Anız Yakmanın Zararları

Tüm uyarılara rağmen Çitçiler hasat yaptıktan sonra tarlarında kalan değer taşımayan, bitki artıklarını ortadan kaldırmak, böcek ve diğer zararlıları ortadan kaldırmak, toprak işlemeyi kolaylaştırmak, hastalıkları önlemek, yabancı ot tohumlarını ortadan kaldırmak ve bitki artıklarını en ucuz maliyetle ortadan kaldırmak için anızlar yakılmaktadır. Ama bu yönetin çok zararlı olduğu uzmanlar tarafından anlatılmasına rağmen birçok kişi bunlara kulak asmadan anız yakmaya devam etmektedir. Geçmiş yıllarda çok yaygın olmakla birlikte, şu an için çok nadir olarak karşılaşılmaktadır. Modern tarımda anız yakmanın son derece hatalı bir uygulama olduğu, yapılan araştırmalar neticesinde yakılan alanlardaki zararın telafi edilemediği ortaya konmuştur.

Anız Yakma Sonucu Oluşan Zararlar Nelerdir?

Anız yakma esnasında toprağın en üst katmanında sıcaklık 50-750 C derecelere kadar çıkar. Bu sıcaklıkta tüm organik madde yok olur. Organik madde yağış sularının emilmesi ve tutulması, erozyonun önlenmesi, toprağın havalandırılması, bitki besin madde ihtiyaçlarını karşılanması gibi çok önemli işlevlere sahiptir. Bitki artıkları toprağın su ve rüzgar erozyonuna karşı koruma sağlamaktadır. Anız yakma sonrasında koruyucu bitki örtüsü yok olduğundan toprak erozyona açık hale gelmektedir. Anız yakılması ile toprağın verimliliği azalır. Sap artıkları çürüyerek toprağın Karbon, Azot ve diğer bitki besin elementleri içeriğini artırmaktadır. Anız yakma ile tarımsal üretim için gerekli olan mikroorganizma faaliyetleri azalmaktadır.

Hastalık, zararlı ve yabancı ot gelişimi artmaktadır.

Anız yakılması havayı kirletmekte, yola yakın alanlarda görüş mesafesini azaltmakta ve trafik kazalarına neden olmaktadır. Anız yakma esnasında çevredeki hasat edilmemiş tarımsal ürünler, tarımsal alet ekipmanlar, yerleşim yerleri, yaşamsal ve tarımsal yapılar, ormanlar da yanmaktadır. Anız yakma ile doğal denge bozulmaktadır. Yakma esnasında pek çok yabani hayvan zarar görmekte ya da yuvalarını-yaşam alanlarını terk etmek zorunda olmaktadırlar.

Anız Yakmanın Önlenmesi İçin Neler Yapılabilir?

Anız yakmanın ana gerekçesi olan daha iyi tohum yatağı hazırlama işlemi modern tarım teknikleri kullanılarak yapılmalıdır. Hasat toprak yüzeyine yakın yapılmalıdır. Hasat sonrası anızların sap parçalayıcı aletlerle parçalanması çürümeyi kolaylaştıracaktır. Hastalık ve zararlılar ile mücadele de en uygun mücadele yöntemi seçilmelidir. Bakanlığımızca ilave desteklemesi ödemesi de uygulanmakta olan anıza ekim kullanılarak hem toprak işleme maliyetleri azaltılır hem de toprak uzun yıllar korunmuş olur.

YORUM EKLE