Askere giden sözleşmeli personel lojmanı boşaltmalı mı?

Askere gitmek için görevinden ayrılan sözleşmeli personel, oturduğu sıra tahsisli lojmanı boşaltmalı mı?

Askere giden sözleşmeli personel lojmanı boşaltmalı mı?

Soru: Merhaba, KYK'da sözleşmeli personel olarak çalışmaktayım ve şu an kurum lojmanında kalıyorum. Ağustos ayında askere gitmeyi düşünüyorum ve bu durumda lojman hakkım da tıpkı iş hakkım gibi saklı kalır mı bilmek istiyorum, kurum lojman yönetmeliğinde bu konuda bilgi yok çünkü söz konusu yönetmelik hazırlanırken kurum sözleşmeli personel çalıştırmıyordu. Askere gidersem lojmanda kalmam benim için çok önemli beni aydınlatırsanız sevinirim, saygılarımla.

Cevap: 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 108 inci maddesinin son fıkrasında "Muvazzaf askerliğe ayrılan memurlar askerlik süresince görev yeri saklı kalarak aylıksız izinli sayılırlar." hükmü bulunmaktadır. Anılan hükümden anlaşıldığı üzere askere giden devlet memurlarının kadroları ile bağları devam etmektedir.

Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların "Yeniden Hizmete Alınma" başlıklı Ek 1 inci maddesinde; "Doğum ve askerlik sebebiyle hizmet sözleşmesi feshedilen sözleşmeli personelin pozisyonu saklı tutulur ve istekleri halinde bu personel ayrıldığı kurumunda yeniden hizmete alınır." hükmüne yer verilmiştir. Söz konusu hüküm, yukarıda zikredilen 657 sayılı Kanun hükmü ile benzer nitelikte olup askere giden sözleşmeli personelin pozisyonunun da korunacağı açıktır.

Kamu Konutları Yönetmeliğinin "Sıra Tahsisli Konutların Tahsis Şekli" başlıklı 9 uncu maddesinde "Sıra tahsisli konutlar, Yönetmeliğe ekli (4) sayılı puanlama cetveli esas alınarak konut dağıtım komisyonunca hak sahiplerine tahsis edilir." hükmü,

20 nci maddesinde; "Özel, görev ve hizmet tahsisli konutlarda, tahsise esas olan görev veya hizmetin devamı süresince oturulabilir.

Sıra tahsisli konutlarda ise oturma süresi beş yıldır." hükmü,

"Konuttan Çıkma" başlıklı 33 üncü maddesinde "Bu Yönetmelik kapsamına giren;

...b) Sıra tahsisli konutlarda oturanlar, beş yıllık oturma süresinin bitiminden onbeş gün veya yararlanacak personel olmaması nedeniyle oturmaya devam edenler ise çıkması için ilgili idarece yapılan tebligat tarihinden itibaren bir ay içinde; emeklilik, istifa, başka bir yere nakil ve her ne şekilde olursa olsun, memuriyet veya işçi sıfatı kalkanlar, ilişkilerinin kesildiği tarihten itibaren iki ay içinde,

...Konutları boşaltmak ve anahtarlarını, yetkili birime vermek zorundadır." hükmündedir.

Yukarıda zikredilen Yönetmelik hükümlerinden; kamu konutlarında hak sahibi olmak için bulunan memur kadrosunun, sözleşmeli pozisyonun veya işçilik sıfatının esas olduğu, kadronun, pozisyonun veya sıfatın kalkmadığı ve korunduğu sürece kamu konutundan faydalanma hakkının devam ettiği anlaşılmaktadır. Bu nedenle, askere giden sözleşmeli personelin pozisyonunun saklı tutulması nedeniyle memurlar da olduğu gibi kamu konutundan faydalanma hakkının devam ettiği ve oturmakta olduğu lojmanı boşaltmasına gerek bulunmadığı değerlendirilmektedir.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER