğitim verilen ve siyasi partili olmayan sandık kurulu üyesine: 81X2= 162 TL

● Eğitim verilmeyen ve siyasi partili olmayan sandık kurulu üyesine: 81X1= 81 TL

● Siyasi partili üyelere: 81x1= 81 TL

Ücret ödenecektir.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER